8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 99. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnehu leyse lehu sultânun ‘alâ-lleżîne âmenû ve’alâ rabbihim yetevekkelûn(e)

Şüphe yok ki inanan ve Rablerine dayanan kimselere karşı gücükuvveti yoktur, hükmü yürümez onun.

 Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiçbir zorlayıcı gücü yoktur (bunu unutmayın ve gaflete kapılmayın).

Gerçekte o şeytanın iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde, hiçbir yaptırıcı otoritesi yoktur, hükmü yürümez onun.

Şüphesiz, iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler, işlerini Rablerine havale edenler üzerinde onun hiçbir nüfûzu, yetkisi, gücü yoktur.

Onun iman eden ve Rablerine güvenenlerin üzerinde herhangi bir gücü yoktur.

Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiç bir zorlayıcı-gücü yoktur.

Doğrusu şu ki, iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerine o Şeytan'ın bir hâkimiyyeti yoktur.

İman edip Allah’a tevekkül edenlere karşı, onun hiçbir etkisi yoktur.

Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rabblerine güvenip dayananlar üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur.

Allaha inanarak, ona dayananlara, şeytanın gücü yetmez

(Ama) gerçek şu ki: İnanan ve yalnız Rablerine güvenen kimseler üzerinde (şeytanın) hiçbir etkisi yoktur.

Îmân idenlere ve Allâh’a tevekkül iyleyenlere şeytânın hükmi yokdur.

Doğrusu şeytanın, inananlar ve yalnız Rablerine güvenenler üzerinde bir nüfuzu yoktur.

Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur.

Gerçek şu ki o şeytanın, iman etmiş olanlar ve rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hâkimiyeti olamaz.

Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur.

İnanıp Rab'lerine güvenenlere onun bir gücü yoktur.

Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.

Hakikat bu ki iyman edip de Rablarına tevekkül edenler üzerine onun sultası yoktur

(Gerçek şu ki:) Îmân edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde, onun (şeytanın) bir hâkimiyeti yoktur.

Kuşkusuz, iman etmiş ve Rabb'lerine tevekkül¹ eden kimseler üzerinde, onun bir sultanlığı² yoktur.

1- Allah\a güvenme, O\na dayanma; her türlü çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah\a bırakma. 2- Yaptırım gücü.

Hakıykat şudur ki îman edenler ve Rablerine güvenib dayananlar üzerinde onun hiç bir haakimiyyeti yokdur.

Şu şübhesiz ki îmân edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun(şeytanın) bir hâkimiyeti yoktur!

Şeytanın, inananlar ve Allah’a güvenip dayananlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Çünkü Şeytan’ın inananlar, çalaplarına dayananlar üzerinde hiçbir baskısı olamaz.

Çünkü O/nun iman edip Rablerine güvenenlere tasallûtu yoktur.

Şüphesiz, inananlara ve yalnız Allah’a güvenip dayananlara karşı onun bir gücü/hâkimiyeti [sultân] yoktur.³⁷

37 Krş. İbrâhim, 14/22

Şüphesiz iman edenler ve rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiç bir zorlayıcı gücü yoktur.

Gerçek şu ki, şeytanın, iman edip Rablerine güvenen kimseler üzerinde herhangi bir zorlayıcı gücü. otoritesi yoktur.

İman edenler ve sadece rabb’lerine tevekkül edenler üzerinde onun bir sültanı / etkileme gücü yoktur.

Çünkü, şeytanın, inananlara ve de Rab'lerine güvenenlere herhangi bir baskısı söz konusu olamaz.

Gerçek şu ki: İman edip yalnız Rabbine güvenenler üzerinde şeytan hâkimiyet kuramaz. Şeytan Allah’a kesin olarak güvenmeyenlere musallat olur.

Gerçek şu ki iman edip yalnız Rablerine güvenenler üzerinde onun (şeytanın) hiçbir hâkimiyeti yoktur.

Kesinlikle o (şeytan)ın, (Allah’ın istediği gibi) îman edenler ve Rablerine hakkıyla tevekkül edenler üzerinde, hiç bir hâkimiyeti yoktur.¹

1 Yani; şeytan diye, olağanüstü güçlerle donatılmış, kendisinde tanrısal bir güç bulunan ve mü’minleri hâkimiyeti altına alabilecek bir varlık, yoktur... Devamı..

Gerçekte, onun, imana erişenlerin ve Rablerine güven bağlamış olanların üzerinde bir nüfûzu/etkisi yoktur:

Gerçek şu ki, iman edenler ve yalnızca Rabblerine dayanıp güvenenler üzerinde, şeytanın hiçbir yaptırım gücü yoktur. 15/39...42, 17/64-65, 14/22, 59/16

Fakat şunu da unutma ki, (şeytanın) imanda sebat gösterenlerin ve Rablerine güvenip dayananların üzerinde yaptırım gücü yoktur;[²¹⁸⁸]

[2188] Bu gerçeğin şeytan tarafından itirafı için bkz: 14:22 (Krş: 15:42; 17:65).

Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rablerine güvenip dayanan (ve O'na sığınan)lar üzerinde o şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur.

Muhakkak ki O’nun (şeytanın), iman edenlerin ve Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir gücü yoktur.

Muhakkak ki, imân etmiş olanların ve Rablerine tevekkülde bulunanların üzerine O- nun için bir hakimiyet yoktur.

Aslında iman edip Rab'lerine güvenen ve dayananlar üzerinde onun bir nüfuzu yoktur.

Çünkü inananlara ve Rablerine dayananlara o(şeyta)nın bir gücü yoktur.

Onun, îmân idenlerin ve rablerine tevekkül iyleyenlerin üzerine tasallutı yokdur.

Şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlar üzerinde bir üstünlüğü (gücü,yetkisi)[*] olmaz.

[*] Bkz. İbrahim 14/22, Hicr 15/42

Şüphesiz ki, onun iman edenler ve Rabbine güvenenler üzerinde hiçbir gücü yoktur.

İman eden ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun hiçbir gücü yoktur.

Şu bir gerçek ki şeytanın elinde, iman edip yalnız Rablerine dayananlar aleyhine hiçbir sulta/hiçbir kanıt yoktur.

bayıķ ol, olmadı anuñ güç yitmeġi, anlaruñ üzere kim įmān getürdiler, daħı çalabı’ları üzere tevekkül eylerler.

Anuñ güci yitişmez īmān getürenlere, daḫı Çalaplarına ṣıġınanlara.

Həqiqətən, iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində Şeytanın heç bir hökmü yoxdur!

Lo! he hath no power over those who believe and put trust in their Lord.

No authority has he over those who believe and put their trust in their Lord.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.