19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ taktulû-nnefse-lletî harrama(A)llâhu illâ bilhakk(i)(k) vemen kutile mazlûmen fekad ce’alnâ liveliyyihi sultânen felâ yusrif fî-lkatl(i)(s) innehu kâne mensûrâ(n)

Haklı olmadıkça Allah'ın haram ettiği cana kıymayın ve kim, zulümle öldürülürse mirasçısına, öldürene karşı bir kudret ve salahiyet verdik ancak öldürmede aşırı gitmemeli; şüphe yok ki yardıma da mazhar edilmiştir o.

(Asla) Haklı bir neden olmaksızın, Allah’ın haram kıldığı bir kimseyi (sakın) öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse, onun velisine (devletten katilin cezalandırılmasını istemeye) yetki vermişizdir; (ama) o da öldürmede (kısas dışında) ileri gitmesin (kan davası gütmesin). Çünkü o, gerçekten (mağdur olduğundan dolayı) yardım olunmuştur.

Ve yine sakın haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bu konuda haksız yere öldürülen kimsenin velisine, adil bir karşılıkta bulunma yetkisi tanımışızdır, böylelikle o öldürülenin hakkını arar. Ancak o da öldürmede aşırı gitmesin, katil yerine, katilin akrabalarını veya onunla birlikte bir başkalarının ölümünü de istemesin. Çünkü o, kendisine böyle bir yetki verilmekle, zaten yardım görmüştür.

Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı, saygıya lâyık bulduğu cana kıymayın. Bir kimse haksız yere öldürülürse, onun velisine hakkını alması için yetki verdik. Ancak veli de cahilce davranarak kısas gereği infazda şer’i-kanuni sınırları aşmasın. Zaten kendisine yetki tanınarak yardıma lâyık görülmüştür.

Haklı bir sebep olmaksızın Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksızlıkla öldürülürse onun velisine bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerçekten yardım görmüştür.

Haklı bir sebep olmaksızın Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir; o da öldürmede ölçüyü aşmasın. Çünkü o, gerçekten yardım görmüştür.

Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın (öldürülmesini) haram ettiği cana kıymayın. Kim haksızlığa uğrayarak öldürülürse, biz o ölünün (geride kalan) velisine bir yetki verdik (ölünün hakkını öldürenden ister). O da cana kıyma işinde ileri gitmesin (Şer'î hükümlerin dışına çıkmasın). Çünkü o veli, (dinin kendisine verdiği yetki ile) yardım olunmuş bulunuyor.

Haksız yere Allah’ın yasak ettiği cana da kıymayın. İşte kim, mazlum olarak öldürülürse, Biz onun velisine bir hak tanımışızdır. Fakat öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona yardım edilecektir.

[Yani; mümkün ise öldürmesin, kan bedelini alarak yardım alsın.]

Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayınız! Bir kimse haksız yere öldürülürse, onun velisine yetki verdik. Ancak bu veli kısasta ileri gitmesin! Ona verdiğimiz yetkiyle, alacağı yardımı almıştır.

Hak için olmadıkça Allahın haram etmiş olduğu cana kıymayasınız, haksızlıkla öldürülen kimsenin velisine yetki verdik, öldürmekte işkence yapılmasın, onun da hakkı vardır

Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın! Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse, biz onun aile temsilcisini (kısas hakkını istemeye) yetkili kıldık. Ama o da “cana karşılık can” sınırlarını aşmasın! Çünkü (dinin verdiği yetki ile) kendisine zaten yardım edilmiştir.

Öldürülen kişinin velisi katilin öldürülmesini talep edebilir. Ancak ona mahkeme yoluyla devletin karar vermesi gerekir. Yoksa herkes katili öldürmeye... Devamı..

Hak yolunda olmadıkca âdem katl itmeği Allâh size men’ itmişdir. Haksız olarak katl idilen âdem içün maktûlün akrabâsına iktidâr viririz. Fakat ânlar kâtili öldürdükleri vakit hudûdı tecâvüz itmemelidirler. Çünki ânlar da taht-ı himâyededirler.

Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Haksız yere öldürülenin velisine bir yetki tanımışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Zira kendisi ne de olsa yardım görmüştür.

Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.

Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik; ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın; çünkü o, yeterince yardıma mazhar olmuştur.

Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velîsine (hakkını alması için) yetki verdik. Ancak bu velî de kısasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacağını almıştır.

ALLAH'ın kutsal kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksızlığa uğrayarak öldürülürse onun mirasçılarına yetki vermişizdir. İntikam duygusuyla öldürmede sınırı aşmasın; zira kendisine yardım edilmiştir

Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona (dinin kendisine verdiği yetki ile) yardım olunmuştur.

Allahın tahrim eylediği nefsi katil de etmeyin, meğer ki hak sebeble ola, ve her kim mazlûmen katledilirse onun velisi için biz bir tesallut hakkı vermişizdir, o da katil de israf etmesin, çünkü o mensur bulunuyor

(Öldürmeyi gerektiren şer‘î) hak bir sebep olmadıkça, Allah’ın (öldürülmesini) harâm kıldığı bir canı, (sakın) öldürmeyin. Kim (öldürülmeyi gerektirecek şer‘î hak bir sebep olmaksızın) mazlum olarak öldürülürse, onun velisine (devletten, katilin cezalandırılmasını istemeye) yetki vermişizdir, (ama) o da öldürmede (kısas dışında) haddi aşmasın. Çünkü (zaten) kendisine (dinin kendisine verdiği yetki ile) yardım edilmiştir.

Allah'ın haram¹ kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, Biz onun velisini sultan² kıldık. O da öldürmede haddi aşmasın. O yardım olunmuştur.³

1- Kutsal. Yasak. 2- Hesap sormada yetkili kıldık. 3- Hesap sorma hakkı ve yetkisi sağlanarak, kendisine yardım sağlanmıştır.

Allahın haram kıldığı cana, haklı bir sebeb olmadıkça, kıymayın. Kimi mazlum olarak öldürülürse biz onun velîsine (mirasçısına maktülün hakkını taleb hususunda) bir salâhiyyet vermişizdir. O da katilde israf etmesin. Çünkü o, cidden (ve zâten) yardıma mazhar edilmişdir.

Hem hak bir sebeb olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin! Bir kimse zulme uğramış olarak öldürülürse, o hâlde şübhesiz ki onun velîsine (hakkını araması için)bir salâhiyet vermişizdir; artık (o da) öldürmede (Allah'ın koyduğu) haddi aşmasın! Çünki kendisi (de) yardım olunan bir kimsedir.

Geçerli bir sebep olmadığı sürece, Allah’ın yasakladığı bir nefsi öldürmeyin. Kim zulme uğrayarak, haksız bir şekilde öldürülürse, Öldürülenin velisini onun hakkını almakta yetkili kıldık. Veli isteklerinde aşırı gitmesin. Çünkü kendisi de (Allah’dan) yardım görmektedir.

Allah’ın öldürülmesini haram haram kıldığı kimseyi sakın öldürmeyin. Meğer ki bu doğrulukla ola. Her kim bir kimseyi kıyıp öldürecek olursa Biz onun gözeticisine öldürenden hakkını arama yetkisini verdik. Ancak, o da öldürme işinde taşkınlık etmemelidir. Çünkü ne de olsa yardım görmüş oluyor.

Allah/ın öldürmesini haram kıldığı kimseyi öldürmeyin, meğer ki bihakkın olsun [⁴]. Her kim mazlûmen öldürülürse onun velisine tasallût hakkı veririz [⁵]. Artık o da katilde ileri gitmesin [⁶] çünkü o, yardım görmüştür.

[4] Kısas ile, had ile olsun.[5] Katili kısasen öldürmek veya diyetini almak veya af etmek haklarını vârisi olan velisine veririz.[6] Katilden başkası... Devamı..

Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyiniz! Haksız yere öldürülenin¹⁷ velisine/vârisine (adil bir karşılık için) bir yetki [sultân] tanımışızdır.¹⁸ O da öldürme/kısas işinde aşırıya kaçmasın. Muhakkak ki (mazlum olan) yardım edilmiştir.

17 Ayette geçen “kutile mazlûmen” (haksız yere öldürülmeyi) ifade eder. “mazlûmen”, kelimesi bilmeden, yanlışlıkla veya hataen öldürülmeler değil, taa... Devamı..

Haklı bir neden olmaksızın Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine (kısas için) yetki vermişizdir; o da öldürmede ölçüyü taşırmasın. Çünkü o gerçekten yardım görmüştür.

Ayrıca, haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, Allah’ın kutsal kıldığı cana kıymayın! Her kim haksız yere öldürülürse, onun meşrû mirasçılarına, kâtilin kısas edilerek öldürülmesini isteme veya kendilerine kan diyetinin ödenmesi konusunda (2. Bakara: 178) hukûkî bir yetki tanımışızdır; o hâlde onlar, kâtilin öldürülmesini yeterli görmeyip, başkalarını da öldürmeye kalkarak öldürme konusunda sınırı aşmasınlar, çünkü kendilerine, haklarını alabilmeleri için Allah tarafından yardım edilmiştir.

Hakk’lı olmadıkça Allah’ın haram kıldığı Can’ı öldürmeyin!
Kim zulmedilmiş olarak öldürülürse, onun veliyysine bir tasallut hakkı verdik.
Artık Öldürme’de aşırı gitmesin!
O, yardım görmüştür.

Geçerli bir sebep olmadan Allah'ın verdiği cana kıymayın. Biz, haksız olarak öldürülenin velisine tam yetki verdik. Artık o da öldürme konusunu abartmasın. Zira nasıl olsa ona yardım edilecektir.

Allah haksız olarak cana kıymayı haram kılmıştır. Sakın haksız yere insan öldürmeyin! Kim haksızlıkla birini öldürmüşse onun ailesine hakkını alma yetkisi verdik! Hakkınızı doğru yoldan adaletle almanın yolu usulüne uygun muhakeme etmektir. Öldürenin suçu sabit olunca kısasa uygun hüküm istemektir. Sakın kısasta aşırılık yapmayın! Hak arıyoruz derken haksızlığa düşmeyin! Mahkemesi yapılmadan kendi başınıza intikam almaya kalkmayın!

Allah’ın saygın kıldığı (öldürülmesini yasakladığı) canı haksız yere öldürmeyin! [*](Haksız yere) öldürülen kişinin velisine (yakınına) elbette yetki verdik. (Yine de) o öldürmede ileri gitmesin (ille de karşılığında ölüm istemesin)! Şüphesiz ki (öldürülen kişiye) yardım edilmiş (olacak)tır.

Benzer mesajlar: Bakara 2:84, 93; Mâide 5:32; En‘âm 6:151; Furkân 25:68.

Allah’ın, haksız yere¹ öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim de haksız yere öldürülürse, Biz onun mirasçısına (öldürülenin hakkını arama) yetkisi² verdik. O da öldürmede (kısas) sınırlarını aşmasın.³ Gerçekten o (mirasçı, kısas yasasıyla) yardım⁴ görmüştür.

1 İslâm hukukuna göre; kasten adam öldürenler, Müslümanlarla savaşanlar, İslâm devletini yıkmaya çalışanlar, zina yapan evli kadın veya erkekler ve mü... Devamı..

Ve yine sakın, haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, ³⁸ Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bu konuda, haksız yere öldürülen kimsenin velisine [adil bir karşılıkta bulunma] yetkisi ³⁹ tanımışızdır; ama hal böyle de olsa, bu kişi [karşılıkta] bire bir sınırını sakın aşmasın. ⁴⁰ [Maktule gelince,] o, şüphesiz, [Allah tarafından] yardıma layık görülmüştür! ⁴¹

38 Yani, kazâî (hukukî) bir yargı, haklı sebeplere dayanan bir savaş (2:190 ve ilgili 167. not), yahut nefsi müdafaa gibi gerekçelere dayanmadıkça.39 ... Devamı..

Ve Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça asla kıymayın! Bununla birlikte kim haksız yere öldürülürse, onun velisine (kısas ve tazminat isteme konusunda) bir yetki verdik. Fakat o da ceza konusunda aşırıya gitmesin zaten. O, yetki verilerek yardıma mazhar olmuştur. 2/178, 4/29-92, 5/27...32- 45, 25/68

Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın dokunulmaz kıldığı hiçbir cana kıymayın! Zira haksız yere canına kıyılan kim olursa olsun,[²²⁶¹] işte onun velisine (eşdeğer bir ceza konusunda) yaptırım yetkisi tanımışızdır; fakat o katl cezasında (belli) sınırı aşmasın;[²²⁶²] çünkü o, zaten yardıma mazhar olmuştur.[²²⁶³]

[2261] Lafzen: “kimin canına haksız yere kıyılmışsa..” Bizim çevirimiz, âyetin devamına, dış bağlama ve vahyin ilkelerine uygundur (Bkz: 2:178). Yani:... Devamı..

Haklı bir sebep olmadıkça, sakın Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksız yere öldürülürse biz onun velisine (varislerine hakkını alması için) bir yetki verdik. Ancak o veli de kısasta aşırı gitmesin. Muhakkak ki o yardım görenlerden olmuştur!

(Onu öldürürken organlarını parçalamasın, dilerse mahkemede katilin öldürülmesini talep eder, dilerse diyete razı olur kan bedelini alır, dilerse tam... Devamı..

Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.

Ve Allah'ın haram kılmış olduğu nefsi katletmeyin, meğer ki bihakkın olsun. Ve kim mazlumen katledilirse onun velîsine bir tasallut (selâhiyeti) vermişizdir. Artık o da katilde israf etmesin. Şüphe yok ki, o (maktul veya velîsi) mansur bulunmuştur.

Haklı bir gerekçe olmaksızın Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın! Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine (mirasçısına) bir yetki vermişizdir; artık o da kısas hususunda aşırı davranmasın, (meşrû hakla yetinsin). Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır. {KM, Sayılar 35, 12. 19; Tesniye 19, 6. 12; Yuşa 20, 3}

Öldürme yasağına insanın kendisi de dahildir. Onun için intihar da adam öldürme gibi haramdır. Âyette yetkiden maksat kısas veya diyet olup uygulama i... Devamı..

Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksızlıkla öldürülürse, onun velisi(olan mirasçısı)na yetki vermişizdir (öldürülenin hakkını arar. Fakat o da) öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiş(yetki verilmiş)tir.

(176) Kâtil yerine, kâtilin akrabâsını veya kâtille beraber bir başkasını öldürmesin. (177) Kendisine verilen bu yetkiyi kötüye kullanmasın. Öldürülen... Devamı..

Hak ile (hüküm ile) olmaksızın Allâh'ın harâm iylediği nefsi katl itmeyiniz. Biz, mazlûmı katl iden üzerine maktûlün velîsine hakk-ı tasallut virdik. O velî de, maktûl mansûr oldığı cihetle (hakkını şerî'at te'mîn iylediği cihetle) katlde isrâf itmesün.

Allah’ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin; haklı sebeple olursa[1] başka. Kim haksız yere öldürülürse onun en yakınına (velisine) yetki vermişizdir. O da katili öldürme işinde aşırıya kaçmasın[2] çünkü o yardım görmüştür[3].

[1] Allah'ın haklı gördüğü ve bunu Kitabı'nda bildirdiği sebep dışında kimse öldürülemez. [2] Öldürme fiilini bizzat maktulün velisi(en yakını) yapar.... Devamı..

Allah'ın haram kıldığı bir cana, haklı bir sebep olmadıkça asla kıymayın! Kim, mazlum olarak öldürülürse, onun velisine bir yetki verdik. Fakat, öldürmede o da aşırı gitmesin. Çünkü ona yardım edilmiştir.

Allah'ın haram kıldığı bir cana haksız yere kıymayın. Mazlum olarak öldürülenin velisine bir yetki verdik; o da kısasta aşırı gitmesin. Çünkü o zaten bir yardıma erişmiştir.(3)

(3) 2:178 ve açıklamalarına bakınız.

Allah'ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın. Kim haksızlıkla öldürülürse, onun velisine yetki/söz hakkı vermişizdir. Ama o da öldürmede sınır tanımazlık etmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.

daħı depelemeñ nefsi ol kim ḥarām eyledi Tañrı illā ḥaķk-ıla daħı her kim depelenile žulm eylenmiş-iken bayıķ ķılduķ velįsine güç yitmek pes orandan geçmesüñ depelemekde bayıķ ol ya'nį velį oldı arķa virinilmiş.

Daḫı öldürmeñüz nefsi ki ḥarām eyledi anı Tañrı Ta‘ālā illā ḥaḳḳ‐ıla. Daḫı kimki öldürülse maẓlūm‐iken pes ḳıldı anuñ vāriẟine ḥüccet ve yol. Pes isrāfeylemesün öldürmekde. Taḥḳīḳ ol manṣūrdur ḳatl vāciblıġ‐ıla.

Allahın haram buyurduğu cana haqsız yerə qəsd etməyin. (Onu yalnız və yalnız böyük bir günah işlədikdə, məsələn, iman gətirdikdən sonra küfrə düşdükdə, yaxud zinakarlıq etdikdə öldürmək olar). Haqsız yerə öldürülən məzlum bir şəxsin sahibinə (və ya varisinə qatil barəsində) bir ixtiyar verdik (istəsə, qatildən qisas alar, istəsə, bağışlayar və ya qanbahası tələb edər). Lakin o da qətl etməkdə ifrata varmasın (qisas almalı olsa, yalnız qatili öldürməklə kifayətlənsin)! Çünki (şəriətin bü hökmləri ilə) ona artıq kömək olunmuşdur.

And slay not the life which Allah hath forbidden save with right. Whoso is slain wrongfully, We have given power unto his heir, but let him not commit excess in slaying. Lo! he will be helped.

Nor take life - which Allah has made sacred - except for just cause. And if anyone is slain wrongfully, we have given his heir authority (to demand Qisas(2216) or to forgive): but let him nor exceed bounds in the matter of taking life; for he is helped (by the Law).

2216 On the subject of Qisas see 2:178 and the notes thereto. Under the strict limitations there laid down, a life may be taken for a life. The heir i... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.