25 Haziran 2021 - 15 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 87. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad âteynâke seb’an mine-lmeśânî velkur-âne-l’azîm(e)

(Ey Resulüm ve ümmeti!) Andolsun, Sana (huzur ve şuurla) tekrarlanan yediyi (namazların her rekâtında tekraren okunan ve Kur’an’ın özeti sayılan Fatiha-i Şerifi) ve Yüce Kur'an-ı Azim’i verdik.

Andolsun ki biz sana, tekrarlanan yedi ayeti ve pek büyük olan Kur'an'ı verdik.*

Ve gerçek şu ki: Biz sık sık tekrarlanan ayetlerden oluşan, yedili bir sûre olan Fatiha'yı ve pek büyük Kur'ân'ı sana verdik.

Andolsun ki, biz sana namazda tekrar tekrar okunan yedi âyeti, Fâtiha'yı, birbirini takviye eden yedi büyük sûreyi, tekrarlanarak anlatılan yedi konuyu, yedi şekilde ifade edilen âyetleri, yedi büyük lütfu ve yüce, azametli Kur'ân'ı verdik.

Andolsun sana ikişerlerden yediyi [4] ve Büyük Kur'an'ı verdik.*

Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur'an'ı verdik.

Andolsun ki, biz, sana, (her namazda) okunup tekrarlanan yedi âyeti (Fâtiha sûresini) ve şu büyük Kur'ân'ı verdik.

Andolsun! Biz sana yedi ikili (*) ile büyük Kur’anı verdik.*

Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'ân'ı verdik.[263]*

Biz de sana, tekrarlanan yedi âyetle, ulu Kur'anı verdik

Gerçekten sana sürekli tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik.*

And olsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kuran-ı Azim'i verdik.

Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti[301] ve büyük Kur’an’ı verdik.*

Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik.  *

Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran'ı verdik.*

Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur'ân'ı verdik.

Celâlim hakkı için sana «sebul mesani»yi ve Kur'anı azımi verdik

Ant olsun ki sana seb'an¹ mine'l- mesânî² ve yüce Kur'an'ı verdik.*

Andolsun ki biz sana (namazın her rek'atında) tekrarlanan yedi (âyet-i kerîme) yi ve şu büyük Kur'ânı verdik.

Celâlim hakkı için, sana (namazın her rek'atında) tekrarlanan yedi (âyeti,Fâtiha)yı ve yüce Kur'ân'ı verdik.

Biz sana, tekrarlanan yediyi ve ulu büyük bir Kur’an verdik.

* Biz sana mükerrer [⁹] yedi âyeti [¹⁰] ve Kur/an-ı âzimi verdik.*

Şüphesiz sana tekrarlanan yediyi (iki defa nazil olan Fatiha suresini) ve azametli Kur'an'ı verdik.

Gerçekten Biz sana, hayatın her cephesini kuşatan; yani insanın bulunduğu her yerde sürekli okunarak ve gündemde tutularak tekrarlanan yedi ayetli Fâtiha sûresini —ki Kur’an’ın anahtarı, özü ve esasıdır— ve Fâtiha’nın açılımı olan şu yüce Kur’an’ı bahşettik. İşte bu, bir kula dünyada verilebilecek en büyük nîmettir. O hâlde, bu nîmetin kıymetini iyi bil; Kur’an’ı terk ederek mal ve servet yığma yarışına giren gâfillere imrenme:

And olsun, sana Çok Büyük Kur’ân’ı ve İkişerli’den yedi’yi verdik!

Biz sana tekrarlanan yedi (mesajı) ve yüce Kur’an’ı verdik.**

(Ey Muhammed!) Yemin olsun, sana yedi mûcizeyi1 ve şu büyük Kur’an’ı verdik.*

VE GERÇEK ŞU Kİ, Biz sana sık sık tekrarlanan [ayetlerden oluşan] yedili [bir sure] bahşettik ve [böylece senin önüne] yüce Kur’an'ı [açıp serdik]: 62

Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti (Fatiha’yı) ve yüce Kuran’ı verdik. 1/1...7

DOĞRUSU Biz sana, seb’i mesânî’yi,[2072] yani Yüce Kur’an’ı verdik.*

Zâtı akdesime kasem olsun ki, sana tekrarlanan yediyi (Fatiha sûresini) ve büyük Kur'an'ı verdik.

Şu kesin ki biz sana Seb-i mesânî ile şu yüce Kur'ân'ı verdik. *

Andolsun sana ikililerden yedi ve bu büyük Kur'an'ı verdik.*

Sana o mesânîden[*] yedi taneyi ve yüce Kur’ân’ı verdik.*

Sana, tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik.

Biz sana “tekrarlanan yedi”yi(12) ve azametli Kur'ân'ı verdik.*

Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift mânalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik.

daħı bayıķ virdük saña yidi ikilenicilerde ikilenür daħı ķur’ān’ı ulu.

Taḥḳīḳ biz virdük saña yidi āyet ki Fātiḥa sūresidür. Daḫı ulu Ḳur’ān in‐dürdük saña.

(Ya Rəsulum!) Biz sənə (hər namazda oxunub) təkrarlanan yeddi ayəni (Fatihə surəsini) və (böyük) əzamətli Qur’anı verdik.

We have given thee seven of the oft repeated (verses) and the great Qur’an.

And We have bestowed upon thee the Seven Oftrepeated (Verses)(2008) and the Grand Qur´an.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.