20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 109. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veyaḣirrûne lil-eżkâni yebkûne veyezîduhum ḣuşû’â(n) ۩

Ağlaya ağlaya yüzüstü yere kapanıyorlar ve Kur'an'ı dinleyiş onların gönül alçaklığını ve itaatlerini arttırıyor. ۩

(İlim ve irfan ehli Kur’an’ı dinledikçe) Yüzüstü (yere) kapanıp ağlayarak (gözyaşı dökmektedirler) ve (Kur’an) onların huşû (saygı dolu korku)larını arttırıvermektedir. ۩

İşte böylece ağlayarak, yüzüstü secdeye kapanırlar da, Kur'ân'ı dinleyişleri onların gönül alçaklığını ve itaatlerini artırır. ۩

Onlar Allah korkusundan ağlayarak, sübhânallahi ve bihamdihî diyerek yüzüstü yere, secdeye kapanırlar. Kur'ân'ı dinlemek, onların teslimiyetlerini, saygılarını, tam bir samimiyetle Allah'a kulluk ve itaat anlayışlarını; hakkaniyete riayet duygularını yaşamalarını artırır. ۩

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/113-115; 41/44; 47/17.

Çeneleri üstüne kapanıp ağlarlar ve (Kur'an) onların gönüllerindeki derin saygıyı (huşuyu) artırır. ۩

Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur'an) onların huşu (saygı dolu korku)larını arttırıyor. ۩

Hem ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanıyorlar, hem de bu Kur'ân'ı işitmek, onların kalb yumuşaklığını artırıyor. ۩

Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur’an okumak, onlarda huşu ve huzur arttırır. ۩

Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'ân onların saygısını arttırır. ۩

Yüzü kuylu düşerek, ağlaşırlar da, bu onların gönül alçaklığın artırmadadır ۩

İşte (böyle) ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar ve (Kur'an okuyarak Allah'tan yana gösterdikleri bilinç ve duyarlılık) onların saygı ve sakınmasını artırır. ۩

Yüz üstü secde idüb mahzûn olurlar, ağlarlar va Allâh’a ita’atleri tezâyüd ider. ۩

Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar; bu, onların gönüllerindeki saygıyı artırır. ۩

Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. ۩

Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar; Kur’an onların saygısını arttırır. ۩

Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar. (Kur'an okumak) onların saygısını artırır. ۩

Ağlayarak yüz üstü kapanırlar; çünkü o (ayetler) onların saygısını arttırır.

Ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Hem de bu Kur'ân'ı işitmek onların Allah'a teslimiyetlerini daha da artırır. ۩

Ve ağlıyarak çeneleri üstü kapanıyorlar, o onların huşûunu da artırıyor ۩

(İşte, İslâm dinine girerek, îmân eden o âlimler) ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar (secde ederler) ve (okunan Kur’ân âyetleri) onların huşularını arttırır. ۩

Onlar, ağlayarak çeneleri üzerine kapanırlar¹. Bu onların huşularını² artırır. ۩

1- Çenesi üzerine kapanma bir saygı gösterme deyimidir. 2- Bilinçlerini, saygılarını, duyarlılıklarını ve içtenliklerini.

Ağlayarak çeneleri üstüne (yüzü koyun) kapanıyorlar ve bu, onların derin saygısını artırıyor. ۩

Ve ağlayarak yüzleri üstü yere kapanırlar ve (Kur'ân) onlara, (Allah'a) gönülden bağlılığı artırır. ۩

Onlar yüzüstü ağlayarak secdeye kapandıklarında, Allah’a karşı saygıları da artardı. ۩

Ağlıyarak yüz üstü kapanırlar. Bu da onların ürküsünü artırır. ۩

ağlaya ağlaya yüz üstü kapanırlar. Kur/an onların huşuunu artırır. ۩

Onlar ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Bu da onların gönüllerindeki saygıyı [huşû’] artırır. ۩

Çeneleri üstüne kapanıp ağlarlar ve (Kur'an) onların huşularını arttırır. ۩

Ve Allah’ın ayetlerini dinledikçe, O’na karşı saygı ve duyarlıkları zirveye ulaşır, gözyaşları içinde yeniden yüzüstü secdeye kapanmaktan kendilerini alamazlar! ۩

Ağlayarak Çene üstü kapanırlar.
Onların saygılarını artırır.
۩

Yerlere kapanıp, sevinç ve heyecandan gözyaşı döküyorlar. ۩

Ağlayarak çeneleri üstüne kapanırlar. Kur’an’ı dinlemek onların saygısını artırır. ۩

(Kur’an okumak) onların saygısını artırmış bir şekilde ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. ۩

Ağlayarak yüzleri üstü (secde ye) kapanırlar ve (Kur’an da) onların gönüllerindeki saygıyı artırır. ۩

İşte [böyle deyip] ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar ve [Allah’tan yana gösterdikleri] bu [bilinç ve duyarlık] onların saygı ve sakınmasını artırır. ۩

Ağlayarak tekrar yüzüstü secdeye kapanırlar ve okunan ayetler, onların saygı ve bağlılıklarını artırır. 3/30, 14/14, 48/9 ۩

İşte onlar gözyaşları içinde çeneleri üzere böyle yere kapanıyorlar ve bu (duyarlıkları) onların Allah’a olan saygılarını artırıyor. ۩

Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. (Kur’an okumak) onların (Rablerine) saygı ve teslimiyetini artırır. ۩

Ve Onlar ağlayarak çeneleri üstü yere kapanırlar. Ve bu da onların derin saygısını artırır. ۩

Ve ağlayarak çeneleri üstüne kapanırlar ve (Kur'an) onların tevazusunu arttırır. ۩

Yine ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'ân, onların saygısını böyle artırır. [47, 17; 41, 44; 3, 113-115] ۩

Ağlayarak çeneleri üstüne kapanırlar ve Kur'an onların derin saygısını artırır. ۩

Ta'zîmen secdeye kapanırlar ve ağlarlar. Kur'ân onlarda huşû'ı artırır. ۩

Çenelerinin üstüne kapanır ağlarlar. Bu onların saygısını artırır. ۩

Ağlayarak artan bir huşu içinde yüzüstü secdeye kapanırlar. ۩

Böylece ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Zira Kur'ân onların saygısını arttırır. ۩

Ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar; o onların huşûunu artırıyor. ۩

daħı düşerler eñekleri üzere aġlarlar daħı arturur anlara ķur’ān aşaġlıķ. ۩

Daḫı düşerler yüzleri üstine aġlayup. Daḫı anları Ḳur’ān işitmekleriḳorḳuların arturur. ۩

Onlar üzüstə səcdəyə qapanıb ağlayar, (Qur’andakı öyüd-nəsihət isə) onların (Allaha) itaətini daha da artırar. ۩

They fall down on their faces, weeping, and it increaseth humility in them. ۩

They fall down on their faces in tears, and it increases their (earnest) humility.(2320) ۩

2320 A feeling of earnest humility comes to the man who realises how, in spite of his own unworthiness, he is brought, by Allah's Mercy, into touch wi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.