2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve’alâmât(in)(c) vebi-nnecmi hum yehtedûn(e)

Ve alametler halktemiştir ve yıldızla yollarını bulur onlar.

 Ve (Allah daha başka) alâmet ve işaretler de (var etmiştir ki örneğin;) onlar “Necmi” ile (Din Yıldızı veya Resulüllah’ın izah ettiği Kur’an kuralları ile) hidayeti (Hakk Dini ve adalet düzenini) bulabileceklerdir.

[Not: Bu ayette hem kutup yıldızı ile geceleri okyanuslarda ve çöl sahralarında yön tayinine dikkat çekilmekte, hem de Hz. Peygamber Efendimize ve Meh... Devamı..

Ve daha nice alametler ve yıldızlar yaratmıştır ki, onlarla insanlar yollarını bulmaktalar.

Daha nice alâmetler, işaretler yerleştirdi. Onlar, yıldızlardan istifade ederek yollarını ve kıbleyi tayin ederler.

(Başka) işaretler de (yarattı). Yıldız(lar)la da onlar yol bulurlar.

Ve (başka) işaretler de (yarattı); onlar yıldız(lar)la da doğru yolu bulabilirler.

Daha bir çok alâmetler yarattı. Yıldızla da insanlar yollarını doğrulturlar.

Ve değişik işaret ve alametleri yaratan da O’dur. Ve onlar yıldızlarla yollarını buluyorlar.

15,16. Sizi sallar diye yeryüzüne sabit dağlar, ırmaklar ve doğru yolda olasınız diye yollar ve işaretler yerleştirdi. Onlar yıldızlarla da yol bulurlar.

Belgeler de yarattı, yıldızlarla onlar yolu doğrulturlar

(Allah) daha nice alâmetler/işaretler yaratmıştır. (Özellikle denizde veya çölde geceleyin) yıldızlar sayesinde yollarını bulabilirler.

Önceki ayette “siz” çoğul zamiri ile insana hitap edilirken, burada yıldızlar ve diğer daha farklı işaretler mevzu bahis olunca “onlar” çoğul zamiri i... Devamı..

’Alâmetler ve yıldızlar ile de yolı bulursunuz.

15,16. Yeryüzünde, sarsılmayasınız diye, sabit dağlar, nehirler ve belki yolunuzu bulursunuz diye yollar ve işaretler meydana getirmiştir. Onlar yıldızla da yollarını bulurlar.

15,16. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar.

Daha nice alâmetler (yarattı). Onlar, yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.

Ve göze çarpan işaretler... Yıldızlarla da yol bulurlar.

Daha birçok âlametler yarattı. İnsanlar geceleyin de Allah'ın yarattığı yıldızlarla yönlerini bulurlar.

Ve alâmetler, yıldızla da onlar yol doğrulturlar

Ve (yolunuzu bulmanız için) daha nice alâmetler de (yarattı). Onlar (insanlar), yıldızlarla da yollarını (yönlerini) bulurlar.

Ve işaretler. Onlar, yıldızla yol bulurlar.

(Yer yüzünde) daha nice alâmetler (peyda etdi). Yıldız (lar) la da onlar (insanlar) yollarını doğrulturlar.

Daha nice alâmetler (yarattı)! Onlar, yıldızla da doğru yolu bulurlar.

Ve (daha başka) işaretleri de (koyduk), yıldızlar ile onlar gidecekleri yollarını bulsunlar diye.

Daha da nice belgeler! Yıldızlarla da insanlar yollarını buluyorlar.

Bir de yol gösterecek tepeler, dereler gibi alâmetler, yıldızlar yapmıştır [¹].

[1] Yahut onlar bu alâmet ve yıldızlar ile yol bulurlar.

(Daha nice) işaretler (koydu). Onlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

Ve (başka) işaretler (yarattı) ve onlar yıldızlarla yollarını bulurlar.

Ve Allah yönünüzü ve yolunuzu tayin edebileceğiniz daha nice alâmetler yaratmıştır.Sözgelimi, insanlar —özellikle de denizde veya çölde yolculuk ediyorlarsa— geceleyin yıldızlar sayesinde yollarını bulabilirler. İnsanın maddî anlamda doğru yolu bularak gideceği hedefe rahatça ulaşabilmesi için evrene bunca alâmetler, işâretler yerleştiren Allah’ın, onun ahlâkî ve rûhî ihtiyaçlarını görmezlikten geldiği veya doğru yolu gösterme işini başka varlıklara bıraktığı düşünülebilir mi?

Alâmetler de!
Yıldız ile doğru yol bulurlar.

Birtakım işaretler yarattı. Nitekim kimileri yönünü, yıldızlarla belirliyor.

Yaşadığınız doğa içinde düşünüp öğüt almanız için daha nice işaretler var. Sizlerden çok uzakta olan yıldızlarla yönünüzü belirlersiniz.

15,16. Sizi sarsmasıyla ilgili yer içinde ağır baskılar, [*] (ayrıca gideceğiniz yerlere) ulaşmanız için ırmaklar, yollar [*] ve işaretler yerleştirmiştir. Onlar, yıldızlarla da yollarını (yönlerini) bulurlar.

Yerin içine ağırlıkların yerleştirilmesi “sarsılmaması” değil de “sarsılması”yla ilgili bir mesaj vermektedir. Benzer mesajlar: Ra‘d 13:3; Hicr 15:19;... Devamı..

Ve (daha birçok) işaretler (yarattı. Hatta geceleyin) o (insanlar) o (yıldızlarla da) yol bulurlar.

ve daha [nice] işaretler: (söz gelimi) yıldızlar (ki, onlar)la da insanlar yollarını bulmaktadırlar. ¹²

12 Lafzen, “yollarını bulurlar”. Bu pasaj, 4. ayette doğrudan, hem 8. ayetin son cümlesinde, hem de 14. ayette de dolaylı olarak temas edilen konuya i... Devamı..

Ve daha nice alametler... Nitekim insanlar yıldızlarla yollarını bulurlar. 6/97, 7/54, 25/61, 27/63

ve daha bir nice işaretler var… Mesela onlar, yıldızlarla yollarını buluyorlar.[²¹⁰³]

[2103] Vavın tefsiriyye vurgusuyla. Zımnen: Geçici dünyanızda fizikî yolculuklarınız için yol gösterici kılavuzlar var eden Allah, sizi sonsuz mutlulu... Devamı..

Daha nice nirengi noktaları var etti ki, insanlar geceleyin yollarını bulurlar.

Ve (nice) alametler... Ve onlar yıldızla (Kutup yıldızıyla) doğrultu (yön) bulurlar.

Ve nice alâmetler (vücuda getirdi) ve onlar yıldızlar ile yollarını doğruturlar.

Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alâmetler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar.

(Yol bulmak için yararlanılacak) işaretler de (yarattı). Onlar yıldız(lar)la da yol bulurlar.

15,16- O arzda, sâbit kalub temâyül itmemesi içün büyük dağlar, menzilinize vusûl içün de nehirler ve yollar, yolunuzı bilmeniz içün de 'alâmetler kıldı. Karada ve denizde insânlar yıldızlarla yol bulurlar.

Birçok işaretler ve yıldızlarla yollarını bulurlar.

15,16. -Yeryüzünde sabit dağlar yarattı size; sarsılırsınız diye.(Gideceğiniz yere) ulaşmanız için de nehirler ve yollar.. ve işaretler.. Yıldız ile de onlar yollarını bulurlar.

Bunlardan başka yol gösterecek daha nice alâmetler yarattı. Onlar, yıldızlarla da yol bulurlar.(4)

(4) Daha önce sayılan nimetlerde birinci derecede ilgili taraf insan olarak gösterilirken, burada “onlar” gibi daha genel bir deyim kullanılmıştır ki,... Devamı..

Ve nice işaretler! Yıldızla da onlar, yol ve yön doğrulturlar.

daħı nişānlar daħı yılduz-ıla anlar ŧoġru yol dutarlar.

Daḫı nişānlar yaratdı ve anlar ılduzla yol ṭaparlar.

(Yollarda dərə, təpə, çuxur kimi) əlamətlər də (müəyyən etdi). (İnsanlar gecə vaxtı) yollarını (və qibləni) ulduzlar vasitəsilə taparlar.

And landmarks (too), and by the star they find a way.

And marks and sign-posts; and by the stars (men) guide themselves.(2040)

2040 See last note. Let us examine the completed allegory. As there are beacons, landmarks and signs to show the way to men on the earth, so in the sp... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.