12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 114. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekulû mimmâ razekakumu(A)llâhu halâlen tayyiben veşkurû ni’meta(A)llâhi in kuntum iyyâhu ta’budûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helâl (ve) temiz olanlarını yiyin (için) ; eğer (sadece ve samimiyetle) O'na kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin (ki kurtulasınız!)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ancak ona kulluk ediyorsanız Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıkları yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin.

Abdullah Parlıyan Meali

Bunun içindir ki, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerin, temiz ve meşru olanlarından istifade edin ve eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetlerinden dolayı Allah'a şükrünüzü gösterin.

Ahmet Tekin Meali

Artık, Allah'ın size verdiği rızık ve servetin helâlinden, temizinden, sağlıklısından yeyin. Eğer O'nu, sadece O'nu ilâh tanıyor, candan müslüman olarak O'na teslim oluyor, saygıyla O'na kulluk ve ibadet ediyor, yalnızca O'nun şeriatına bağlanıyor, O'na boyun eğiyorsanız, itaat ederek onun verdiği nimetlere şükredin.

Ahmet Varol Meali

Allah'ın sizi rızıklandırdıklarından helal ve temiz olarak yiyin ve eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin.

Ali Bulaç Meali

Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz olanlarını yiyin; eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin.

Ali Fikri Yavuz Meali

Artık Allah'ın size rızık verdiği şeylerden helâl ve pâk olarak yeyin de Allah'ın nimetine şükredin; eğer O'na ibadet edecekseniz...

Bahaeddin Sağlam Meali

Artık Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve hoş olarak yiyin. Eğer O’na ibadet ediyorsanız, O’nun nimetine karşı şükredin.

Bayraktar Bayraklı Meali

Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yiyiniz! Eğer yalnız Allah'a kulluk/ibadet ediyorsanız, O'nun nimetine şükrediniz!

Besim Atalay Meali (1962)

Temiz olarak, helâl olarak, hakkın size verdiği azıklardan yeyiniz, yalnız Allaha tapasınız, şükredin Allahın nimetlerine

Cemal Külünkoğlu Meali

Artık Allah'ın size rızık olarak bahşettiği helal ve temiz olan nimetlerden yiyin. Eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetinden ötürü (söz ve davranışlarınızla) Allah'a şükredin.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin, O'nun nimetine şükredin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin.

Diyanet Vakfı Meali

Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.

Edip Yüksel Meali

ALLAH'ın size verdiği helal ve güzel rızıklardan yeyin ve ALLAH'ın nimetlerine şükredin; sadece O'na kulluk ediyorsanız.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O'na ibadet edecekseniz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Onun için siz Allahın size verdiği rızıklardan halâl ve hoş olarak yeyin de Allahın nı'metine şükredin, eğer gerçekten ona ıbadet edecek iseniz

Erhan Aktaş Meali

Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin.

Hasan Basri Çantay Meali

Artık Allahın sizi rızıklandırdığı şeylerden halâl ve temiz olarak yeyin. Allahın ni'metine şükredin, eğer Ona kulluk edecekseniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Öyle ise Allah'ın sizi rızıklandırdığı helâl ve temiz şeylerden yiyin; eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız, Allah'ın ni'met(ler)ine şükredin!(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Allahın size rızık olarak verdiklerinin helal ve temiz olanlarından yiyin. Eğer yalnızca O
a kulluk etmek istiyorsanız, nimetlerinden dolayı Allaha şükredin.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Artık Allah/ın helâl, pâk olarak verdiği rızktan yiyin. Eğer Allah/a ibadet ediyorsanız O/nun nimetine şükrediniz.

Kadri Çelik Meali

O halde, Allah'ın size verdiği rızıktan helal (ve) hoş olarak yiyin ve eğer sadece O'na kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin.

Mahmut Kısa Meali

Öyleyse, ey insanlar, Allah’ın size verdiği helâl ve temiz rızıkları afiyetle yiyin ve eğer gerçekten yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız, O’nun bağışladığı nîmetlere söz ve davranışlarınızla şükredin! Ve sakın, Allah’ın helâl kıldığı nîmetleri haram kılmaya kalkışmayın:

Mehmet Türk Meali

O halde, (ey mü’minler!)1 Eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız; Allah’ın size verdiği rızıkları helal (ve) temiz2 olarak yiyin ve Allah’ın nîmetine şükredin.*

Muhammed Esed Meali

BUNUN içindir ki, Allah'ın size rızık olarak bahşettiği temiz ve meşru şeylerden payınızı alın ve eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetinden ötürü Allah'a şükrünüzü gösterin. 139

Mustafa Çavdar Meali

O halde siz, Allah’ın verdiği rızıkların temiz ve helal olanından yiyin. Ve eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız, Allah’ın verdiği nimetlere şükredin. 2/172, 7/10, 14/7, 16/14, 23/78, 31/12

Mustafa İslamoğlu Meali

Haydi, siz hem Allah’ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanlarından yiyin, hem de onun nimetlerine şükredin! Tabii ki, gerçekten yalnızca O’na kulluk etmek (istiyorsanız)…

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık siz, Allah'ın sizi merzûk ettiği şeylerden helâl ve tertemiz olanlarını yeyiniz ve Allah'ın nîmetine şükrediniz, eğer O'na ubûdiyette bulunur oldunuz iseniz.

Suat Yıldırım Meali

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helâl ve hoş olarak yeyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız O'nun nimetlerine şükredin.

Süleyman Ateş Meali

Allah'ın size verdiği rızıktan helal, hoş olarak yeyin de Allah'ın ni'metine şükredin; eğer O'na kulluk ediyorsanız.

Süleymaniye Vakfı Meali

Öyleyse Allah’ın size verdiği rızkın helal ve temiz olanlarını yiyin. Kulluğu yalnız ona yapıyorsanız Allah’a teşekkür edin.

Şaban Piriş Meali

O halde, eğer yalnızca Allah'a kulluk ediyorsanız, size Allah'ın verdiği rızıklardan helal ve temiz olanı yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin.

Ümit Şimşek Meali

Allah'ın size verdiği helâl ve temiz yiyeceklerden yiyin ve Allah'ın nimetlerine şükredin—eğer sadece Ona kulluk edecekseniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin! Eğer yalnız O'na ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetlerine şükredin!

Eski Anadolu Türkçesi

pes yin andan kim rūzį virdi size Tañrı, ḥelāl iken, aru; daħı şükr eylen Tañrı ni'met ine, eger olasız aña ŧaparsız.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin. Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, Onun ne’mətinə şükür edin!

M. Pickthall (English)

So eat of the lawful and good food which Allah hath provided for you, and thank the bounty of your Lord if it is Him ye serve.

Yusuf Ali (English)

So eat of the sustenance which Allah has provided for you, lawful and good; and be grateful for the favours(2151) of Allah, if it is He Whom ye serve.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.