8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 91. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keżâlike vekad ehatnâ bimâ ledeyhi ḣubrâ(n)

Böyleydi işte bu, gerçekten de nesi var, nesi yoksa bilgimiz hepsine şamildir, hepsinden de haberdarız.

 İşte böyle, onun yanında (eşyanın aslını oluşturan ve) özü kapsayan bilgi olduğundan (haberdar idikve yanında olup-biten her şeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatıvermiştik.

İşte Zülkarneyn'in gücü ve saltanatı böylece idi. Fakat onun yanında ne türlü alet ve bilgiler vardı ki, biz hepsini ilmimizle kuşatmışızdır.

Zülkarneyn burada da, tebliğde bulundu, ihtiyaç duydukları medeniyet araçlarını öğretti, kendilerine nasıl muamele yapacağını anlattı. Biz, onun sahip olduğu bilgiyi, medeniyet araçlarını, imkânlarını, gücünü, kudretini, tecrübesini biliyorduk.

İşte böyle. Biz, onun yanında ne tür bilgi ve tecrübe varsa [3] (ilmimizle) kuşatmıştık.

3.Yahut "ondaki bilgi ve tecrübeyi" veya "yanında olan bütün araç, gereçleri" ya da "yanında olan bitenlerin tümünü biliyorduk." Ayette bu anlamların ... Devamı..

İşte böyle, onun yanında 'özü kapsayan bilgi olduğunu' (veya yanında olup-biten her şeyi) biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

İşte Zü'l-karneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmışızdır.

İşte onu böylece yürüttük. Yanında ne var ne yok, hepsini biliyorduk.

İşte onun durumu böyledir. Onun bilgi olarak sahip olduğu her şeyi biz biliriz.

Yine bunculayın, yanında ne varsa biz biliyorduk

İşte (Zülkarneyn 'in) kudret ve saltanatı böyleydi. Andolsun biz, Zülkarneyn 'in maddi ve manevi yönden nelere sahip olduğunu biliyorduk.

Zü’l-Karneyn ânlara da muğber oldı. Fakat biz hepsini bilüriz.

İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştanbaşa biliyorduk.

İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.

İşte böyle oldu! Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk.

İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

İşte böyle... Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.

İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

Böyle, halbuki onun yanında neler vardı temamını biz biliyorduk

İşte böyle. (Zu’l-Karneyn, tarafımızdan kendisine bahşetmiş olduğumuz, çok büyük imkânlar ve kudret ile dünyanın tamamında hükümran olmuş, sâlih bir kulumuzdu.) Onun yanındakileri (manen ve madden sahip olduğu her şeyi) biz (ezelî ve ebedî olan) ilmimiz ile kuşatmışızdır. (Ona bahşetmiş olduğumuz imkân ve nimetler o dereceye ulaştı ki onları yalnız biz biliriz.)

İşte böyle! Biz, onun yanında olan şeyleri bilgimizle kuşatmıştık.

İşte (Zülkarneynin işi) böyle idi. Halbuki onun yanında (neler vardı) ki biz hepsini ilm (imiz) le kuşatmışızdır.

İşte (Zülkarneyn'in işi) böyledir! Ve onun yanında olan şeyleri, gerçekten(hepsinden) haberdâr olarak kuşatmıştık.

Böylece biz onları bulundukları hal ile kuşattık (kendi hallerine bıraktık).

İşte böyle. Doğrusu Biz Zülkarneyn’in yanında olanları bitenleri bilgimizle kaplamışızdır.

Bunun gibi [⁷] oldu. Biz onda olanı ilmimiz ile kavramıştık [⁸].

[7] Bunlar hakkında da, evvelkiler hakkında olduğu gibi tahyir vaki olmuştur, veya kıssa böyleydi.[8] Askeri, esbaba şevketi, ilmimizden hariç değildi... Devamı..

İşte böyle, Biz onun önündeki şeyleri bir bilgiyle kuşatmıştık.

İşte böyleydi, onun yanında olan her şeyi (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

İşte Zülkarneyn, yeryüzünün doğusuna ve batısına hükmeden böyle kudretli ve bilge bir hükümdardı. Ve hiç kuşkusuz Biz, onun bütün yaptıklarından haberdar idik.

İşte böyle! Onun yanındakilerden tamamiyle haber alıyorduk.

Bu şekilde ona bir bilgi daha yüklemiş olduk.

İşte böyle! Şüphesiz biz O’nun yanındakileri ilmimizle kuşattık. Onları inkâr eden bir toplulukla, inanan bir toplulukla karşılaştırarak, davranışlarına baktık!

İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

İşte böylece Biz, onun yaptıklarının hepsini bütün ayrıntıları ile biliyorduk.¹

1 Yani önceki topluma yaptıklarının aynısını yaptığını biliyorduk.

[Biz onları] işte böyle [bir yaşama tarzı içinde, böyle bir düzeyde bırakmıştık ve o da onları öylece kendi hallerine bıraktı; ⁹²] ve muhakkak ki sınırsız bilgimizle Biz onun zihninden geçenleri ⁹³ kuşatmış bulunuyorduk.

92 Ayette tek başına geçen kezâlike (“işte böyle” yahut “işte bunun gibi”) ifadesi için Râzî’nin verdiği açıklama bu yöndedir. Bu ayet, öyle görünüyor... Devamı..

O’nun güç ve bilgisi işte böyle, zira biz O’nun sahip olduğu her şeyi kapsamlı olarak biliyorduk. 2/77

onların yaşam tarzı da işte böyleydi.[²⁴⁴¹] Doğrusu Biz, onun sahip olduğu şeyleri derin bir vukufiyetle kuşatmıştık.

[2441] Kezalikeye bu bağlamda verilebilecek en uygun anlam. Allah Rasûlü’ne, dünyanın Arabistan’dan, insanlığınsa Araplardan müteşekkil olmadığı gerçe... Devamı..

Kuşkusuz Biz; onun yanında (Zülkarneyn ile o kavim arasında) olanların hepsini ilmimizle kuşatmıştık! (Gerekenleri Zülkarneyn'e haber veriyorduk)

İşte böyle. Şüphesiz onun yanındakiler bilgimiz dahilinde idi.

İşte böylece. Ve şüphe yok ki, onun yanında neler olduğunu Biz ilmen ihata etmişizdir.

İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var, ne yoksa Biz hepsine vakıf idik.

İşte (Zu'l-Karneyn) böyle (yüksek bir mevkie ve hükümranlığa sahip) idi. Onun yanında (daha) nice bilgi ve yetki bulunduğunu biliyorduk.

Orada da ona mağribdeki gibi izin virdik. Onun yanında bulunan kuvvet ve 'askeri 'ilmimiz muhît oldı.

İşte böyle; Biz o topluğun her şeyini biliyorduk.

İşte böyle, onun yanındakilerin hepsini baştan başa biliyorduk.

İşte Zülkarneyn'in hali böyleydi; ve Bizim ilmimiz, onun herşeyini kuşatmış bulunuyordu.

İşte böyle! Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

ancılayın daħı bayıķ ķapladuķ anı kim ķatındadur bilmekdin yaña.

Anuñ gibi daḫı bildük İskenderüñ eli altında olan nesnelerüñ ḫaberini,‘ilmini.

(Zülqərneynin qüdrət və səltənəti, səyahəti) belə idi. Biz hələ onun yanında daha nələr olduğunu da bilirik. (Zülqərneynin qüdrətini, nə qədər əsgərlə səfərə çıxdığını Allahdan başqa heç kəs dəqiq bilməz).

So (it was). And We knew all concerning him.

(He left them) as they were: We completely understood what was before him.(2436)

2436 They were a primitive people. He did not fuss over their primitiveness, but left them in the enjoyment of peace and tranquillity in their own way... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.