16 Nisan 2021 - 4 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 60. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lilleżîne lâ yu/minûne bil-âḣirati meśelu-ssev-/(i)(s) veli(A)llâhi-lmeśelu-l-a’lâ(c) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ahirete inanmayanların ne kötü örnekleri (ve özellikleri) vardır, en yüce örnekler ve özellikler ise Allah'a aittir. O, Güç sahibi olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Âhirete inanmayanlar, kötü sıfatlara sahiptir, en yüce sıfatsa Allah'ındır ve o üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ahirete inanmayanlar, kötü sıfatlara sahiptir. En yüce sıfatlarsa Allah'a aittir. Çünkü O, en güçlü olandır, yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Ahmet Tekin Meali

Bozulmayı, çürümeyi, haksızlığı telkin eden, darb-ı mesel haline getiren, ayıplanması gereken safsatalar, âhirete, ebedî yurda inanmayanlara aittir. Emsalsiz değer hükümlerini öğütleyen darb-ı meselli âyetler; kainatta hükmünü sürdüren kanunlar; gösterilen, öğretilen dini hakikatlar, insani ve ahlaki değerler; dillerde pelesenk olan özdeyiş halindeki zikirler; hükümranlık ve kemal sıfatları yalınızca Allah'a aittir. O kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır. En yüce örnek ise Allah'ındır. O yücedir, hakimdir.

Ali Bulaç Meali

Ahirete inanmayanların kötü örneği vardır, en yüce örnek ise Allah'a aittir. O, güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ahirete iman etmiyenler için kötü sıfatlar var. En yüksek sıfatlar ise Allah'ındır. O Azîz'dir, Hâkîm'dir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ahirete inanmayanlara çok kötü bir örnek vardır. En yüce örnek ise Allah’ındır. O, sonsuz izzet ve hikmet sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kötü sıfat, âhirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstündür; hikmet sahibidir.

Besim Atalay Meali (1962)

Ahrete inanmış olmayanların, kötü sıfatı vardır, en yüce sıfatsa Allah içindir; O emredir, O bilge

Cemal Külünkoğlu Meali

Ahirete inanmayanlar için (böyle nice) kötü örnekler vardır. En yüce sıfatlar Allah'ındır. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ahirete inanmayanlar kötülük misalidirler. En üstün misali ise Allah verir. O Güçlü'dür, Hakim'dir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah’ındır. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Kötü sıfat, ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Ahirete inanmıyanlar kötü örneği oluştururlar; halbuki en yüce örnekler ALLAH'ındır. O Üstündür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlar ise, Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Âhırete iymana olmıyanlar için kötülük meseli sıfatlar var, Allah için ise en yüksek sıfatlar, ve azîz odur, hakîm o

Erhan Aktaş Meali

Kız çocuğunun doğum haberinin kötü görülmesi ahirete inanmayanlara aittir. En yüce benzetme¹ Allah'a aittir. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Âhirete îman etmeyenlerin (işte böyle) kötü sıfat (lar) ı vardır. En yüce mesel (vasıflar) ise Allahındır. O, mutlak kaadirdir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Âhirete îmân etmeyenler için çirkin sıfatlar vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Kötü misaller (kararlar) vermek ahirete inanmayanların yaptığıdır. Güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah ise en yüce misalleri verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Âhirete inanmayanların kötü bir sıfatı vardır [⁵]. Allah/ın ise en yüksek sıfatı vardır [⁶]. O, galib-i yektadır, hakimdir.*

Kadri Çelik Meali

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır. En yüce örnekler ise Allah'a aittir. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

Âhirete inanmayanlar, insanlığı mutsuzluğa sürükleyen ve asla örnek alınmaması gereken böyle kötü özelliklere sâhiptir; en yüce sıfatlar ise Allah’a aittir. O hâlde, inanç, düşünce ve davranışlarınızı Allah’ın gönderdiği kitaba göre düzenlemelisiniz. Çünkü O, tüm varlıklar üzerinde mutlak otorite sahibidir, yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır, hakîmdir. Sonsuz hikmetinden dolayıdır ki:

Mehmet Türk Meali

Âhirete inanmayanlar kötülük timsali, Allah ise yücelik timsalidir. Çünkü O çok güçlüdür, hüküm (hikmet) sahibidir.

Muhammed Esed Meali

[Bunun içindir ki,] kötü niteleme(ler) ahirete inanmayanlara 67 yakışır; en yüce niteleme(ler) ise Allah'a. Çünkü, doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen en yüce iktidar sahibi O'dur!

Mustafa Çavdar Meali

Böylesine çirkin niteliklerin tamamı ahirete inanmayanlara aittir. Allah ise en yüce sıfatların sahibidir. Çünkü O her işinde mükemmel ve her kararı doğru olandır. 6/29, 13/5, 16/38, 17/49...52-98, 23/34...37

Mustafa İslamoğlu Meali

Çirkin niteleme(ler)e âhirete inanmayanlar lâyıktır; Allah’a lâyık olan ise en yüce, en güzel niteleme(ler)dir: zira O her işinde mükemmel olandır, her hükmünde tam isabet sahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ahirete inanmayanlar için çirkin bir sıfat vardır. Allah için ise en yüksek (vasıflar) vardır. Ve o azîzdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Âhirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz O'dur, hakim O! (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

Ahirete inanmayanların durumu, kötüdür. En yüce durum, Allah'ındır. O, üstün hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ahirete inanmayanlar kötü örnek verirler. En iyi örnek, Allah’ın verdiği örnektir. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur.

Şaban Piriş Meali

Kötülük örneği ahirete inanmayanlarındır. En yüce örnek ise Allah'ındır. Çünkü O, saygındır, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

Âhirete inanmayanların böyle kötülük nümunesi sıfatları vardır. En yüce mesel ve temsiller ise Allah’a aittir. Onun kudreti herşeye üstün, her işi hikmet iledir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Âhirete inanmayanlar için kötülük örneği var. En yüce örnekse Allah içindir. O'dur Azîz, O'dur Hakîm.

Eski Anadolu Türkçesi

anlaruñ kim inanmazlar āħirete yavuzlıķ śıfatıdur. daħı Tañrı’nuñdur śıfat yücerek. daħı ol beñdeşsüzdür güci yiter dürüst işlü sözlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ən pis sifət (evlənmək üçün qadınlara ehtiyac hiss etdikləri halda, qız uşaqlarını diri-diri torpağa basırmaq) axirətə inanmayanlara, ən yüksək sifət (vəhdaniyyət) isə Allaha məxsusdur. Allah yenilməz qüvvət (qüdrət) sahibi, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

For those who believe not in the Hereafter is an evil similitude, and Allah's is the Sublime Similitude. He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali (English)

To those who believe not in the Hereafter, applies the similitude of evil: to Allah applies the highest(2086) similitude: for He is the Exalted in Power, full of Wisdom.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.