22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Śumme kulî min kulli-śśemerâti feslukî subule rabbiki żululâ(en)(c) yaḣrucu min butûnihâ şerâbun muḣtelifun elvânuhu fîhi şifâun linnâs(i)(k) inne fî żâlike leâyeten likavmin yetefekkerûn(e)

Sonra dedi, bütün meyvelerden bal toplayın ve gönül alçaklığıyla Rabbinizin yollarını tutun. Karınlarından çeşitli renkte ballar çıkar, onlarda şifa var insanlara. Şüphe yok ki bunda da düşünen topluluk için bir delil var.

 Sonra (arılara; bu) meyvelerin (ve çiçeklerin) hepsinden ye, böylece Rabbinin sana (ilham edip) kolaylaştırdığı yayılım yollarında yürüyüp-uçuver (dedi. İşte bunun sonucu) Onların karınlarından türlü renklerde (tatlı) şerbetler çıkmaktadır ki, onda insanlar için bir şifa (ve üstün bir gıda) bulunmaktadır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda ibretli bir ayet (ve hikmet sezilip görülecek)tir. (Ki Allah yiyeceklerin en güzeli balı bir sineğe, giyeceklerin en güzeli ipeği bir böceğe, içeceklerin en güzeli sütü ise bir ineğe yaptırıvermektedir.)

Ve ona: “Sonra bütün meyvelerden yiyerek bal toplayıp ve mutlak bir boyun eğmişlikle Rabbinizin yollarını izleyin” diye vahyettiğini düşünün. İşte bundan dolayıdır ki, onların karınlarından çeşitli renkte ballar çıkar, onlarda şifa var insanlara. Şüphe yok ki, bunda da düşünen kimseler için ders ve ibretler vardır.

“Bir de, meyvaların her birinden ye. Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara gir.” diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Elbette gelişmeye devam eden, tefekkür-düşünme ağına sahip, faydalı sonuçlar elde edebilen toplumlar için, bunda ilâhî sırlar, ibretler vardır.

Sonra bütün meyvelerden ye de Rabbinin senin hizmetine sunulmuş yollarına dal." Onların karınlarından içinde insanlar için şifa bulunan değişik renklerde bir içecek çıkar. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ayet vardır.

Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.

Sonra meyvaların hepsinden ye de, Rabbinin sana has kıldığı (şaşırmayacağın) yaylım yollarına çık.” O arıların karınlarından renkleri muhtelif bal çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Doğrusu bunda da düşünecek bir topluluk için (Allah'ın hikmet ve emrine delâlet eden) büyük bir alâmet var.

Sonra her türlü meyvelerden ye, Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara gir. “İşte o arının karnından değişik renkli bir şerbet çıkıyor; onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için önemli bir ayet vardır.

68,69. Rabbin bal arısına, “Dağlardan, ağaçlardan ve kurulmuş kovanlardan yuvalar edin, sonra da her türlü üründen ye de, Rabbinin işlek olan yollarından yürü!” diye vahyetti. Karınlarından, insanlara şifa olan türlü türlü renkte içecek çıkar. Düşünen topluma bunda bir ders vardır.[273]

[273] Vahy çeşitleri hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XI, 17-19.

Sonra her yemişten ye, başeğerek yürü Tanrın yolundan !» diye vahiy etti, arının karnından türlü renklerde, içilecek şey çıkarır, insanlara şifadır, düşünen bir ulusçün, bunda nice belge var

“Sonra meyvelerin (ve çiçeklerin) hepsinden ye de Rabbinin (bal yapımı için) sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek (bal) çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünecek bir (toplum) için bir ders vardır.

Bal arılarının diğer böceklerden farklı tarafı, onlar içgüdüleriyle değil de tamamen sevk-i ilahi ile hareket ederler. Yani bal arısının bal yapacağı ... Devamı..

"Tekmîl meyvelerden ekl it ve rabbinin açdığı yollarda uç" didi ânlardan muhtelif renklerde bal husûle gelir ki insânlara şifâdır tefekkür idenler içün bu bir ’alâmet-i zâhiredir.

68,69. Rabbin bal arısına: "Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin; sonra her çeşit üründen ye; sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü" diye öğretti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır.

“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.

Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye; rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git!” Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamında bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.

68, 69. Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.

"Sonra, her çeşit meyveden ye ve Rabbinin planını aynen izle." Karınlarından, insanlar için şifa içeren çeşitli renklerden bir içecek çıkar. Düşünen insanlar için bunda bir işaret vardır.

Besin ve vitamin açısından alabildiğine zengin olan balın bazı allerjilere ve rahatsızlıklara ilaç oluşu bilinen bir gerçektir. Arı usta bir mimardır;... Devamı..

Sonra meyvaların hepsinden ye de, Rabbinin (sana) kolay kıldığı yollara gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır.

Sonra meyvaların hepsinden ye de rabbının müyesser kıldığı yollara koy, içlerinden renkleri muhtelif bir içecek peydâ olur ki onda insanlara bir şifa vardır, her halde bunda tefekkür edecek bir kavm için elbet bir âyet var

Sonra meyvelerin (ve çiçeklerin) her çeşidinden ye, böylece Rabbinin sana (ilham edip) kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir.” Onların karınlarından, çeşitli renklerde bir içecek (bal) çıkar ki, o, insanlar için bir şifadır. Şüphesiz ki bunda, (hakkı/hakikati) düşünen bir toplum için elbette bir ibret vardır.

“Sonra, her çeşit bitkiden ye. Rabb'inin emre amade kılınmış yollarında dolaş.”¹ Onun karınlarından, çeşitli renklerde şarap² çıkar. Onda, insanlar için şifa vardır. Bunda düşünen bir toplum için kesinlikle bir ayet vardır.

1- Rabb\inin sana bildirdiği/öğrettiği güzergâha uyarak çiçekten çiçeğe dolaş. 2- Sıvı.

68,69. Rabbin bal arısına: «Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların senin için yapacakları) çardaklardan evler (kovanlar) edin, sonra meyve (ve çiçek) lerin her birinden ye de Rabbinin (bal imâlinde öğretdiği ve) kolaylıklar gösterdiği yaylım yollarına git» diye ilham etdi. Onların karınlarından (ağızlarından) renkleri çeşidli şerbet (bal) çıkar ki onda insanlar için şifâ vardır. İşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette bir âyet var.

“Sonra her çeşit meyvelerden ye de (bal yapmak için) Rabbinin (sana)kolaylaştırdığı (ve ilhâm ettiği san'atın yayılım) yollarına gir!” Onların (o arıların)karınlarından, renkleri muhtelif bir içecek çıkar ki, onda insanlar için bir şifâ vardır. Şübhesiz ki bunda, düşünecek bir topluluk için kesin bir delil vardır.

Sonra “Her türlü meyveden yiyin ve Rabbinin her türlü yollarına boyun eğerek gidin” dedik. Arıların karınlarından çeşitli renklerde, insanlar için şifa olan bir içecek (bal) çıkar. Düşünebilen bir toplum için bunlarda alınacak ibretler var.

sonra bütün ürünlerden ye, sonra da çalabının sana gösterdiği yollarda alçak gönüllülükle yürü." Onların karınlarından değişik renkte bir sıvı çıkar ki bu sıvıda insanlar için şifa vardır. İşte bunda düşünenler takımı için kesin bir belge vardır.

68, 69. Rabbin bal arısına vahiy [⁴] etti ki dağlarda, ağaçlarda, halkın sizin için çardak yaptıkları yerlerde evler yapın, sonra her bir nevi meyve ve çiçekten ye, Rabbinin sana çok kolay yaptığı [⁵] yollara git [⁶], onların karınlarından muhtelif renkli, nâs/a şifalı içecek çıkar. Bunda tefekkür eden kavim için ibret vardır.

[4] Ona öğretti.[5] Yahut yola münkat olarak git[6] Yani Rabbinin öğrettiği yollarda bal yapmak için git.

“Sonra da her çeşit meyvelerden ye ve Rabbinin yollarını boyun eğerek izle.” Onların karnından çeşitli renklerde içecek/bal çıkar. Onda insanlar için, bir şifa vardır. Muhakkak ki bunda düşünen bir toplum [kavm] için bir ibret [âyet] vardır.

“Sonra meyvelerin tümünden ye de böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü.” Onların karınlarından türlü renklerde bir şerbet çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.

“Sonra her çeşit meyvenin çiçeğinden tadıp bal toplayacak ve sana verilen emirlere boyun eğerek, Rabb’inin gösterdiği yolları adım adım izleyeceksin.”
İşte, arıya verdiğimiz bu yetenekler sayesindedir ki, onların karınlarından, içinde insanlar için şifâ verici unsurlar olan değişik lezzet ve renklerde şerbet çıkar. Hiç kuşkusuz bunda, hakîkati keşfetmek amacıyla inceden inceye düşünen insanlara ibret verici bir işâret, bir delil vardır.

Sonra Ürünler’in hepsinden ye!
Alçaktan uçarak rabbinin yollarını izle!
Onların karınlarından İnsanlar’a şifâ olan çeşitli renklerde içecek çıkıyor.
Düşünecek bir kavim için bunda elbette âyet vardır.

Her çiçekten alacağını alıp, Sahib'inin çizdiği yolu izle " dedi. Nitekim midelerinden çıkan rengarenk sıvılar, insanlar için şifadır. Düşünce toplumu için bu olay da bir derstir.

“Sonra meyvelerin her birinden ye! Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir,” diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Sizler o şerbete bal dersiniz. Çünkü şerbetlerin en değerlisidir. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.

Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarına gir!” Karınlarından renkleri çeşitli bir içecek (bal) çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için bir delil vardır. [*]

Bu ayetlerdeki hitapların dişi kalıpta getirilmesi, bal yapımında dişi arıların etkinliğine dikkat çeken, buna işaret eden mucizevî bir bilgidir.... Devamı..

(Ve devamla): “...sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana öğrettiği yöntemleri uygula.”¹ (diye de vahyetti.) Onların karınlarında içerisinde insanlara şifa bulunan çeşitli renklerde içecek(ler) vardır. Şüphesiz bunda da düşünen bir topluluk için gerçekten mûcize(ler) vardır.

1 Âyetin bu bölümü: “...Rabbinin sana (öğrettiği) yaylım yollarına gir...” şeklinde de tercüme edilebilir.

ve [ona] “sonra her türlü üründen ye; ve Rabbinin senin için öngördüğü yolları ⁷⁸ mutlak bir boyun eğmişlikle izle” [diye buyurduğunu düşünün!] [İşte bunun içindir ki,] onların karınlarından, içinde insan sağlığına yarayışlı unsurlar bulunan değişik renklerde/tadlarda bir sıvı çıkar. Şüphesiz bunda da, düşünen kimseler için mutlaka bir ders vardır!

78 Lafzen, “Rabbinin yollarını”.

“Sonra da her türlü meyveden ye ve Rabbinin sana öğrettiği yol güzergâhına uyarak git!” Bu arıların karınlarının içinde, insanlar için şifa olan rengârenk bir içecek çıkar. İşte bunda da derinlemesine düşünen bir toplum için bir ibret vardır. 2/164, 16/13...16, 26/7-8

Sonra her türlü üründen ye ve ardından Rabbinin sana âmâde kıldığı yollarına koyul!”[²¹⁵⁴] (Bütün bunların sonunda) onların karınlarından, içerisinde insanlar için şifa barındıran farklı renkler/tatlardan oluşan bir sıvı çıkar. Hiç şüphesiz, bütün bunlarda da düşünen bir toplum için mutlaka alınacak bir mesaj vardır.[²¹⁵⁵]

[2154] Vahyin bu türü fıtrat bilgisi olan güdüsel bilgi dağarcığıdır. Arılar bu bilgi sayesinde günde ortalama yirmi bin çiçeği dolaşır, iki aylık ömr... Devamı..

68,69. (Ey Muhammed) Rabbin bal arısına: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin; sonra meyvelerin hepsinden yemek üzere Rabbinin sana ihsan kıldığı yollara gir" diye ilham etti, onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda da, düşünen bir topluluk için nice ibret verici ayetler vardır!

(Nitekim düşünülecek olursa birinci örnekte; besin maddelerinden ince barsaklarda ilkin kan ve süt, bekletildiği zaman fışkı olmaktadır.. ikinci örnek... Devamı..

Sonra (Rabin bal arışına dedi ki:) ürünlerin hepsinden ye de; Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde içilen (yenilen bal) çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen toplum için bir kanıt vardır.

«Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin kolayca olan yollarına git.» İçlerinden renkleri muhtelif bir şerbet çıkar, onda nâs için bir şifa vardır. Şüphesiz ki, bunda tefekkür eder bir kavim için elbette bir ibret vardır.

68, 69. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. ”Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır. {KM, Yoel 2, 22-24}

Sonra her çeşit meyvalardan ye de Rabbinin yollarında boyun eğerek yürü! Onun karınlarından, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir millet için ibret vardır.

Allah'ın, arıya vahyetmesi, ona verdiği içgüdüyü gösterir. Arının karnından çıkan bal da gerçekten insanın birçok derdine devâdır.

Sonra bütün meyvelerden yi ve emr olundığınız vechile rabbinin sana gösterdiği yola sâlik ol. Onların karınlarından, onda nâs içün şifâ olan elvân-ı muhtelifede şerbet çıkar. Tahkîk bunda tefekkür iden kavim içün âyetler vardır.

Sonra bütün ürünlerden ye ve Rabbinin sana gösterdiği yollara koyul.” Arıların içinden değişik renklerde bir sıvı çıkar ki bu sıvıda insanlar için şifa bulunur. İşte bunda düşünen bir topluluk için kesin bir belge (ayet) vardır.

Sonra “bütün ürünlerden ye, ve Rabbinin sana tahsis ettiği yollardan yürü.” Arıların karnından, çeşitli renklerde ve insanlar için şifa olan bir içecek çıkar. İşte bunda da düşünen bir toplum için bir işaret vardır.

“Sonra her türlü üründen(15) ye de, Rabbinin sana müyesser kıldığı yollara(16) çık.” Karınlarından(17) çeşitli renklerde bir şerbet(18) çıkar ki, onda insanlar için şifa(19) bulunur. Düşünen bir topluluk için bunda bir âyet vardır.

(15) Balarısının bizimle olan ilişkilerinin asıl can alıcı yönü, baldan ziyade, ürün tarafındadır. Balarısı olmasaydı, bugün bildiğimiz meyve ve sebze... Devamı..

"Sonra, meyvaların her türünden ye de boyun bükerek Rabbinin yollarına koyul." Onun karıncıklarından, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki, insanlar için onda şifa vardır. Derin derin düşünen bir topluluk için, bunda kesin bir mucize var.

68-69. daħı ilhām eyledi çalabuñ aruya kim “dutgıl ŧaġlardan evler daħı aġaçlardan daħı andan kim aġaç ev eylerler andan yigil her yimişlerden pes yürigil çalabuñ yollarında boyun viricilerken” çıķar ķarınlarından içesi nesene dürlü dürlü renkleri anuñ içinde dermāndur ādemįler içün. bayıķ şunuñ içinde nişāndur bir ķavma kim endįşe eylerler.

Andan ṣoñra yi her yemişlerden, daḫı yüri seni yaradan Allāhuñ yolların‐da. Çıḳar anuñ ḳarnından ballar dürlü dürlü, renglü şifā vardur ādemīlere.Taḥḳīḳ anda delīller vardur bir ḳavme ki fikr iderler.

Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat (asanlıqla) get! (Və ya: “Rəbbinin yollarını itaətlə tut!”) (O arıların) qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli (ağ, sarı, qırmızı) bal çıxar. Şühəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır!

Then eat of all fruits, and follow the ways of thy Lord, made smooth (for thee). There cometh forth from their bellies a drink diverse of hues, wherein is healing for mankind. Lo! herein is indeed a portent for people who reflect.

Then to eat of all the produce (of the earth),(2098) and find with skill the spacious(2099) paths of its Lord: there issues from within their bodies a drink of varying colours, wherein is healing for men: verily in this is a Sign for those who give thought.

2098 The bee assimilates the juice of various kinds of flowers and fruit, and forms within its body the honey which it stores in its cells of wax. The... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.