18 Mayıs 2021 - 6 Şevval 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Śumme yevme-lkiyâmeti yuḣzîhim veyekûlu eyne şurakâ-iye-lleżîne kuntum tuşâkkûne fîhim(c) kâle-lleżîne ûtû-l’ilme inne-lḣizye-lyevme ve-ssû-e ‘alâ-lkâfirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sonra (Allah) kıyamet günü de onları aşağılık kılacak ve diyecek ki: "Haklarında (mü'minlere karşı) düşman kesildiğiniz ve münakaşa ettiğiniz (uydurma) ortaklarım (putlarınız, tağuti nizamlarınız, evliyamız ve kurtarıcımız diye tabulaştırdıklarınız) hani nerededir?" Kendilerine ilim verilenler, diyecekler ki: "Bugün, gerçekten aşağılanma ve kötülük kâfirlerin üstünedir."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sonra kıyamet gününde de onları horhakir bir hale getirecek de Nerede diyecek, onların yüzünden inananlara düşman kesildiğiniz ortaklarım? Bilgiye sahib olanlarsa bugün diyecekler, gerçekten de horluk ve kötülük kafirlere.

Abdullah Parlıyan Meali

Sonra Allah, kıyamet gününde onları hor ve hakir bir hale getirecek de, nerede diyecek kendileri yüzünden, inananlara düşman kesildiğiniz ve bana eş tuttuğunuz ortaklarım? Kendilerine ilim verilenler ise; “Bugün gerçekten horluk ve kötülük, senden gelen gerçekleri örtbas edenler içindir” diyecekler.

Ahmet Tekin Meali

Bir de, Kıyamet gününde Allah onları rezil rüsvay eder,
“Hani uğrunda mü'minlere düşman kesildiğiniz ilâhlığımda, otoritemde, mülkümde, tasarruflarımda ortak saydığınız varlıklar nerede?” der. Kendilerine ilim verilen, konuyu bilen peygamberler ve mü'minler:
“Şüphesiz, bu gün rezillik rüsvaylık ve kötü muamele, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere, nankörleredir” derler.
*

Ahmet Varol Meali

Sonra kıyamet gününde onları rezil eder ve: "Haklarında (mü'minlere) düşman olduğunuz ortaklarım hani nerede?" der. Kendilerine ilim verilenler de: "Gerçekten bugün rezillik ve kötülük kâfirlerin üzerinedir" derler.

Ali Bulaç Meali

Sonra (Allah) kıyamet günü onları aşağılık kılacak ve diyecek ki: 'Haklarında (mü'minlere karşı) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani nerede?' Kendilerine ilim verilenler, dediler ki: 'Bugün, gerçekten aşağılanma ve kötülük kafirlerin üstünedir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Sonra kıyamet günü, Allah, o kâfirleri zelil ve perişan edecek ve şöyle buyuracak: “- Nerede o haklarında müminlere muhalefet edip durduğunuz ortaklarım?” Kendilerine ilim verilen Peygamberlerle müminler: “-Gerçekten bütün sefalet ve zillet, bugün kâfirler üzerinedir.” diyeceklerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sonra kıyamet günü, Allah onları alçaltır, “kendileri için mücadele ettiğiniz o Bana eş koştuklarınız nerede?” diye onlara sorar. Kendilerine ilim verilenler: “İşte bugün rezalet ve kötülük, o inkâr edenlerin üzerinde olacaktır.” derler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki: “Kendileri hakkında müminlere düşman kesildiğiniz, bana isnat ettiğiniz ortaklarım nerede?” Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki: “Şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir.”

Besim Atalay Meali (1962)

Sonra da, kıyamet günü, onları horlayacak, «Hani sizin haklarında tartışmış olduğunuz, bana eş koştuğunuz şeyler?» diyerek soracaktır, kendilerine bilgi gelmiş olanlar «Bugün horluk, kötülük etmiş, küfretmiş olanlaradır!» diyeceklerdir

Cemal Külünkoğlu Meali

Sonra, kıyamet günü (Allah) onları rezil edecek ve diyecek ki: “Kendileri için (inanan kullarımla) kavga çıkarıp ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede?” (Kendilerine) ilim verilen (mü'min)ler de şöyle diyecekler: “Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük inkârcıların üzerinedir.” *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sonra kıyamet günü onları rezil eder ve: "Haklarında tartıştığınız Benim ortaklarım nerede?" der. İlim sahibleri şöyle derler: "Doğrusu bugün inkarcılara rezillik ve iğrençlik vardır."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sonra kıyamet günü, Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: “Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?!” Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: “Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kâfirlerin üzerinedir.”

Diyanet Vakfı Meali

Sonra kıyamet gününde (Allah), onları rezil eder ve der ki: «Kendileri hakkında (müminlere) düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede?» Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki: «Şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir.»

Edip Yüksel Meali

Sonra, diriliş gününde onları rezil eder ve, "Uğrunda tartışıp mücadele verdiğiniz 'ortaklarım' nerede," der. Kendilerine bilgi verilenler de şöyle derler: "Bu gün rezillik ve kötülük kafirleredir."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sonra kıyamet günü Allah, O kâfirleri rezil rüsvay edecek ve diyecek ki: "Hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar: "Şüphesiz bugünün rezilliği ve kötülüğü kâfirleredir." diyeceklerdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Sonra Kıyamet günü onları rüsvay edecek ve diyecek: hani nerede o sizin haklarında şikak çıkarıp durduğunuz şeriklerim? Kendilerine ılim verilmiş olanlar dediler ki: hakıkat bütün sefalet-ü zillet bu gün kâfirlerin üstünedîr

Erhan Aktaş Meali

Sonra Kıyamet Günü, onları rezil edecek. Ve “Hani uğrunda ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede?” diyecek. Kendilerine ilim¹ verilenler, “Rezillik ve kötülük, bugün gerçeği yalanlayan nankörlerin üzerinedir.” diyecek.*

Hasan Basri Çantay Meali

Sonra kıyamet gününde de (Allah) onları rüsvay edecek ve diyecek ki: «Hani sizin, uğurlarında (mü'minlere) düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede»?! Kendilerine ilim verilen (mü'min) ler: «Bu gün, (dediler), hakıykat rüsvaylık, zillet ve azâb kâfirlerin üstündedir».

Hayrat Neşriyat Meali

Sonra (Allah) kıyâmet günü onları rezîl eder ve: “Uğurlarında (mü'minlere)düşmanlık edip durduğunuz ortaklarım nerede?” buyurur. Kendilerine ilim verilmiş olanlar(peygamberlerle mü'minler) der ki: “Şübhesiz ki bugün, rezillik ve kötülük kâfirler üzerinedir!”

İlyas Yorulmaz Meali

Sonra Allah, kıyamet günü onları alçaltacak ve “Sizlerin, farklı farklı ilahlar kabul edip bana ortak koştuklarınız nerede?” diye soracak. Kendilerine ilim verilenler “Bu gün alçaklık ve kötülükler, hakkı inkâr edenlerin üzerine olacak” derler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sonra kıyamet günü Allah onları rüsvay edecek, haklarında, mü/minlere adavet ettiğiniz şeriklerim [¹] nerededir? diyecek, ilme nail olanlar [²] bugün rüsvaylık, fenalık kâfirlerin başına gelecek diyeceklerdir.*

Kadri Çelik Meali

Sonra (Allah) kıyamet günü onları aşağılık kılacak ve diyecek ki: “Haklarında (müminlere) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani nerede?” Kendilerine ilim verilenler derler ki: “Bugün, gerçekten aşağılanma ve kötülük, kâfirlerin üstünedir.”

Mahmut Kısa Meali

Ayrıca mahşer gününde Allah onları alçaltacak ve diyecek ki: “Hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz sözde ortaklarım nerede?” Bu soru karşısında kâfirlerin dilleri tutulacak, âdetâ ölüm sessizliğine bürünecekler. Kendilerine Kitap ve Peygamberler aracılığıyla ilim verilmiş olanlar ise, “İşte bugün her türlü rezillik ve alçaklık, inkârcılar içindir!”diyecekler.

Mehmet Okuyan Meali

Sonra (Allah) kıyamet gününde onları rezil edecek ve şöyle diyecektir: “Kendileri hakkında (müminlere) düşman olduğunuz ortaklarım(!) nerede?” Kendilerine ilim verilmiş olanlar da “Şüphesiz ki bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir.” demiş (olacaklar)dır.

Mehmet Türk Meali

Sonra (Allah) kıyamet günü onları rezil edecek ve: “Uğrunda (inananlara) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani (şimdi) nerede?” diyecek. Kendilerine ilim verilenler1 de: “gerçekten bugün (tüm) rezillik ve kötülük (sadece) kâfirlere aittir” diyecekler.*

Muhammed Esed Meali

Sonra Kıyamet Günü'nde [Allah], “Hani nerede, o uğruna [doğru yoldan] ayrı düştüğünüz 22 düzmece tanrılarınız!” 23 diyerek onları[n hepsini] rüsvây edecektir. 24 Kendilerine [dünya hayatında] bilgi verilmiş olanlar: 25 “Bugün” diyecekler, “rüsvâylık da, bedbahtlık da hakkı inkar edenler içindir;

Mustafa Çavdar Meali

Sonra da kıyamet günü Allah onları aşağılayarak şöyle der: “Hani nerede, uğrunda mücadele ettiğiniz, şirk koştuğunuz ortaklarım?” Hakikat bilgisine ulaşanlar: “Bugün, rezillik ve azap gerçeği örtbas eden bu kâfirler için kaçınılmazdır!” derler. 6/22-23, 7/37, 26/92-93, 28/62...64, 40/73

Mustafa İslamoğlu Meali

Sonunda Kıyamet Günü O, onları rezil edecek ve “Neredeymiş bakalım o uğruna mücadele verdiğiniz ‘ortaklarım’(!)?” diye soracak. İlim verilmiş olanlar,[2111] “Bugün” diyecekler, “alçaklığın her türü ve kötülüğün daniskası kâfirler içindir![2112]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Sonra Kıyamet gününde onları (Cenâb-ı Hak) rüsvay edecektir ve diyeceklerdir ki: Nerede o, (zû'münüzce) benim şeriklerim ki, siz onlardan dolayı (mü'minlere) muhalefette bulunur idiniz. Kendilerine ilim verilmiş olanlar da diyeceklerdir ki: Şüphe yok bütün mezellet, bütün kötülük bugün kâfirlerin üzerinedir.

Suat Yıldırım Meali

Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve: “Hani” der, “nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım(! )”Kendilerine ilim nasib edilenler de: “Gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kâfirlerin başınadır! ” derler. [86, 9-10; 26, 93]

Süleyman Ateş Meali

Sonra kıyamet günü de, onları rezil eder ve "Hani haklarında (mü'minlere) düşmanlık ettiğiniz ortaklarım nerede?" der. Kendilerine ilim verilmiş olanlar: "Bugün rezillik ve kötülük kafirleredir!" derler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sonra (mezardan) kalkış günü Allah, onları rezil edecek ve diyecek ki “Uğruna cemaatler oluşturduğunuz ortaklarım nerede?” Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki “Bugün bütün rezillik ve bütün kötülükler o kâfirlerin üstündedir.”

Şaban Piriş Meali

Sonra, Allah, kıyamet günü onları rezil edip şöyle der:-Nerede benim ortaklarım olduğu konusunda tartıştıklarınız?!” kendilerine ilim verilenler:-Bugün, rezillik ve azap kafirlerin üzerinedir, der.

Ümit Şimşek Meali

Kıyamet gününde de Allah onları rezil eder ve sorar: “Hani, uğrunda mü'minlere düşman kesildiğiniz şerikleriniz nerede?” Kendilerine ilim verilenler derler ki: Rezillik ve kötülük bugün kâfirlerin üzerinedir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sonra, kıyamet günü onları rezil edecek ve diyecek: "Kendileri için kavga çıkarıp ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki: "Bugün rezillik ve kötülük, gerçeği inkâr edenleredir."

Eski Anadolu Türkçesi

andan ķıyāmet güni ħor eyleye anları daħı eyįde “ķanı ortaķlarum anlar kim olduñuz-ıdı ŧartışursız anlaruñ içinde?” eyitti anlar kim virinildiler bilmek ya'nį peyġamberler daħı alimler “bayıķ ħorlıķ bugün daħı yavuzlıķ kāfirler üzere.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Sonra qiyamət günü (Allah) onları rüsvay edəcək və: “Barələrində (mö’minlərlə) çənə-boğaz olduğunuz şəriklərim haradadır?” – deyə soruşacaqdır. Elm verilmiş kimsələr (peyğəmbərlər və mö’minlər) isə: “Bu gün kafirlər rəzalətə və əzaba (pisliyə) düçar olacaqlar!” – deyəcəklər.

M. Pickthall (English)

Then on the Day of Resurrection He will disgrace them and will say: Where are My partners, for whose sake ye opposed (My Guidance)? Those who have been given knowledge will say: Disgrace this day and evil are upon the disbelievers,

Yusuf Ali (English)

Then, on the Day of Judgment, He will cover them with shame, and say: "Where are My ´partners´ concerning whom ye used to dispute (with the godly)?" Those endued with knowledge(2050) will say: "This Day, indeed, are the Unbelievers covered with shame and misery,-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.