5 Aralık 2020 - 19 Rebiü'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad ‘alimnâ-lmustakdimîne minkum velekad ‘alimnâ-lmuste/ḣirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun sizden öne (veya önceden) geçenleri (bütün kavimleri ve yaratılan türleri) bilmişizdir; ve (yine) andolsun, geride kalanları (gelecek nesilleri) de bilmişizdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun ki önce geçip gidenlerinizi de biliriz, sonraya kalanlarınızı da.

Abdullah Parlıyan Meali

Muhakkak ki, biz sizden önce göçüp gidenleri de her halleriyle biliyoruz. Sizden sonra gelecek olanları da elbet biliyoruz.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun ki biz sizin önceki atalarınızı, önceden ölenlerinizi, geçmiş ümmetleri, itaatte ve iyilikte öne geçenlerinizi, ön saflarda savaşanlarınızı, savaşlarda şehit edilenlerinizi, ilk saflarda namaz kılanlarınızı kesinlikle biliriz. Gelecek nesilleri, henüz yaratılmamışları, hayatta olanlarınızı, Muhammed ümmetini, isyanları ve kötülükleri sebebiyle geride kalanlarınızı, savaş sırasında evlerinde oturanları, şehit edilmeyecekleri, arka saflarda namaz kılanları da biliriz.

Ahmet Varol Meali

Andolsun sizden öne geçenleri de biliriz ve andolsun geriye kalanları da biliriz.*

Ali Bulaç Meali

Andolsun sizden öne (veya önceden) geçenleri bilmişizdir; ve (yine) andolsun, geride kalanları da bilmişizdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Andolsun, içinizden İslâmda öne geçmek istiyenleri de biliriz, geri kalmak istiyenleri de biliriz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Şüphesiz Biz, geçmiş nesilleri de gelecek nesilleri de biliyoruz. (Onun için hiçbir şey kaybolup yok olmaz.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz; geri kalanları da biliriz.

Besim Atalay Meali

Evet, biz biliriz içinizden ileri gidenleri, geri kalanları da

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun ki, biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, sizden önce geçenleri biliriz; and olsun ki, geri kalanları da biliriz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz.

Edip Yüksel Meali

İlerleyenlerinizi de biliriz, geride kalanları da biliriz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki biz, içinizden İslâm'da öne geçmek isteyenleri de biliriz, geri kalmak isteyenleri de biliriz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Kasem olsun ki içinizden öne geçmek istiyenler de ma'lûmumuz, geri kalmak istiyenler de ma'lûmumuz

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki, sizden öncekileri biliyoruz. Ve ant olsun ki sizden sonrakileri de biliyoruz.

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun, sizden öne geçenleri de bilmişizdir, geri kalanları da biz bilmişizdir.

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki, sizden önce gelip geçenleri de biliriz; şübhesiz (kıyâmete kadar) geri kalanları da biliriz.

İlyas Yorulmaz Meali

Sizin içinizden, kendisi için doğru işler yapanları da biz biliriz, yapması gereken doğru şeyleri yapmayanları da yine biz biliriz.

İsmail Hakkı İzmirli

* Biz, içinizden önde gidenler ile arkada kalanları bilmişiz.

Kadri Çelik Meali

Doğrusu sizden, önden gidenleri de geri kalanları da biz pekiyi biliriz.

Mahmut Kısa Meali

Hiç kuşkusuz Biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sizden sonra gelecek olanları da. Ayrıca, iyilik yapmakta öne geçenleri de biliriz, hayır yarışında geride kalanları da.

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun Biz, (her konuda) sizden ileri gidenleri de geride kalanları da biliriz.

Muhammed Esed Meali

Muhakkak ki, Biz sizden önce geçip gidenleri de [her halleriyle] biliyoruz, sizden sonra gelecek olanları da elbet biliyoruz; 23

Mustafa Çavdar Meali

Hiç şüphe yok ki, sizden önce geçenleri bildiğimiz gibi, sizden sonra gelecekleri de biliriz. 2/255

Mustafa İslamoğlu Meali

Doğrusu Biz, sizin içinizden öne geçmek isteyenleri de, bile isteye geride kalanları da biliriz.[2042]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, Biz elbette sizden önce geçenleri de, geri kalanları da biliriz.

Suat Yıldırım Meali

Doğrusu sizden, önden gidenleri de, geri kalanları da Biz pek iyi biliriz. *

Süleyman Ateş Meali

Andolsun, sizden önce geçenleri de bildik, sonra gelenleri de bildik.

Süleymaniye Vakfı Meali

Muhakkak ki biz, sizden yapması gerekenleri yapmış olanları da yapması gerekenleri yapmayıp erteleyenleri de biliyoruz.

Şaban Piriş Meali

Sizden önce geçenleri bildiğimiz gibi, sizden sonra gelecekleri de biliriz.

Ümit Şimşek Meali

Biz sizin ileride olanlarınızı da biliriz, geride kalanlarınızı da.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, sizin önden gidenlerinizi bilmişizdir; yemin olsun, geriye kalanları da bilmişizdir.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sizdən əvvəl kimlər gəlib-gedibsə, onları da bilirik, sizdən sonra kimlər gələcəksə, onları da! (Və ya sizdən əvvəl də, sonra da iman gətirənləri bilirik!)

M. Pickthall (English)

And verily We know the eager among you and verily We know the laggards.

Yusuf Ali (English)

To Us are known those of you who hasten forward, and those who lag behind.(1965)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.