8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle hâżâ sirâtun ‘aleyye mustekîm(un)

Tanrı, işte bu yol dedi, dosdoğru bana varan yol.

(Allah) Dedi ki: “İşte bu, (herkesi cüz’i iradesi ve tercihiyle baş başa bırakıp imtihan etmek) Bana göre dosdoğru olan yoldur.”

Allah buyurdu: “İhlaslı kullarımın gözettiği dosdoğru ve apaçık bir yoldur.

Allah:
“İşte bu yol, bu hayat tarzı, benim teminatım altında olan doğru muhkem, güvenli, mutedil yoldur, İslâmî hayattır” buyurdu.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 1/6-7; 16/9.

(Allah) dedi ki: "İşte bu, bana ait dosdoğru bir yoldur." [2]

2."Koruması bana ait olan" veya "benim dosdoğru gördüğüm yoldur."

(Allah) Dedi ki: 'İşte bu, bana göre dosdoğru yoldur.'

Allah Tealâ şöyle buyurdu: “- İşte (ihlâslı müminleri azıtamıyacağına dair) bu dediğin söz, bana aid gerçek bir yoldur.

Allah: “İşte, sorumluluğu Ben’de olan dosdoğru bir yol! (İsteyen oradan korunmuş olarak gider.)

Allah şöyle buyurdu: “Benim doğru yolum budur.”

Allah buyurdu ki: «Bana gelen doğru yol bu!

(Allah) şöyle buyurdu: “(Bu bahsettiğin samimi kullarımın izlediği yol var ya,) işte dosdoğru yol budur.”

41, 42. Allâh "İhlâs doğrı yoldur. Senin benüm hâlis ’ibâdım üzerinde hiç bir hükmün yokdur. Meğer ki sana ittibâ’ itsünler ve dalâlete sapsunlar" buyurdı.

41,42. 'Allah şöyle dedi: "Benim gerekli kıldığım dosdoğru yol budur; kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır."

41,42. Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur” dedi.

Allah da buyurdu ki: “İşte bana varan doğru yol budur (hâlis kulların yolu).

(Allah) şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.»

Dedi ki: "İşte benim değişmez yasam budur."

Allah şöyle buyurdu: "İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur."

Bu, dedi: bir câdde «teahhüd ederim» dos doğru

(Allah) buyurdu ki: “İşte bu (ihlâs), hakka ulaştıran dosdoğru yoldur.

Allah: “Bu, Bana varan dosdoğru yoldur.¹” dedi.

1- Muhles kullarımın tutukları yol.

Buyurdu ki: «İşte bu, bana göre (hak ve lâyık) olan doğru bir yoldur».

(Allah) buyurdu ki: “İşte bu (ihlâslı kullarımı senin şerrinden korumak) bana âid dosdoğru bir yoldur.”

Allah “Bu yolu, doğru olarak belirlemek bizim üzerimizedir.”

Allah buyurdu: "İşte, bana varan doğru yol budur.

Allah buyurdu: "- Bu tevhit bana gelen doğru bir yoldur [²],

[2] Veya bu tevhit, gözeteceğim doğru bir yoldur.

(Allah) buyurdu ki: “İşte (o kulların yolu) Bana varan dosdoğru bir yoldur.”

(Allah) Dedi ki: “İşte bu (ihlâs), bana varan dosdoğru yoldur.”

Bunun üzerine Allah,şöyle buyurdu: “Bu bahsettiğin samîmî kullarımın izlediği yol var ya, işteher türlü şeytânî ayartmalara karşılık bizzat Benim koruma ve güvencem altında bulunan dosdoğru yol, budur.”

Dedi ki: -“Bu bana doğru bir yoldur”.

Allah: " e zaten anayolumun güvenliği benden sorulur.

Ona; "İşte benim korumayı üzerine aldığım yol budur. Bana kesin olarak inananları, yolumda sapmadan yürüyenleri, yasalarıma uyarak yaşayanları mutlaka korurum. Senin vesveselerin, senin azdırmaların onlara hiç bir şekilde tesir edemez!”

(Allah) şöyle demişti: “İşte bana ait doğru yol budur. [*]

Bu ayeti “Doğru yola ulaştırmak da benim işimdir, bana aittir” şeklinde yorumlayan âlimlerimiz de bulunmaktadır. Yüce Allah İblis’in saptıramayacağını... Devamı..

(Allah, iblise): “İşte benim (doğruluğunu) garanti ettiğim hak yol, şudur;” ¹

1 Bu âyet: “İşte Bana ulaşan dosdoğru yol budur.” şeklinde de tercüme edilebilir.

“Benim için, doğru yol budur:” ³¹ dedi O,

31 Yani, “Benim istediğim (de) budur” -İblis’in (ya da Şeytan’ın) insana iğva vermesi, ayartmaya çalışması; ama Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıy... Devamı..

Allah, “İşte bu dosdoğru yola iletmek de bana aittir.” 2/120, 6/153, 16/9, 92/12

(Allah) buyurdu ki: “(Zaten) bu, kendim için benimsediğim en doğru yol ve yöntemdir;[²⁰⁵⁴]

[2054] Buradaki ‘aleyye, bazıları tarafından ileyye (bana ulaşan) ve hatta sıfat olarak ‘aliyyun (yüce) anlamına da alınmıştır (Ferrâ). Bu tür yorumla... Devamı..

(Rabbi de elbette azdıramazsın, çünkü onlar sadece bana kulluk ederler) İşte bu, (tevhid dini, has kullarımı) bana ulaştıran dosdoğru yoldur.

(Allâh) buyurdu ki: "İşte bana varan doğru yol budur. "

(Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: «Bu bana ait dosdoğru bir yoldur.

Allah buyurdu: “Bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte Ben'im gözettiğim dosdoğru yoldur. ” [16, 9; 1, 6-7]

(Allah) buyurdu ki: "İşte bana varan doğru yol budur."

Ben, halis kullarımı senin azdırmandan, vesvesenden korurum. Yahut: Doğru yol ihlâstır.

Cenâb-ı Hak: "Benim doğrı yolum budur."

Allah dedi ki “Bu, bana varan doğru yoldur.

-Bu benim gösterdiğim dosdoğru yoldur, dedi.

Allah buyurdu ki: İşte bu Bana ulaşan dosdoğru yoldur.

Buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."

eyitti ya'nį Tañrı “uşbu yoldur benüm üzerüme ŧoġru”

Tañrı Ta‘ālā eyitdi: Bu benüm doġru yolumdur.

(Allah) buyurdu: “Mənə görə, bu, düz yoldur! (Və ya: Bu, sonu Mənə gəlib çatacaq doğru yoldur!)

He said: This is a right course incumbent upon Me:

((Allah)) said: "This (way of My sincere servants) is indeed a way that leads straight to Me.(1976)

1976 To be sincere in the worship of Allah is to obtain purification from all stain of evil and exemption from all influence of evil. It changes the w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.