25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 67. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemin śemerâti-nnaḣîli vel-a’nâbi tetteḣiżûne minhu sekeran verizkan hasenâ(en)(k) inne fî żâlike leâyeten likavmin ya’kilûn(e)

Hurma ağacının meyveleriyle üzümlerden de şarap yaparsınız, güzel bir rızk elde edersiniz; şüphe yok ki bunda da akıl eden topluluğa bir delil var.

 Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden de; hem (haram kıldığımız halde) sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, kesinlikle bunlar birer ayet (Allah’ın kudret ve inayetine bir delil ve işaret)tir.

[Not: Bu ayet içki yasaklanmadan önce gelmiştir ve güzel-iyi rızıktan ayrı ve farklı zikredilmiştir.]

Hurma ağacının meyveleriyle, üzümlerden de hem şarap yaparsınız, hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphe yok ki, bunda aklını kullanan topluluklar için bir ders ve ibret vardır.

Hurma meyvelerinden ve üzümlerden hem içki imal eder, hem de güzel gıdalar elde edersiniz. İşte bunlarda da ilimle ve tecrübeyle gelişmeye devam eden, aklını faydalı kullanabilen toplumlar için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan deliller, birçok konunun çözümüne, keşfine işaretler vardır.

Hurma ve üzüm meyvalarından da sarhoş edici içki ve güzel rızık edinirsiniz. Şüphesiz bunda akıl eden topluluk için ayet vardır.

Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır.

Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvalarından da içki ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda aklı olup düşünen bir topluluk için (Allah'ın kudretine delâlet eden) bir alâmet var... (Bu âyet-i kerime içki haram kılınmadan önce Mekke'de nâzil olmuştur.)

Hurmalıkların ve üzüm bağlarının meyvelerinin suyunu da size içiriyoruz. Siz o sudan tatlı(*) bir içecek ve güzel yiyecekler ediniyorsunuz. Şüphesiz bunda, akıl eden bir toplum için, önemli bir ayet (delil) vardır.

(*) Mecaz-ul Kur’an (Ebu Ubeyde,) Nesefi, Muhtarus-Sihah.

Hurma ağacının ve üzümlerin ürünlerinden sarhoşluk veren içecek ve güzel rızık elde edersiniz. Aklını kullanan toplum için bunda bir işaret vardır.

Hurmadan, üzümden içilecek şeylerle, güzel azık yaparsınız, anlayan bir ulusçün bunda nice belge var

Ve hurma ağaçlarının ve asmaların ürününden hem sarhoşluk veren (zararlı) içkiler, hem de güzel, temiz rızıklar elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan kimseler için bir ders vardır.

Ayetteki “sarhoşluk veren içki” ile “güzel ve temiz rızık” ifadelerinin örtüşmediği görülse de burada dikkat çekilen ve vurgulanmak istenen husus içki... Devamı..

Meyveler meyânında hurma ve üzüm vardır ki ânlardan latîf me’kûlât ve sekr virici meşrûbât i’mâl idilebilür. Bu tefekkür iden kavim içün mûcib-i ’ibretdir.

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden şerbet, şıra (içecek) ve güzel rızık elde edersiniz. Düşünen millet için bunda ibret vardır.

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.

Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır.

Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.  

 Âyette geçen «seker» kelimesi, sarhoşluk veren şey, yani içki demektir. Bu âyet Mekke’de inmiştir ki, henüz o zaman içki haram kılınmış değildi. Bunu... Devamı..

Ve hurma ağaçlarının meyvelerinden, üzümlerden hem sarhoş edici içkiler ve hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Akleden bir toplum için bunda bir işaret vardır.

Tanrı'nın bağışladığı nimetlerden yararlanmak, yahut zarar görmek seçimimize bağlıdır. Nükleer enerjiyi hem bomba hem de enerji santrali için kullanab... Devamı..

Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvalarından da hem içki, hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.

Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvalarından da, bundan hem bir müskir çıkarırsınız hem de bir güzel rızık, her halde bunda aklı olan bir kavm için elbet bir âyet var

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden sarhoşluk veren içecekler, hem de (sirke, pekmez, reçel gibi) güzel rızık (lar) edinirsiniz. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için elbette bir ibret vardır.

Bu âyet-i kerîme, sarhoşluk veren içecekler harâm kılınmadan önce Mekke’de nâzil olmuştur. Daha sonra sarhoşluk veren içecekler harâm kılınmıştır.... Devamı..

Üzüm ve hurma meyvelerinden sarhoşluk veren içecek¹ ve faydalı besinler elde edersiniz. Aklını kullanan bir halk için, bunda kesinlikle bir âyet² vardır.

1-Zararlı içecekler haline dönüştürerek. 2- Gösterge, işaret.

Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızk edinirsiniz, işte bunda da aklını kullanacak bir kavm için hiç şübhesiz bir âyet vardır.

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de (istifâde ediyorsunuz); ondan hem sarhoş edici bir içki, hem de güzel bir rızık elde ediyorsunuz. Şübhe yok ki bunda (aynı şeyde, güzel ve çirkin birer yol bulunmasında) akıl erdiren bir kavim için kat'î bir delil vardır.(1)

(1)Bu âyet nâzil olduğunda, içki henüz haram kılınmamış olduğu hâlde, güzel rızıklardan ayrı tutulmuştur. Cenâb-ı Hakk, böylece içkinin şeriat nazarın... Devamı..

Hurma ve üzümlerin meyvelerinden sarhoş edici içkiler elde ettiğiniz gibi, onlardan güzel rızıklar (yiyecekler) da hazırlarsınız. Aklını kullanan bir toplum için bunlarda da alınacak ibretler var.

Siz hurma ağaçlarının yemişlerinden, üzümlerden içkiler ve güzel azıklar elde ediyorsunuz. Bunda düşünenler takımı için kesin bir belge vardır.

Size hurma ağaçlarının meyvesini, üzümleri de yediririz ki siz onlardan şıra [²], güzel bir rızk [³] edinirsiniz, bunda aklı eren kavim için ibret vardır.

[2] Veya sirke veya sarhoşluk veren içki veya şarap veya kuru hurma menkuu veya nebiz yani küp ve testi gibi bir şeye basılmakla hasıl olan içki.[3] P... Devamı..

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem sarhoşluk verici hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum [kavm] için bir ibret [âyet] vardır.

Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.

Ve gerek hurmadan, gerek üzümden, kimileriniz sağlığa zararlı, sarhoşluk verici içki imal edersiniz, kimileriniz de kurutulmuş meyve, reçel, helva ve benzeri temiz ve helâl gıdalar üretirsiniz. İşte Kur’an’a karşı tavrınız da böyledir: Kiminiz onu inkâr ederek yahut basit menfaatler karşılığında değiştirerek ya da kahinliğe, cinciliğe alet ederek azaba uğrar, kiminiz de onunla hidâyet bularak dünya ve ahirette kurtuluşa erişir. Hiç kuşkusuz bunda, aklını kullanan insanlara hakîkati gösteren bir işâret, bir delil var.

Hurmalıklar’ın ve Üzümlükler’in ürünlerinden güzel rızık da, sekr / hoş içecek de elde edersiniz.
Akledecek bir kavim için bunda elbette âyet vardır.

Hurma ve üzümün meyvelerinden alkollü içki yanı sıra nefis gıda maddeleri de elde ediyorsunuz Akılcı toplumlar için bunda dahi dersler vardır.

Hurmalardan üzümlerden içecekler ve gıdalar elde edersiniz. Bütün bunlarda aklını kullananlar için büyük ibretler vardır.

Hurma ve üzümlerin ürünlerinden hem sarhoş edici şeyler hem de güzel gıdalar ediniyorsunuz. [*] Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için bir delil vardır.

Bu ayette henüz içki doğrudan haram olarak ilan edilmemektedir. İçkinin haramlığını ortaya koyan ilk hüküm ayeti Bakara 2:219’dur. Burada içkinin “sar... Devamı..

Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de hem içki,¹ hem de temiz gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz bunda, aklını kullananlar için büyük bir ibret vardır.

1 Bu âyet, içki hakkında inen ilk âyettir. Bu âyette, şarap henüz haram edilmemekle beraber temiz gıdaların karşıtı olarak zikredilmiştir. Bu da şarab... Devamı..

Ve hurma ağaçlarının ve asmaların ürününden hem sarhoş edici içkiler, hem de güzel, temiz rızıklar elde edersiniz: işte bunda da, aklını kullanan kimseler için bir ders vardır! ⁷⁶

76 Seker (lafzî karşılığı, “şarap” ya da, cins/tür belirten bir isim olarak “sarhoş edici içki”) terimi burada rızk-ı hasen (lafzî karşılığı, “yararlı... Devamı..

Hurma ağaçlarının ve üzüm bağlarının ürünlerinden hem sarhoşluk verici/aklı örten içecekler hem de güzel yiyecekler elde ediyorsunuz. İşte bunda da aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. 2/168, 5/88...93

Yine, hurma ağaçlarının ve asmaların ürünlerinden, hem sarhoşluk veren (zararlı) şeyler,[²¹⁵¹] hem de yararlı, güzel bir rızık elde ediyorsunuz: elbet bunda aklını kullanan bir topluluk için mutlaka alınacak bir mesaj vardır.[²¹⁵²]

[2151] Parantez içi açıklamamız, “hem şunu, hem de bunu” formundaki cümlenin söz dizimi gereğidir. Ve bağlacından sonra elde edilen rızkın hasenen (iy... Devamı..

Bunun gibi hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki, hem de güzel şuruplar (rızıklar) elde edersiniz. Kuşkusuz bu örneklerde de aklını kullanan bir topluluk için nice ibret verici ayetler vardır!

(Ki ince barsaklardan imtisas eden besin maddelerinden süt teşekkül ettiği, fakat kalın barsaklara geçen besin maddelerinden fışkı meydana geldiği gib... Devamı..

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem sarhoş ediciler, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir kanıt vardır.

Ve hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden bir müskir ve bir güzel rızk ittihaz edersiniz. Muhakkak ki, bunda da âkilâne düşünür bir kavim için elbette bir ibret vardır.

Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki, hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret vardır.

Bu âyet, hurma ve üzümden, güzel gıdadan farklı olarak sarhoşluk veren bir madde de elde edildiğini bildirmektedir. Böylece sarhoşluk veren şeylerin ... Devamı..

Hurma ağaçlarının meyvalarından ve üzümlerden de sarhoşluk ve güzel rızık elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibret vardır.

Ve size hurma ağaçlarının ve üzüm bağlarının meyvelerinden içiririz. Ondan sekr ve rızk-ı hüsn ittihâz idersiniz. Tahkîk bunda ta'akkul iden kavim içün 'ibretler vardır.

Hurma ağaçlarının ürünlerinden ve üzümlerden, hem sarhoşluk veren içki hem de güzel rızık elde edersiniz. Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin bir belge (ayet) vardır.

Hurma ve üzüm ürünlerinden de bir sarhoşluk verici bir de güzel rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir toplum için bir işaret vardır.

Hurmanın meyvesiyle üzümden de hem sarhoş edici bir içki yapar, hem de güzel bir rızık edinirsiniz.(11) Akıl eden bir topluluk için bunda bir âyet vardır.(12)

(11) Sarhoş edici içki, güzel bir rızıkla tezat halinde anılmakla bunun güzel birşey olmadığı belirtilmiş oluyor ve zihinler daha sonra gelecek içki y... Devamı..

Hurmalıkların meyvalarından, üzümlerden de sarhoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda, aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır.

daħı yimişlerinden ħurma aġaçlarınuñ daħı üzümlerden dutarsız andan süci yā sirke daħı rūzį görklü bayıķ şunuñ içinde nişāndur bir ķavma kim anlarlar.

Daḫı ḫurmā aġaçlarınuñ yemişlerinden ve üzümlerden içmekler idinürsiz ve yaḫşı rızḳ idinürsiz. Taḥḳīḳ anda delīller vardur bir ḳavme ki fikr iderler.

Siz xurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərdən şərab (yaxud sirkə) və gözəl ruzi (kişmiş, mövüc, bəhməz, quru xurma və s.) düzəldirsiniz. Şübhəsiz ki, bunda da ağılla düşünənlər üçün bir ibrət vardır.

And of the fruits of the date palm, and grapes, whence ye derive strong drink and (also) good nourishment. Lo! therein, is indeed a portent for people who have sense.

And from the fruit of the date-palm and the vine, ye get out(2096) drink and wholesome food: behold, in this also is a sign for those who are wise.

2096 There are drinks and wholesome foods that can be got out of the date palm and the vine: e.g., non-alcoholic drinks from the date and the grape, v... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.