22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 94. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fasde’ bimâ tu/meru vea’rid ‘ani-lmuşrikîn(e)

Artık sen emredildiğin şeyi açıkla ve şirk koşanlardan yüz çevir.

(Ey Nebim ve Onun varisleri!) Sana emrolunan (hüküm ve hakikatleri) açıkça (kâfir ve zalimleri çatlatırcasına) anlat ve müşriklerden yüz çevirip (saldırılarına aldırma ki, onlardan intikamımızı alacağız!)

Artık sen, sana emrolunanı açıktan açığa bildir. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak.

Şimdi sen tebliğ ile emrolunduğun şeyleri, Kur'ân'ı açıkça ilan edip anlatarak inanmayanların cemaatlerini böl, fikirlerini parçala. Grup grup imana kavuşturarak, İslâm toplumuna kat. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşmakta ısrar eden müşriklerin faaliyetlerine karşı tedbir al.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 54/6;68/10.

Sen, emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme.

Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

Şimdi sen, emrolunduğun şeyi, çatlatırcasına bildir ve müşriklerden yüz çevir (sözlerine aldırış etme).

Artık sen, emredildiğini açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.

“Sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir!”

Buyrulduğun şeyi açıkça söyle, eş koşanlardan yüz çeviresin

Artık sen, sana emredilen şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir (onlara itibar etme)!

Sana emr olunanı tebliğ it ve müşriklerden tebâ’ud iyle.

Artık buyrulanı açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme.

Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.

Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

 91-94. âyetlerde de görüldüğü gibi Kur’an-ı Kerim’in bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayanlardan Allah «müşrikler» diye söz ediyor. Bakara sûresi... Devamı..

Öyleyse sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklere de aldırma.

Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.

Şimdi sen her ne ile emrolunuyorsan kafalarına çatlat ve müşriklere aldırma

Emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırma.

Şimdi sen ne ile emrolunuyorsan (kafalarını çatlatırcasına) apaçık bildir. Müşriklere aldırış etme.

Öyle ise emrolunduğun şeyi, çatlatırcasına söyle (açıkça anlat)(1) ve müşriklerden yüz çevir!

(1)“Evet Kur’ân’ın üslûbları (ifâde tarzları) hem garîbdir (alışılandan farklıdır), hem bedî‘dir (eşsizdir), hem acîbdir (hayret vericidir), hem mukni... Devamı..

Sen, sana emrolunana yüzünü dön (o Kur’an’ın bütünlüğüne bak) ve ortak koşanlardan yüz çevir.

Öyleyse sen de sana ne buyruluyorsa onu onlara apaçık bildir. Eş koşanlardan da yüz çevir.

Emrolunduğunu açıktan açığa bildir, müşriklerden de yüz çevir.

Öyleyse sen emredildiğin şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.

O hâlde, ey Müslüman! Sen, birilerini ürkütmeme adına veya kitlelerin anlayışına ters düşüyor gerekçesiyle bir kısım inanç ve ilkeleri örtbas etmeden, fakat nezaket ve hikmeti de elden bırakmadan ve bıkıp usanmadan, sana açıklamanemredilen hakîkatleri korkusuzca haykır! Ve başka güçlerin hükmüne boyun eğerek, birtakım düzmece ilâhları Allah’a ortak koşan o müşriklerden ve onların hayat tarzından uzak dur! Sen onları Bize bırak:

Artık, emredildiğin üzere işine bak; Müşrikler’den yüz çevir!

Resulüm sen, sana emredileni açıkça ortaya dök. Çoktanrıcı müşriklerden uzak dur.

Sen sana emredilen şeyi açıkça söyle! Rabbinin yasalarına uymayanlardan, Allah’tan başka varlıklara yasa koyma hakkı verenlerden yüz çevir. Çünkü onlar; yönetmede, yasa koymada Rabbine ortaklar ediniyorlar.

Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

(Ey Muhammed!) öyleyse sen emrolun-duğun şeyi açıkça ilan et ve müşriklerden uzak dur.

Öyleyse artık, sana [açıklaman] emredilen şeyi açıkça ortaya koy ve Allah’tan başkasına tanrısal nitelikler yakıştıran o kimseleri kendi hallerine bırak:

Ve sen, emrolunduğun vahyi açıkça ortaya koy ve müşriklere de aldırma! 3/186, 11/12, 46/35

O hâlde, artık sana emredileni açıkça ortaya koy[2076] ve şirk koşmayı tabiat hâline getirenlere aldırma![2077]

[2076] Bu emrin Muhammedî davetin bireysel merhaleden kitlesel merhaleye geçmesiyle alâkalı olduğuna dair bir açıklama için bkz: 26:214, not 99. Bu ây... Devamı..

Artık sen emir olunduğun şeyi izhar et ve müşrik olanlara aldırış etme.

Şimdi sen, sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklere aldırma! [54, 6; 68, 10]

Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma.

“Sana ne emredildiyse başlarını çatlatırcasına onlara bildir. Müşriklere de aldırma.

Emrolunduğun şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir!

Sana emrolunanı açıkla, müşriklere de aldırma.

Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.

pes eşkere eyle anı kim buyrulursız. daħı yüz döndür Tañrı’ya ortaķ eyleyicilerden.

Pes cehr‐ile ḳatı eyit Tañrı Ta‘ālā saña buyurġanı. Daḫı yüz ḳaytar müşrik‐lerden.

(Ya Rəsulum!) Sənə əmr olunanı (Qur’anı) açıq-aşkar təbliğ et və müşriklərdən üz döndər!

So proclaim that which thou art commanded, and withdraw from the idolaters.

Therefore expound openly what thou art commanded, and turn away from those who join false gods with Allah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.