21 Ekim 2020 - 4 Rebiü'l-Evvel 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iż kulnâ lilmelâ-iketi-scudû li-âdeme fesecedû illâ iblîse kâle e-escudu limen ḣalakte tînâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hani, meleklere: “Adem’e secde edin (hürmeten önünde eğilin) ” demiştik. İblis'in dışında (hepsi) secde etmişlerdi. (O ise) Demişti ki: “Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben hiç secde eder miyim?”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hani bir zaman meleklere, Âdem'e secde edin demiştik de İblis'ten başka hepsi secde etmişti ve o, balçıktan yarattığın mahluka secde mi edeyim demişti.

Abdullah Parlıyan Meali

Hani bir vakitler meleklere, “Adem'in önünde yere kapanın!” demiştik de, İblisten başka hepsi secde etmişti. Ve o: “Balçıktan yarattığın bu yaratığın önünde mi eğileceğim?” demişti.

Ahmet Tekin Meali

Meleklere:
“Âdem'e secde ederek saygı gösterin” demiştik. İblis hariç hepsi secde ederek saygı gösterdi. İblis:
“Çamurdan yarattığına mı secde ederek saygı göstereceğim?” dedi.

Ahmet Varol Meali

Hani meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. O: "Ben bir çamur olarak yarattığına mı secde edeyim?" demişti.

Ali Bulaç Meali

Hani, meleklere: 'Adem'e secde edin' demiştik. İblis'in dışında (hepsi) secde etmişlerdi. Demişti ki: 'Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?'

Ali Fikri Yavuz Meali

Yine hatırla ki, bir vakit meleklere: “- Âdem için secde edin.” demiştik de onlar hemen secde etmişlerdi. Fakat, İblis secde etmemiş, şöyle demişti: “- Ben, bir çamur halinde yarattığın kimseye secde eder miyim? “

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve bir vakit meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. İblis: “Senin çamurdan yarattığına mı secde edeceğim?” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bir zaman meleklere, “Âdem'e secde ediniz!” demiştik. Secde ettiler; yalnız İblis etmedi: “Ben, çamurdan yarattığına secde eder miyim?” dedi.

Besim Atalay Meali

Hani, meleklere: «Âdem'e secde edin !» demiş İdik biz, hemen secde ettiler, yalnız iblis etmedi; o dedi ki: «Çamurdan yarattığın kimseye ben secde mi ederim?»

Cemal Külünkoğlu Meali

Hani meleklere: “Âdem'e secde edin (onun önünde saygı ile eğilin)” demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis secde etmemiş ve “Hiç ben, çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim?” demişti. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik, İblis'ten başka hepsi secde etmiş, o ise: "çamurdan yarattığına mı secde edeceğim?" demişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, “Hiç ben, çamur hâlinde yarattığın kimse için saygı ile eğilir miyim?” demişti.

Diyanet Vakfı Meali

Meleklere: Âdem'e secde edin! demiştik. İblis'in dışında hepsi secde ettiler. İblis: «Ben, dedi, çamurdan yarattığın bir kimseye secde mi ederim!»

Edip Yüksel Meali

Meleklere, "Adem'e secde edin!," dediğimizde, İblis hariç hepsi secde ettiler. "Balçıktan yarattığına mı secde edecekmişim," dedi

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: "Âdem'e secde edin" demiştik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O ise: "Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?" demişti.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yine unutma ki bir vakıt Melâikeye Âdem için secde edin demiştik derhal secde ettiler, lâkin İblîs hiç dedi: ben bir çamur halinde yarattığın kimseye secde mi ederim?

Erhan Aktaş Meali

Hani Biz meleklere, “Âdem'e secde edin.1” dediğimiz zaman, iblis hariç hepsi secde etti. İblis, “Ben, çamurdan yarattığın kimseye mi secde edeceğim?” dedi. *

Hasan Basri Çantay Meali

(Şunu da) hatırla ki biz meleklere: «Âdem için secde edin» demişdik ve onlar da secde etmişlerdi de İblîs etmemiş, «Ben bir çamur olarak yaratdığın kişiye secde edermiyim?» demişdi.

Hayrat Neşriyat Meali

Bir zaman da meleklere: “Âdem'e secde edin!” buyurmuştuk; (cinlerden olan)İblis hâriç, hemen secde ettiler.(3) (İblis:) “Bir çamur olarak yarattığın kimseye secde mi edeceğim?” dedi.*

İlyas Yorulmaz Meali

Biz meleklere Âdem için (bana) secde edin demiştik ve İblisin dışında, meleklerin hepsi secde ettiler. İblis “Topraktan yarattığın kişi için mi? secde edeceğim” demişti.

Kadri Çelik Meali

Hani meleklere, “Âdem'e secde edin” demiştik de İblis'in dışında (hepsi) secde etmişlerdi. Dedi ki: “Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?”

Mahmut Kısa Meali

Hani bir zaman meleklere, “Tüm insanlığın temsilcisi olarak karşınızda duran Âdem’e secde edin, yani görevinizin ona doğru olduğunu bilin ve bunu kabul ederek, önünde saygıyla eğilin! demiştik; bunun üzerine, İblîs hariç, hepsiÂdem’e secde etmişlerdi. Meleklerin arasında yaşayan ve esasen bir cin olan İblis ise, kibirlenerek emrimize karşı gelmiş ve Şu kokuşmuş balçıktan yarattığın aşağılık yaratığa mı secde edecekmişim?” demişti.

Mehmet Türk Meali

Biz, meleklere: “Âdem’e secde edin.” deyince, İblis’in dışındakiler secde ettiler. O da: “Çamurdan yarattığın kimseye ben (hiç) secde eder miyim?”1 dedi.*

Muhammed Esed Meali

HANİ, meleklere, “Âdem'in önünde yere kapanın” demiştik ve bunun üzerine İblis'in dışında onların hepsi yere kapanmışlardı. 75 [İblis]: “Balçıktan yarattığın (bu) yaratığın mı önünde eğileceğim?” demiş,

Mustafa Çavdar Meali

Hani biz meleklere: “Âdem için secde edin/onun emrine girin!” dediğimizde, İblis dışında hepsi secde etti. İblis: “Çamurdan yarattığın kimseye ben secde mi ederim?” dedi. 2/30...39, 7/11...25, 15/28...44

Mustafa İslamoğlu Meali

HANİ bir zamanlar meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik de, İblis dışında tümü secde etmişti. O dedi ki: “Şimdi ben çamurdan var ettiğin birine secde edeceğim, öyle mi?”[2296]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o zamanı yâd et ki, «Âdem'e secde ediniz,» diye meleklere emrettik, onlar da hemen secde ettiler. Ancak İblis secde etmedi. Dedi ki: «Ben bir çamur halinde yarattığına secde eder miyim?»

Suat Yıldırım Meali

61, 62. Bir zaman meleklere: “Ademe secde edin! ” dedik, onlar da hemen secdeye kapandılar, yalnız İblis secde etmeyip: “Çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim! ”“Benden üstün kıldığın adam bu mu? Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, gör bak nasıl da onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alacağım! ” dedi. [7, 12; 38, 75-76]

Süleyman Ateş Meali

Bir zaman meleklere: "Adem'e secde edin!" demiştik. Secde ettiler, yalnız İblis etmedi: "Ben çamur olarak yarattığın kimseye secde eder miyim? dedi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bir gün meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. “Çamur olarak yarattığına secde mi ederim?” dedi.

Şaban Piriş Meali

Meleklere: -Adem için secde edin! dediğimiz vakit, İblis dışında hepsi secde etti. İblis:-Çamurdan yarattığın kimse için mi secde edeyim? dedi.

Ümit Şimşek Meali

Meleklere “Âdem'e secde edin” buyurduğumuzda, İblis hariç hepsi secdeye kapanmıştı. O ise “Çamurdan yarattığın şeye mi secde edeceğim?” dedi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hani, meleklere: "Âdem'e secde edin!" demiştik; onlar da secde etmişlerdi. Ama İblis secde etmemiş, şöyle demişti: "Çamur olarak yarattığın kişiye secde mi ederim?"

M. Pickthall (English)

And when We said unto the angels: Fall down prostrate before Adam and they fell prostrate all save Ibis, he said: Shall I fall prostrate before that which Thou hast created of clay?

Yusuf Ali (English)

Behold! We said to the angels:(2251) "Bow down unto Adam": They bowed down except Iblis: He said, "Shall I bow down to one whom Thou didst create from clay?"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.