20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İsrâ Suresi 108. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veyekûlûne subhâne rabbinâ in kâne va’du rabbinâ lemef’ûlâ(n)

Ve noksan sıfatlardan münezzehtir Rabbimiz diyorlar, gerçekten de Rabbimizin vaadi, yerine gelmiştir.

Ve: "Rabbimiz Yücedir, Rabbimizin va’adi kesinlikle gerçekleşmiş bulunuyor" diyerek (Allah’a teşekkür edilmektedir).

Ve şöyle derler: “Sınırsız kudretiyle ne yücedir Rabbimiz, işte Rabbimizin vaadi apaçık gerçekleşti.”

“Rabbimizi tenzih ve tesbih ederiz. Rabbimizin va'di mutlaka yerine getirilir.” de.

Ve: "Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi kesinlikle yerine gelmiştir" derler.

Ve derler ki: 'Rabbimiz yücedir, Rabbimizin va'di elbette gerçekleşmiş bulunuyor.'

Ve şöyle diyorlar: “- Rabbimizi tenzih ederiz (vaadini yerine getirir). Gerçekten Rabbimiz vaadi yerine getirilmiş bulunuyor.”

Ve: “Rabbimizi acizlikten, kusurlardan tenzih ederiz. Onun verdiği söz, mutlaka gerçekleşir.” derler. (Allah’ın sözünde durmaması, -hâşâ- onun acizliğini ve kusurlu olduğunu gerektirir ki; O, böyle bir şeyden çok münezzehtir.)

Derler ki: “Rabbimizi noksan sıfatlardan uzak tutarız. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir.”

Hem de derler ki: Tanrımız kutsaldır, Tanrımızın sözü yerine gelir»

Ve derler ki, “Rabbimizin şanı yücedir, O'nun verdiği söz (elçinin gelmesi ve Kur'an'ın inmesi) kesinlikle gerçekleşmiştir.”

"Şükür olsun rabbin va’adleri icrâ olundı" dirler.

107,108. De ki: "Kuran'a ister inanın, isten inanmayın, O'ndan önceki bilginlere o okunduğu zaman, yüzleri üzerine secdeye varırlar" ve "Rabbimiz münezzehtir. Rabbimiz'in sözü şüphesiz yerine gelecektir" derler.

“Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin va’di mutlaka gerçekleşecektir” derler.

Ve “Rabbimizi tesbih ederiz, rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir” derler.

Ve derlerdi ki: Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vâdi mutlaka yerine getirilir.

"Rabbimiz yücedir. Rabbimizin sözü gerçekleşmiştir," derler

Ve derler ki: Rabbimizi tenzih ederiz. Şüphesiz ki Rabbimizin vaadi gerçekleşir.

Ve diyorlar ki tesbih rabbımıza «hakıkat rabbımızın va'di kat'ıyyen fı'le çıkarılmış bulunuyor

‘Rabbimizi her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Gerçek şu ki, Rabbimizin (her türlü) vaadi, kesinlikle yerine gelir’ derler.”

Ve derler ki: “Rabb'imiz her şeyden yücedir. Rabb'imizin uyarısı kesinlikle gerçekleşecektir.

Ve: «Rabbimizi tenzîh ederiz. Hakıykat, Rabbimizin va'di kat'iyyen fi'le çıkarılmışdır» diyorlar.

Ve derler ki: “Rabbimizi tenzîh ederiz; gerçekten Rabbimizin (kitablarımızda haber verdiği üzere âhir zaman peygamberi hakkındaki) va'di, doğrusu yerine getirilmiş oldu.”

Sonra “Rabbimiz her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Rabbimizin vaat ettikleri mutlaka yerine gelecektir” derlerdi.

hem de : "Çalabımızı ulularız. Çünkü çalabımızın sözü kesin olarak gerçekleşmiştir diyorlar."

«— Rabbimiz tamamıyle münezzehtir [³], Rabbimizin vaadi her halde yerine gelir» derler,

[3] Caymaktan, kâfirlerin dediklerinden.

(Onlar da) “Rabbimizi her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşir” derler.

Ve derler ki: “Rabbimiz münezzehtir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşir.”

“Rabb’imizin şânı ne yücedir!” derler, “İşte, müjdelenen Son Elçi geldi ve Rabb’imizin vaadi nihâyet gerçekleşti!”

-"Rabbimiz sübhandır. Rabbimizin vaadi yapılagelmiştir” derler.

olur şey değil, Rabbi'mizin vadi gerçekleşiyor galiba " diyorlar.

"Rabbimizin şanı yücedir. Gerçekten Rabbimizin sözü mutlaka yerine getirilmiştir!" derler.

Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz) ki O’nun vaadi mutlaka yerine getirilmiştir.” derler. [*]

Bu ayet 14 [tilavet] secdesinden birisidir. Secde ayetleri için bkz. A‘râf 7:206; Ra‘d 13:15; Nahl 16:49; İsrâ 17:107; Meryem 19:58; Hacc 22:18; Furkâ... Devamı..

Ve onlar: “Bizim Rabbimiz ne ka dar da yücedir. Gerçekten Rabbimizin va’di kesinlikle gerçekleşmiş bulunuyor.” derler.¹

1 Bu âyetten secdede Allah’ı tesbih etmenin câiz olduğu anlaşılmaktadır

ve şöyle derler: “Sınırsız kudretiyle ne yücedir Rabbimiz! İşte Rabbimizin vaadi apaçık gerçekleşti!” ¹³¹

131 Bu ifadenin, Kitâb-ı Mukaddes’de Muhammed (s)’in peygamber olarak zuhurunu haber veren bölümlere ve özellikle Tesniye xviii, 15 ve 18’e ilişkin bi... Devamı..

Ve derler ki; “Rabbimizin şanı ne yücedir, O’na boyun eğeriz! İşte Rabbimizin son mesaj ile ilgili vaadi gerçekleşmiş oldu.” 2/255, 40/64, 59/23

ve derler ki: “Kudret ve yüceliğine pâyân olmayan Rabbimizin şanı ne yücedir! İşte Rabbimizin sözü kesin olarak gerçekleşmiş bulunuyor!”[²³³⁸]

[2338] Zımnen: Allah’ın insanla konuşmasının ne muhteşem bir imkân olduğunu fark eden birine düşen, O’nun huzurunda secdeye kapanmaktır. Âyette kesinl... Devamı..

Ve: "Rabbimizi tenzih ederiz. (O elbette kafirlerin inkarından münezzehtir) Rabbimizin va'di kuşkusuz gerçekleşmiş oldu! (Önceki kitaplarda müjdelediği Son Peygamber geldi)" derler.

Ve Rabbimizin şanı ne yücedir. Eğer Rabbimizin bir va’di oldu ise o mutlaka gerçekleşecektir derler.

Ve derler ki, «Rabbimizi takdis ve tenzih ederiz. Rabbimizin vaadı hakikaten fiile çıkarılmış oldu.»

“Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vâd ederse mutlaka gerçekleşir. ” derler.

Rabbimizin şanı yücedir, gerçekten Rabbimizin sözü mutlaka yerine getirilir! derler.

"Rabbimiz her 'ayıb ve noksândan münezzehdir. Rabbimizin va'di her halde vâki' olacakdır" dirler.

Derler ki “Rabbimize boyun eğeriz; demek ki Rabbimizin verdiği söz gerçekleşmiş.”

Ve şöyle derler: “Rabbimiz sen her türlü eksiklikten uzaksın, Eğer Rabbimiz bir söz verdiyse o elbette yerine gelecektir.

“Rabbimizi her türlü kusurdan uzak tutarız,” derler. “Hiç kuşku yok ki, Rabbimizin vaadi gerçekleşecektir.”

Ve diyorlar: "Rabbimizin şanı yücedir, Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir!"

daħı eydürler “arulıġı çalabumuzuñ bayıķ oldı çalabumuzuñ va'desi işlenmiş.”

Daḫı eydürler: Münezzehdür Allāh va‘deye ḫilāf eylemekden. Taḥḳīḳ TañrıTa‘ālānuñ va‘desi şeksüz işlense gerek.

Və: “Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir! Rəbbimizin (mö’minlərə mükafat, kafirlərə əzab veriləcəyi barəsindəki) əmri mütləq yerinə yetəcəkdir!” – deyərlər.

Saying: Glory to our Lord! Verily the promise of our Lord must be fulfilled.

"And they say: ´Glory to our Lord! Truly has the promise of our Lord been fulfilled!´"(2319)

2319 Those who had received previous revelations find in the Qur'an and in the Messenger who brought it, the promise of Allah fulfilled. Those who wer... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.