25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul kûnû hicâraten ev hadîdâ(n)

De ki: Taş, yahut demir olun.

De ki: "(Değil toprak, hatta) İster taş olun, ister demir."

De ki: “İster taş olun, ister demir olun,

“İster taş olun, ister demir” de.

De ki: "İster taş ve ister demir olun.

De ki: 'İster taş olun, ister demir.'

(Ey Rasûlüm, onlara) söyle: “- İster taş olun, ister demir olun,

50, 51. De ki: İster taş olun, ister demir veya kafanızda büyüttüğünüz başka bir yaratık olun, (siz dirileceksiniz.) “Kim bizi tekrar diriltecektir?” diyecekler. Sen: “İlk olarak sizi gül goncası gibi açıp yaratan yine sizi diriltecektir” de. Bunun üzerine onlar, başlarını kaldırıp sallayacaklar ve “Ne zaman?” diyecekler. Sen: “Pek yakın olabilir” de.

50,51. De ki: “İster taş olun, ister demir. İsterse aklınıza imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık!” Diyecekler ki: “Bizi hayata kim döndürecek?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan.” Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve “Ne zamanmış o?” diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek.”

Diyesin ki : «Taş olun, ya demir olun

De ki: “(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir (mutlaka yeniden yaratılacaksınız)!

50, 51. Ânlara di ki: "Evet taş ve demir ve zihninizde imhâsı gayr-ı mümkün tasavvur itdiğiniz ne olsanız yine dirilürsiniz." "Bizi kim diriltecek" diyecekler "İlk def’a sizi halk iden" cevâbını vir. O vakit başlarını sallayacaklar "Bu ne vakit olacak?" diyu soracaklar "Olabilür ki o zamân karîbdir" di.

50,51. De ki: "İster taş veya demir ya da kalbinizde büyüttüğünüz başka bir yaratık olun, yine de dirileceksiniz." "Bizi tekrar kim diriltir?" derler; de ki: "Sizi ilk defa yaratan." Sana başlarını sallayarak: "Ne zamandır bu?" derler. "Yakında olması mümkündür" de.

De ki: “(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir!”

De ki: “İster taş olun ister demir;

50, 51. De ki: İster taş olun, ister demir, isterse gözünüzde büyüyen herhangi bir mahlûk! (Bunlar, Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez.) Diyecekler ki: «Bizi tekrar (hayata) kim döndürecek?» De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve «Ne zamanmış o?» diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek!

De ki: "İsterse taş veya demire dönüşün,"

De ki: "İster taş olun, ister demir..."

Bir de dediler ki: biz bir sürü kemik olduğumuz ve ufalanıp tozduğumuz vakıt mı cidden biz mi yeni bir hılkatle ba's olunacağız?

(Resûlüm!) De ki: “(Değil bir kemik yığını ya da ufalanmış toprak,) ister taş olun ister demir (hangi hâl üzere olursanız olun, hiç şüphesiz Allah, sizi yeniden diriltecektir).

De ki: “İster taş ister demir olun;

Söyle: «Gerek bir taş (gibi çetin), gerek bir demir (gibi kuvvetli) olun,

(Ey Resûlüm!) de ki: “İster taş olun, ister demir!”

Onlara “İster taş olun ister demir olun.”

De ki: "İster taş olsun, ister demir,

50, 51. Onlara de ki siz faraza taş veya demir olunuz, yahut sizce büyük görünen mahlûk [¹] olunuz [²], akabinde onlar «— Bizi kim diriltecektir» diyeceklerdir. De ki ilk defa sizi yaratan Tanrı diriltecek. Onlar sana başlarını sallayarak istihza ile bu, ne zaman olacak derler. De ki bu, yakında olabilecek.

[1] Hayat kabulü hususunda indinizde daha müsteb'it bir şey veya dağ, gök, yer olunuz.[2] Ölün bakalım, ölebilir misiniz Ölseniz de Allah yine sizi di... Devamı..

De ki: “(Ölüm sonrası) ister taş olunuz ister demir!”

De ki: “İster taş olun, ister demir! (Bunlar Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez.)”

Ey Müslüman! Onlara de ki: “Kemik ve un ufak olmuş cansız bedende, hiç olmazsa bir insanlık kokusu ve hayatı çağrıştıran özellikler, canlı organizmalar var. Değil kemik veya toz, öldükten sonra ister taş olun, isterse demir!”

De ki: -“İster taş olun, ister demir!”.

De ki: " Evet. İster taş, ister demir olun!

De ki; "İster taş olun, ister demir!"

De ki: “İster taş olun, ister demir!

(Ey Muhammed! O kâfirlere): “İster taş (gibi dayanıklı), ister demir (gibi sert) olun,” de.

De ki: “İster taşa dönüşün, ister demire;

Sen de onlara de ki: “İster taş olun, ister demir!” 14/48-49, 56/47-61

De ki: “İster taşa dönüşün, ister demire;

(Ey Muhammed) De ki: "ister taş olun, ister demir;"

De ki: "İster taş olun, ister demir, "

De ki: «Siz (bilfarz) taş veya demir olunuz.»

50, 51. De ki: “İster taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi aklınızca imkânsız gibi görünen herhangi bir yaratık, ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. ”“O halde” diyecekler, “kimdir bizi diriltecek olan? ” De ki: “Sizi ilk defa yoktan yaratan! ”Bu sefer, alay ederek başlarını sallayacak da: “Ne zamanmış o? ” diyecekler. De ki: “Belki de yakındır. ” [30, 27; 42, 18]

De ki: "İster taş olun, ister demir,"

50,51. Onlara di ki: "Taş, demir veyâ kalbinizde en büyük gördiğiniz bir şey olursanız olunuz (yine sizi Allâh öldürüb ba's ider). Onlar (cevâben) "Bizi kim i'âde ider?" dirler. Di ki: "İlk def'a yaradan." Sana başlarını sallayub: "Ne vakit" dirler. Di ki: "Me'mûldur ki pek yakındır".

De ki “İster taşa, ister demire[*] dönüşün.

[*] Çok nadide koşullar altında insan ve hayvan fosillerinin kayaya (kalsiyum) veya demire dönüştüğü, bu sayede en ince detayına kadar korunabildiği, ... Devamı..

50,51. -De ki: -İster taş olun, ister demir! İsterse kalplerinizde tasavvur ettiğiniz hayal ötesi bir yaratık olun! diyecekler ki: -Bizi tekrar kim diriltecek? De ki:-Sizi ilk defa yaratan! Bunun üzerine sana başlarını sallayarak:-O, ne zaman olacak? diyecekler. De ki:-Yakın olsa gerek!

De ki: “İsterseniz taş olun, demir olun.

De ki: "İster taş olun ister demir!"

50-51. eyit “oluñ ŧaş yā demür yā yaradılmış andan kim ulu olur gögüzlerüñüz içinde” pes eyideler “kim girü döndüre bizi?” eyit “ol kim yarattı sizi ilk gez.” pes depredeler senüñ dapa işlerini daħı eyideler “ķaçandur ol?” eyit' “ola kim ola yaķın.”

Eyit yā Muḥammed: Ṭaş oluñuz, yā demür oluñuz.

(Ya Rəsulum!) De: “(İstər) daş olun, yaxud dəmir!

Say: Be ye stones or iron

Say: "(Nay!) be ye stones or iron,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.