25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 95. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul lev kâne fî-l-ardi melâ-iketun yemşûne mutme-innîne lenezzelnâ ‘aleyhim mine-ssemâ-i meleken rasûlâ(n)

De ki: Yeryüzünde melekler bulunsaydı da rahatrahat gezselerdi onlara gökten bir meleği peygamber olarak gönderirdik.

 De ki: "Eğer yeryüzünde (insanlar değil de) yürüyen ve huzura-sükûna erişen melekler (imtihan için yaratılmış) olsaydı, Biz de onlara gökten elçi olarak (insan yerine) elbette melek gönderirdik."

Onlara şu sözümü ilet: Yeryüzünde melekler bulunsaydı da, rahat rahat gezselerdi, şüphesiz onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik.

“- Yeryüzünü vatan edinerek hayatlarını sürdürebilme bilgisine, becerisine sahip olanlar melekler olsaydı, elbette onlara, gökten melek rasuller indirirdik.” de.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 10/2; 14/10; 23/47; 64/6.

De ki: "Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyen melekler olsaydı elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik."

De ki: 'Eğer yeryüzünde (insan değil de) tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik.'

(Ey Rasûlüm, Mekke'lilere) şöyle de: “- Eğer (insanlar gibi) yeryüzünde, yürüyüp duran Melekler olsaydı, elbette onlara da gökten melek bir peygamber gönderirdik.

De ki: “Eğer yeryüzünde yerleşmiş, dolaşan melekler olsaydı, gökten onlara elçi bir melek gönderirdik.”

Şunu söyle: “Eğer yeryüzünde yerleşmiş, gezip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.”

Diyesin ki: «Yeryüzünde melekler, gezip yerleşselerdi, gökten peygamber olarak melek gönderirdik!»

De ki: “Eğer yeryüzünde, yurt tutup dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”  

Bkz. 6/9, 23/24

Ânlara di ki: "Eğer yer üzerinde yürümüş ve rahat olanlar melek ola idiler ânlara peygamber olarak bir melek gönderir idik."

De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik."

De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”

De ki: “Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.”

Şunu söyle: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.  

 Allah Resûlü, «Ben sadece bir beşer peygamberim» deyince kâfirler: «Öyleyse senin peygamberliğine kim şahitlik edecek?» dediler, bunun üzerine 96. ây... Devamı..

De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler olsaydı onlara gökten bir meleği elçi gönderirdik."

(Ey Muhammed! Mekkelilere) şöyle de: "Eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp duran melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek indirirdik."

Söyle onlara eğer, Arzda hep uslu uslu yürüyen Melâike olsa idi elbette onlara Semâdan Melek bir Resul gönderdik

(Habibim! O müşriklere) de ki: “Eğer yeryüzünde, yerleşip, dolaşanlar (insanlar değil de) melekler olsaydı, elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.”

De ki: “Eğer yeryüzünün sakinleri melekler olsaydı, elbette onlara gökten resûl olarak bir melek gönderirdik.”

De ki: «Eğer [yer](yüzün) de (insanlar gibi) sakin sakin yürüyen melekler olsaydı biz ancak onlara gökden melek bir peygamber gönderirdik».

De ki: “Eğer yeryüzünde yerleşmiş kimseler olarak gezip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara (da kendi nev'lerinden) gökten melek bir peygamber gönderirdik.”

Onlara deki “ Yeryüzünde yaşayıp gezen melekler olsaydı, bizde yeryüzüne gökten melek bir elçi indirirdik.”

De ki: "Eğer yeryüzünde gezip dolananlar melekler olsaydı Biz onlara gökten kesin olarak yine de bir meleği peygamber gönderirdik."

Kendilerine de ki yeryüzünde gezer, sakin olur melekler olsaydı biz de onlara gökten melek bir peygamber gönderirdik [⁵].

[5] Siz melek değilsiniz ki size melekten peygamber gönderelim. Beşere beşerden peygamber göndeririz.

(Ey Peygamber!) De ki: “Eğer yeryüzünde rahatlık ve huzur içinde yürüyenler/dolaşanlar melekler olsaydı, Biz elbette onlara gökten bir meleği elçi olarak indirirdik.”

De ki: “Eğer yeryüzünde (insan değil de) güvene ermiş yürüyen melekler olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik.”

Peygamberin kendileri gibi bir insan olmasını yadırgayan o câhillere şu sözümüzü ileterek de ki: “Eğer yeryüzünde huzur ve güven içinde gezip dolaşanlar insan değil de melek olsaydı, o zaman onlara gökten elçi olarak elbette bir melek gönderirdik.”

De ki:
-“Yeryüzü’nde tıpış tıpış / usul usul yürüyenler melekler olsaydı, Gök’ten onlara elbette bir rasûl melek indirirdik”.

Resulüm de ki!: " eğer yeryüzünde sizler gibi salına salına yürüyenler melek olsaydı, elbette onlara elçi olarak bir melek gönderirdik. "

Eğer yeryüzünde insanlar gibi yaşayan melekler olsaydı elbette onlara gökten bir meleği elçi gönderirdik. Hâlâ buna akıl erdiremiyorlar mı?

De ki: “Yerde yerleşip yürüyenler melekler olsaydı, elbette biz de gökten onlara elçi melek indirirdik.” [*]

İnsanlara insan bir peygamber gönderilmesinin nedeni onun örnek alınabilmesi ve ilahi prensiplerin insanlar tarafından uygulanabilir olduğunu gösterip... Devamı..

(Ey Muhammed! Onlara): “Eğer yeryüzüne yerleşip dolaşanlar (insan değil de) melekler olsaydı, Biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik.” de.

Onlara (şu sözümüzü) ilet: “Eğer yeryüzünde yurt tutup dolaşan melekler olsaydı, o zaman onlara elçi olarak şüphesiz gökten bir melek indirirdik!”

De ki: “Eğer yeryüzünde salına salına dolaşan melekler olsaydı, biz de onlara gökten melek elçi indirirdik.” 12/109, 16/43, 21/7, 22/75

Onlara de ki: “Eğer yeryüzünde salına salına dolaşanlar melekler olsaydı, elbet Biz de onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik.”

(Ey Muhammed, onlara tarafımdan) De ki: "Eğer yeryüzünde (insanlar gibi, yerleşen) yürüyüp gezen melekler olsaydı (böyle melekler yaratmış olsaydık) elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.

De ki: Eğer yer yüzün de yürüyen yatışmış(oraya yerleşmiş) melekler olsaydı, elbette onlara gökten elçi melek gönderirdik.

De ki: «Eğer yeryüzünde mutmainler olarak yürür melekler olsa idi elbette onlara gökten resûl olan bir melek indirirdik.»

–onlara deki: “Eğer yeryüzünde melekler yerleşip dolaşsalardı o zaman Biz onlara melek elçi gönderirdik. ” [10, 2; 64, 6; 14, 10; 23, 47]

De ki: "Eğer yer yüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir meleği elçi gönderirdik."

Di ki: "Eğer yerde melekler sâkin olsalardı ve mutma'în olarak gezselerdi onlara gökden rasûl olarak bir melek inzâl iderdik.

De ki “Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik.”

De ki:-Eğer yeryüzünde yürüyen ve nimetlerinden istifade eden melekler olsaydı; biz onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik.

De ki: Yeryüzünün sakinleri olarak orada melekler dolaşsaydı, o zaman Biz onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik.

De ki: "Eğer yeryüzünde doygunluğa ulaşmış melekler dolaşır olsaydı, elbette gökten onlara bir melek-resul gönderirdik."

eyit “eger ola-dı yirde firişteler yürirler dölenmişler indüredük anlaruñ üzere gökden firişte yalavaç.”

Eyit yā Muḥammed: Eger yir yüzinde feriştehler olsa‐y‐dı, yürüselerdi,ādem oġlanları gibi sākin olsalardı yirde, indürürdük anlaruñ üstine gök‐den bir ferişteh peyġamber.

(Ya Rəsulum!) De: “Əgər yer üzündə (siz insanlar kimi) arxayın gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı (yer üzünün əhalisi mələklərdən ibarət olsaydı), sözsüz ki, onlara bir mələk peyğəmbər göndərərdik!”

Say: If there were in the earth angels walking secure, We had sent down for them from heaven an angel as messenger.

Say, "If there were settled, on earth, angels walking about(2300) in peace and quiet, We should certainly have sent them down from the heavens an angel for a messenger."

2300 The argument is that if the angels inhabited this earth, an angel from heaven could be sent down as a messenger to them, as they could mutually u... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.