16 Nisan 2021 - 4 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekadaynâ ilâ benî isrâ-île fî-lkitâbi letufsidunne fî-l-ardi merrateyni veleta’lunne ‘uluvven kebîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Biz Kitapta (Levh-i Mahfuz’da -kader programında-, olacakları önceden bildiğimizden) İsrailoğullarına şu hükmü verdik (ve belirttik) : “Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa (çok yaygın ve azgın bir fesatlıkla) bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle böbürlenip şımaracaksınız. (Ekonomik, askeri ve siyasi gücü ele geçirecek ve bölgeye hükümran olacaksınız. Ne var ki bununla şımaracak; haksızlığa ve ahlâksızlığa başlayacaksınız.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve İsrailoğullarına kitapta şu haberi vermiştik: Yurtta mutlaka iki kere bozgunculuk edeceksiniz ve iki kere baş kaldıracak, büyük bir taşkınlıkta bulunacaksınız.*

Abdullah Parlıyan Meali

Ve İsrailoğullarına, kitapta şu haberi vermiştik: “Yeryüzünde mutlaka, iki kere bozgunculuk edeceksiniz ve iki kere başkaldıracak ve büyük bir taşkınlıkta bulunacaksınız.

Ahmet Tekin Meali

Biz kitapta, Tevrat'ta, İsrâiloğulları'na:
“Sizler, Tevrat'ın hükümlerine riayet etmeyerek yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Ve azgınlık derecesinde küstah, zâlim, zorba, diktatör olacaksınız” diye kesin hükümler halinde bildirmiştik.

Ahmet Varol Meali

İsrailoğullarına kitapta şöyle bildirdik: "Andolsun yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracak ve muhakkak büyük bir taşkınlık göstereceksiniz.

Ali Bulaç Meali

Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik: 'Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir azgınlıkla kibirlenip yükseleceksiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biz, İsrâil Oğullarına Tevrat'da şunu vahyettik: Muhakkak siz, Şam arazisinde iki defa fesad çıkaracaksınız (iki peygamber öldüreceksiniz) ve muhakkak ki, çok büyük bir azgınlıkla taşacaksınız.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kitapta İsrailoğullarına kesinkes bildirdik ki, siz yeryüzünde iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kitapta İsrâiloğulları'na, “Andolsun, yeryüzünde iki defa bozgunculuk yaptınız ve büyüklendikçe büyüklendiniz” diye bildirmiştik.

Besim Atalay Meali (1962)

İsrail oğullarına kitapta bildirdik ki, yeryüzünde iki kezdir fesatçılık edersiniz, çok büyüklenirsiniz !

Cemal Külünkoğlu Meali

Biz İsrailoğullarına kitapta (Tevrat'ta) hükmettik ki: “Muhakkak ki siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracak ve küstahça böbürlenip azgınlık yapacaksınız!”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İsrailoğullarına Kitap'da: "Doğrusu yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz" diye bildirdik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz, Kitap’ta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye hükmettik.

Diyanet Vakfı Meali

Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik.

Edip Yüksel Meali

Kitapta, İsrail oğullarına: "Yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracaksınız ve alabildiğine kibirleneceksiniz," diye bildirdik,

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz İsrailoğulları'na Tevrat'ta şu hükmü verdik: "Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Biz Beni İsraîle kitabda şu kazıyyeyi de takdir ettik, muhakkak siz Arzda iki kerre fesad yapacaksınız, ve muhakkak büyük bir yükseliş yükseleceksiniz

Erhan Aktaş Meali

İsrâîloğulları'na Kitap'ta¹ yargıda bulunduk: “Siz kesinlikle iki kez yeryüzünde fesat çıkaracaksınız ve kibirlenip böbürleneceksiniz.” *

Hasan Basri Çantay Meali

Biz kitabda Isrâîl oğullarına şu haberi verdik: «Siz arz (-ı mukaddes) de muhakkak iki defa fesâd çıkaracak ve muhakkak (bana karşı) büyük bir serkeşlik yapıb kabaracaksınız».

Hayrat Neşriyat Meali

Ve İsrâiloğullarına Kitab'da: “(Siz) yeryüzünde muhakkak iki def'a fesad çıkaracaksınız(2) ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla azacaksınız!” diye hükmettik(bildirdik).*

İlyas Yorulmaz Meali

Kitapta İsrail oğullarına “Büyük ve güçlü bir hâkimiyetiniz olduğu halde, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız” diye bildirmiştik.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Biz, İsrail oğullarına Tevrat/ta bildirdik: Yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız [⁶]. Bana karşı da pek büyük serkeşlik göstereceksiniz.*

Kadri Çelik Meali

Kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik: “Muhakkak siz yerde (Filistin'de) iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla taşkınlık edeceksiniz.

Mahmut Kısa Meali

Ve o kitapta, İsrail Oğulları’na uyarı amacıyla, ileride meydana gelecek şu olayları bildirmiştik: “Muhakkak ki siz, yeryüzünde iki defa geniş çapta bozgunculuk çıkaracak; sahip olduğunuz güç ve servetle şımarıp küstahlaşarak aşırı derecede taşkınlıklar yapacaksınız. Fakat yaptığınız her bozgunculuğun ardından, büyük bir felâketle yüz yüze geleceksiniz:

Mehmet Türk Meali

O kitapta1 İsrâil oğullarına; “muhakkak siz, yeryüzünde iki defa kargaşa çıkaracak2 ve çok fazla kibirleneceksiniz.” diye hükmettik.*

Muhammed Esed Meali

Ve İsrailoğulları'na vahiy yoluyla 5 [şunu] bildirdik: “Muhakkak ki siz yeryüzünde iki defa 6 bozgunculuk çıkaracak ve küstahça büyüklenip duracaksınız!”

Mustafa Çavdar Meali

O kitapta İsrailoğullarına: hükmümüzü bildirmemize rağmen “İki defa bozgunculuk çıkarttılar ve küstahça böbürlenip büyük bir zorbalık yaptılar. 2/27, 5/64, 47/22

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve İsrâiloğullarına vahiy yoluyla (şunu) bildirdik: “Mutlaka yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkartacak ve küstahça böbürlenip büyüklük taslayacaksınız!”[2225]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve İsrailoğullarına kitapta hükmettik ki, muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak ki, bük bir yükselişle yükseleceksiniz. (serkeşlik yapıp kabaracaksınız).

Suat Yıldırım Meali

Biz İsrailoğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik: “Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz. ”

Süleyman Ateş Meali

Kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik: "Siz o ülkede iki kez bozgunculuk yapacaksınız ve çok böbürleneceksiniz (zorbalık edeceksiniz)!

Süleymaniye Vakfı Meali

İsrailoğulları için Kitaplarına şu kararımızı koyduk: “Siz bu yerde iki kere fesat çıkaracak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz[*].”*

Şaban Piriş Meali

Kitapta, İsrailoğullarına: “Yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız, büyük bir azgınlıkla zorbalık yapacaksınız.” diye bildirmiştik.

Ümit Şimşek Meali

İsrailoğullarına da kitapta şunu bildirdik ki, siz yeryüzünde iki defa bozgun çıkaracak ve büyük bir taşkınlıkla azacaksınız.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz, Beniisrail'e Kitap'ta şu yolda bir yargıda bulunduk: Siz yeryüzünde muhakkak iki kez bozgun vücuda getireceksiniz ve muhakkak büyük bir kibirle böbürleneceksiniz.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı vaḥy eyledük hükm eyledük irürdük beni isrāyil’e tevrįt’de. kim “fesād eyleyesiz yirde ya'nį şam ilinde iki gez daħı ululanasız ululanmaķ ulu”.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz İsrail oğullarına kitabda (Tövratda): “Siz yer üzündə (Zəkəriyyanı, sonra da Yəhyanı öldürməklə) iki dəfə fitnə-fəsad törədəcək və çox dikbaşlıq (yaxud zülm) edəcəksiniz!” – deyə bildirdik.

M. Pickthall (English)

And We decreed for the Children of Israel in the scripture: Ye verily will work corruption in the earth twice, and ye will become great tyrants.

Yusuf Ali (English)

And We gave (Clear) Warning to the Children of Israel(2173) in the Book, that twice(2174) would they do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance (and twice would they be punished)!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.