25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veevhâ rabbuke ilâ-nnahli eni-tteḣiżî mine-lcibâli buyûten vemine-şşeceri vemimmâ ya’rişûn(e)

Ve Rabbin, bal arısına, dağlarda, ağaçlarda ve çardak kurulan yerlerde kovan yapın diye vahyetti.

 Rabbin bal arısına (şifalı bir tatlı yapmak üzere): “Dağlardaki (kaya oyuklarından), ağaçlardaki (kovuklardan) ve onların (insanların) kurdukları kovanlardan kendine evler (petekler) edin” diye vahyetti.

Ve bir de, Rabbinin arıya: “Dağlarda, ağaçlarda ve insanların hazırladıkları kovanlarda, kendine yuva edin” diye vahyettiğini.

Rabbin bal arısına:
“Dağlardan, ağaçlardan ve insanların hazırladıkları arılıklardan uygun yerleri kendine yuva haline getir” diye ilham etti.

Rabbin arıya şöyle ilham etti: "Kendine dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) kurdukları kovanlardan evler edin.

Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin.

Senin Rabbin, bal arasına da şöyle vahy etti: “- Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.

Ve Rabbin, arıya vahyetti ki: “Dağlardan, ağaçlardan, insanların yaptıkları çardaklardan evler edin.

68,69. Rabbin bal arısına, “Dağlardan, ağaçlardan ve kurulmuş kovanlardan yuvalar edin, sonra da her türlü üründen ye de, Rabbinin işlek olan yollarından yürü!” diye vahyetti. Karınlarından, insanlara şifa olan türlü türlü renkte içecek çıkar. Düşünen topluma bunda bir ders vardır.[273]

[273] Vahy çeşitleri hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XI, 17-19.

Tanrın bal arısına: «Dağlarda ağaçlarda, çardaklarda yuvalar yap!

Senin Rabbin, bal arasına da şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.”

Vahiy, “Allah’ın, irade ettiği bilgileri insanlar arasından seçtiği peygamberlerine kelâm, söz ve mana olarak bildirmesi” dir. Kur’an ayetlerine baktı... Devamı..

Senin rabbin arıya "Dağlarda, ağaçlarda insânların meskenlerinde yuva yap" diyu ilhâm iyledi.

68,69. Rabbin bal arısına: "Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin; sonra her çeşit üründen ye; sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü" diye öğretti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır.

Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.”

Ve rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin.

68, 69. Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.

Ve Rabbin arıya vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukların (kovanlar) dan evler edin,"

Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.

Rabbın bal arısına da şöyle vahyetti: dağlardan ve ağaçlardan ve kuracakları köşklerden göz göz evler edin

Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) kurdukları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.

Rabbin, bal arısına; dağlarda, ağaçlarda ve hazırladıkları şeylerde¹ yuva edinmesini vahyetti.²

1- Yuva, kovan. 2- Nasıl yapacağını bildirdi/ilham etti, öğretti.

68,69. Rabbin bal arısına: «Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların senin için yapacakları) çardaklardan evler (kovanlar) edin, sonra meyve (ve çiçek) lerin her birinden ye de Rabbinin (bal imâlinde öğretdiği ve) kolaylıklar gösterdiği yaylım yollarına git» diye ilham etdi. Onların karınlarından (ağızlarından) renkleri çeşidli şerbet (bal) çıkar ki onda insanlar için şifâ vardır. İşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette bir âyet var.

Ve Rabbin nahl'e (bal arısına) vahyetti (ilhâm etti) ki: “Dağlardan, ağaçlardan ve(insanların) kurmakta oldukları çardaklardan evler edin!”(2)

(2)“Evet, bal arısı fıtratça (yaratılışça) ve vazîfece öyle bir mu‘cize-i kudrettir (Allah’ın kudretinin bir mu‘cizesidir) ki, koca Sûre-i Nahl onun i... Devamı..

Rabbin arıya “Dağlarda veya ağaçlarda veya insanların yükseklere hazırladıkları yerler (kovanlar) da evler edinin” diye vahy etti.

Senin tanrın bal arısının gönlüne şunu bildirdi: "Dağlarda, ağaçlarda, kovanlarda barın,

68, 69. Rabbin bal arısına vahiy [⁴] etti ki dağlarda, ağaçlarda, halkın sizin için çardak yaptıkları yerlerde evler yapın, sonra her bir nevi meyve ve çiçekten ye, Rabbinin sana çok kolay yaptığı [⁵] yollara git [⁶], onların karınlarından muhtelif renkli, nâs/a şifalı içecek çıkar. Bunda tefekkür eden kavim için ibret vardır.

[4] Ona öğretti.[5] Yahut yola münkat olarak git[6] Yani Rabbinin öğrettiği yollarda bal yapmak için git.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti:²⁴ “Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) yaptıkları kovanlardan [ya’rişûn] kendine evler/yuvalar edin!”

24 Rabbin arıya vahyetmesi bize vahyin mahiyetini de verir. Biz, asırlar önce gelip geçen peygamberlerin vahy alışını, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın anneler... Devamı..

Rabbin bal arısına, “Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin” diye vahyetti.

Rabb’in, bal arısına vahyederek şöyle emretti: “Dağlarda, ağaçlarda ve insanların senin için yapacakları kovanlarda kendine yuva yapacaksın.”

Rabbin NAHL’e / Bal Arısı’na vahyetti:
-“Dağlar’dan, Ağaçlar’dan, çardak yaptıkları şeylerden evler / kovanlar edin!”.

Rabb'in arıya da vahyetti: " dağlara git, kaya ve ağaç kovuklarında, ya da bağ evlerinde kendine bir yer bul.

Rabbin bal arısına: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin.”

Rabbin bal arısına şöyle vahyetmişti (bildirmişti): “Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) yaptıkları çardaklardan kendine yuvalar edin!

Rabbin bal arısına: “Dağlarda, ağaçlarda ve (insanların) yaptıkları kovanlarda kendine evler edin” diye vahyetti. ¹

1 Buradaki arıya vahiy, Allah’ın onu gizli bir şekilde terbiye ederek ona, o his ve sanatı öğretmesi, demektir. Bütün varlıklardaki, bugün “içgüdü” de... Devamı..

Ve bir de, Rabbinin arıya: “Dağlarda, ağaçlarda ve [insanların] hazırladıkları kovanlarda kendine yuva edin” diye vahyetti[ğini] ⁷⁷

77 Burada, “vahyetti” (evhâ) ifadesi, Allah’ın bu küçük kanatlı varlığa verdiği, mükemmel bir geometrik plan içinde şaşmaz oranlara dayalı altıgen, pr... Devamı..

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine yuvalar yap!”

Yine Rabbin arıya vahyetti (de, sanki fıtratı arıya şöyle seslendi):[²¹⁵³] “Dağlardan, ağaçlardan ve imal edilmiş kovanlardan kendine yuva edin!

[2153] Rabbin arıya vahyetmesi ile Fussılet 12’de geçen yedi kat göğe emrini vahyetmesi arasında mahiyet ilişkisi vardır. Her ikisi de nedenselliğin i... Devamı..

68,69. (Ey Muhammed) Rabbin bal arısına: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin; sonra meyvelerin hepsinden yemek üzere Rabbinin sana ihsan kıldığı yollara gir" diye ilham etti, onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda da, düşünen bir topluluk için nice ibret verici ayetler vardır!

(Nitekim düşünülecek olursa birinci örnekte; besin maddelerinden ince barsaklarda ilkin kan ve süt, bekletildiği zaman fışkı olmaktadır.. ikinci örnek... Devamı..

Rabbin, bal arısına vahyetti ki: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin. "

Ve Rabbin bal arısına da ilham etmiştir ki, «Dağlardan ve ağaçlardan ve çardaklardan evler ittihaz edin.»

68, 69. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. ”Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır. {KM, Yoel 2, 22-24}

Rabbin, bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukları çardaklardan evler edin!"

Rabbin arıya ilhâm iyledi ki: Dağlardan ve ağaçlardan ve nâsın senin içün yapdığı mekânlardan hâne ittihâz it.

Rabbin bal arısına şöyle bildirdi: “Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine evler edin.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan kendine evler yap.

Rabbin balarısına vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan(13) kendine evler edin.(14)

(13) Balarısı bulduğu her yere yuva yapmaz; belirli ölçütlere başvurarak, elverişli yerler arasında en uygununu seçer. Bu ifadelerde de arının bu seçi... Devamı..

Rabbin, balarısına şöyle vahyetti: "Dağlardan evler edin, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan da..."

68-69. daħı ilhām eyledi çalabuñ aruya kim “dutgıl ŧaġlardan evler daħı aġaçlardan daħı andan kim aġaç ev eylerler andan yigil her yimişlerden pes yürigil çalabuñ yollarında boyun viricilerken” çıķar ķarınlarından içesi nesene dürlü dürlü renkleri anuñ içinde dermāndur ādemįler içün. bayıķ şunuñ içinde nişāndur bir ķavma kim endįşe eylerler.

Daḫı ilhām eyledi Tañrı Ta‘ālā arılara ki: İdin ṭaġlardan evler, aġaçlardandaḫı, anlar düzdügi nesnelerden daḫı.

Rəbbin bal arısına belə vəhy (təlqin) etdi: “Dağlarda, ağaclarda və (insanların) qurduqları çardaqlarda (evlərin damında, üzümlüklərdə) özünə evlər tik (pətəklər sal);

And thy Lord inspired the bee, saying: Choose thou habitations in the hills and in the trees and in that which they thatch;

And thy Lord taught the Bee(2097) to build its cells in hills, on trees, and in (men´s) habitations;

2097 Awha: wahy ordinarily means inspiration, the Message put into the mind or heart by Allah. Here the Bee's instinct is referred to Allah's teaching... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.