18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ḣaleka-ssemâvâti vel-arda bilhakk(i)(c) te’âlâ ‘ammâ yuşrikûn(e)

Göklerle yeryüzünü abes değil, hak ve gerçek olarak yaratmıştır, yücedir müşriklerin şirk koştuklarından.

(Allah) Gökleri ve yeri Hakk ile (varlığını ve muhteşem sanatını göstersin diye) yarattı; (O, cahil ve gafil insanların) şirk koştukları şeylerden Yücedir.

O ki, gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve uygunluk üzere yaratmıştır. İnsanların tanrısal nitelikler yakıştırarak, kendisine ortak koştukları herşeyin ve herkesin ötesindedir O.

Allah gökleri ve yeri, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde yarattı. Onların, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koştukları şeylerden çok yüce ve çok büyüktür.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 53/31.

O, gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Onların ortak koştuklarından yücedir.

Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.

Allah gökleri ve Arz'ı gerçek bir kanun ile yarattı. O, kâfirlerin koştukları ortaklardan beridir ve çok yücedir.

Allah, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. (Kâinat başıboş, dağınık değildir.) Allah, (kâinatı dağınık görmek demek olan) O’na eş koşulmaktan çok yücedir.

Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yarattı. O, koştukları ortaklardan uzaktır.

Gökleri de, yeri de hak olarak yarattı; eş koşmuş oldukları şeyden Allah yücedir

(Allah) gökleri ve yeri hak (bir nizam) ile yarattı. O, (müşriklerin) kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır.

Bkz. 53/31Bu âyet aynı zamanda; “Varlık birdir, o da Hakk’ın varlığıdır. Allah’tan başka varlık diye bilinen ne varsa Allah’ın gölgesidir” iddiasında ... Devamı..

Semâvâtı ve arzı bihakkın halk iden odur âna işrâk itdiklerinin pek ziyâde fevkindedir.

Gökleri ve yeri gereğince yaratmıştır. Onların eş koştukları şeylerden yücedir.

Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

(Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.

Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Ortak koştuklarından çok yücedir.

Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Gökleri ve Yeri hakk ile yarattı, o, onların şirkinden yüksek, çok yüksek

Gökleri ve yeryüzünü hakikat ile yarattı. O, onların şirk koştuklarından yücedir.

O, gökleri ve yeri hak (kın ikaamesine sebeb) olarak yaratdı. O, (kâfirlerin) eş tutmakda oldukları şeylerden (münezzeh ve) yücedir.

Gökleri ve yeri hak ile (karârınca O) yarattı. (Ve O, müşriklerin) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir.

Allah gökleri ve yeri amaçladığı planına uygun bir şekilde yaratmıştır. O, onların ortak koştuklarından çok çok yücedir.

Allah, yerleri, gökleri gerektiği gibi yarattı. Allah kendine eş koşulanlardan yücedir.

Allah gökleri, yeri uygun bir surette yarattı. Allah onların şerik koşmalarından yücedir.

Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, şirk koştukları şeylerden yücedir.

Çünkü Allah,gökleri ve yeri anlamsız ve boş yere değil, belli bir hikmete uygun olarak, yani hak ile yaratmıştır. O,müşriklerin ilâhlık pâyesi vererek Allah’a ortak koştukları her şeyin üzerinde ve ötesindedir!

Yer’i ve Gökler’i Hakk ile yarattı.
Şirk / ortak koştukları şeylerden uzaktır / çok yücedir.

Allah gökleri, yeri gerçeklik üzerine yarattı. Allah; yaratma, yönetme, yasa koyma, yargılama, cezalandırma da tektir. Hiç kimseye yaratma, yönetme, yasa koyma, yargılama, cezalandırma hakkı vermemiştir. Bu yetkilerinde kimseyi kendine ortak etmemiştir.

(Allah) gökleri ve yeri bir amaç ile yaratmıştır. [*] O, (müşriklerin) ortak koştuklarından yücedir.

Benzer mesajlar: En‘âm 6:73; Yûnus 10:5; İbrâhîm 14:19; Hicr 15:85; ‘Ankebût 29:44; Rûm 30:8; Zümer 39:5; Duhân 44:39; Câsiye 45:22; Ahkâf 46:3; Teğâb... Devamı..

Gökleri ve yeri mutlak doğru (kural)larla yaratan (Allah) onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.

O (ki,) gökleri ve yeri [içsel] bir gerçeklik, (şaşmaz bir düzen) üzere yaratmıştır; ³ insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyin, herkesin üstünde, ötesindedir O. ⁴

3 Yani, yalnızca kendisince bilinen bir anlam ve amaca uygun olarak. Ayrıca, bkz. 10:5 ve bilhassa ilgili 11. not.4 Birinci ayetin bir parçasının bu t... Devamı..

Zira O, gökleri ve yeri gerçek bir amaç için yaratmıştır. Allah, onların koştukları bütün şirk unsurlarından çok yücedir. 11/7, 21/16, 38/27, 45/22, 46/3, 67/2

O, gökleri ve yeri mutlak hakikate (bir atıf olsun diye) amaçlı olarak yarattı;[2085] eşyaya ilâhlık yakıştıranların tasavvur ettiklerinin çok ötesinde, aşkındır O!

[2085] Bi’l-hakk ve parantez içi açıklamamız için bkz: 14:19, not 20. Zımnen: Varlığın anlamlılığını fark etmeyen, kendi yaratılış anlamını aramaz.... Devamı..

Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O kendisine şerik koştukları şeylerden çok âlidir.

O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir! [53, 31]

(Allah), gökleri ve yeri hak ile (hikmeti uyarınca) yarattı. (O), onların ortak koştuklarından yücedir.

Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmıştır[*]. O, onların ortak saydıkları şeyden uzaktır.

[*] Bu ayet, Allah dışındaki varlıkların da gerçek olduğunu bildirmekte ve vahdet-i vücudu reddetmektedir. Çünkü vahdet-i vücuda göre Allah'tan başka ... Devamı..

Gökleri ve yeri hakkıyla yarattı ve müşriklerin ortak koşmalarından çok yücedir.

O, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Arınmıştır onların ortak tuttukları şeylerden.

yarattı gökleri daħı yiri ḥaķk-ıla andan kim ortaķ eylerler.

Allāh yaratdı gökleri ve yirleri, daḫı ḥaḳḳ‐ıla münezzehdür kāfirler şirkgetürgenden.

(Allah) göyləri və yeri haqq olaraq yaratmışdır, (Allah) Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır!

He hath created the heavens and the earth with truth. High be He exalted above all that they associate (with Him).

He has created the heavens and the earth for just ends:(2021) Far is He above having the partners they ascribe to Him!

2021 Not for sport, or fortuitously and without Design. Cf. 15:85. Surely the Unity of Design in Creation also proves the Unity of Allah their Creator... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.