22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 96. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne yec’alûne me’a(A)llâhi ilâhen âḣar(a)(c) fesevfe ya’lemûn(e)

Onlar, Allah'tan başka tanrılar da kabul etmişlerdir; yakında bilip anlayacaklar.

Ki onlar, Allah ile beraber başka ilahları (birtakım aracıları ve tanrılaştırdıkları şahısları Cenab-ı Hakka ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında (gerçeği ve başlarına geleceği) bilip-öğreneceklerdir (asla yaptıklarını yanlarına bırakmayacağız).

Onlar ki, Allah'la beraber başka tanrısal güçlerin de, var olduğunu sanıyorlar; ama nasıl olsa, gerçeğin ne olduğunu yakında öğrenecekler.

Alay edenler, Allah ile birlikte başkasını ilâh sayanlardır. Her iki dünyada da âkıbetlerinin nasıl olacağını yakında öğrenecekler.

Ki onlar Allah'la birlikte başka ilah edindiler. Yakında bilecekler.

Ki onlar, Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip-öğreneceklerdir.

Onlar, o kimselerdir ki, Allah ile beraber başka bir ilâh tanırlar. Onlar, yakında (başlarına gelecek akıbeti) bileceklerdir.

Onlar ki Allah ile beraber başka mabud ediniyorlar. İşte onlar yaptıklarının sonucunu bileceklerdir.

“Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. Yakında gerçeği bileceklerdir.”

Onlar ki Allahtan başka Tanrı tutarlar; yakında bilecekler

Onlar ki, Allah'la beraber başka tanrısal güçlerin de varlığını benimsiyorlar. (Gerçeğin ne olduğunu) yakında bilecekler.

Allâh’a şerîk koşanlar ’âkıbet kârlarını öğreneceklerdir.

95,96. Allah'la beraber başka bir tanrının bulunduğunu kabul eden alaycılara karşı şüphesiz Biz sana kafiyiz. Yakında ne olduğunu öğreneceklerdir.

95,96. Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilâh edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler.

Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. (Kimin doğru olduğunu) yakında bilecekler!

Onlar ki ALLAH ile beraber başka tanrılar oluşturdular. Yakında bilecekler.

Onlar Allah ile birlikte başkasını ilâh edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir.

Allah ile beraber diğer ilâh tutan o heriflerin yarın bilirler

Allah'ın yanı sıra başka ilah edinenler, yakında gerçeği anlayacaklar!

95,96. Allahla beraber diğer bir Tanrı daha tanıyan o istihzâcılara muhakkak ki biz yeteriz. Onlar yakında (uğrayacakları akıbetleri) bileceklerdir.

Onlar ki, Allah ile berâber başka bir ilâh edinirler. Artık (âkıbetlerini) ileride bileceklerdir!

Allah ile birlikte başka ilah edinenler, sonra (bunun karşılığını) öğrenecekler.

O eğlenenler ki Allah ile birlikte başka bir tanrı düşünürler. Onlar yakında göreceklerdir.

Yakında akıbetlerini bileceklerdir.

O kimseler ki Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip öğreneceklerdir.

Allah’a inanmakla birlikte, birtakım sahte ilâhları itaat edilecek mutlak otorite kabul ederek veya makâm, şöhret, servet, ve benzeri değerleri hayatın biricik ölçüsü hâline getirerek Allah ile beraber başka tanrılar edinen bu insanlar, kimin aşağılık bir duruma düşeceğini yakında görecekler!

Allah ile birlikte bir başka ilah edinenler ilerde bileceklerdir.

Tanrı ile baş başa olmak varken, devreye başka tanrı sokanlar, yakında anlayacaklar.

Allah ile beraber başka ilahlar edinenler. Allah’ın yasalarına uymak yerine insanların yasalarına uyanlar, yakında yaptıklarının sonucunu mutlaka bileceklerdir. Hesap günü gelince yaptıklarını onlara soracağız. Hangi hakla yasalarımıza karşı çıkıp kendi yasalarıyla yarattıklarımıza egemenlik kurduklarının hesabını soracağız. Onları kesin bir şekilde cezalandırarak cehenneme koyacağız.

Onlar Allah ile birlikte başka bir ilah edinenlerdir. İleride (gerçeği) bilecekler!

Ki onlar, Allah ile beraber başka ilâhlar ediniyorlar. Ama onlar, (bunun ne demek olduğunu) yakında öğrenecekler.

o kimseler ki, Allah’la beraber başka tanrısal güçlerin de var olduğunu vehmediyorlar; ⁶⁹ ama nasıl olsa, [gerçeğin ne olduğunu] yakında öğrenecekler.

69 Lafzen, “Allahla beraber başka ilâh edinenler (yec‘alûn).” İlah sözcüğü, burada kuşkusuz cins ismi olarak kullanılan ve “tanrısal nitelik” taşıdığı... Devamı..

Onlar ki, Allah ile beraber bir başka ilah tanıyorlar. Nasıl olsa yakında gerçeği öğrenecekler! 2/163...167, 17/39, 23/117, 28/88

Onlar ki, Allah’la beraber başka bir ilâh (atama yetkisini) kendilerinde buluyorlar. Nasıl olsa günü gelince (yaptıklarının ne demeye geldiğini) öğrenecekler![2078]

[2078] Allah’a ait mutlak bir özelliği Allah dışında bir başka varlığa yakıştırmak, Allah dışında da tanrılar olduğunu iddia etmekle eş anlamlıdır. Al... Devamı..

Onlar ki, Allah Teâlâ ile beraber başka tanrı edinirler. Artık yakında bileceklerdir.

Onlar Allah'tan başka tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler!

O, Allah ile beraber başka tanrı tutanlar, yakında (yaptıklarının sonucunu) bileceklerdir!

Onlar, Allah ile birlikte başka bir ilah oluşturmuşlardır; nasıl olsa yakında öğrenecekler.

Onlar, Allah ile beraber bir başka ilah tanıyorlar. İleride öğrenecekler!

Onlar, Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. Onlar da yakında görecekler.

Allah ile beraber başka tanrılar benimseyenler yakında bilecekler.

95-96. bayıķ biz ŧap olduķ saña yañśulayıcılar içün anlar kim ķılurlar Tañrı-y- ıla Tañrı daħı ayruķ pes śoñra bileler.

Ol kimseler kim Tañrı Ta‘ālā bile özgeni ma‘būd idindiler. Pes özlerine neolacaġın göreceklerdür.

O kəslər ki, Allaha başqa tanrı şərik qoşdular! Onlar (başlarına gələcək müsibəti, düçar olacaqları əzabı, bütün bəd əməllərinin aqibətini) mütləq biləcəklər!

Who set some other god along with Allah. But they will come to know.

Those who adopt, with Allah, another god: but soon will they come to know.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.