20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâf-Hâ-Yâ-’Ayn-Sâd

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sâd.

Kâf, Hâ, Yâ, ‘Ayn, Sa'd.

Ana tema olarak sûre Allah’ın birliği inancını iyice yerleştirmek, yüce Allah’a yakışmayan şeyler-den O’nu uzak tutmak, öldükten sonra dirilme ve düny... Devamı..

Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.

Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad

Kaf, He, Ye, Ayn, Sâd.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd

Kaf, Hâ, Yâ, Ayn, Sad.

Kâf, hâ, yâ, ‘ayn, sâd.[305]

[305] Meryem sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XII, 75.

Kâf, ha, ya, ayn, sad

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. 

Bkz. 2/1 dipnotu.

Kâf Hâ Yâ ’Ayn Sâd.

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.[337]

Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

Kâf-hâ-yâ-ayn-sâd.

Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.

K. H. Y. 'A. SS. (Kef Ha Ya 'Ayn Sad)

Beşli harf kombinezonu, bu surede anlatılanların doğruluğuna güçlü bir fiziksel ve matematiksel kanıt sağlar. Bak 2:1; 74:30.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Kaf, Ha,Ya, Ayn, Sad.

كٓ (Kef) هٰ (He) يٰ (Yâ) عٓ (Ayn) صٓ (Sâd).

Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Saad.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.(1)

(1)Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1)

Kef – He – Ya – Ayn – Sad

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sat.

Kâf, Ha, Ya, Ayin, Sâd.

[1] Mekke'de nâzil olmuş, 98 âyettir.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd!

Kaf, Ha, Ye, Ayn, Sâd.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 98 ayettir. Bu sure, diğer bahisler yanında, özellikle Hz. Meryem’den ve onun Hz. İsa’yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi ... Devamı..

Kêf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. Dinle, ey insanoğlu! Kêf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd gibi, senin pek iyi tanıdığın ve sürekli kullandığın harflerden oluşan, fakat hem lafzı, hem de manasıyla vicdanları sarsıp derinden etkileyen bu eşsiz mesaja kulak ver:

Mekke devrinin ortalarında, Müslümanların Habeşistan’a hicretinden önce indirilmiştir. İsa Peygamber ile annesi Meryem’in —Onlara selâm olsun— kıssala... Devamı..

Kâf Hâ Yâ A’yn Sâd!

Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd.

Kaf, Ha, ya, Ayn, Sad!

[Kâf. Hâ. Yâ. ‘Ayn. Sâd.] [*]

Mukatta‘a harfleri hakkında bilgi için bkz. Bakara 2:1, dipnot 1.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Kâf-Hâ-Yâ-‘Ayn-Sâd. ¹

1 Bkz. Ek II.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. 10/1, 15/1, 26/2, 27/1

Kâf-Hâ-Yâ-‘Ayn-Sâd![²⁴⁵²]

[2452] Manası konusunda sözün tükenmeyeceği bu harfler, Allah Rasûlü’nün vahyi tek bir harfini dahi zayi etmeden ilettiğinin şahididir (Bkz: 68:1, not... Devamı..

Kef. Ha. Ya. Ayn. Sad.

Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.

Kâf, Hâ, yâ, Ayn, Sâd.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Kaf ha ya 'ayn sad.

Allâh kullarına kâfîdir. Onları doğrı yola görtürir. Eli bütün ellerden üstündür. Her şeyi bilir, kavlinde ve va'dinde sâdıkdır.

[*] Vâlide-i Mesîh Meryem kıssasını muhtevî olması sebeb-i tesmiyedir.

KAF! HA! YA! AYN! SAD!

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Kâf hâ yâ ayn sâd.(1)

(1) 2:1’in açıklamasına bakınız.

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

ḥakįm Tañrı adıyla ya'nį başlar yā oķurın gey raḥmet ķılıcı kāfi hadi ilim śadıķ

Kaf, Ha, Ya, Eyn, Sad!

Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad.

Kaf. Ha. Ya. ´Ain. Sad.(2455)

2455 This is the only Surah which begins with these five Abbreviated Letters, Kaf, Ha Ya 'Ayn, Sad. For Abbreviated Letters generally, see Appendix I.... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.