8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 81. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Va(A)llâhu ce’ale lekum mimmâ ḣaleka zilâlen vece’ale lekum mine-lcibâli eknânen vece’ale lekum serâbîle takîkumu-lharra veserâbîle takîkum be/sekum(c) keżâlike yutimmu ni’metehu ‘aleykum le’allekum tuslimûn(e)

Ve Allah, yarattığı şeylerden gölgeler halketti size ve dağlarda kovuklar, mağaralar meydana getirdi sizin için, sizi sıcaktan, soğuktan koruyacak elbiseler, savaşta zarardan koruyacak zırhlar yapmanızı da sağladı. Ona teslim olmanız için nimetlerini böylece tamamlar size.

 Allah, sizin için yarattığı şeylerden (ağaçlardan ve çadırlardan) gölgelikler hazırladı. Dağlarda da sizin için barınaklar-siperler yaptı; sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak (zırhlı) giyimlikler de var edip sağladı. İşte O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki (Allah’ın dinine) teslim olursunuz (ve Müslümanca yaşarsınız diye bütün bunları yarattı).

Ve Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler meydana getirdi. Dağlarda gizlenme ve saklanma yerleri bahşeden ve sizi sıcağa, soğuğa karşı koruyacak elbiseler, savaşlarda zararlardan koruyacak zırhlar yapma imkanı ve becerisini de veren Allah'tır. O'na teslim olarak müslüman olup, kurtulabilmeniz için nimetlerini böylece tamamlar size.

Allah yarattıklarından sizin için gölgeler var etti. Dağlarda da sizin için barınaklar, mağaralar yaptı. Sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yapmayı öğretti. Bunları yarattığı, planladığı gibi, Allah size nimetini, muhtaç olduğunuz şeyleri tamamlıyor. Umulur ki, varlığınızı, benliğinizi Allah'a teslim edip hükmüne razı olursunuz.

Allah yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu ve dağlarda sizin için barınaklar varetti. Yine sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta sizi koruyacak giyecekler varetti. İşte O size nimetini böyle tamamlamaktadır; umulur ki teslim olursunuz.

Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar-siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler de var etti. İşte O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki teslim olursunuz.

Allah, yarattığı (ev, ağaç ve bulut gibi) şeylerden size gölgeler yaptı; size dağlardan siperler yaptı; size, kendinizi sıcak ve soğuktan koruyacak elbiselerle, harbde sizi koruyacak zırhlı giyim eşyası yaptı. İşte böylece Allah, üzerinizde olan nimetini tamamlıyor ki, emirlerine boyun eğip itaat edesiniz.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yarattı. Ve sizin için dağlardan da barınaklar bulundurdu. Sizi sıcaktan koruyan elbiseler, savaşın şiddetinden koruyan zırhlar yaptırdı. Allah nimetlerini böylece tamamlıyor ki O’na teslim olasınız.

Allah, yarattıklarından size gölgeler yapmış, dağlarda barınaklar var etmiş, sizi sıcaktan koruyacak giysiler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yaratmıştır. İslâm'a girip esenlik kazanasınız diye, size olan nimetini böyle tamamlıyor.

Allah size gölgeler de yaptı; yarattığı şeylerden, dağlarda da sığınaklar yaptı sizlere, sıcakta koruyan giysiler de yarattı, savaşta koruyan zırhlar da verdi, işte böyle sizlere nimetlerini tümlemektedir; ola ki başeğersiniz

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı, dağlarda sığınacağınız barınaklar var etti, sizin için, sıcaktan koruyacak elbiseler, savaşta muhafaza edecek zırhlar var etti. Allah size nimetini böyle tamamlıyor ki O'na teslim olur (kurtulur)sunuz.

Ayette sıralananların bazıları insanlar tarafından yapıldığı için akla şöyle bir soru gelebilir: Dağlarda doğal barınaklar olmakla beraber insanlar ke... Devamı..

Allâh size istirahat içün gölgeli mahaller ve mağaralar yaratdı ve sıcağa ve souga karşu sizi muhâfaza idecek elbise ve düşman silâhına karşı muhâfaza idecek zırh virdi. Emrine inkıyâd itmeniz içün sizi ni’mete müstağrak itdi.

Allah yarattıklarından size gölgeler yapmış; dağlarda sığınacağınız barınaklar var etmiş, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, harpte sizi koruyacak zırhlar vermiştir. Size olan nimetini müslüman olasınız diye işte bu şekilde tamamlamaktadır.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.

Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı, dağlarda size sığınaklar yarattı; size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, mâruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkânı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor.

Ve ALLAH yarattığı şeylerden sizin için gölgeler oluşturdu. Sizin için dağları sığınak yaptı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşlarınızda koruyacak elbiseler hazırladı. Teslim olasınız diye nimetlerini size böyle tamamlıyor.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler (zırhlar) yarattı. İşte böylece Allah müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır.

Allah halkettiği şeylerden sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlardan siperler yaptı, hem sizi sıcaktan vikaye edecek esvablar hem de harbde vikaye edecek esvablar yaptı, bu suretle üzerinizde olan ni'metini tamamlıyacak ki siz halıs müsliman olup selâmet neşredesiniz

Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler var etti ve dağlarda sığınacağınız yerler meydana getirdi, sizi sıcaktan (ve soğuktan) koruyacak giysiler ve savaşta (düşman saldırısından) koruyacak zırhlar (yapma imkân ve becerisi) var etti. İşte böylece Allah, (ihtiyaç duyduğunuz şeyleri yaratarak) size nimetini tamamlıyor ki, müslüman olasınız.

Allah, sizin için, yarattığı şeylerden gölgeler yaptı. Sizin için dağlardan sığınaklar, sizi sıcaktan koruyacak giysiler ve şiddetli darbelerden koruyacak giyisiler¹ yaptı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki; böylece teslim² olursunuz.

1- Zırh. 2- Müslüman.

Allah, yaratdıklarından sizin için gölgeler yaydı. Dağlardan size yuvalar, siperler yapdı. Haraaretden sizi koruyacak libaslar, harbde sizi vikaaye edecek (demirden) giyimler yapdı. İşte O, bu suretle üzerinizdeki ni'metini tamamlıyor. Tâki (Ona) teslîmiyyetle itaat edesiniz.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler de yaptı, hem sizin için dağlardan barınaklar kıldı ve sizi sıcaktan muhâfaza edecek elbiseler ve savaş(lar)ınızda sizi koruyacak zırhlar yaptı. Böylece üzerinizde olan ni'metini tamamlar ki, Müslüman olasınız.

Allah, yarattığı varlıklardan (rahatlayabileceğiniz) gölgeler var etmiş, dağlardan sığınacağınız yerler meydana getirmiş ve sizi sıcaktan koruyan elbiseler yapmayı ve yine savaşlarda tehlikelerden koruyan elbiseler (zırhlar) yapmayı öğretmiştir. Böylece Allah üzerinize nimetlerini tamamladı ki, belki O’nun koyduğu kurallara teslim olursunuz.

Allah yarattıklarından sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda sizin için sığınaklar yaptı, yine sizi sıcaktan korumak için giyecekler, vuruşurken korunmak için de demir gömlekler yaptı. İşte Allah size karşı olan iyiliklerini böylece sona erdirdi, bağınasınız diye.

Allah, yarattığı şeylerden [³] size gölgeler de yaptı. Dağlarda yuvalar [⁴] yaptı, hararetten [⁵] sizi koruyacak libaslar, kavgalarınızın zararından sizi koruyacak zırhlar da yaptı. Allah size münkat olasınız diye nimetini böylece tamamladı.

[3] Evler, ağaçlar, bulutlar gibi.[4] Mağaralar, yontulmuş evler.[5] Veya hararetten ve bürudetten.

Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar (yapma imkânı ve yeteneği) verdi. Böylece Allah, kendisine teslim olasınız diye üzerinize olan nimetini tamamlıyor.

Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar düzenledi. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler kıldı. İşte O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır; umulur ki boyun eğip teslimiyet gösterirsiniz

Allah, yarattığı dağ, tepe, ağaç gibi varlıklardan sizin için gölgelikler meydana getirdi; dağlarda, yolculuk esnasında sığınabileceğiniz barınaklar oluşturdu; ayrıca, sizi sıcağa ve soğuğa karşı koruyacak elbiseler, savaşta düşman saldırısından koruyacak zırhlar yapma imkân ve kudretini bağışladı. İşteAllah, size böyle mükemmel nîmetler bahşediyor ki, O’na yürekten boyun eğerek teslim olup barış ve esenliğe ulaşasınız.

Allah, yarattığı şeylerden size gölgelik de yaptı.
Dağlar’dan sığınaklar da yaptı.
Sizi Sıcak’tan koruyacak elbiseler, tehlikelerden koruyacak zırhlar da yaptı.
İşte böyle, üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
Umulur ki teslim olursunuz.

Allah, bazı şeyleri de gölgelik edesiniz diye yarattı. Dağları size siper etti. Sizin için, sıcaktan koruyacak giysiler yaptı. Darbelere dayanıklı giysiler yaptı. Allah, üzerinizdeki nimetini sayıp dökmek suretiyle sizin huzura teslim olmanızı istiyor.

Allah yasaları belirlenmiş varlıklar yarattı. Onların yasası gereği size gölgelik olurlar. Dağlarda da sizin için barınaklar vardır. Sizler yarattıklarımızı değerlendirirsiniz. Yarattığımız varlıklardan sıcaktan korunacak elbiseler, savaşlarda sizi koruyacak zırhlar yaparsınız. Rabbiniz bunları yapabilmeniz için size akıl, yetenek ve özellik verdi. Böylece Allah Müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor. Görmüyor musunuz? Sizden başka canlılar da var? Canlılardan hangisi sizin yapabildiklerinizi yapıyor? Aranızdaki farkı görmüyor musunuz? Sizi diğer canlılardan farklı yaradan Allah’a karşı niçin nankörlük ediyorsunuz? Neden yasalarına karşı çıkarak isyan ediyorsunuz?

Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler var etmiştir. Dağlardan da sizin için barınaklar yaratmıştır. Sizi sıcaktan (ve soğuktan) koruyacak elbiseler ve (yine) savaşta sizi koruyacak elbiseler (zırhlar) yaratmıştır. İşte böylece (Allah) teslimiyet göstermeniz için üzerinize nimetini tamamlıyor. [*]

Kur’an’da sadece bu ayette geçen [eknân] kelimesi [kinn] kelimesinin çoğuludur ve “gizlenme, saklanma yerleri, yuvalar, siperler, barınaklar, sığınakl... Devamı..

Yarattığı şeylerde sizin için gölgeler var eden, dağlarda sizin için barınaklar yaratan, sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta (zorluklara karşı) koruyan zırhlar var eden (de) Allah’tır. İşte O iyi birer Müslüman olmanız için üzerinizdeki nîmetini tamamlamıştır.

Ve yarattığı bütün öteki şeyler arasında, ⁹⁵ size [çeşit çeşit] gölgelikler-sığınaklar ⁹⁶ ayıran; dağlarda gizlenme-saklanma yerleri bahşeden, ve sizi sıcağa [ve soğuğa] ⁹⁷ karşı koruyacak elbiseler; [karşılıklı] saldırılarınıza ⁹⁸ karşı koruyacak (savaş) giysileri [yapma imkan ve becerisini] veren (de) Allah’tır. O size bahşettiği nimeti işte böyle her yönden tam tutmaktadır ki belki O’na boyun eğer de kurtulursunuz.

95 Lafzen, “yarattıklarından/yarattığı şeylerden”.96 Lafzen, “gölgeler/gölgelikler” (zilâl, tekili zill). Deyimsel olarak bu sözcük bazan koruyucu anl... Devamı..

Yine yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kılan, dağlarda sığınacağınız mağaralar meydana getiren ve sizi sıcaktan koruyacak giysiler ve savaşta koruyacak zırhlar yapma imkân ve yeteneği bahşeden Allah’tır. İşte böylece Allah size nimetlerini tastamam sunmaktadır. Umulur ki O’na tam manasıyla teslim olursunuz. 2/29, 15/20, 20/53, 43/12...15

Yarattığı şeylerden kimilerini size gölgelik kılan; ve dağlardan size sığınaklar-korunaklar temin eden; yine size hem sıcağa (ve soğuğa) karşı korunacak giysiler, hem de savaşlarınızın darbelerinden korunacak elbiseler (imal etme yeteneği) veren de Allah’tır. Size olan nimetlerini işte böyle tamamladı; belki (O’na) teslimiyetiniz (de tam) olur.[²¹⁷³]

[2173] Tuslimûn, “her tür tehlikeden uzak, salimen yaşayasınız diye...” anlamında tuslemûn olarak da okunmuştur (Ferrâ).

Allah, yarattığı ağaçlardan sizin için gölgelikler, dağlarda da sığınacak barınaklar (mağaralar) var etmiş; size, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta oklardan koruyacak zırhlar yapmayı öğretmiş, böylece Allah, O'na (şükredip) teslim olmanız için üzerinize nimetini tamamlamıştır.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sıcaktan ve savaştan sizi koruyacaklar da var etti. Böylece Allah, belki teslim (müslüman) olursunuz diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.

Ve Allah Teâlâ yarattığı şeylerden sizin için gölgeler de yaptı ve sizin için dağlardan yuvalar yaptı ve sizin için libaslar yaptı ki sizi hararetten korurlar. Ve libaslar ki, sizi savaşlarınızda koruyacaklardır. İşte böyle nîmetini sizin üzerinize tamam eder, tâ ki siz İslâmiyet'e eresiniz.

Allah yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki O'na teslimiyetle itaat edesiniz.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda oturulacak barınaklar (mağaralar) var etti ve sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler (zırhlar) var eyledi. Allah size ni'metini böyle tamamlıyor ki siz müslüman olup esenliğe eresiniz.

Allâh, size mahlûkâtından gölgelikler ve dağlardan mağaralar, sıcakdan ve suğukdan vikâye idecek elbiseler, kuvvet ve şiddetinizi muhâfaza iyler zırhlar kıldı ve bu sûretle size ni'metlerini itmâm itdi. Tâ ki O'na teslîm-i mevcûdiyet idesiniz.

Allah, yarattığı bazı şeyleri size gölgelik yaptı. Dağlarda sığınaklar oluşturdu. Vücut ısısını koruyan elbiseler ile sizi zor durumlarda koruyan elbiseler yaptı[*]. Allah size olan nimetini böyle tamamlar, belki O’na teslim olursunuz.

[*] Bunun imkanlarını yarattı ve kurallarını koydu.

Allah yine sizin için yarattığı şeylerden gölgeler, dağlardan sığınaklar ve sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve tehlikeden koruyacak zırhlar vermiştir. Kendisine teslimiyet arzedesiniz diye, üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlar.

Allah, yarattıklarından size gölgeler verdi; size dağlardan sığınaklar verdi; sizi sıcaktan koruyan elbiseler verdi; sizi savaşın şiddetinden koruyan zırhlar verdi. Ona teslim olarak esenliğe kavuşmanız için, üzerinizdeki nimetini Allah işte böyle kemale erdiriyor.

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizin için sığınak evler yaptı. Sizin için, sıcaktan koruyacak elbiselerle savaşta koruyacak elbiseler de yaptı. İşte nimetini üzerinizde böyle tamamlıyor ki, O'na teslim olup esenliğe ulaşabilesiniz.

daħı Tañrı ķıldı sizüñ içün andan kim yarattı gölgeler daħı eyledi sizüñ içün ŧaġlardan śıġması yirler. daħı ķıldı sizüñ içün göñlekler śaķlar sizi issiden; daħı gönlekler śaķlar sizi çalışdan ya'nį çalış zāhmetinden. ancılayın tamām eyler ni'metini üzerüñüze anuñ-içün kim siz müsülmān olasız.

Daḫı Tañrı Ta‘ālā ḳıldı size yaratduġı nesnelerden gölgeler. Daḫı yaratdı size ṭaġlarda maġāralar sākin olmaġ‐ıçun ve ḳıldı size ḳumāşlar ki sizi ṣaḳlar is‐siden ve ṣovuḳdan. Daḫı ḳıldı size geymekler ki sizi ṣaḳlar ḳılıçdan veoḳdan. Ola kim Tañrı Ta‘ālā ḥükmine muṭī‘ olasız.

Allah yaratdığı şeylərdən (ağaclardan, evlərdən, dağlardan və buludlardan) sizin üçün (günəşin hərarətindən qorunmaq məqsədilə) kölgəliklər əmələ gətirdi, sizdən ötrü dağlarda sığınacaqlar (mağaralar, kahalar), sizi istidən (və soyuqdan) saxlayacaq (yun, kətan, pambıq) köynəklər, (sizi müharibədə) qoruyacaq zirehli geyimlər düzəltdi. Allah ne’mətini sizə belə tamamlayıb verdi ki, bəlkə, Ona itaət edəsiniz (müsəlman olasınız)!

And Allah hath given you, of that which He hath created, shelter from the sun; and hath given you places of refuge in the mountains, and hath given you coats to ward off the heat from you, and coats (of armour) to save you from your own foolhardiness. Thus doth He perfect His favour unto you, in order that ye may surrender (unto Him).

It is Allah Who made out of the things He created, some things to give you shade;(2118) of the hills He made some for your shelter; He made you garments to protect you from heat, and coats of mail to protect you from your (mutual) violence.(2119) Thus does He complete His favours on you, that ye may bow to His Will(2120) (in Islam).

2118 For example, trees, gardens, the roofs of houses; also from another point of view, the fact that the sun's rays at various times and in various p... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.