6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 100. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnemâ sultânuhu ‘alâ-lleżîne yetevellevnehu velleżîne hum bihi muşrikûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şeytanın sultanı (tesir ve tahribatı) sadece onu veli edinip kendisine uyanlar ve onu (şeytanı) Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onun kudreti, ancak ona dost olup itaat edenlere yeter ve onlar da Tanrıya şirk koşanlardır.

Abdullah Parlıyan Meali

Onun gücü kuvveti, ancak ona dost olup, ona itaat edenlere yeter ve onlar da Allah'la beraber, şeytana tanrısal nitelikler yakıştıranlardır.

Ahmet Tekin Meali

Şeytanın, şeytanî güçlerin nüfûzu, gücü kendisini dost ve otorite kabul edenlerin ve ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşanların üzerinde etkilidir.

Ahmet Varol Meali

Onun gücü sadece kendisini dost edinenlere ve O'na ortak koşanlaradır.

Ali Bulaç Meali

Onun zorlayıcı-gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onun hâkimiyyeti, ancak kendisini veli edinenlere ve Allah'a ortak koşanlardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onun gücü, ancak onu dost edinenler ve onu Allah’a ortak koşanlar için vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Şeytanın hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.[276]*

Besim Atalay Meali (1962)

Şeytanın gücü, yalnız onu dost tutanlara yeter, Allaha karşı eş koşanlara da

Cemal Külünkoğlu Meali

Onun zorlayıcı gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O'nun nüfuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.

Diyanet Vakfı Meali

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

Edip Yüksel Meali

Onun gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Rab'lerine ortak koşanlaradır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Onun sultası ancak onu veliy ittihaz edenlere ve Allaha şirk koşanlaradır

Erhan Aktaş Meali

Onun sultanlığı,¹ ancak kendisini veli² edinen ve Allah'a ortak koşan kimseler için söz konusudur.*

Hasan Basri Çantay Meali

Onun zoru ancak onu yâr edinmekde olanlara ve onu kendisine (Allaha) eş koşanlara karşıdır.

Hayrat Neşriyat Meali

O'nun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenler ve O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

İlyas Yorulmaz Meali

Onun güç yetirdiği kimseler, ancak kendisine sığınanlar (veli edinenler) ve Allaha ortak koşanlardır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O/nun, yalnız kendisini yâr edinip Allah/a şerik koşanlara tasallûtu vardır.

Kadri Çelik Meali

Onun zorlayıcı gücü ancak onu (şeytanı) veli edinenler ve onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

Mahmut Kısa Meali

Onun hükmü, ancak zaten yoldan çıkmış olup da, kendi irâdeleriyle onuhayatı yönlendirme ve kendileri için karar almaya yetkili bir dost olarak benimseyenlerin ve para, şöhret, makâm, itibar gibi azdırıcı şeylere tapınırcasına bağlanarak, ruhlarını şeytana teslim edip böylece onu Allah’a ortak koşanların üzerinde geçerlidir.

Mehmet Okuyan Meali

Onun hakimiyeti kendisini dost edinenler ve O
a (Allaha) ortak koşanlar üzerindedir.*
*

Mehmet Türk Meali

O (şeytan)ın hâkimiyeti sadece onu dost edinenlerle onu Allah’a ortak koşanlaradır.1 *

Muhammed Esed Meali

Onun yalnızca kendisini izlemeye istekli olanlar 123 üzerinde ve bir de ona tanrısal nitelikler yakıştıranlar 124 üzerinde etkisi vardır.

Mustafa Çavdar Meali

Onun yaptırım gücü, ancak onu veli edinenler ve şirk koşanlar üzerindedir. 2/268, 4/119-120, 6/112, 7/20...22, 14/22, 24/21

Mustafa İslamoğlu Meali

ne var ki o ikna gücünü, yalnızca kendisini kılavuz edinip ısrarla izleyenlerin ve kendisine ilâhlık yakıştıranların üzerinde sergileyebilir.[2189]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphesiz ki, onun hakimiyeti ancak onu velî ittihaz edenlerin ve Allah'a şerik koşanların üzerinedir.

Suat Yıldırım Meali

Onun nüfuzu, ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a, ortak sayanlar üzerindedir.

Süleyman Ateş Meali

Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır (o, sadece onları etkileyebilir).

Süleymaniye Vakfı Meali

Onun üstünlüğü (gücü,yetkisi), sadece onu dost(veli) edinenler ile Allah’a ortak(şirk) koşanlar üzerinde olur.

Şaban Piriş Meali

Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah'a) şirk koşanlar üzerindedir.

Ümit Şimşek Meali

Onun gücü, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlara yeter.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onun sultası, sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koşanlar üstündedir.

Eski Anadolu Türkçesi

[142b] bayıķ güç yitmeġi anuñ, anlaruñ üzere kim boyun virürler aña; daħı anlaruñ üzere kim, anlar aña ortaķ eylerler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Şeytanın hökmü yalnız ona itaət edib Allaha şərik qoşanlar üzərindədir! (İnsanların Allaha şərik qoşmalarının əsas səbəbi onların Şeytana itaət etmələri, Şeytanı özlərinə dost, havadar seçmələridir!)

M. Pickthall (English)

His power is only over those who make a friend of him, and those who ascribe partners unto Him (Allah).

Yusuf Ali (English)

His authority is over those only, who take him as patron and who join partners with Allah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.