5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 94. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâlû yâżâ-lkarneyni inne ye/cûce veme/cûce mufsidûne fî-l-ardi fehel nec’alu leke ḣarcen ‘alâ en tec’ale beynenâ vebeynehum seddâ(n)

Dediler ki: Ey Zülkarneyn, Ye'cuc'la Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk yapan taifelerdir, onlarla bizim aramıza bir set yapmak şartıyle sana mallarımızdan versek razı olur musun, yapar mısın?

Ye'cuc'la Me'cuc, Kur’ân'da bir kere burada, bir kere de 21. sûrenin 96. âyetinde anılır. Ahd-i Atıyk'ın Tekvin bölümünde Nûh'un oğlu Yafes'in oğullar... Devamı..

 Dediler ki: “Ey Zu’l-Karneyn, gerçekten Ye’cüc ve Me’cüc (denen fitne ve fesat sürüleri) bu yerde (ülkemizde) bozgunculuk  çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi ödeyelim mi (ne dersin)?”

Bunlar ona: “Ey Zülkarneyn!” dediler. “Ye'cüc ve Me'cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Onlarla bizim aramızda bir set inşa etmen şartıyla, sana bir vergi versek olmaz mı?”

Onlar:
“Ey Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc bu topraklarda fesat çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir set yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?” dediler.

Onlar dediler ki: "Ey Zulkarneyn! Doğrusu Ye'cuc ve Me'cuc (bu) yerde bozgunculuk etmektedirler. Onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana bir vergi verelim mi?"

Dediler ki: 'Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi?'

(Tercümanları vasıtasıyla) şöyle dediler: “Ey Zü'l-Karneyn (İki kabile olan) Ye'cüc ve Me'cüc bu yerde fesad çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana bir vergi versek?”

Onlar dediler ki: “Zül-Karneyn! Yecüc ve Mecüc (Moğol ve Mançur) yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için bir vergi verelim mi?”

Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Şüphesiz Ye'cüc ve Me'cüc burada bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onların arasına bir set yapman için sana bir ödeme yapabilir miyiz?”

Dediler ki: «Ey Zülkarneyn! Ye'cuc, Me'cuc buralarda fesat çıkarıyorlar, sana vergi versek de, aramıza set yapsan olmaz mı?»

Onlar (Tercümanları aracılığıyla): “Ey Zülkarneyn! Ye'cüc ve Me'cûc bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Sana bir miktar vergi versek, karşılığında onlar ile aramızda bir set (engel) yapar mısın?” dediler. 

Bkz. 21/96Ye’cüc ve Me’cüc isimleri üzerinde çokça durulmuş, farklı yorumlar yapılmış ama onlarla ilgili hala kesin bir şey söylenememiştir. Tefsir ot... Devamı..

O kavim didi ki: "Ey Zü’l-Karneyn? Ye’cûc ve Me’cûc kavmi yeryüzünde fesâd çıkarıyorlar. Ânlar ile bizim beynimize bir ücret mukâbilinde bir sed inşâ itmeği taleb idebilür miyiz"

Dediler ki: Zülkarneyn! Doğrusu Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?

Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?”[335]

Ye’cüc ve Me’cücle ilgili olarak ayrıca bakınız: Enbiya sûresi, âyet, 96.

Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cûc ve Me’cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin?”

Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye'cûc ve Me'cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?

Dediler ki, "Ey İki Nesle Sahip Olan (Zül Karneyn), Yecuc ve Mecuc yeryüzünde kötülük işliyorlar. Bizimle onların arasında bir engel koyman için sana bir vergi ödeyebilir miyiz?"

94-99 Adalet ve barış üzerine kurulu çok uluslu bir uygarlığın iki nesil sürecek yönetiminden sonra, dünyanın son yıllarında iki düşman ülkenin tekrar... Devamı..

Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cuc ve Me'cuc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?"

Dediler ki ey Zülkarneyn! haberin olsun Ye'cuc ile Me'cuc bu Arzda fesad yapıp duruyorlar, onun için onlarla bizim aramıza bir sed yapman şartile sana biz bir harc versek olur mu?

(Zu’l-Karneyn’in ilim, güç ve hâkimiyet sahibi olduğunu gören bu insanlar,) dediler ki: “Ey Zu’l-Karneyn! Ye’cûc ve Me’cûc (denen iki azgın kavim, iki dağın arasındaki şu dar geçitten bize sürekli saldırıp, kavmimiz içerisindeki insanları öldürerek, mahsullerimize zarar vererek ve başka kötülükler de yaparak) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir set (engel) yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?”

Müfessirlerimizin beyanı veçhile lisanları farklı olan bu toplumun, Zu’l-Karneyn [aleyhisselâm] ile konuşmaları, bir tercüman vasıtasıyla yahut Allah ... Devamı..

“Ey Zu'l-Karneyn! Şüphesiz Ye'cûc ve Me'cûc¹ yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Onun için, onlarla bizim aramıza ücreti mukabilinde bir set yap, olmaz mı?” dediler.

1- “Ye\cûc ve Me\cûc, bir nitelemedir. Toplumsal kokuşmanın, topyekûn bir insanlığın tam bir “hercümerç” olması, ahlaki bozulmanın, sefaletin ve çökün... Devamı..

Onlar dediler ki: «Zülkarneyn, hakıykat, Ye'cûc ve Me'cûc (bu) yerde fesâd çıkaran (kabile) lerdir. Bizimle onların arasına bir sed yapman üzerine sana bir vergi verelim mi»?

Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Doğrusu Ye'cüc ve Me'cüc bu memlekette fesad çıkaran kimselerdir. Bu yüzden bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi(bir ücret) verelim mi?”(2)

(2)Ye’cüc, Me’cüc ve sedd-i Zülkarneyn için bakınız; (Lem‘alar, 16. Lem‘a, 109-110; Şuâ‘lar, 5. Şuâ‘, 81; Sözler, 24. Söz, 133)... Devamı..

Onlar “Ey Zelkarneyn! Ye’cüc ve me’cüc adında iki topluluk yeryüzünde sürekli bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir engel (set, duvar) yapmanın karşılığında sana bir ücret ödeyebiliriz. Yapar mısın?” dediler.

Dediler: "Ey Zülkarneyn! İşte Yecuc ile Mecuç bu ülkede bozgunculuk ediyorlar. Onun için sana bir vergi versek de sen de bizimle onlar arasına bir set yapsan, olmaz mı?"

Onlar «— Zülkarneyn! Ye/cüç ve Me/cüç yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, sana biz harcını ve masrafını [¹¹] versek de bizimle onlar arasında bir set yapsan olmaz mı?» dediler.

[11] Veya bir haraç.

Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc³² yeryüzünde/ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapman için sana bir vergi verelim mi?”

32 Ye’cüc ve Me’cüc, tarihçiler ve müfessirlere göre, iki ayrı kavim gibi telakki edilmiş, hatta Ye’cüc Türkler, Me’cüc de Deylemlilerdir. Klasik Arap... Devamı..

Dediler ki: “Ey Zülkarneyn, gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaktalar. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi?”

Zülkarneyn’in ilim, irfan, güç, kuvvet ve hakimiyette ne derece ileri olduğunu gören bu insanlar, tercüman aracılığıyla ona, “Ey Zülkarneyn!” dediler, “Ye’cüc ve Me’cüc dediğimiz hak hukuk tanımayan kabîleler, iki dağın arasındaki şu geçitten bize sürekli saldırarak bu topraklarda bozgunculuk yapıyorlar. Sana ödeyeceğimiz bir miktar vergi karşılığında, bizimle onlar arasına, iki dağın arasını tamamen kapatacak şekilde bir set yapar mısın?

-“Ey Zülkarneyn! Yeryüzü’nde Ye’cüc ve Me’cüc bozgunculuk çıkarmaktadırlar. Bizim ve onların aramıza bir sedd yapman için sana harç / vergi verelim mi?” dediler.

Dediler ki: " Zülkarneyn! Ye'cûc ve Me'cûc dünya dengelerini altüst eden bir millettir. Bizimle onlar arasına bir set çekmen şartıyla sana haraç verelim diyoruz ne dersin ? "

Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Bunlar Ye’cüc ve Me’cüc adıyla anılan kavimlerdir. Yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında, sana bir vergi verelim mi? Sen vergimizin karşılığında bu topluluklardan bizi koru! "

(O toplum) şöyle demişti: “Ey Zülkarneyn! Şüphesiz ki [Ye’cûc] ve [Me’cûc] [*] yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim, olur mu?”

[Ye’cûc] ve [Me’cûc], herhangi bir özel ırkı, milleti değil de her zaman hakikatin karşısına dikilen olumsuz algıyı ve faaliyetleri temsil eder. Nitek... Devamı..

(Onlar): “Ey Zü’l-Karneyn! Gerçekten Ye’cuc ve Me’cuc,¹ burada kargaşa çıkartıyorlar, sana bir miktar mal versek, onlar ile aramıza bir set yapar mısın?” dediler.

1 Ye’cûc ve Me’cûc: Kıyametin alametlerinden olup, yeryüzünü ifsat edecek olan aslı ve nesebi belirsiz, dinsiz ve gerçek mahiyetlerini Allah’ın bildiğ... Devamı..

Bunlar [ona]: “Sen ey Zulkarneyn!” dediler, “Yecüc ve Mecüc ⁹⁵ bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Onlarla bizim aramızda bir set inşa etmen şartıyla sana bir bac verelim mi?”

95 Arapça’daki Ye’cûc ve Me’cûc tabirleri, Kitâb-ı Mukaddes’de bunlarla ilgili belirsiz bazı atıflara dayanarak (Tekvîn x, 2; I Tarihler i 5; Hezekiel... Devamı..

Ey Zülkarneyn, dediler, Ye’cüc ve Me’cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapman karşılığında sana vergi verelim mi? 21/96-97

“Ey Zülkarneyn!” dediler, “Ye’cûc ve Me’cûc ülkede bozgunculuk yapıp duruyor; derhal onlarla bizim aramıza bir set yapman karşılığında, sana bir bedel ödemeye ne dersin?”[²⁴⁴³]

[2443] Ye’cûc ve Me’cûc’e helâki hak eden tüm toplumlardan söz edilen bir pasajda daha değinilir (21:95-96). İkisi birlikte düşünüldüğünde, Ye’cuc ve ... Devamı..

Onlar: "Ey Zülkarneyn; Ye'cuc ve Me'cuc bu beldede bozgunculuk yapıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana vergi verelim mi?" dediler.

Dediler ki: "Ey Zu’lKarneyn, Ye’cûc ve Me’cûc, bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir ücret verelim mi?"

Dediler ki: «Ey Zülkarneyn! Şüphe yok ki, Yecüc ile Mecüc, yerde fesat çıkarıp duran kimselerdir. Bizimle onların arasına bir sed yapmaklığın için sana bir bedel versek olur mu?»

“Ey Zülkarneyn! ” dediler, “Ye'cüc ve Me'cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz, ne dersin? ”

Ye’cüc ve Me’cüc hakkında bkz. 21,96. {KM, Hezekiel 38,2; Vahiy 20,8}

Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, Ye'cuc ve Me'cuc, bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?"

Onlar: "Ey Zülkarmeyn! Ye'cûc Me'cûc denilen kavim arzda fesâd idicilerdir. Biz sana masrafını ve levâzımını tedârik itsek onlarla bizim aramızda bir sed yapar mısın?" didiler.

Dediler ki "Bak Zülkarneyn! Yecuc ile Mecuç burada doğal düzeni bozuyorlar. Sana vergi versek de bizimle onlar arasına bir set yapsan, olmaz mı?"

-Ey Zülkarneyn, dediler, Ye'cüc ve Me'cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi?

“Ey Zülkarneyn,” dediler. “Ye'cüc ile Me'cüc yeryüzünde bozgunculuk ediyorlar. Sana bir vergi versek, onlarla bizim aramıza bir sed yapar mısın?”(12)

(12) Gerek Ye’cüc ile Me’cüc hakkında, gerekse Zülkarneyn’in seddi hakkında bugüne kadar pek çok tahmin yapılmışsa da, bunlardan hiçbiri kesinlik ifad... Devamı..

Dediler: "Ey Zülkarneyn! Ye'cûc ve Me'cûc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi?"

eyittiler “iy zü’l ķarneyn! bayıķ ecüc mecüc fesād eyleyicilerdür yirde. ķılalum mı senüñ içün birim anuñ üzere kim ķılasın aramuzda daħı aralarında yıġıcı dıvar?”

Eyitdiler: Yā Ẕülḳarneyn, didiler. Taḥḳīḳ Ye’cūc‐ile Me’cūc fesād iderler yiryüzinde. Pes saña ḫarc virelik mi, māl virelik mi ḳılmaġ‐ıçun bizüm‐le anlar arasında bir sed? Ola ki anlar çıḳmaḳ bilmeyeler.

Onlar (tərcüməçi vasitəsilə) dedilər: “Ey Zülqərneyn! Yə’cuc–Mə’cuc (tayfaları) bu ərazidə fitnə-fasad törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir sədd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləğ (yaxud xərac) versək olarmı?”

They said: O Dhul-Qarneyn! Lo! Gog and Magog are spoiling the land. So may we pay thee tribute on condition that thou set a barrier between us and them?

They said: "O Zul-qarnain! the Gog and Magog (people)(2439) do great mischief on earth: shall we then render thee tribute in order that thou mightest erect a barrier between us and them?

2439 Who were the Gog and Magog people? This question is connected with the question, who was Dhu al Qarnayn? Some discussion on the question will be ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.