18 Mayıs 2021 - 6 Şevval 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne teteveffâhumu-lmelâ-iketu zâlimî enfusihim(s) feelkavû-sseleme mâ kunnâ na’melu min sû-/(in)(c) belâ inna(A)llâhe ‘alîmun bimâ kuntum ta’melûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kendi nefislerine zulmetmiş kimseler olarak melekler onların canlarını aldıklarında ise, "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" diye (yalan mazeretler ileri sürüp) teslimiyet (ve acziyet) içinde kıvranırlar. Hayır, şüphesiz Allah, sizin neler yaptığınızı Bilendir (denilecektir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Melekler, kendi kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken onlar, biz hiçbir kötülük yapmadık diyediye can verirler. Evet, şüphe yok ki Allah, sizin yaptıklarınızı tamamıyla bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Melekler, kendi kendilerine zulmeden yani yaratılış gayeleri dışında yaşayanların canlarını alırken onlar, biz hiçbir kötülük yapmadık diye diye can verirler. Evet şüphe yok ki, Allah sizin yaptıklarınızı tamamiyle bilir.

Ahmet Tekin Meali

Küfürle, inkârla, haksızlıkla, din düşmanlığı ile kendilerine, birbirlerine haksızlık ve zulmederlerken meleklerin ruhlarını alarak ölümlerini gerçekleştirdikleri kimseler ölüm sırasında ilâhî iradeye boyun eğerek:
“Biz, bilinçli olarak küfür, şirk, haksızlık, din düşmanlığı gibi günah olan davranışlar içinde değildik, zulmetmemiştik” diyerek teslim bayrağı çekerler. Melekler onlara:
“Neler yaptığınız belli. Allah sizin işlemekte olduğunuz amelleri biliyor.” derler.

Ahmet Varol Meali

Melekler, kendi kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken onlar tamamen teslim olur ve: "Biz bir kötülük yapmıyorduk" derler. "Hayır! Doğrusu Allah sizin ne yaptığınızı bilir."

Ali Bulaç Meali

Ki melekler, kendi nefislerinin zalimleri olarak canlarını aldıklarında, 'Biz hiç bir kötülük yapmıyorduk' diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Allah, sizin neler yaptığınızı bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Küfretmekle nefislerine zulmedenlerin canlarını Melekler alacağı zaman, onlar şöyle diyerek teslim olurlar: “-Biz, hiç bir fenalık yapmıyorduk.” Hayır, Allah sizin ne yapmış olduğunuzu çok iyi bilendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

O kâfirler ki; kendilerine zulmettikleri bir halde, melekler onların canlarını alırlar. Onlar ise: “Biz asla kötülük etmedik” diye barış elini uzatırlar. (Melekler:) “Hayır! Şüphesiz Allah, yapmakta olduğunuz şeyleri biliyor.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kendilerine zulmederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler, “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” diyerek teslim olurlar. Melekler onlara şöyle der: “Hayır, Allah, sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir.”

Besim Atalay Meali (1962)

Kendi özlerine zulmedenlerin, melekler canlarını alırlarken, boyunların uzatarak: «Biz kötülük etmedik!» diye söylerler, evet, Allah bilir ne yaptınızsa

Cemal Külünkoğlu Meali

(Allah'a karşı gelerek işledikleri günahlar yüzünden) kendilerine zulmederken (ansızın) meleklerin canlarını aldıkları inkârcılar: “Biz hiçbir kötülük yapmamıştık” diyerek (ölüm meleklerine) kolayca teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Allah sizin neler yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken: "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" diyerek teslim olurlar. Hayır; öyle değil; doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O kâfirler, nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup, “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” derler. (Melekler de şöyle diyecekler:) “Hayır! Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir.”

Diyanet Vakfı Meali

Kendilerine haksızlık ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler: Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk, diyerek teslim olurlar. (Melekler onlara şöyle der:) «Hayır, Allah, sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir.»

Edip Yüksel Meali

Onlar ki, nefislerine zulmedip dururlarken melekler canlarını alır. Sonunda teslim olup "Biz herhangi bir kötülük yapmıyorduk," derler. Hayır, ALLAH sizin yaptıklarınızı iyi bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(O kâfirler), kendilerine zulmetmiş kimseler olarak, meleklerin, canlarını aldıkları kimselerdir. O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar: "Biz, bir kötülükten dolayı yapmıyorduk." (Onlara): "Hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı elbette çok iyi bilendir."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Onlar ki Melekler onları nefislerinin zalimleri olarak kabzederler de o vakıt bakarsın şöyle diyerek teslim olmuşlardır: biz bir kötülükten yapmıyorduk, hayır, Allah sizin ne maksadla yapıyorduğunuzu tamamen biliyor

Erhan Aktaş Meali

Melekler, kendilerine haksızlık yapanların¹ canlarını alacakları zaman, onlar, teslimiyet içinde:² “Biz, kötü bir iş yapmadık.” dediler. Hayır! Kuşkusuz, Allah, yapmış olduğunuz şeyleri çok iyi bilendir. *

Hasan Basri Çantay Meali

Melekler, kendilerine (küfürleri sebebiyle) zulmedenlerin canlarını alacakları Zaman onlar: «Biz hiç bir fenalık yapmazdık» (diye diye) teslîm (oldular). Hayır, Allah sizin neler işler olduğunuzu muhakkak ki çok iyi bilendir.

Hayrat Neşriyat Meali

Onlar ki, nefislerine zulmedici kimseler oldukları hâlde iken, melekler onların canlarını alırlar. O vakit (onlar): “(Biz) hiçbir kötülük yapmıyorduk!” diye teslîm olmuşlardır. Hayır! Muhakkak ki Allah, sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Meleklerin canlarını aldığı, kendi kendilerine haksızlık yapanlar “Biz kötü bir şey yapmıyorduk” diyerek güvencede olmaları için mazeret atarlar. Hâlbuki Allah onların ne yaptığını en iyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O kâfirler ki öz nefislerine zulüm ettikleri halde melekler canlarını alacakları zaman, münkat kesilerek "- Biz bir kötülük yapmamıştık" diye inkâr edecekler. "- Evet yaptınız, Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilir";

Kadri Çelik Meali

Melekler, kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında, “Biz hiç bir kötülük yapmıyorduk” diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Allah, sizin neler yaptığınızı bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Onlar ki, işledikleri günahlar sebebiyle kendilerine zulmederlerken, ansızın gelip canlarınıalan korkunç görünüşlü meleklerin önünde başlarını öne eğerek, “Biz bunları kötülük amacıyla yapmıyorduk!” diye sahte mâzeretler öne sürecekler. Buna karşılık melekler, “Hayır!”diyecekler, “Allah, sizin neler yaptığınızı ve hangi amaçları güttüğünüzü gâyet iyi biliyor!”

Mehmet Okuyan Meali

Melekler* canlarını alırken kendilerine yazık eden kişiler, “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk ki!” diyerek teslim olurlar. (Melekler şöyle diyeceklerdir) “Hayır! Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir.*

Mehmet Türk Meali

Melekler, (kâfir olarak) kendi kendilerine zulmedenlerin canlarını alırlarken, onlar: “(aslında) biz kötü bir şey yapmıyorduk” diyerek Müslüman olmak isteyecekler. (Melekler de onlara): “Asla! Allah, sizin neler yaptığınızı kesinlikle çok iyi bilir...” (diyecekler.)

Muhammed Esed Meali

onlar ki, kendi kendilerine zulüm hali içindeyken melekler canlarını almıştı!” Böyleleri nihayet [hesap vermeye çağırıldıklarında]: “Kötü bir şey yapma[k isteme]miştik biz!” 26 [diyerek] boyun eğme tavrı takınacaklar. [Fakat onlara;] “Hayır!” [diye karşılık verilecek,] “Muhakkak ki, yapıp-ettiğiniz her şeyi Allah eksiksiz biliyor! 27

Mustafa Çavdar Meali

Onlar şirke gömülmüş bir halde melekler canlarını alırken, teslim olmuş bir vaziyette şöyle derler: “Biz herhangi bir kötülük yapmamıştık!” Melekler: “Neler yaptığınızı Allah çok iyi biliyor!” 4/97, 7/37, 8/50-51, 23/99...108, 47/27

Mustafa İslamoğlu Meali

O kimseler ki, kendi kendilerine kötülük etmeyi sürdürürken melekler onların canlarını almışlardı. İşte (Hesap Günü) bunlar teslim bayrağını çekerek “Biz hiçbir şeyi kötülük (olsun diye) işlemedik” (diyecekler). “Yoo!” (denilecek kendilerine), “Unutuyorsunuz ama,[2113] Allah yapmış olduğunuz her şeyi eksiksiz bilendir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O kimseler ki, kendi nefislerine zulmediciler oldukları halde onların ruhlarını melekler kabzedecektir. O vakit onlar, «Biz bir kötülük yapar olmadık,» diye teslimiyet göstereceklerdir. Hayır, şüphe yok ki Allah Teâlâ sizin ne yapar olduğunuzu bihakkın bilicidir.

Suat Yıldırım Meali

28, 29. Kendi öz canlarına zulmederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce: “Biz, bir kötülük olsun diye yapmıyorduk! ” diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasib edilmiş olanlar da: “Hayır, hayır! Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor! O halde girin bakalım içinde ebediyyen kalmak üzere cehennemin kapılarından! Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri! ” derler. [6, 23; 58, 18] [35, 36; 40, 46]

Süleyman Ateş Meali

Nefislerine zulmederlerken meleklerin, canlarını aldığı kimseler; "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk!" diye teslim olurlar. "Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor."

Süleymaniye Vakfı Meali

Kendilerini kötü duruma düşürmüşken, meleklerin vefat ettirdiği kimseler hemen teslimiyet gösterir ve “Kötü bir şey yapmıyorduk ki!” derler. Allah ne yaptığınızı bilir.

Şaban Piriş Meali

Melekler, kendilerine zulmedenlerin canlarını alırlarken “biz bir kötülük yapmamıştık.” diyerek teslim olurlar. Şüphesiz, Allah, onların ne yaptıklarını çok iyi bilir.

Ümit Şimşek Meali

Melekler onların canlarını alırken, kendilerine zulmeden o kâfirler uysallaşıverir ve “Biz bir kötülük yapmamıştık” derler. Evet, yaptınız! Sizin neler yaptığınızı Allah hakkıyla biliyor.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Öz benliklerine zulmedip durdukları bir sırada, meleklerin vefat ettirdikleri kişiler şöyle diyerek teslim bayrağını çekerler: "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk." İş hiç de öyle değil. Allah, sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir.

Eski Anadolu Türkçesi

anlar kim öldürür anları firişteler žulm eyleyicilerken gendüzilerine pes bıraķdılar boyun virmegi ya'nį boyun virdiler “olmaduķ ya'nį eyideler işlerüz hįç yavuzlıķ” ya'nį şirk. “evet ya'nį firişteler eyide bayıķ Tañrı bilicidür anı kim olduñuz idi işlersiz.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Mələklər (küfr etməklə, Allaha şərik qoşmaqla) özlərinə zülm edənlərin canlarını aldıqda onlar (ölüm qorxusundan Allahın əmrinə) təslim olub: “Biz heç bir pislik etmirdik!” – deyəcək (mələklər də onlara belə cavab verəcəklər): “Xeyr, (elə deyildir) Allah sizin nələr etdiyinizi çox yaxşı bilir!

M. Pickthall (English)

Whom the angels cause to die while they are wronging themselves. Then will they make full submission (saying): We used not to do any wrong. Nay! Surely Allah is Knower of what ye used to do.

Yusuf Ali (English)

"(Namely) those whose lives the angels take in a state of wrong-doing to their own souls."(2051) Then would they offer submission (with the pretence), "We did(2052) no evil (knowingly)." (The angels will reply), "Nay, but verily Allah knoweth all that ye did;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.