27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-innâ lecâ’ilûne mâ ‘aleyhâ sa’îden curuzâ(n)

Ve biz, elbette yeryüzünde ne varsa hepsini kupkuru toprak haline getiririz sonunda.

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları (bütün bitki ve hayvanları dilersek) kupkuru-çorak bir toprak yapabiliriz. (O zaman insanlar çaresizlik içinde bocalayıp kalacaktır.)

Ve hiç şüphe yok ki, zamanı gelince, yeryüzündeki herşeyi kupkuru toprak haline getireceğiz.

Şu bir gerçektir ki, yeryüzündeki cezbedici güzelliği olan her şeyi kuru bir toprağa dönüştüreceğiz.

Biz elbette onun üzerinde olanları kupkuru bir toprak da yaparız.

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru-çorak bir toprak yapabiliriz.

Şu da muhakkak ki, biz, yeryüzünde olan şeyleri (süsleri) kupkuru bir toprak yaparız.

Sonra Biz, o yeryüzünü dümdüz ve kupkuru kılacağız.*

Biz, elbette yerin üzerindekileri kupkuru bir toprak yapacağız.

Yeryüzünü kuru çöle çeviririz de

Muhakkak ki biz, zamanı gelince yeryüzünün bütün göz alıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak haline getireceğiz.

Fakat bu zînetlerin hepsini toprağa kalb ideceğiz.

Şüphesiz Biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.

Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak hâline getireceğiz.

(Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

Ve elbette biz onun üzerinde bulunanları çorak bir toprak haline dönüştüreceğiz.

Şüphesiz biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız.

Bununla beraber şu da muhakkak ki biz onun üzerinde ne varsa hepsini bir kuru toprak etmekteyiz

Yeryüzünde olan güzellikleri kupkuru toprak haline getireceğiz.

Bununla beraber biz onun üstünde olan şeyleri elbet kupkuru bir toprak yapanlarız.

Bununla berâber muhakkak ki biz, orada (yeryüzünde) ne varsa, elbette kupkuru bir toprak edicileriz.(1)*

Şurası bir gerçektir ki, yeryüzündeki her şeyi kupkuru bir toprak haline getireceğiz.

Gerçekten yeryüzünde ne varsa hepsini kupkuru toprağa çevirecek olan da besbelli ki yine Biziz.

Biz, yeryüzünde olanları dümdüz kuru bir yere çeviririz.

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru çorak bir toprak kılıcılarız.

Hiç kuşkusuz Biz, yeryüzündeki bütün bu güzellikleri, her defasında sahiplerinin elinden almakta ve bir zamanlar görkemli birer saltanat merkezi olan o yerleri, bomboş ve kupkuru bir toprak hâline getirmekteyiz. Ve zamanı gelince de, tüm evreni kıyâmetle yok edip yepyeni bir hayatı başlatacağız. İşte asıl üzerinde durulması, merak edilmesi gereken konu buyken;

Biz, oradaki şeyleri elbette kurutarak çöl-toprak yapmaktayız.

Biz mutlaka onun üzerindeki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

Ve gerçekten Biz, ondaki her şeyi (istersek) çorak bir toprak da yaparız.¹*

ve hiç şüphe yok ki [zamanı gelince] yeryüzündeki her şeyi kupkuru toprak haline getireceğiz.

Zamanı geldiğinde biz yeryüzündeki tüm güzellikleri kupkuru toprak haline getiririz. 10/24, 16/65, 41/39

ama hiç şüphesiz yine Biz, (günü gelince) orada bulunan her şeyi kupkuru bir toprak haline çevirmeyi biliriz.[2347]*

Ve mamafih onun üzerinde ne varsa muhakkak ki, Biz hepsini de kupkuru, dağınık bir toprak edicileriz.

Ve elbette Biz yer üstünde ne varsa hepsini, kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz.

Biz elbette (bir gün) yerin üzerindekileri kupkuru bir toprak yaparız.*

Hâlbuki orada olan her şeyi yok edip kuru bir yüzeye çevireceğiz.

Aynı zamanda biz, yerin üzerindekileri çorak bir arazi de yapabiliriz.

Onun üzerindeki herşeyi Biz toza toprağa çevireceğiz.

Ve şu da bir gerçek ki biz, yeryüzündeki her şeyi, bitki bitirmeyen/kıtlık ve ölüme yol açan kupkuru bir toprak haline elbette getireceğiz.

daħı bayıķ biz ķılıcıvuz anı kim anuñ üzeredür ŧopraķ otsuz ķuru yir.

Daḫı biz eyleyecek‐biz anuñ üstinde olanı, yarılmış ḳara ṭopraḳ.

(Bu da bir həqiqətdir ki) Biz yer üzündə olan hər şeyi (vaxtı gələndə) məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik. (Fani dünyaya, onun cah-cəlalına e’tibar yoxdur. Yer üzündə olan heç bir şey əbədi deyildir. Müəyyən dövrdən sonra orada mövcud olan hər şey məhv olacaqdır).

And lo! We shall make all that is therein a barren mound.

Verily what is on earth we shall make but as dust and dry soil (without growth or herbage).(2333)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.