25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veyevme yekûlu nâdû şurakâ-iye-lleżîne ze’amtum fede’avhum felem yestecîbû lehum vece’alnâ beynehum mevbikâ(n)

Ve o gün bana eş ve ortak sandıklarınızı çağırın der de çağırırlar ama onlar icabet etmez ve aralarına cehennemde derin bir uçurum koymuşuzdur.

(Allah ahirette kâfirlere:) "Benim ortaklarım sandığınız (ve himayesine sığındığınız) şeyleri (ve süper güç zannettiklerinizi) nida edip çağırın (bakalım!)" diyeceği gün; işte hemen onları davet ve dua edip çağıracaklardır ama onlar, kendilerine cevap ulaştıramayacaklardır. Biz onların aralarında (öyle derin) bir uçurum koyduk (ki asla birbirlerine yardımcı olamayacaklardır.)

Ve o gün Allah: “Bana eş ve ortak sandıklarınızı çağırın” der. Bunun üzerine onlar çağırırlar. Fakat berikiler onlara bir karşılık veremeyecek, çünkü onların arasına aşılmaz bir uçurum koyacağız.

Yine o gün:
“İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz, putları çağırın” buyuracak. Müşrikler onları çağırırlar. Fakat onlar, kendilerine cevap vermezler. Biz onların arasına ateşten bir engel koyduk.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 6/94; 30/14; 36/59; 46/5-6.

O gün: "Benim ortaklarım olduklarını sandıklarınızı çağırın" der. Onları çağırırlar ama cevap vermezler. Biz aralarına bir uçurum koymuşuzdur.

(Kafirlere) 'Benim ortaklarım sandığınız şeyleri çağırın' diyeceği gün; işte onları çağırmışlardır, ama onlar, kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların aralarında bir uçurum koyduk.

O kıyamet günü Allah kâfirlere şöyle buyuracak: “- Ortaklarım ve şefaatçılarınız diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın.” Hemen çağırmış olurlar yakarırlar, fakat onlara cevap vermemiş bulunurlar. Biz, kâfirlerle ilâhları arasına ateşten bir vadi kurarız.

Allah’ın onlara: “İddia ettiğiniz ortaklarımı çağırın!” diye seslendiği gün, onlar şeriklerini çağırırlar. Fakat o şerikler, onlara cevap vermezler. Ve aralarına, birbirlerini helak edecek bir düşmanlık koyarız.

Allah, “Bana ortak olduklarını sandıklarınızı çağırınız!” dediği gün, onları çağırırlar, fakat hiçbiri çağrılarına cevap veremez. Aralarına bir uçurum koyarız.

O gün denilecek ki: «Çağırınız bana, ortak sandığınız şeyleri!», hemen çağıracaklar, cevap almayacaklar; aralarında bir uçurum açarız

Ve o gün (Allah müşriklere): “(Şimdi) çağırın bakalım, benim ortaklarım olduğunu sandığınız varlıkları!” diyecek. Bunun üzerine onları çağıracaklar, ama berikiler (çağrılanlar) onlara bir karşılık vermeyecek. Çünkü onlarla ötekiler arasına aşılmaz bir uçurum koyacağız.

“Benim ortaklarım olduğunu sandığınız” söylemi doğrudan, Allah’a ulaşmak ve yakarışların Allah’a ulaştırılmasını sağlamak için araya bir takım hayal ü... Devamı..

(52. Âyetin meali iki baskıda da bulunmuyor. [ÖFK])

O gün Allah: "Bana ortak olduklarını iddia ettiklerinize seslenin" der. Onları çağırırlar, fakat hiçbirisi onların çağrılarına gelmez. Aralarına bir cehennem deresi koyarız.

(Ey Muhammed!) Allah’ın, “Ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın” diyeceği, onların da çağıracakları, fakat kendilerine (çağırdıklarının) cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyacağımız günü hatırla!

Unutma ki bir gün Allah, “Benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın!” buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler; çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk.

Yine o günü (düşünün ki, Allah, kâfirlere): Benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın! buyurur. Çağırmışlardır onları; fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koyduk.

"Ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz kişileri çağırın," diye emrettiği gün, onları çağırırlar da onlar kendilerine karşılık vermezler. Onların arasına bir öfke ve nefret uçurumu koymuşuzdur.

Ve o (kıyamet) günü Allah kâfirlere şöyle buyuracak: "Ortaklarım ve şefaatçılarınız diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın." Müşrikler onları çağırırlar, fakat kendilerine cevap vermezler. Biz, kâfirlerle ilâhları arasına ateşten bir engel koymuşuzdur.

Ve o gün ki dîyecek: «önneyin bakalım o zuumettiğiniz şeriklerime» derken onlara çağırmışlar yalvarmışlardır fakat kendilerine icabet etmemişlerdir ve aralarına biz bir mehleke koymuşuzdur

Ve o gün (âhirette) Allah, (kâfirlere) şöyle buyuracak: “(Iddiâ ettiğiniz) ve ortaklarım zannettiğiniz şeyleri çağırın!” Bunun üzerine onları çağıracaklar, fakat (uydurdukları sahte ilâhları) onların çağrısına cevap bile veremeyecekler. Çünkü biz, aralarına aşılmaz bir engel (helâk edici bir ateş) koymuşuzdur.

O gün Allah, “Benim ortaklarım olarak sandıklarınızı haydi çağırın.” der. Sonra onları çağırdılar fakat onlar, kendilerine cevap vermedi. Ve Biz onların aralarına aşılmaz bir engel koyduk.

O gün (Allah) der ki: «Bana iddia edib katdığınız şerikleri çağırın». İşte onları çağırmışlar, fakat bunlar kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların aralarına (cehennemden) bir uçurum koymuşuzdur.

Yine o gün ki (Allah, kâfirlere): “Benim ortaklarım zannettiklerinizi çağırın!” der. İşte onları çağırmışlar, fakat kendilerine icâbet etmemişlerdir ve (biz) onların arasına tehlikeli bir uçurum koymuşuzdur.

O gün Rabbin onlara ”Benim ortağım olduğunu zannettiklerinizi çağırın” der. Onlarda Allah’a ortak koştuklarını çağırırlar, ancak aralarına aşılmaz engeller koyduğumuz için, ortak koştukları onlara asla cevap veremeyeceklerdir.

O gün Allah şöyle buyuracak: "Bana eş sandıklarınızı çağırın. Onlar da çağıracaklar. Ancak onlar karşılık vermeyecekler. Biz de onların arasına bir ölüm deresi koyacağız.

O gün, Allah «— Ey müşrikler! za/mettikleriniz şerikleri mi mâbutlarınızı çağırın» diyecek, onlar da o mâbutları çağıracaklar, ama şerikleri onlara cevap vermeyecekler. Biz onların arasına bir ateş deresi [⁵] koyacağız [⁶].

[5] Veya helâke bâdi bir şey.[6] Artık buluşmak kaabil değildir.

O gün Allah, “Ben’im ortaklarım olduğunu iddia ettiklerinizi çağırın bakalım!” buyurur. Bunun üzerine çağırırlar ama kendilerine cevap vermezler. Çünkü Biz onların arasına aşılmaz bir uçurum/engel [mevbikâ] koyarız.

O gün (Allah), “Bana ortak sandıklarınızı çağırın” der. Onları çağırırlar, fakat kendilerine cevap vermezler. Biz onların arasında (o gün) helak edici bir düşmanlık kılmışızdır.

O Gün Allah müşriklere, “Haydi, Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz efendilerinizi çağırın da sizi kurtarsınlar bakalım!” diyecek. Bunun üzerine onları çağıracaklar, fakat sözde ilâhları, onların çağrısına cevap bile veremeyecekler. Çünkü Biz, aralarına aşılmaz bir engel koymuşuzdur.

O gün: -”Sizin ileri sürdüğünüz ortaklarımı sesleyin!” der.
Onları çağırdılar; bunlara cevap vermediler.
Aralarına uçurum koyduk.

O gün Allah: " benimle bir tuttuğunuz ortaklarımı çağırın " diyecek, çağıracaklar, ama yanıt gelmeyecek. Biz de hemen aralarına bir uçurum açacağız.

Hesap günü; “Yaratılışta, yasa koyma da, insanlara hükümran olma da, insanları yönetme de, yasalara uymadığı için insanlara ceza verme de; Allah’a ortak kabul ettiklerinizi yardıma çağırın!” diyeceğiz. Dünyada yasalarına uydukları kişiler, ilah diye tapındıkları kişiler, çağrılarına cevap vermeyecekler. Hesap günü; yeryüzünde yaşarken inkâr edenlerle, Resullerimizi kabul etmeyenlerle, Kitaplarımızı ret edenlerle, yasalarımıza karşı çıkıp kendi yasalarıyla yaşayanlarla, aramıza bir uçurum koyacağız. Onlar uçurumu geçip bize ulaşamayacaklar! Aslında bilseler; ahirette önlerine konulacak uçurum, onların dünya hayatında aramızda açtıkları uçurumdur. Onlar dünya hayatında iken, Allah’tan ne kadar uzakta iseler, Allah da ahiret hayatında onlardan o kadar uzaktır! Onları ateşten kurtarmaz.

O gün (Allah, kâfirlere) “Benim ortaklarım olduğunu sandıklarınızı çağırın!” diyecek; [*] onlar da kendilerini(!) çağırmış (fakat ortakları) onlara cevap verememiş olacaklardır. Biz onların arasına uçurum koyacağız.

Benzer mesajlar: Kasas 28:62, 74.

O gün (Allah müşriklere): “Benim ortaklarım olduğunu iddiâ ettiklerinizi çağırın (bakalım.)” deyince (müşrikler) onları hemen çağırırlar ama onlar, kendilerine cevap (bile) veremezler. Biz de onların aralarına bir engel, koyarız.

Nitekim, o Gün [Allah]: “[Şimdi] çağırın bakalım, benim ortaklarım olduğunu sandığınız varlıkları!” ⁵⁸ diyecek. Bunun üzerine onları çağıracaklar, ama berikiler onlara bir karşılık vermeyecek: çünkü onlarla ötekiler arasına aşılmaz bir uçurum ⁵⁹ koyacağız.

58 Lafzen, “[var olduğunu] sandığınız ortaklarımı”: bkz. 6:22 üzerine 15. not.59 Yahut: “bir azap uçurumu [ya da “engeli”]”: günahkarları, muhayyile ü... Devamı..

Ve o gün Allah, benim yetkilerime ortak olduğunu zannettiklerinizi çağırın diye onlara seslenecek, onları çağıracaklar fakat onlar bu çağrıya hiçbir cevap veremeyecekler. Çünkü biz onların arasına aşılamaz bir uçurum koymuşuzdur. 6/94, 10/28...33

Ve o gün (Allah), “Benim mutlak yetkilerime ortak olduğunu düşündüklerinizi çağırın!” diye nida edecek. Bunun üzerine onları çağıracaklar. Fakat kendilerine cevap veren çıkmayacak: zira onların aralarına aşılmaz bir uçurum yerleştireceğiz.

O gün (Allah kafirlere) "Benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın (da size şefaat etsinler, sizi azaptan kurtarsınlar bakalım)" buyurur, onlar da çağırır, fakat o nesneler kendilerine hiçbir cevap veremezler, çünkü biz aralarına cehennemden bir uçurum koyarız.

Nitekim, o Gün (Allah): "Çağınn bakalım, benim ortaklarım olduğunu sandığınız varlıkları!" diyecek. Bunun üzerine onları çağıracaklar, ama çağırdıkları onlara bir karşılık veremeyecek: çünkü onlarla ötekiler arasına aşılmaz bir uçurum koyacağız.

Ve o gün ki, diyecektir: «O bana şerikler zû'm ettiğinize nidâ ediniz.» Hemen onları çağıracaklardır, fakat kendilerine icabet etmiş olmayacaklardır. Ve aralarına bir mühlik vadi koymuşuzdur.

O gün Allah müşriklere der ki: “Haydi bakalım, ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz putları çağırın, gelsinler! ”İşte çağırdılar ama, onlar kendilerine cevap vermediler. Biz aralarına bir uçurum koyduk. [46, 5-6; 6, 94] [36, 59; 30, 14]

O gün (Allah, kafirlere) der ki: "Benim ortaklarım zannettiğiniz şeyleri çağırın (da sizi azabımdan kurtarsınlar)! İşte çağırdılar ama (çağırdıkları), kendilerine cevap vermediler. Ve biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyduk.

Yahut: Aralarına helâk eden bir düşmanlık koyduk.

Ol gün ki Allâh: "Benim şerîkim olduklarını zu'm iylediğiniz şeyleri çağırınız" didikde müşrikler onları da'vet iderler ise de putlar cevâb virmezler. Müşrikler ile şürekâ beyninde biz cehennem vâdîsini kılarız.

"Kurguladığınız ortaklarımı çağırın” diyeceği gün onları çağıracaklar ama cevap vermeyeceklerdir. Aralarında bir uçurum oluşturmuşuzdur.

-”Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiklerinizi çağırın”, dediği gün; onları çağırırlar. Fakat, onların çağrısına cevap veremezler. Aralarına bir uçurum koyarız.

O gün Allah onlara “Haydi, Bana ortak olduklarını iddia ettiğiniz şeylere seslenin” buyurur. Çağırırlar da. Fakat onlar cevap vermez. Çünkü Biz aralarına bir uçurum koymuşuzdur.

Bir gün Allah şöyle diyecektir: "O bir şey zannettiğiniz ortaklarımı çağırın!" Hemen çağırdılar ama onlar kendilerine cevap vermedi. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum/yıkıcı bir düşmanlık koyduk.

daħı ol gün kim eyide “ķıġınuñ ortaķlarumı anları kim śanduñuz.” pes oķıdılar anları pes uy virmediler anlara daħı ķılduķ aralarında helāk yiri.

Daḫı ol gün ki eydevüz: Ḳıġuruñ benüm ol şerīklerümi ki bühtān itdüñüz. Pes ḳıġırdılar anlara mu‘īn olmaġa, anlara cevāb virmeyeler, meded itmeyeler.Daḫı ortalarında oddan bir dere.

O gün (qiyamət günü Allah müşriklərə) belə buyuracaq: “(Mənə ortaq olduqlarını) iddia etdiyiniz şəriklərimi (sizə şəfaət diləməkdən ötrü) çağırın! (Müşriklər) öz tanrılarını (bütlərini) çağıracaq, lakin onlar (müşriklərə) heç bir cavab verməyəcəklər. Biz onların arasında (hamısının birlikdə məhv olacağı) bir cəhənnəm dərəsi bərqərar edərik!

And (be mindful of) the Day when He will say: Call those partners of Mine whom ye pretended. Then they will cry unto them, but they will not hear their prayer, and We shall set a gulf of doom between them.

One Day He will say, "Call on those whom ye thought to be My partners," and they will call on them, but they will not listen to them; and We shall make for them a place of common perdition.(2397)

2397 Some Commentators construe: "And We shall make a partition between them": i.e., the Evil ones will not even be seen by their misguided followers,... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.