8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 60. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İllâ-mraetehu kaddernâ(ﻻ) innehâ lemine-lġâbirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Fakat (Hz. Lut’un) karısını takdirimizle (kurtaracaklarımızın dışında bırakıvereceğiz. Çünkü) O geride kalan (kötülüklere dalan hain kimselerden) dir.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yalnız karısını kurtarmayacağız, onun, helak olanlarla beraber şehirde kalmasını takdir ettik.

Abdullah Parlıyan Meali

Yalnız karısını kurtarmayacağız. O'nun helak olacak olanlarla birlikte şehirde kalmasını öngördük.

Ahmet Tekin Meali

“Karısı müstesna. Biz, karısının geride kalanlardan, helâk edilenlerden olmasına hükmettik.” dediler.

Ahmet Varol Meali

Yalnız karısı hariç. Onu, muhakkak azapta kalacaklar arasında olmasını uygun gördük."

Ali Bulaç Meali

'Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Yalnız Lût'un karısını, gerçekten azab içinde kalanlardan takdîr ettik.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Yalnız hanımı müstesna. Onun azap içinde kalacak olanlarla beraber olacağını biliyoruz.” dediler.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Lût'un karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.”[260]*

Besim Atalay Meali (1962)

Yalnız Lût'un karısı, yazdık onun, kalanlardan olmasını»

Cemal Külünkoğlu Meali

Ama karısını değil. Zira eşinin (yaptıkları yüzünden) suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük” dediler.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

58,59,60. Şöyle cevap vermişlerdi: "Biz şüphesiz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi bunun dışındadır. Karısı hariç hepsini kurtaracağız. Karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk."*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

59,60. Lût’un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût’un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz, onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.

Diyanet Vakfı Meali

«(Fakat Lût'un) karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.»

Edip Yüksel Meali

"Yalnız karısı hariç; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık," dediler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yalnız Lût'un karısı müstesnâ, çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ancak karısını takdir ettik o muhakkak kalacaklardandır

Erhan Aktaş Meali

Onun hanımı hariç. Onun, mutlaka geride kalanlardan olmasını takdir ettik.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

«Karısı başka. Biz onun mutlakaa geride kalan kimselerden olması (lüzum) unu takdîr etdik»,

Hayrat Neşriyat Meali

“Ancak karısı hâriç; şübhesiz ki onun (isyankârlığı yüzünden) geride kalanlardan olmasını takdîr ettik.”

İlyas Yorulmaz Meali

“Ancak karısı hariç, biz onun boğulanlardan olmasını planladık (takdir ettik” dediler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

zevcesi başka. Onu kalanlar arasında Allah/ın fiili ile helak için takdir ettik.

Kadri Çelik Meali

“Ama karısını şüphesiz geride kalacak olanlardan kıldık.”

Mahmut Kısa Meali

“Ancak Lût’un kâfir karısı hariç; çünkü biz, onun geride kalan ve helâk edilen inkârcılardan olmasına karar verdik.” Bu konuşmanın ardından melekler, şehri helâk etmek üzere Sodom’a geldiler:

Mehmet Okuyan Meali

Hanımı hariç; onun geride (azaba uğrayanların içinde) kalmasını uygun görmüştük.**

Mehmet Türk Meali

Ama karısı (bunun) dışındadır. Çünkü: onun helâk edilenlerle birlikte (yok edilmesini), uygun gördük.

Muhammed Esed Meali

bir tek, [Allah'ın, hakkında:] ‘Biz geride kalanların arasında olmasını öngördük!’ [dediği, Lût'un] karısı bunun dışında”. 42

Mustafa Çavdar Meali

“Onların içinden de Lut’un hanımı hariç, onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik.” 15/59

Mustafa İslamoğlu Meali

onun karısı hariç! Biz (tercihine bakarak) bunu takdir ettik; çünkü o dökülenlerden biri olmayı seçti.”[2061]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Zevcesi başka, takdir ettik ki, muhakkak o, elbette (azapta) kalacaklardandır.

Suat Yıldırım Meali

58, 59, 60. “Haberin olsun! ” dediler, “Biz, Lut'un ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük. ”

Süleyman Ateş Meali

Ancak karısı hariç. Onun da (suçlularla beraber) kalanlardan olmasını uygun gördük.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ama karısını değil. Onun davranışlarını ölçtük, küller altında kalacaklardan olduğu ortaya çıktı.”

Şaban Piriş Meali

59,60. -Lût ailesini, geride kalanlardan olması kesinleşen karısı dışında- hepsini kurtaracağız.

Ümit Şimşek Meali

“Ancak karısını geride kalacaklar arasında bıraktık.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Lût'un karısı hariç. O günahkârlarla geriye kalacaktır. Öyle takdir ettik."

Eski Anadolu Türkçesi

58-60. eyittiler “bayıķ biz viribinildük bir ķavma yazuķlular illā lūŧ ķavumları bayıķ biz ķurtarıcıvaz anları dükelicükleri illā 'avratını taķdir eyledük bayıķ ol girü ķalıcılardandur.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Ancaq (Lutun) zövcəsi istisna olmaqla! (Allahın əmri ilə) qət etdik ki, o, (küfr etdiyinə görə) əzaba uğrayanlardan (əzab içində qalanlardan) olacaqdır!”

M. Pickthall (English)

Except his wife, of whom We had decreed that she should be of those who stay behind.

Yusuf Ali (English)

"Except his wife, who, We have ascertained, will be among those who will lag behind."(1987)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.