24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ev yusbiha mâuhâ ġavran felen testatî’a lehu talebâ(n)

Yahut da suyu öylesine çekilir ki onu arayıp bulmaya bile gücün yetmez.

“Veya onun suyu dibe göçüverir de, böylelikle (bir daha) onu arayıp-bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin.”

Yahut da suyu öylesine çekilir ki, onu arayıp bulmaya bile gücün yetmez.”

“Yahut bağın suyu yerin dibine çekilir de, bir daha onu arayıp bulamazsın.”*

Yahut suyu yerin altına çekilir de onu bir daha ara(yıp bul)maya güç yetiremezsin."

'Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp-bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin.'

Yahud bağının suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulamazsın.

Veya o bağın suyu dibe çekilir de, onu arayıp bulamazsın.”

40,41. “Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir ve seninkinin üzerine de gökten hesap görecek bir yıldırım gönderir de, orası kaygan, kuru bir yer olur. Yahut suyu çekilir de, artık, onu bir daha elde edemezsin” dedi.

Ya da suyu çekilir, onu geri getiremezsin»

39-40-41. “Her ne kadar beni kendinden mal ve evlat bakımından zayıf görüyorsan da bahçene girdiğin zaman ‘Maşaallah (Allah'ın dilediği olur), bütün güç sadece Allah'ındır' demen gerekmez miydi? Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir, (seninkinin) üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir. Veya bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin.”*

Ânı iskâ iden sular toprağın altında gâib olabilür, oradan çıkaramazsın." didi.

37,38,39,40,41. Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona: "Seni topraktan, sonra nutfeden yaratanı, sonunda de seni insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun? İşte O benim Rabbim olan Allah'tır. Rabbime kimseyi ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman, her ne kadar beni kendinden mal ve nüfus bakımından daha az buluyorsan da: "Maşallah! Kuvvet ancak Allah'a mahsustur!" demen gerekmez mi? Rabbim, senin bahçenden daha iyisini bana verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de bahçen yerle bir olabilir. Yahut suyu çekilir bir daha da bulamazsın" dedi.

“Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onu arayamazsın bile.”

«Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın.»

"Yahut suyu dibe çöker de bir daha su bulamazsın."

"Yahut, bağının suyu yerin dibine çekilir de bir daha suyunu çıkarıp bağını sulayamazsın."

Yahûd suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulunamazsın

Veya onun suyu yerin dibine çekilir de artık onu çıkarmaya asla gücün yetmez.

«Yahud olabilir ki suyu (yerin) dib (in) e çekilir de bir daha onu ara (yıb bul) mıya güc yetiremezsin».

“Yâhut suyu çekilerek yok olur da bir daha onu aramaya aslâ güç yetiremezsin!”

“Yahut suyun çekilebilir ve bir daha o suyu çıkarmaya senin gücün yetmeyebilir” dedi.

Ya da bağının suyu çekilir de bir daha onun gibisini yetiştirmeye gücün yetmez."

39, 41. «— Bağına girdiğin zaman, «Maaşallah lâ kuvvet-i illâ billah» [²] demeliydin. Beni kendinden daha az mal ve evlât sahibi görüyorsan olabilir ki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir, senin bağının üzerine de gökten bir belâ [³] gönderir de orası ayak kayacak dümdüz bir yere döner. Yahut bağının suyu çekilir de onu istemeye [⁴] asla gücün yetmez».*

“Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin.”

Ya da suyu tamamen çekilir de, onunbir damlasını bile arayıp bulamazsın!”

“Ya da suyu çekiliverir; aramakla onu asla bulamayacaksın”.

Veya (bahçenin) suyu dibe çekilir de onu istemeye (elde etmeye) asla güç yetiremezsin.”

“Yahut bahçenin suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın” (demişti.)

yahut bir daha asla bulup çıkaramayacağın biçimde onun suyu çekilebilir!”

–Ya da bir daha ulaşamayacağın bir biçimde bahçenin suyu çekilir. 67/30

ya da bir daha asla ulaşıp elde edemeyeceğin bir biçimde onun suyu çekilir.”

«Yahut suyu çekilir de artık onu aramaya asla güç yetiremezsin.»

40, 41. Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir; yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin. ” [67, 30]

Yahut suyu dibe çekilir de bir daha su arayamazsın.

Ya da suyu çekilir de bir daha arasan da bulamazsın onu.

Ya da suyu çekilir de bir daha bulamazsın.

“Veya suyu çekiliverir; sen de bir daha onu aramakla bulamazsın.”

Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile."

yā ola anuñ śuyı soġılmaķ pes hergiz gücüñ yitmeye aña istemeġe.”

Yā ṣuyı yire bata, pes gücüñ yitişmeye anı ḳaytarmaġa.

Yaxud suyu (tamamilə) çəkilib getsin və bir də onu əsla axtarıb tapa bilməyəsən!”

Or some morning the water thereof will he lost in the earth so that thou canst not make search for it.

"Or the water of the garden will run off underground so that thou wilt never be able to find it."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.