25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iż kulnâ lilmelâ-iketi-scudû li-âdeme fesecedû illâ iblîse kâne mine-lcinni fefeseka ‘an emri rabbih(i)(k) efetetteḣiżûnehu veżurriyyetehu evliyâe min dûnî vehum lekum ‘aduvv(un)(c) bi/se lizzâlimîne bedelâ(n)

An o zamanı hani biz meleklere, secde edin Âdem'e demiştik de İblis'ten başka hepsi secde etmişti, o, cin cinsindendi de Rabbinin emrinden çıkmıştı. Beni bırakıp da onu ve soyunu, dost mu ediniyorsunuz, halbuki onlar, size düşmandır; Allah'ı bırakıp Şeytanı dost edinmek, zalimler için ne de kötü bir değişme muamelesidir bu.

Kur’ân'ın birçok âyetlerinde meleklerle berâber anılan Şeytan'ın, cin taifesinden olduğu, cins bakımından melek olmadığı bildirilmektedir. Cin, Arapça... Devamı..

 Hani meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik de, İblis’in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi. O (ise) cinnlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkıp (isyana yönelmişti). Bu durumda (hâlâ) Beni bırakıp onu ve soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. (İnsi ve cinni şeytanların peşine takılmak) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercihtir ve Allah’ın himayesini şeytanın vesvesesiyle) değiştirmedir.

Ve hatırla o zamanı ki, biz meleklere: Adem'e secde edin, önünde yere kapanın dediğimizde, İblis dışında hepsi yere kapanmıştı. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Durum böyle iken ey insanlar! Beni bırakıpta onu ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar size düşmandırlar. Allah'ı bırakıpta şeytanı dost edinmek, varoluş gayesine aykırı hareket edenler için, ne kötü bir değişimdir.

Hani meleklere:
“Âdem'e secde ederek saygı gösterin” demiştik. İblis hariç, meleklerin tamamı secde ederek saygı gösterdi. O cinlerdendi. Doğru ve mantıklı düşünmeyi terkederek Rabbinin icra planının dışına çıktı, isyan etti, günah işledi. Allah:
“Şimdi, siz, beni bırakıp da, onu ve onun soyunu mu emirlerine itaat edilecek otorite, koruyucu, dost ediniyorsunuz? Onlar sizin düşmanınızdır. Âsiler, zâlimler ve kâfirlerin, şeytanın dostluğunu Allah'ın dostluğuna tercihleri ne kötü bir değişme, ne kötü bir tercihtir!” buyurdu.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/34; 7/12; 15/28-39.

Meleklere: "Adem'e secde edin" dediğimizde İblis dışında hepsi secde etti. O cinlerdendi, Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Bu zalimler için ne kötü bir değişmedir.

Hani meleklere: 'Adem'e secde edin' demiştik; İblis'in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda Beni bırakıp onu ve soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. (Bu,) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercih) değiştirmedir.

Yine hatırla o vakti ki, biz meleklere: “- Âdem için secde edin.” Demiştik de hemen secde etiler; yalnız İblis, cinden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi (ey insanoğulları), beni bırakıp da İblis'i ve ona bağlıları kendinize dostlar edinir misiniz ki, onların hepsi size düşmandır. (Bunu yapmak), zalimler için ne fena bir değişmedir!...

Hatırla ki, melekler için “Âdeme secde edin!” dedik. İblis hariç, hepsi secde ettiler. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Onlar size düşman oldukları halde onu ve zürriyetini, Benim yerime kendinize dostlar mı edinirsiniz? Zalimler için ne kötü bir değiştirme!

Hani biz meleklere, “Âdem'e secde ediniz” demiştik. İblîs hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblîs cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. “Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun zürriyetini dost mu ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zâlimler için bu ne fenâ bir takastır!”

Hani meleklere: «Âdeme secde edin!» demiş idik biz, iblisten başkası hemen secdeye vardı, o cin cinsindendi, Tanrı buyrumundan dışarı çıktı; beni bırakarak, nesliyle onu dost mu edinirsiniz? o size düşmandır; zalimlerçin bu değişme ne kötü

Hani biz meleklere: “Âdem'e secde edin (onun önünde hürmetle eğilin)” demiştik de İblis'ten başka hepsi secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis'i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir değiştirmedir/takastır/bedeldir!

Bkz. 2/34 ve dipnotu, 7/12, 15/28-39, 17/61, 20/116, 38/76

Bütün meleklere Âdem’e secde idiniz didiğimiz zamân cinlerden biri olan ve Allâh’ın evâmirine isyân iden şeytândan mâ’adâ cümlesi secde itdiler. Zâlimler! Beni bırakub da şeytânı ve zürriyetini mi velî ittihâz ideceksiniz? Ânlar sizin düşmanlarınızdır. Zâlimlerin bu hareketleri ne müdhîş bir hatâdır.

Meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik. İblis'ten başka hepsi secde etmişti. O, cinlerden idi. Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Ey insanoğulları! Siz Beni bırakıp onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Kendilerine yazık edenler için bu ne kötü değişmedir!

Hani biz meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!

Hani biz meleklere, “Âdem’e secde edin” demiştik; İblîs’ten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi, rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih!

Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!

Meleklere, "Adem'e secde edin!," dediğimiz zaman hepsi secde ettiler; yalnız İblis hariç. Rabb'inin emrine karşı geldiği için cinlerden oldu. Beni bırakıp onu ve soyunu mu dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar, sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.

Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "Âdem'e secde edin!" demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.

Yine düşün o vakıt ki Melâikeye Âdem için secde edin demiştik hemen secde ettiler, ancak İblis, Cinden idi de Rabbının emrinden çıktı, ya şimdi siz beni bırakıp da onu ve zürriyyetini kendinize evliyamı ittihaz ediyorsunuz onlar size öyle düşman iken? zalimler için ne fena bedel

Hani, meleklere (ve cin taifesinden olup da meleklerin arasında bulunan iblîse,) “Âdem’e (hürmet kastı ile) secde edin” buyurmuştuk da, iblîs hariç hepsi (hürmet kastı ile Âdem’e) secde etmişlerdi. O (iblîs) cinlerdendi. Rabbinin emrine karşı geldi (ve kâfirlerden oldu. Ey insanlar! Hâl durum böyle iken) şimdi siz, beni (m emirlerime itaati) bırakıp, (telkinlerine itaat etmek sûretiyle) iblîsi ve neslini (avenelerini) kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. (Allah’a itaat etmek yerine, iblîse ve avenelerine itaat etmek) zâlimler için ne kadar kötü bir (tercih ve ne kötü bir) değiştirmedir.

Hani! Biz, meleklere, “Âdem'e secde edin.¹” demiştik. İblis hariç hepsi secde etmişti. O cinlerdendi. Böylece Rabb'inin sözünden dışarı çıktı. Benim yanım sıra, onu ve soyunu evliya mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için ne kötü bir tercihtir bu!

1- Saygı gösterip, değerini takdir edin.

Hani biz meleklere: «Âdem için secde edin» demişdik de İblîsden başkası hemen secde etmişlerdi. O ise, cinden olduğu için, Rabbinin emrinden dışarı çıkmışdı. Şimdi siz beni bırakıb da onu ve onun neslini (avenesini), hepsi sizin düşmanınız olduğu halde, dostlar edinir misiniz? Zaalimler için ne kötü trampadır (bu)!

Hani meleklere: “Âdeme secde edin!” demiştik; İblis hâriç, hemen secde ettiler.(O,) cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da onu ve zürriyetini(kendinize) dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar size düşmandır. Zâlimler için (bu) ne kötü bir değişmedir.

Biz meleklere Âdem için (bana) secde edin demiştik de, İblisin dışındaki meleklerin hepsi secde etmişlerdi. O zamana kadar İblis (melekler topluluğunun içinden) sıradan (cin) bir melekti[17]. Sonrada Rabbinin emrinin dışına çıktı. Şimdi siz o şeytan ve onun davranışlarını takip edenleri, onlar size apaçık bir düşman olduğu halde, benden başka sığınak ve koruyucu mu edineceksiniz? (Bir bilseniz) Zalimlerin karşılıkları ne kadar kötüdür.

[17] Cin: kelime olarak bilinmeyen tanınmayan varlıklar için belgisiz sıfat olarak kullanılır. Bu ayette de “İblis meleklerin içinde herhangi bir özel... Devamı..

O gün Biz meleklere: "Adem’e secde edin" demiştik de onlar da secde etmişlerdi. Yalnız İblis cinlerden olduğu için secde etmemişti. Böylece çalabının buyruğuna karşı durmuştu. Şimdi siz Beni bırakıp da İblis’le onun soyunu, onlar sizin düşmanlarınız iken, kendinize koruyucu ediniyorsunuz, öyle mi? Kıyıcılar için bu ne kötü değiş tokuştur!

Hani biz, meleklere Âdem/e secde edin demiştik. İblis/ten başkası secde etmişlerdi. O ise cin cinsindendi. Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Ey Âdem oğulları! O, size düşmanken beni bırakıp onu, zürriyetini yâr ediniyorsunuz öyle mi? Zâlimler için İblis ne kötü bir bedeldir!

Hani Biz meleklere, “Âdem’e secde ediniz!” demiştik de İblis’ten başka hepsi secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin buyruğu dışına çıktı [feseka]. Şimdi siz Beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir mübadeledir! [bedel].

Hani meleklere: “Âdem'e secde edin” demiştik de İblis'in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için (Allah yerine veli edindikleri şeytan), pek de kötü bir bedeldir!

Hani bir zaman meleklere, “Tüm insanlığın temsilcisi olarak karşınızda duran Âdem’e secde edin, yani onun size üstünlüğünü kabul ederek, önünde saygıyla eğilin!”demiştik; bunun üzerine İblîs hariç, hepsi Âdem’e secde etmişlerdi.Meleklerin arasında yaşamakta olan o İblis, aslen cinlerdendi veÂdem’e secde etmemekle Rabb’inin emrine karşı geldi.
Şimdi siz ey insanlar, Benim gönderdiğim Kitabı ve Peygamberleri bırakıp da, İblîs’i ve yandaşlarını mı kendinize dost edineceksiniz; hem de onlar, sizin ezelî düşmanlarınız olduğu hâlde! Allah’ı bırakıp, Şeytanı dost edinmek; zâlimler için ne de kötü bir değiş tokuş! Oysa ki:

Hani, Melekler’e: -“Âdem için secde edin!” dedik.
İblis’den başka hepsi secde etti.
O Cinn’den idi; kendi rabbinin emrinden çıktı.
Onlar sizin için düşman iken, onu ve soyunu benden başka veliyyler ediniyorsunuz, öyle mi?
Zâlimler için ne kötü bir bedel / tebdîl / değişim!

Resulüm! meleklere: " Ademe saygı gösterin " dediğimizi hatırlarsın. Hani hepsi saygı duruşunda bulunmuş iblis ise reddetmişti. Neden? Çünkü şeytan, cinlerden idi. Bu yüzden Sahib'ine karşı gelmişti. Artık hâlâ, beni bırakır da şeytan ve avanesini dost edinebilir misiniz? Şeytanlar, sizin düşmanınızdır. Çünkü şeytan, insanın kendisine saygısızlığının bedelidir.

Hani biz meleklere, "Âdem’e saygı duyun, O’nun yaratılış yüceliğini tasdik edin!" demiştik! İblis’ten başka hepsi bu emre saygı ile eğilip tasdik ettiler. İblis tasdik edenlerden olmadı. Sanki O kendini yarattıklarımızın yabancısı saydı. Ey insanlar! Şimdi siz; yaratılışınızdaki yüceliği tasdik etmeyen İblis’i kendinize dost mu kabul ediyorsunuz? Allah’ın dostluğunu terk mi ediyorsunuz? Unutmayın ki yaratılışı inkâr edenler; kendilerini insanlardan üstün görüp hükümran sayanlar, insanların düşmanıdır. Allah; kendini insanlardan üstün görenleri, insanlara hakkı olmadığı halde hükümran olanları, zalimleri dost kabul edenleri zalim sayar. Zalimler için çok büyük bir bedel, çok büyük bir ceza hazırlamıştır. Zalimlere uyanların kendilerini mazlum saymaları işi değiştirmez. Mazlumlar zalimlere dost oldukları anda zalim olurlar. Onların biz zalimlerin zulmünden kaçmak için onlara dostluk yapıyoruz demeleri de kendilerini kurtarmaz.

Hani meleklere “Âdem için (Allah’a) secde edin!” demiştik. Onlar da hemen secde etmişlerdi. İblis hariç. [*] (Zaten O) cinlerdendi [*] ve Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. (Şimdi siz) benim peşim sıra onu ve onun soyunu mu dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir değişimdir!

İblis’in secde etmemesiyle ilgili bkz. Bakara 2:34, dipnot 3.,Cinler ve dolayısıyla İblis ateşten yaratıldığı için (A‘râf 7:12; Hicr 15:27, Sâd 38:76;... Devamı..

Biz, meleklere: “Âdem’e secde edin.” deyince; cinlerden olan¹ ve Rabbinin emrinden dışarı çıkan İblis hariç, hepsi secde etmişti. (Ey insanlar!) Şimdi bu durumda siz, Beni bırakıp da düşmanınız olan şeytanı ve onun soyunu dostlar mı edineceksiniz? (İşte bu) zâlimler için ne kötü bir tercihtir.

1 Şeytanların ilki olan iblisin melek olmayıp cinlerden olduğu burada net bir şekilde ifâde edilmektedir. İblis için Bk. (Bakara: 34, A’raf: 11, Hicr:... Devamı..

VE [HATIRLA Kİ] Biz meleklere “Âdem’in önünde yere kapanın!” ⁵² dediğimiz zaman, İblis dışında, onların hepsi yere kapanmıştı. [İblis] görünmeyen varlıklardan ⁵³ biriydi; ve böylece Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Peki, yine de onu ve avanesini ⁵⁴ kendinize dostlar/sırdaşlar edinecek misiniz, hem de onlar sizin düşmanlarınız olduğu halde? Zalimler adına ⁵⁵ bu ne kötü bir mübadeledir!

52 Allah’ın meleklere “Âdem’e secde edin!” buyruğuyla hitab ettiği bu çok tekrarlanan temsîle ilişkin kısa atıf, yukarıdaki anlam örgüsü içinde, insan... Devamı..

Hani bir zamanlar meleklere: – Âdem’e secde edin/emrine amade olun demiştik, İblis dışında hepsi emre amade olmuşlardı. O, cinlerden idi ve Rabbinin emrine karşı geldi. Şimdi siz, o sizin düşmanınız olduğu halde onu ve soyunu benim dışımda dostlar mı ediniyorsunuz? Bu zalimler için ne kötü bir değiş tokuş! 2/30...39, 7/11...23

HANİ bir zamanlar meleklere demiştik ki: “Âdem(oğlu) için emre âmâde olun!” İblis hariç hepsi emre âmâde olmuştu;[²⁴⁰³] o görünmeyen varlıklardan biriydi; sonuçta Rabbinin emrine karşı geldi. Şimdi onun size olan düşmanlığına rağmen, Beni bırakıp da onu ve onun soyunu evliyâ mı edineceksiniz? Zalimler lehine yapılan bu takas ne berbat bir takastır!

[2403] Çevirimizin gerekçesi için bkz: 2:34, not 56-57. Âdem-İblis kıssasının ana fikri de sûrede yer alan diğer kıssa ve meseller gibi iyi ve kötünün... Devamı..

(Ey Muhammed) Yine hatırla ki bir vakit meleklere: "Adem'e secde edin" diye emredince -İblis hariç- hepsi hemen secde etti. (Şeytan esasen) Cin tayfasından idi ve Rabbinin emrini dinlemedi. (Ey müşrikler) Şimdi siz beni (Rabbinizi) bırakıp da; onu ve onun avanesini -düşmanınız oldukları halde- kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimlerin yaptığı bu tercih (Rableri yerine şeytanları dost edinme) ne kadar kötü bir davranış!

Meleklere: "Âdem’e secde edin!" demiştik; secde ettiler, yalnız İblis etmedi. O cinlerdendi, Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Şimdi siz, benden ayrı olarak onu ve onun neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar, sizin düşmanınızdır. Zâlimler için ne kötü bir bedeldir...

Ve yâd et o zamanı ki, meleklere, «Âdem'e secde ediniz.» demiştik te, onlar da hemen secde etmişlerdi, İblis müstesna; cin tâifesinden idi. Rabbinin emrinden çıkıverdi. Şimdi Benden gayrı onu ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için bir düşmandır. Zalimler için ne fena bir bedel.

Hani bir zaman Biz meleklere: “Âdem'e secde edin! ” deyince, onlar da derhal secdeye kapanmışlardı. Ne var ki İblis eğilmemişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Âdem'in evlatları! Onlar size düşman oldukları halde, siz kalkıp Benden ayrı olarak onu ve onun evlatlarını mı dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne fena bir bedel! Ne zararlı bir takas! [15, 28-39; 2, 34; 7, 12]

İblis meleklerle beraber bulunduğundan istisna ediliyor. Melekler yaratılış icabı Allah’a isyan edemezler, İblis’te ise irade bulunduğundan tercihte b... Devamı..

Meleklere: "Adem'e secde edin!" demiştik; secde ettiler, yalnız İblis etmedi. O cinlerdendi, Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Şimdi siz, benden ayrı olarak onu ve onun neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar, sizin düşmanınızdır. Zalimler için ne kötü bir değiştirmedir (bu. Dost olan Allah'ı bırakıp düşman olan şeytanı ve zürriyetini dost tutmak)!

Vaktâ ki melâikeye Âdem'e secde idin didik, derhâl secde itdiler. Yalnız İblîs secde itmedi. O, cinden oldığı cihetle rabbinin emrinden hurûc itdi. Onı ve zürriyetini benden başka dost mı ittihâz idersiniz? Halbuki onlar size düşmandırlar. Zâlimler içün İblîs ve 'avânı (Allâh'a) ne fenâ bedel oldı.

Bir gün meleklere: "Âdem’e secde edin!" dedik. İblis’in dışındakiler hemen secdeye kapandılar. Halbuki o da o cinlerden[*] (melek olarak görevlendirilenlerden) idi ama Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi onu ve soyunu, en yakınlarınız (velileriniz) olarak sizinle benim arama mı koyuyorsunuz? Hâlbuki o size düşmandır. Yanlışlar içinde olanların ne kötü tercihidir bu!

[*] ... "Halbuki o da o cinlerden idi ama Rabbinin emrinden çıktı." ayetini doğru anlamak için: "Rabbinin emrinden çıkmayan cinler hangileriydi?" diye... Devamı..

Hani meleklere: -Adem için secde edin, demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. O, cinlerden olduğu için Rabbinin emrinden dışarı çıktı. O halde siz, onlar sizin düşmanınız olmasına rağmen, benim dışımda onu ve soyunu kendinize dost mu ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel!

Hani Rabbin meleklere “Âdem'e secde edin” demişti de, İblis hariç hepsi secde etmişti. O ise cinlerden idi ve Rabbinin emrinden çıkmıştı. Şimdi siz, Beni bırakıp da, düşmanınız oldukları halde onu ve soyunu mu dost edineceksiniz? Zalimler için ne kötü bir takastır bu!

Hani, biz meleklere "Âdem'e secde edin" demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz, benim beri yanımdan, onu ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin düşmanınızken. Zalimler için ne kötü bir değiştirmedir bu!

daħı ol vaķt kim eyittük firiştelere “secde ķıluñ ādem’e” pes secde eylediler illā iblįs. oldı perrįlerden pes çıķdı ŧa'atdan çalabı’sı buyruġından. dutar misiz anı daħı dölini arķa viriciler benden ayruķ daħı anlar size düşmāndur? ne yavuz oldı žālimlerüñ degşürilmekdin yaña!

Ẕikr eyle ol vaḳtı ki eyitdük feriştehlere: Secde eyleñüz Ādeme, didük. Pessecde itdiler, illā İblīs cinnīlerden idi, fāsıḳ oldı, Tañrı buyruġından çıḳdı.Pes idinür misiz anı daḫı ẕürriyetlerini dost idinürsiz benden özge? Anlarsizüñ düşmanuñuzdur. Ne ḳatı yaman degişdiler kāfirler.

(Ya Rəsulum!) Xatırla ki, bir zaman mələklərə “Adəmə (tə’zim məqsədilə) səcdə edin!” – demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, cinlərdən (cin tayfasından) idi. O öz Rəbbinin əmrindən çıxdı. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz Məni qoyub onu və nəslini (övladını özünüzə) dostmu tutursunuz? By, zalımlar üçün necə də pis dəyiş-düyüşdür!

And (remember) when We said unto the angels: Fall prostrate before Adam, and they fell prostrate, all save Ibis. He was of the Jinn, so he rebelled against his Lord's command. Will ye choose him and his seed for your protecting friends instead of Me, when they are an enemy unto you? Calamitous is the exchange for evil doers!

Behold! We said to the angels, "Bow down(2392) to Adam": They bowed down except Iblis. He was one of the Jinns,(2393) and he broke the Command of his Lord. Will ye then take him and his progeny(2394) as protectors rather than Me? And they are enemies to you! Evil would be the exchange(2395) for the wrongdoers!

2392 Cf. 2:34, where the story is told of the fall of mankind through Adam. Here the point is referred to in order to bring home the individual respon... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.