3 Ekim 2023 - 18 Rebiü'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veyed’u-l-insânu bi-şşerri du’âehu bilḣayr(i)(s) vekâne-l-insânu ‘acûlâ(n)

İnsan, hayra dua ediyormuşçasına şerre de dua eder ve insan, pek acelecidir.

 İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua edip (durmaktadırKendisi için iyi mi olur, kötü mü olur bilmeden, her şeyi ısrarla arzulamaktadır). Zira insan pek aceleci olmakta (birtakım hayal ve heveslerine kavuşmak, hem de bazı sıkıntı ve sorunlarından bir an evvel kurtulmak hususunda çok sabırsız davranmakta)dır.

Hal böyleyken, insan yine de çoğu zaman iyilik için dua ettiği gibi, kötülük için de dua eder. Çünkü insan pek acelecidir.

İnsan hayır dua edip hayrı talep ettiği gibi, beddua da eder, şerri davet eder. İnsan pek aceleci bir tabiata sahiptir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 10/11.

İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir.

İnsan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua eder. İnsan, pek acelecidir.

İnsan, hayra dua eder gibi, (kızınca) fenalığa dua eder (zararına olarak bedduada bulunur). İnsan (akıbetini düşünmemekle) pek aceleci olmuştur.

İnsan, iyiliği ve güzelliği istercesine kötülüğü ister. Çünkü insan, çok acelecidir.

İnsan, iyiliği istediğini zannederek kötülüğü ister. Çünkü insan çok acelecidir.

Kişi hayrı çağırdığı gibi, şerri de çağırmakta; insan çok acelecidir

İnsan (çoğu zaman) iyilik için dua ediyormuşçasına (kendi aleyhine olacak şekilde kızarak ya da anlamadan) kötülük için dua eder. Çünkü insan, (işin derinliğini düşünmeyecek kadar) acelecidir.

Bkz. 2/216, 221, 10/11, 21/37İnsan fıtratı gereği acelecidir (Enbiya, 21/37). Öfkelendiği ya da sıkıldığı zaman kıyametleri koparır. Zorluklara karşı ... Devamı..

İnsân şerre nâil olmak içün de hayra nâil olmak içün de du’â ider. İnsân tab’an ’acûldur.

İnsan iyiliğin gelmesine dua ettiği gibi, kötülüğün gelmesine de dua eder. Esasen insanoğlu acelecidir.

İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.

İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir!

İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!  

 Bu âyet, insanın önemli bir psikolojik yönüne işaret etmektedir: Gerçekten biz insanlar, öfkelendiğimiz, sıkıldığımız ya da bir güçlükle karşılaştığı... Devamı..

İnsan, iyi bir şey için dua ettiğini sanırken aslında kötü bir şey için dua eder. İnsan çok acelecidir

İnsan, hayrın gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de dua eder. İnsan pek acelecidir.

İnsan da şerri öyle da'vet ediyor ki hayra duâ eder gibi, ve insan pek aceleci olmuştur

İnsan (bazen öfkelenerek, bazen bilmeyerek) hayra olan duası gibi (kendi aleyhine olacak şekilde) şerre de dua eder. Ve insan, (neticesini düşünmeksizin yapmış olduğu, dua ve beddua hususunda) çok acelecidir.

İnsan hayra dua eder gibi, şerre dua ediyor. İnsan çok acelecidir.

İnsan, hayra olan düaası gibi, şerre de düaa eder. Pek acelecidir (bu) insan.

İnsan ise, (bazen öfkelenerek, bazen bilmeyerek) hayra olan duâsı gibi (kendi aleyhine olarak) şerre duâ eder. Çünki insan, (işin sonunu düşünmez ve) çok acelecidir.

İnsan, şerli olanı, sanki hayırlı imiş gibi çağırıyor. İnsan çok acelecidir.

İnsan nasıl iyiliği üzerine çekmek isterse, kötülüğü de öylece üzerine çekmek ister. Çünkü insan acelecidir.

İnsan [²] kendine iyilik ile dua eder gibi fenalık ile dua eder. İnsan çok acelecidir.

[2] Pek sıkılınca veya öfkelenince.

İnsan hayra dua eder gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan çok acelecidir.

İnsan (sabırsız olduğu için) iyiliği istediği gibi, kötülüğü de istemektedir. İnsan, pek de acelecidir.

İnsanoğlu, Allah’tan güzel şeyler istercesine, kötülükleri isteyip durur. Çünkü insanoğlu, pek acelecidir. Peşin olan şeylere düşkündür. Bu yüzden, âhireti dünyada yaşamak ister; kendisini bekleyen mükâfâtı önemsemeden, o acıklı azâbı hiç hesaba katmadan, felâketle sonuçlanacak dileklerde bulunur. Kötülükle karşılaşacağını bildiği hâlde, kendisine hâkim olamayıp Rabb’ine isyan eder. İlâhî tehditlerin doğruluğunun ispatı için mûcizeler, kerâmetler gösterilmesini bekler. Oysa evrendeki şu mükemmel düzen, Allah’ın varlığını, birliğini, adâlet, kudret, hikmet ve merhametini açıkça ortaya koyan birer mûcize değil mi? Nitekim:

İnsan, Hayır ile ilgili duasını Şerr ile de yapıyor.
Zaten İnsan çok acelecidir.

İnsan, kötü bir olayı hayırla savmaya çalışsın. Çünkü çok acelecidir: öfke ile kalkarsa zararla oturabilir...

İnsan çok acelecidir. Başlarına gelecek her şey için acele eder. Hâlbuki Rabbiniz düşünüp öğüt alsınlar diye süre vermiştir. Süre vermemizin nedeni yanlış yolda olanlar kendilerini düzelterek doğruya ulaşsın! Doğru yolda olanlar da iyiliklerine iyilik katsın!

(Nankör) insan, iyiliği istediği (gibi) kötülüğü de ister. İnsan çok acelecidir! 

İnsan, hayrı istiyormuşçasına, şerri ister. Çünkü insan, pek acelecidir.¹

1 Yani insan âhireti dünyada görmek ister. Onun için de en büyük mükâfatların bulunduğu âhireti bırakır da dünyalıkları ister.

Hal böyleyken, ¹¹ insan yine de [çoğu zaman] iyilik için dua ediyormuşcasına (tutkuyla) kötülük için dua eder; ¹² çünkü insan [yargılarında] tez canlıdır.

11 Yukarıdaki anlam örgüsü içinde ve bağlacının anlamı bizce budur.12 Karş. 2:216 -“Mümkündür ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin için (bazan) iyi olabi... Devamı..

İnsan, iyilik için dua ettiğini sanarak kötülüğü için de dua eder. Çünkü insan çok acelecidir! 21/37, 10/50, 46/4...6

Ne ki insan, (sanki) hayır için yalvarıp yakarıyormuşçasına şer için yalvarıp yakarır; zira insan çok acelecidir.[²²³⁴]

[2234] 18. âyette dile getirilen dünyevileşmenin temelinde yatan zaaf. Kur’an şöyle der: “insanoğlu aceleci bir yaradılışa sahiptir” (21:37). Bu zaafa... Devamı..

(Kur'an'ın bu uyarılarına rağmen, yine de bir çok) İnsan, hayrı talep ettiği gibi şerri de talep eder, çünkü insan (genelde) acelecidir.(*)

(*) Peşincidir, veresiyeden daha fazla peşine heves eder, ahireti dünyada görmek ister, onun için insanların birçoğu ahireti bırakır da dünyayı ister,... Devamı..

İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. Ve İnsan çok acelecidir.

Ve insan hayra dua ettiği gibi şerre de duada bulunur. Ve insan pek aceleci olmuştur.

İnsan, bazen şerri, tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan! [10, 11]

İnsan, hayra du'a eder gibi, şerre du'a etmekte(hayrı ister gibi şerri istemekte)dir. İnsan pek acelecidir.

İnsân hayr ile du'â itdiği gibi şerle de heman du'â iyler. İnsân 'acelecidir (isti'câl ider) [²]

[2] Rasûl-ü Ekrem efendimiz Sûre bint Zem'a radiyallahu'anhâya bir esîr virdi. Esîrin âh ve enînine merhamet iden müşârunileyhâ onı serbest bırakdıkda... Devamı..

İnsan kötülüğü[*], iyiliği ister gibi ister. İnsan pek acelecidir.

[*] İnsan zaman zaman kendisi için kötü olanı sanki iyiymiş gibi ister ya da çok iyi bir seçeneği çok kötüymüş gibi elinin tersi ile iter. Bu onun sab... Devamı..

İnsan, iyilik için dua ettiği gibi kötülük için de dua eder. Zaten insan çok acelecidir.

İnsan, iyilik için dua eder gibi kötülük için dua eder. Çünkü insan çok acelecidir.

İnsan, hayra davet eder gibi şerri çağırıyor/insan, hayra duasıyla şerri davet ediyor. İnsan çok acelecidir.

daħı du'ā eyler ādemį yavuzlıġ-ıla du'āsı gibi ħayra. daħı oldı ādemį gey ivici.

Du‘ā ider ādem oġlı şer‐ile nefsine du‘ā eyledügi gibi ḫayr‐ıla. Daḫı ādemoġlı tizledicidür.

İnsan (özünə) xeyir-dua etdiyi kimi, bəd dua da edər. (Adamın hirsi tutduqda özünə, yaxud övladına bəd dua edər. Əgər Allah həmin şəxsin duasını qəbul etsə, dərhal onun özünü, yaxud övladını məhv etməlidir. Lakin Allah səbirlidir, bəndələrinə əzab verməkdə tələsməz). İnsan (hər şeydə) tələskəndir (gördüyü işin aqibətini düşünməyə hövsələsi çatmaz).

Man prayeth for evil as he prayeth for good; for man was ever hasty.

The prayer that man should make for good, he maketh for evil;(2184) for man is given to hasty (deeds).

2184 Man in his ignorance or haste mistakes evil for good, and desires what he should not have. The wise and instructed soul has patience and does not... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.