10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 82. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Venunezzilu mine-lkur-âni mâ huve şifâun verahmetun lilmu/minîne(ﻻ) velâ yezîdu-zzâlimîne illâ ḣasârâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Biz Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet (vesilesi) olan şeyleri (hüküm ve haberleri) indiriyoruz. Oysa O, zalimlerin ise ancak zararını (hüsran ve hırçınlığını) artırır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve biz, Kur'an'dan, inananlara şifa ve rahmet olan ayetleri indirmedeyiz ve bunlar, zalimlerin ancak ziyanlarını arttırır.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve biz Kur'ân'dan, inananlara şifa ve rahmet olan ayetleri indirmekteyiz. Bu indirdiklerimiz, varoluş gayesi dışında hareket edenlere, ziyanı artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.

Ahmet Tekin Meali

Biz, bütün insanlığın dertlerine sıkıntılarına çözüm getiren, şifa veren, mü'minlere rahmet olan Kur'an âyetlerini bölüm bölüm indiriyoruz. Bu âyetler, inkâr ile isyan ile baskı, zulüm ve işkenceyle temel hak ve hürriyetleri Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, İslâm aleyhinde propaganda yapan zâlimlerin yalnızca hüsranını artırıyor.*

Ahmet Varol Meali

Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Zalimlerin ise zarardan başka bir şeylerini artırmaz.

Ali Bulaç Meali

Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biz Kur'ân'dan öyle âyetler indirmekteyiz ki, müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin de ancak sapıklığını artırır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve Biz, Kur’andan müminler için rahmet ve şifa olan şeyleri indiriyoruz. Hâlbuki bu Kur’an, zalimler için zarardan başka bir şey artırmıyor.*

Bayraktar Bayraklı Meali

Biz Kur'ân'dan, müminlere gönüllere şifâ ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zâlimlere ziyan arttırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.

Besim Atalay Meali (1962)

İnanlı bulunanlara, Kur'andan indirmiş olduğumuz şey, şifa ile rahmettir, ancak zalim olanların, artırır zararların

Cemal Külünkoğlu Meali

Biz Kur'an'dan, inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. O (Kur'an, inatları yüzünden), zalimlerin ancak yıkımını artırıyor. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kuran'dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O, zalimlerin ise sadece kaybını artırır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.

Diyanet Vakfı Meali

Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.  *

Edip Yüksel Meali

Kuran'ı, inananlar için bir şifa ve rahmet olarak indirdik. Zalimlerin ise ancak zararını arttırır*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Biz de Kur'andan peyderpey öylesini indiririz ki mü'minler için o bir şifâ ve bir rahmettir, zalimlerin ise ancak hasarını artırır

Erhan Aktaş Meali

Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, mü'minler için şifadır, rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır.

Hasan Basri Çantay Meali

Biz Kur'andan peyderpey onu indiriyoruz ki (herbiri) mü'minler için şifâ ve rahmetdir o. Zaalimlerin ise o, (maddî ve ma'nevî) ziyanından başkasını artırmaz.

Hayrat Neşriyat Meali

Hem Kur'ân'dan öyle şeyler indiriyoruz ki o, mü'minler için bir şifâ ve bir rahmettir;(3) zâlimlere ise ancak hüsran arttırır.*

İlyas Yorulmaz Meali

Kurandan sana indirdiğimiz ayetler, inananlar için, (kalplerdeki hastalıklara) şifa ve rahmettir. Bu ayetler zalimlerin yalnızca ziyanını artırır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Kur/an/dan indirdiğimiz şey mü/minlere şifa ve rahmettir, Kur/an ancak zalimlerin inkârlarından dolayı ziyankârlıklarını artırır.

Kadri Çelik Meali

Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indirmekteyiz. Oysa o, zalimlere hüsrandan başkasını arttırmaz.

Mahmut Kısa Meali

İşte bu amaçla Biz, inananlar için gönüllere şifâ ve rahmet olacak; zâlimlerinse yalnızca yıkılıp yok olmalarını hızlandıracak Kur’an ayetlerini peyderpey göndermekteyiz. Kur’an’ın şifâ verici, yol gösterici hidâyetinden uzak kalan insanın ne hâle düşeceğini görmek ister misiniz?

Mehmet Okuyan Meali

Biz, müminler için şifa ve [rahmet] olan, zalimlerin de sadece zararını artıran Kuranı indiriyoruz.

Mehmet Türk Meali

Biz Kur’ân’da mü’minlere ancak (gönüllere) şifa1 ve rahmet olan şeyler, indiriyoruz.2 Ama zâlimler sadece kayıplarını artırıyor.*

Muhammed Esed Meali

BİZ, işte böyle böyle, Kur’an'dan müminler için [ruhen] sağaltıcı, rahmet bahşedici olan ve zalimlerin de yalnızca yıkımını artıran 98 şeyler indiriyoruz:

Mustafa Çavdar Meali

Biz Kuran’dan müminler için şifa ve rahmeti indiriyoruz.1 Ama bu Kuran’a inanmayanların sadece zararını artırıyor.2 110/57, 41/44, 2 17/41, 22/72, 35/42, 39/45

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte Biz Kur’an’ı,[2320] ona inananlar için (iç dünyalarını onaran) bir şifa ve rahmet (eczanesi) olarak indirdik; ama aynı (Kur’an), bu zalimlerin yalnızca yıkımını artırıyor.[2321]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Kur'an'dan mü'minler için bir şifa, bir rahmet olan şeyi indiririz. Zalimler için ise, noksandan başka bir şey arttırmaz.

Suat Yıldırım Meali

Biz Kur'ân'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. [41, 44; 9, 124-125]

Süleyman Ateş Meali

Biz Kur'an'dan mü'minlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin ziyanını artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Kur’ân’da, inanıp güvenenler için şifa ve rahmet olan şeyler indiririz. Bunlar yanlış yapanların sadece yıkımını artırır.

Şaban Piriş Meali

Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmeti indiriyoruz. Bu, zalimlere de hüsrandan başka bir şeyi artırmıyor.

Ümit Şimşek Meali

Biz Kur'ân'dan mü'minlere şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Bu ise zalimler için hüsrandan başka birşey arttırmıyor.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz Kur'an'dan, inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı indürürüz ķur’ān’dan anı kim ol dermandur daħı raḥmetdür mü’minler içün daħı arturmaz žālimlere illā eksüklik.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz Qur’andan mö’minlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. O, zalımların (kafirlərin) ancaq ziyanını artırır.

M. Pickthall (English)

And We reveal of the Qur’an that which is a healing and a mercy for believers though it increase the evil doers in naught save ruin.

Yusuf Ali (English)

We send down (stage by stage) in the Qur´an that which is a healing and a mercy to those who believe: to the unjust it causes nothing but loss after loss.(2282)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.