22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 99. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Va’bud rabbeke hattâ ye/tiyeke-lyakîn(u)

Ve ölüm gelip çatıncaya dek Rabbine ibadet et.

Ve Sana yakin (yani ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk ve ibadete (ve Kur’ani istikamete) devam et (ve kurtul ki, Biz herkesi sonunda mutlaka hak ettiğine ulaştıracağız!)

Rabbine olan kulluğunu, ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir.

Kesin iman edilecek hakikatlerle yüz yüze gelme vaktine kadar, imanın hazzı, Hakka'l-yakîn huzuru ruhunu kaplayacak tarzda Allah'ı ilâh tanı, candan müslüman olarak Allah'a teslim ol, saygıyla Rabbine kulluk ve ibadete devam et, O'nun şeriatına bağlan, O'na boyun eğ.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 74/46-47.

Ve sana yakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et.

Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

Ve sana ölüm gelinceye kadar, Rabbine ibadet et.

Ve sana yakîn gelinceye kadar, Rabbine ibadet et.

“Sana yakîn/kesin bilgi ya da ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!”[264]

[264] Yakîn kelimesi hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, X, 420-422.Hicr sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, K... Devamı..

Tanrına tapasın, gelenecek sana yakın

Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

Husûli muhakkak olan şey vukû’ bulmazdan evvel rabbine ’ibâdet it.

98,99. Rabbini hamd ile an, secde edenlerden ol ve ölünceye kadar Rabbine kulluk et.*

Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

Rabbine kulluk et ki kesin bir inanca sahip olasın.

Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

Ve Rabbına kulluk yap tâ sana o yâkîn gelene kadar

Sana yakîn¹ gelinceye kadar, Rabb'ine kulluk et!

1- Kesin gerçek olan ölüm.

Sana ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibâdet et.

Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et!

Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.

ölüm sana erişinceye kadar çalabına kulluk et.

Sana yakın olan ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

(Allah-u Teala bu ayette ibadeti, marifet ve yakine erişme vesilesi olarak saymıştır. Bu ayet-i mübarekede yer alan yakin kelimesi, lügavi (sözlükte y... Devamı..

Ve ölüm denilen kesin gerçek kapını çalıncaya dek, Rabb’ine kulluk ve ibâdete devam et!

Sana “Yakîn” / Kesin Bilgi-İnanç gelmesi için rabbine kulluk et!

İçine huzur dolana kadar da Rabb'ine yalvarmaya devam et.

Sana ölüm gelinceye kadar Rabbinin yasalarına uyarak yaşa! Seni Allah’ın yasalarından ayırmak isteyenlere karşı mücadele et!

Sana kesin bir gerçek [*] (olan ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

Ayette geçen [el-yakîn] kelimesi kulluk görevinin son anını içerdiği için “ölüm” anlamında yorumlanmalıdır.

Ve sana ölüm gelinceye¹ kadar Rabbine kulluğa (devam) et.

1 Yani her hayat sahibi için meydana gelmesi kesin olan ölüm gelip de Rabbine kavuşuncaya kadar. “Yakîn” kelimesi mastar ve sıfat olur. Mastar olduğu ... Devamı..

ve ölüm sana erişinceye kadar ⁷⁰ Rabbine kulluk et.

70 Lafzen, “erişmesi muhakkak/kaçınılmaz olan (el-yakîn) sana erişinceye kadar” –Kur’an’da “ölüm”ü imâ etmek üzere sıkça kullanılan bir deyim (Buhârî,... Devamı..

Ve ölüm gelip seni buluncaya kadar da Rabbine kulluğa devam et! 17/23, 39/64, 53/62

Nihayet, ölüm gelip seni buluncaya dek Rabbine kulluğu (sürdür)![2079]

[2079] Krş: 19:31.

Ve sana ölüm gelinceye değin Rabbine ibadet et.

Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. [74, 46-47]

Yakîn: Müfessirlerin ekserisi tarafından “ölüm” diye tefsir edilmektedir. Süleyman Ateş “kesin bilgi” diye yorumlayarak: “Rabbine ibadet et ki sana ya... Devamı..

Ve Rabbine kulluk et ki sana yakin gelsin (kesin bilgiye eresin)!

O açık gerçek (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kul olmaya devam et.

Sana ölüm gelene kadar Rabbine kulluk et!

Kesin bilgi(14) sana ulaşıncaya kadar da Rabbine ibadet et.

(14) “Yakîn.” Ölüm anlamına kullanılmıştır; çünkü ölüm ânı, gaybî olarak inanılan şeyler hakkında kesin bilgiye ulaşılan ândır. 74:43-47’ye bakınız.... Devamı..

Sana şaşmaz ve kesin bilgi gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

daħı ŧap çalabuña tā gele saña gümānsuzlik ya'nį ölüm.

Daḫı ‘ibādet eyle seni yaradan Allāha, saña ölüm gelince.

Və sənə yəqin (ölüm) gələnədək Rəbbinə ibadət et!

And serve thy Lord till the inevitable cometh unto thee.

And serve thy Lord until there come unto thee the Hour that is Certain.(2018)

2018 Yaqin: Certainty; the Hour that is Certain; death.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.