2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 91. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veevfû bi’ahdi(A)llâhi iżâ ‘âhedtum velâ tenkudû-l-eymâne ba’de tevkîdihâ vekad ce’altumu(A)llâhe ‘aleykum kefîlâ(en)(c) inna(A)llâhe ya’lemu mâ tef’alûn(e)

Karşılıklı bir ahde girişince Allah ahdine vefa edin ve Allah'ı kefil göstererek ettiğiniz yeminleri, bu suretle pekiştirdikten sonra bozmayın; şüphe yok ki Allah, ne yaparsanız hepsini de bilir.

(İslam’a uygun olarak bir konuda) Ahitleştiğiniz (senetleşip sözleştiğiniz) zaman, Allah’ın ahdini yerine getirin, (böyle sağlamca) pekiştirdikten sonra yeminleri bozup çiğnemeyin; çünkü Allah’ı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir.

Ve sözleşme yaptığınızda Allah'ın sözleşmesini yerine getirin. Sağlama bağladıktan sonra, yeminlerinizi bozmayın. Nasıl bozarsınız ki, Allah'ı kendinize kefil kılmışsınız. Şüphesiz ki Allah, ne yaparsınız hepsini de bilir.

Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil, şahit ve murakıp yaparak, te'kit ettiğiniz taahhütleri, yeminleri bozmayın. Allah yaptığınız şeylerin hepsini bilir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/224; 5/89.

Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü Allah'ı üzerinize kefil gösterdiniz. Şüphesiz Allah ne yaptığınızı bilir.

91.İbnu Cerir`in Bureyde`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Resulullah (a.s.)`a yapılan bey`at hakkında indirilmiştir.

Ahidleştiğiniz zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın; çünkü Allah'ı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir.

Bir de andlaşma (bağlantı) yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve yeminleri sağlama bağladıktan sonra, onları bozmayın; Allah'ı üzerine şâhid tuttuğunuz halde, nasıl olur da bozarsınız!... Şüphe yok ki Allah, yaptığınız her şeyi bilir.

Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a vermiş olduğunuz sözü tam yerine getirin. Yeminlerinizi, tam pekiştirdikten sonra, Allah’ı kefil gösterdiğiniz halde bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı çok iyi bilendir.

Sözleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getiriniz! Yeminleri, Allah'ı kendinize kefil göstererek pekiştirdikten sonra bozmayınız. Doğrusu Allah, yaptığınızı bilir.

Bir ahit yaparsanız, Allahın ahdini yerine getiresiniz, Allahı kefil yapıp sağlamlaştırdığınız antları bozmayasınız, Allah bilir ne yapsanız

Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin! Pekiştirdiğiniz yeminlerinizi bozmayın! Çünkü söylediklerinize Allah'ı şahit tutmuşsunuz. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızı biliyor.

Allâh’ın ’ahdine sâdık olunuz siz o ’ahdi ’akd itdiniz. ’Alenen itdiğiniz yemînleri nakz itmeyiniz Allâh’ı şâhid tutdınız o sizin yapdığınızı bilür.

Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak sağlama bağladığınız yeminleri bozmayın. Allah yaptıklarınızı şüphesiz bilir.

Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir.

Antlaşma yaptığınız zaman Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin; Allah’ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir.

Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah, yapacağınız şeyleri pek iyi bilir.

Anlaşma yaptığınızda ALLAH'ın ahdini yerine getirin. Pekiştirdiğiniz yeminleri bozmayın. ALLAH'ı kendinize kefil kılmıştınız. ALLAH yaptıklarınızı bilir.

Bir de anlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini yerine getirin ve pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Allah'ı üzerinize şahid tuttuğunuz halde, nasıl olur da bozarsınız! Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.

Bir de muahede ettiğinizde Allahın ahdini yerine getirin, ve sağlam sağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın, nasıl olur ki ona Allahı kefil kılmıştınız, şüphe yok ki Allah, ne yaparsanız temamen bilir

(Allah adına sağlam bir şekilde yemin ettikten sonra resûlümüze biat ederek) antlaşma yaptığınız zaman, verdiğiniz sözü Allah için tutun. Sağlam bir şekilde yaptığınız yeminlerinizi bozmayın! Çünkü (resûlümüze biat ederken) söylediklerinize, Allah’ı şahit tutmuşsunuz. Hiç şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızı bilir.

Söz verdiğiniz zaman, verdiğiniz sözü Allah için tutun. Allah'ı kendinize kefil kılarak, pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Allah ne yaptığınızı bilir.

Karşılıklı muaahede yapdığınız vakit Allahın ahdini yerine getirin. Sapasağlam etdiğiniz yeminleri bozmayın. (Nasıl olur ki) üzerinize Allâhı kefil yapmışsınızdır. Şübhe yok ki Allah ne yapacağınızı bilir.

Sözleştiğiniz zaman da Allah'ın ahdini (verdiğiniz sözü) yerine getirin; hem Allah'ı üzerinize gerçekten kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra, yeminleri(nizi)bozmayın! Muhakkak ki Allah, ne yaparsanız bilir.

Aranızda yaptığınız antlaşmalara ve Allah ile yaptığınız antlaşmalara uyun. Allah’ı kefil göstererek, sağlam bir şekilde yaptığınız yeminleri bozmayın, zira Allah, yaptığınız şeylerin hepsini biliyor.

Allah’la sözleşince de verdiğiniz sözü yerine getirin. Antlarınızı bir kere sağlamlaştırdıktan sonra artık bozmayın. Siz ki bu antlarınıza Allah’ı sağlayıcı edinmiştiniz. Çünkü Allah ne işlerseniz hepsini bilir.

Muahede ettiğiniz zaman Allah/ın ahtini yerine getirin. Allah/ı kendinize kefil göstererek bağladığınız antları sonradan çözmeyin. Çünkü Allah yaptığınızı bilir.

[1] Yahud ve Nasara bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamışlardı veya Kureyş Kur'an'a sihir veya kehanet veya şiir demişlerdi.

Sözleşme yaptığınız zaman Allah’a verdiğiniz sözü yerine getiriniz.³² Allah’ı kendinize kefil/şahit kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayınız. Muhakkak ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri bilir.

32 Krş. İsrâ, 17/34. Allah adına yapılan yemin veya Allah’ı şahit göstererek yapılan yemin veya verilen sözler, Allah’la yapılmış sözleşme yani Allah’... Devamı..

Ahitleştiğiniz zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Çünkü (bu durumda) Allah'ı üzerinize kefil kılmış sayılırsınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.

Allah adına söz verdiğiniz zaman, sözünüzü mutlaka yerine getirin; karşınızdakine her türlü güvenceyi vererek pekiştirdiğiniz yeminlerinizi, —hem de sözünüzde duracağınıza dâir Allah’ı kendinize şâhit tutmuşken— sakın bozmaya kalkışmayın! Unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyi biliyor ve günün birinde, hepsinin hesabını soracaktır.

Ahidleştiğiniz zaman Allah’ın ahdini yerine getirin!
Allah’ı kendinize kefil tutarak sağlam bağladıktan sonra Yeminler’i bozmayın!
Allah, ne yapıyorsanız biliyor.

Allah adına söz verince, sözünüzü tutun. Defalarca ve üstüne basa basa ettiğiniz yeminleri bozmayınız. Hele de Allah kefilim olsun diyerek ettiklerinizi. Unutmayın Allah, tüm yaptıklarınızı biliyor.

Antlaşma yaptığınız zaman Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin! Allah’ı yaptığınız anlaşmaya şahit tutun! Böylelikle anlaşmalarınızı pekiştirin! Allah’ı şahit tutarak yaptığınız anlaşmaları çıkarlarınız doğrultusunda asla bozmayın! Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri çok iyi bilir.

Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’ın sözünü yerine getirin [*] ve Allah’ı üzerinize şahit tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın! Şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri bilir.

Benzer mesajlar: Mâide 5:1; En‘âm 6:152; Ra‘d 13:20; İsrâ 17:34; Mü’minûn 23:8; Me‘âric 70:32.

Allah’a söz verdiğinizde, verdiğiniz sözü tutun. Allah’ı üzerinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminleri(nizi sakın) bozmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilir.

Bir de, bir sözleşme yaparak bağlanma içine girdiğinizde Allah’la olan sözleşmenize sadakat gösterin; ¹¹⁰ ve yeminlerinizi, iyi niyetinize Allah’ı tanık tutarak ¹¹¹ iyice pekiştirdikten sonra bozmayın; ¹¹² unutmayın ki, yaptığınız her şeyi Allah mutlaka biliyor.

110 “Allah’la andlaşma/sözleşme” (‘ahdullâh) ifadesiyle ilgili olarak bkz. 2. sure, 9. not. “Bağlanma içine girdiğinizde” cümleciği iki anlam taşımakt... Devamı..

Sözleşme yaptığınız zaman, Allah’a verdiğiniz ahdi yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil tutarak pekiştirdiğiniz yeminlerinizi sonradan bozmayın. Çünkü Allah, sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor. 2/177, 5/106...108, 13/20, 23/8, 28/27-28, 70/32, 76/7

Yine Allah ile sözleşme[²¹⁸⁴] yaptığınızda, sözünüze sadâkat gösteriniz; bir de yeminlerinizi iyice kesinleştirdikten sonra bozmaya kalkmayınız! Unutmayınız ki Allah’ı kendinize kefil kılmıştınız: zira Allah yaptığınız her şeyi biliyor.

[2184] Bu sözleşme, hem insanî varoluşumuzla ilgili ontolojik sözleşmeyi, hem Allah’a güvendiğimizi iman ve teslimiyeti seçerek ifade ettiğimiz teoloj... Devamı..

Andlaşma yaptığınız zaman, Allah’ın ahdini (yemin ettiğiniz andlaşma hükümlerini) yerine getirin, Allah'ı, üzerine şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphe yok ki Allah, ne yapacağınızı bilir.

(Allah adına) bir vaadde bulunduğunuz zaman, Allah’a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Ve yeminlerinizi pekiştirdikten sonra bozmayın. Oysa siz (bu yeminleriniz için) Allah’ı üzerinize kefil tutmuştunuz. Şüphesiz Allah, ne yapmakta olduğunuzu biliyor.

Ve muâhede yaptığınız zaman da Allah'ın ahdini yerine getiriniz ve yeminleri takviye ettikten sonra bozmayınız. Halbuki, Allah Teâlâ'yı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ yapacağınız şeyi tamamen bilir.

Bir de sözleşme yaptığınızda Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri te'kid ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki Allah yaptığınız her şeyi bilir. [2, 224; 5, 89]

Andlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini tam yerine getirin (verdiğiniz sözü tutun), pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Çünkü Allah'ı üzerinize kefil (şahid) yaptınız. Allah yaptıklarınızı bilir.

'Ahid iylediğinizde Allâh'ın 'ahdine vefâ idin ve yemînlerinizi kuvvetlendirdikden sonra nakz itmeyin, halbuki o yemînlerinizde Allâh'ı kefil itmişdiniz. Allâh işlediğinizi bilir.

Sözleştiğiniz zaman Allah için verdiğiniz sözü yerine getirin ve bir de Allah’ı kendinize kefil ederek sağlamlaştırdığınız yeminlerinizi bozmayın. Allah ne yaptığınızı bilir.

Sözleştiğiniz zaman, Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak Sağlama bağladıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Allah, sizin ne yaptığınızı elbette bilir.

Sözleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini(23) yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Hiç kuşkusuz, Allah sizin işlediklerinizi görür.

(23) İster insanlara, isterse Allah’a karşı olsun, vermiş olduğunuz sözleri.

Antlaşma yaptığınızda, Allah'a verdiğiniz söze vefa gösterin. Bağlayıp pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü, kendinize Allah'ı kefil yapmış durumdasınız. Allah, yaptıklarınızı biliyor.

daħı yirine getürüñ Tañrı aḥdını, ol vaķt kim aḥd ķavi eyledüñüz; daħı sıman andları, berkitmekden śoñra anları; ol ḥalde kim, bayıķ eyledüñüz Tañrı’yı, üzerüñüze payandan yā ŧañuķ . bayıķ Tañrı, bilür anı kim işlersiz.

Daḫı yirine getürüñüz Tañrı Ta‘ālā ‘ahdini ḳaçan ‘ahd eyleseñüz. Daḫıbozmañuz andlaruñuzı berkitdükden ṣoñra, daḫı eyledü[gü]ñüz ḥāldeTañrı Ta‘ālā[yı] üstüñüze ṭanuḳ. Tañrı Ta‘ālā bilür siz işlegen işleri.

Əhd etdiyiniz zaman Allaha verdiyiniz əhdi yerinə yetirin. Allahı özünüzə zamin edib möhkəm and içdikdən sonra onu pozmayın. Həqiqətən, Allah nə etdiyinizi bilir!

Fulfill the covenant of Allah when ye have covenanted, and break not your oaths after the asseveration of them, and after ye have made Allah surety over you. Lo! Allah knoweth what ye do.

Fulfil the Covenant of Allah when ye have entered into it, and break not your oaths after ye have confirmed them; indeed ye have made(2128) Allah your surety; for Allah knoweth all that ye do.

2128 The immediate reference may or may not be to the oath of fidelity to the Prophet taken at 'Aqabah fourteen months before the Hijrah and repeated ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.