3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 84. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Femâ aġnâ ‘anhum mâ kânû yeksibûn(e)

Buna rağmen kazandıkları şeyler, (ve barındıkları kaya oyması evler uğrayacakları acı sondan kurtulmak için) onlara yetmemiş (ve belayı defedememişti).

Kazandıkları mal ve servet, azabı defedemedi onlardan.

Kazandıkları mal ve servet, başlarına gelen azaptan onları kurtaramadı.

Kayalardan oyarak elde ettikleri evler, dağlardaki kaleler, kazanmaya devam ettikleri servetler, itibarları, onların başına gelenleri engelleyemedi.

Kazandıkları kendilerinden bir şeyi savamadı.

Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.

Böylece elde ettikleri muhkem evlerin, mal ve evlâdların kendilerine hiç faydası olmadı.

Kazandıkları şeyler, onlara hiçbir fayda vermedi.

Kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı.

Yaptıkları hiçbir fayda vermedi !

Yaptıkları şeylerin (oydukları köşklerin) onlara hiçbir faydası olmadı.

Yaptıkları kendilerine bir fayda sağlamadı.

Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.

Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.

Kazandıklarının hiç biri onları kurtaramadı.

Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.

De o kesb ede geldikleri şeylerin kendilerine hiç faidesi olmadı

Sahip oldukları şeylerin, kendilerine hiçbir yararı olmadı.

Binâen'aleyh kazanageldikleri (irtikâb etdikleri) o şeyler kendilerinden (hiç bir azabı) defi edemedi.

Artık kazanmakta oldukları şeylerin, onlara hiçbir faydası olmadı.

Ama yaptıkları o güvenli evlerin onlara hiçbir faydası olmadı.

Kazandıkları evler, mallar kendilerini kurtaramadı.

Böylece kazandıkları şeyler, onları (Allah'tan) müstağni kılmadı.

Ve âhireti kaybetme uğruna kazandıkları ne varsa, hiçbiri onları Allah’ın azâbından kurtaramadı. Çünkü zâlimler, —zaman zaman geçici bir üstünlük elde etmiş görünseler de— eninde sonunda yok olmaya mahkûmdurlar. Öyle ya:

Kazanıyor oldukları şeyler onlara yarar sağlamadı.

Kazandıkları şeyler onlardan hiçbir şeyi savmamıştı.

(Buna rağmen) kazandıkları şeyler, onlara hiçbir fayda vermedi.

ellerine geçirdikleri [güç] kendilerine bir yarar sağlamadı.

Yaptıkları sağlam evler onlara bir fayda sağlamadı. 91/11...15

ve elde ettiklerinden hiçbir şey onların başından belâyı savamadı.

Artık o kazanageldikleri şeyleri kendilerini kurtaramadı.

Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkânlar hiçbir fayda vermedi kendilerine. *

Kazandıkları, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı.

Kazandıkları şeyler hiçbir işlerine yaramamıştı.

Kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı.

Kazandıkları şeylerin onlara hiçbir yararı olmadı.

Kazanıp durdukları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmadı.

pes aśśı eylemedi anlara ol kim oldılar ķazanurlar.

Pes aṣṣı itmedi anlara ḳazduḳları evler.

Gördükləri tədbirlər (möhkəm evlər, qalalar tikmək; var-dövlət yığmaq) onlara heç bir fayda vermədi (Allahın əzabını onlardan dəf edə bilmədi).

And that which they were wont to count as gain availed them not.

And of no avail to them was all that they did (with such art and care)!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.