25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velekad sarrafnâ fî hâżâ-lkur-âni linnâsi min kulli meśel(in)(c) vekâne-l-insânu ekśera şey-in cedelâ(n)

Andolsun ki biz bu Kur'an'da, insanlara her çeşit örneği tekrartekrar açıkça anlatmadayız ve insan, her mahluktan daha fazla mücadelecidir.

Andolsun, Biz bu Kur’an’da insanlar için (ders alınmak üzere) her örnekten çeşitli (misaller anlatıp) açıklamalarda bulunduk. (Ama) İnsanoğlu çoğunlukla (haklı haksız) her konuda (ve boşuna) tartışmaya pek meraklıdır (gerçeği ve görevini bırakıp alâkasız işlerin peşine düşmektedir).

Andolsun ki biz, bu Kur'ân'da insanlara her çeşit örneği, tekrar tekrar açıkça anlatmaktayız. Ama insan tartışmaya herşeyden daha çok düşkündür.

Biz, bu Kur'ân'da, insanların iyiliği, kurtuluşu için, dini hakikatların delillerini, gerekçelerini, insani ve ahlaki değerlerin zaruretini, değişik ifadelerle çok yönlü açıkladık. Genellikle insanlar ne kadar çok mücadeleci oluyorlar, ne çok itiraz ediyorlar.

Andolsun, insanlara bu Kur'an'da her tür örneği çeşitli şekillerde açıkladık. Ama insan her şeyden daha çok tartışmacıdır.

Andolsun, bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan, her şeyden çok tartışmacıdır.

Celâlim hakkı için biz, bu Kur'ân'da insanlara (muhtaç oldukları) her çeşit misali açık olarak verdik. İnsan ise, bâtıl ile düşmanlık ve münakaşa etmekte her şeyden fazladır.

Biz bu Kur’anda, insanlar için her misali tekrar tekrar anlattık. Fakat en çok direnen, mücadele eden insanoğludur.

Andolsun ki biz, bu Kur'ân'da insanlara her örneği açıkladık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha düşkündür.[300]

[300] Kur’ân’da her şeyin açıklamasının bulunması hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XI, 516-520.

İşbu Kur'anda insanlar için her çeşitten örnek verdik, insanoğlu pek çok şeyde çekişir

Andolsun ki, biz, bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

Muhatabı etkilemek ve akılda kalıcılığı sağlamak için dolaylı anlatım tarzı olarak örnek/misal verilir. Kur’an diliyle biz buna “misal getirmek” diyor... Devamı..

Biz bu Kur’ân’da insânlar içün her dürlü misâller îrâd itdik. Fakat insânlar çok şeyler üzerine mücâdele iderler.

And olsun ki, Biz bu Kuran'da insanlara türlü türlü misali gösterip açıkladık. İnsanın en çok yaptığı iş tartışmadır.

Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

Hakikaten biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır.

Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.

Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

Şüphesiz biz, bu Kur'ân'da insanlara çeşitli mânâları türlü misallerle açık olarak verdik. İnsan ise, her şeyden çok mücadelecidir.

Şanım hakkı için, hakikat, biz bu Kur'anda insanlara ibret olacak her türlü meselden tasriyf yapmışızdır, insan ise her şeyin cedelce ekseri olmuştur

Kasem olsun ki, biz bu Kur’ân’da insanlar (ın iyiliği) için (muhtaç oldukları) her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Ama insan, (gerçekler karşısında itiraz etmeye, haklı-haksız, her konuda inatla ve körü körüne) tartışmaya, her şeyden (diğer mahlûkattan) daha çok düşkündür. (İnsan en çok tartışan varlıktır.)

Ant olsun ki Biz, bu Kur'an'da her türlü örneği farklı farklı açıklamalarla verdik. Ne var ki insan bilir bilmez her şeye karşı çıkmayı çok sevmektedir.

Andolsun ki biz bu Kur'anda insanlar için her (çeşid) misâli (tekrar tekrar) açıklamışızdır. İnsanın husumeti ise her şeyden fazladır.

Celâlim hakkı için, biz bu Kur'ân'da insanlar için her misâlden (ve ma'nâdan)çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat insan, mücâdeleye herşeyden daha çok düşkündür.

Biz, Kur’an da her türlü örneği insanlara anlattık. Ama insan pek çok şeyde tartışmacı olmuştur.

Gerçekten Biz bu Kur’an’da insanlar için örneklerin her türlüsünü vermişizdir. Ancak, insan en çok çekişicidir.

* Biz bu Kur/an/da halk için her nevi misalleri dolandırdık. İnsan, her şeyden ziyade şamatacıdır.

Andolsun Biz bu Kur’an’da her türlü misali/örneği ayrıntılı olarak açıkladık. Fakat insanın en çok yaptığı iş tartışmadır.

Şüphesiz biz, bu Kur'an'da insanlar için çeşit çeşit, her türlü örnekler verdik. (Ama yine de) İnsan, her şeyden çok tartışmacıdır.

İşte görüyorsunuz; Biz bu Kur’an’da, insanlara doğru yolu gösterecek bütün ibret verici, aydınlatıcı örnekleri teker teker ele alıp işledik. Fakat insanoğlu, gerçekler karşısında itiraz etmeye, inatla ve körü körüne tartışmaya o kadar düşkün bir varlık ki! İşte bunun sonucu olarak:

And olsun, her misâlden İnsanlar için bu Kur’ân’da evire çevire açıkladık!
İnsan çok şeyde tartışmacı oldu.

Aslında biz, insanlığa Kuran’da her türlü örneği verdik. Ama kısır çekişmede insanın üstüne yoktur.

Andolsun! Biz Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür. Bir türlü anlattığımız gerçeklere inanmak istemez. Hep kendi bildiğini okur. Şımardıkça şımarır. Bilmediği konularda sürekli tartışır.

Yemin olsun ki bu Kur’an’da insanlar için her türlü örneği sayıp dökmüşüzdür. [*](Nankör) insan tartışmaya en çok düşkün olandır.

Benzer mesajlar: İsrâ 17:41, 89; Furkân 25:33; ‘Ankebût 29:43; Rûm 30:58; Zümer 39:27; Haşr 59:21.

Biz, bu Kur’an’da insanlara her türlü misali kesinlikle sayıp-döktük. Fakat insan, tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

İŞTE BUNUN GİBİ, Biz bu Kur’an’da insanlar[ın yararlanması] için çeşitli açılardan türlü türlü dersler ⁶⁰ ortaya koyduk. Bununla birlikte, insan her şeyden çok tartışmaya düşkündür:

60 Karş. bu anlam örgüsü içinde “ders” olarak çevirdiğimiz mesel terimine ilişkin bir açıklamanın yer aldığı 17:89 hk. 104. not.

Andolsun ki biz bu Kuran’da insanlar için her misali verdik. Fakat insanların çoğunun tek yaptığı tartışmaktır. 17/89, 30/58, 39/27

DOĞRUSU Biz bu Kur’an’da, (hakikati) insanlara her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak açıkladık;[²⁴⁰⁶] zira insanın öteden beri en iyi bildiği şey cedelleşmektir.[²⁴⁰⁷]

[2406] Krş: 17:89 ve 39:27. Meselin kaynak dildeki karşılığı “bir şeyi anlatırken, onu çağrıştıran ve aralarında benzerlik olan bir başka şeyin yardım... Devamı..

Andolsun ki, biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit örnekler verdik. (Gafletten uyanmaları için uyarmaya çalıştık.) İnsan ise (genelde uyarılarımızdan ibret alacağına hak ve batıl konusunda) tartışır durur.

Ve biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali verdik. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür

Şan-ı ulûhiyetim hakkı için bu Kur'an'da nâs için her türlü misalden çeşit çeşit beyan ettik. İnsan ise husûmetçe her şeyin ekseri olmuştur.

Biz bu Kur'ân'da, insanlar için her türlü misal ve öğüdü, farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan, insandır.

Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü biçimlerde anlattık. Ama insan, tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

Biz bu Kur'ân'da nâs içün her dürlü mesel darb itdik. Halbuki insân mücâdeleyi çok sever oldı. (Binâen'aleyh bu mesellerden mütte'ız oldı.)

Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar çok tartışan bir varlıktır!

Andolsun ki, bu Kur'an'da insan için her örneği verdik. Fakat insanın en çok yaptığı şey tartışmadır.

Biz bu Kur'ân'da insanlara her türlü mânâyı çeşitli misallerle açıklamış bulunuyoruz. Fakat insan tartışmaya herşeyden ziyade düşkündür.

Yemin olsun, biz, bu Kur'an'da, insanlar için her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduk. İnsan ise varlığın, tartışmaya en çok tutkun olanıdır.

daħı bayıķ, döndürü beyān eyledük uşbu ķur’ān’da ādemįler içün her meŝelden. daħı oldı ādemį nesenüñ eyregi ŧartışmaķdın yaña.

Daḫı biz tekrār bildürdük bu Ḳur’ān içinde ḫalḳa her meẟeli. Daḫı ādemoġlınuñ her nesneden cidāli çoḳdur.

Biz bu Qur’anda insanlar üçün cürbəcür məsəllər çəkdik. İnsan isə (bütün məxluqat içərisində) ən çox mübahisə edəndir. (Haqqa boyun qoymaz, öyüd-nəsihət qəbul etməyib batilə uyar).

And verily We have displayed for mankind in this Qur’an all manner of similitudes, but man is more than anything contentious.

We have explained in detail in this Qur´an, for the benefit of mankind, every kind of similitude: but man is, in most things,(2398) contentious.

2398 If men had not cultivated the habit of contention and obstinacy, they would have found that the parables and similitudes of Scripture had fully m... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.