25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 98. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-iżâ kara/te-lkur-âne feste’iż bi(A)llâhi mine-şşeytâni-rracîm(i)

Kur'an okuyacağın vakit Allah'a sığın taşlanmış Şeytan'dan.

Kur’an’ı okumak (onu anlamak ve hükmünü uygulamak) istediğin(iz) zaman, lanetlenmiş şeytan(lar)ın (bâtıl zihniyetlerin ve zalim şahsiyetlerin) şerrinden Allah’a sığın(ın, Rabbinize güvenip dayanın; Kur’an’a euzü besmele ile başlayın!)

Kur'ân okuyacağın zaman, hemen Allah'ın rahmetinden kovulmuş taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın.

Kur'anı okurken, Kur'an üzerinde düşünürken, Kur'anı insanlara duyururken, itaat dışına çıkmış, kovulmuş şeytanın, şeytan tıynetli ahlaksız azgınların, şeytani güçlerin yanıltmalarını, yanlışlarını bertaraf etmek için Allah'a sığın.

Kur'an okuduğunda kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

Öyleyse Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

Şimdi, Kur'ân okumak istediğin zaman, hemen o koğulmuş Şeytan'dan Allah'a sığın (E'ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm de).

Kur’an okumaya başladığın zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.

Kur'ân okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!

Kur'anı okumak istediğinde, koğulan şeytandan Allaha sığın

Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!

Ayette, şeytandan korunmanın tek yolunun iradeyi ortaya koyduktan sonra Allah’a sığınmak olduğu ifade ediliyor. İnsan, doğası gereği, her zaman manevî... Devamı..

Kur’ân okundığı zamân matrûd şeytânın şerrinden Allâh’a sığın!

Kuran okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.[305]

Âyette sözü edilen Allah’a sığınma, “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm” diyerek yapılır.

Kur’an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.

Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!  

 Allah Teâlâ, Kur’an okumak isteyen kimseye, önce şeytanın şerrinden Allah’a sığınmasını emretmektedir. Bu sığınma «Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm» d... Devamı..

Kuran okuduğunda kovulmuş şeytandan ALLAH'a sığın.

Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

İmdi Kur'an okuduğun vakıt evvelâ Allaha sığın o recîm Şeytandan

Kur’ân okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.

Kur'an okuduğun zaman, recmedilmiş¹ şeytandan² Allah'a sığın.³

1- Taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş, yerilmiş. 2- Şeytani düşüncelerden. Şeytan, “Hakikat”tan uzak olan, hakka, adalete ve iyiliğe aykırı hareket ed... Devamı..

Haydi Kur'an okuduğun (okumak istediğin) zaman o koğulmuş şeytandan Allaha sığın.

Artık Kur'ân okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan hemen Allah'a sığın!(2)

(2)Bu sığınma, [Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım!] ma‘nâsına gelen اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ demekle olur. (Celâleyn Şerhi, c. ... Devamı..

Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.

Öyleyse Kur’an okurken taşlanan Şeytan’dan Allah’a sığın.

Kur/an/ı okuyacak olduğun vakit kovulan şeytandan Allah/a sığınmak iste.

[3] Namaz kılanlardan, mütevazı olanlardan.

Kur’an okuduğun zaman hemen kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.³⁶

36 Allah’a sığınma sözü “Eûzu bi’llahimin’eş-şeytânir-racîm” sözüyle yapılmaktadır. Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım” demektir.... Devamı..

Öyleyse Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

Kur’an okuyacağın zaman, ilâhî rahmetten kovulmuş her türlü şeytanın vesvese ve ayartmalarından Allah’a sığın!

Kur’ân’ı okuduğun zaman Taşlanmış Şeytan’dan Allah’a sığın!

Kuran okumaya başlarken, eûzü besmele çekerek lanetlik şeytanın şerrinden Allah'a sığın.

Kur’an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın!

Kur’an’ı okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın! [*]

Bu buyruk, Kur’an’ı [kıraat] edenlerin yani anlayarak okuyanların şeytanı ne kadar rahatsız edeceğini ve onun şerrinden korunmak için kovulmuş şeytand... Devamı..

Kur’an okuduğun zaman,¹ (her türlü) kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.²

1 “Kur’an okuduğun zaman...” demek; “Kur’an okumak istediğin zaman...” demektir. 2 Önce, her türlü şeytandan ve şeytani düşüncelerden zihnen uzaklaş v... Devamı..

İMDİ, Kur’an okuyacağın zaman, hemen o kovulmuş şeytana karşı Allah’a sığın. ¹²²

122 Bu pasaj 98. ayetten başlayarak 105. ayeti de kapsamakta ve yukarıda 90. ayette geçen kapsamlı ahlakî talimatla ve buna bağlı olarak (89. ayetteki... Devamı..

Kuran okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. 7/200, 23/97-98, 41/36, 113/1...5

BUNDAN böyle Kur’an okuduğun her zaman, ara vermeksizin kovulmuş şeytandan Allah’a sığın![²¹⁸⁷]

[2187] Akleden kalbe mânevî abdest aldırma demeye gelen isti‘âze için bkz: 1:1, not 1. Baştaki izâ zaman zarfı, fiilin yapılacağı her zamanı kapsadığı... Devamı..

Kur'an okuyacağın zaman, o (ilahi rahmetten) kovulmuş olan şeytandan hemen Allah'a sığın (ve ümmetin de bu emri yerine getirsinler ki şeytanlık peşinde koşan şeytan dostları Kur'an'dan hidayet alamazlar)

Kur’an okuduğun zaman (Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek), taşlanmış şeytandan Allah’a sığın.

İmdi, Kur'an'ı okuyacağın zaman o kovulmuş olan şeytandan hemen Allah'a sığın.

İmdi, Kur'ân okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

Kur'an, oku(mak iste)diğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

Seni şeytânın vesveselerinden korumasını Allah'tan iste. E'ûzu billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm, de.

(Yâ Muhammed) Kur'ân okudığın zamân rahmetden matrûd şeytândan Allâh Te'âlâ'ya sığın.

Öyleyse Kur’ân okuyacağın zaman taşlanmış Şeytan’dan Allah’a sığın.

Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

Kur'ân'ı okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

Kur'an'ı okuduğun zaman, o kovulup taşlanmış şeytandan Allah'a sığın!

pes ķaçan oķıyasın ķur’an’ı, śıġın Tañrı’ya, şeyŧāndan sürükmiş.

Pes ḳaçan oḳusañ Ḳur’ānı Tañrı Ta‘ālāya ṣıġın şerrinden, ḥażretden sürül‐miş şeyṭānuñ.

(Ya Rəsulum!) Qur’an oxumaq istədiyin zaman məl’un Şeytandan Allaha sığın! (“Əuzu billahi minəş-şeytanır-rəcim” sözlərini de!)

And when thou recitest the Qur’an, seek refuge in Allah from Satan the outcast.

When thou dost read(2139) the Qur´an, seek Allah's protection from Satan the rejected one.

2139 Evil has no authority or influence on those who put their trust in Allah. It is good to express that trust in outward actions, and a formal expre... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.