9 Aralık 2021 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İllâ meni-steraka-ssem’a feetbe’ahu şihâbun mubîn(un)

Ancak hırsızlama bir şey duymaya kalkışan olursa onun da ardından apaçık görünen bir ateş yalımıdır gönderdik.

Ancak (buna rağmen) kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da (kovalamak üzere) açık ve parlak bir ateş sütunu izlemektedir. (Yıldız kayması böyle meydana gelmektedir.)

Öyle ki, göğün sırlarını çalmaya kalkışacak olanları, parlak bir ateş parçası izleyip kovalar.

Ancak, dinleme yoluyla bilgi sızdıranlar, bilgi hırsızlığı yapanlar var. Bu sebeple hiç fırsat vermeden, gökten yere doğru akan, kor halindeki alev yalımları onların peşlerini takip eder, işlerini bitirir.*

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir ateş izler.

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

Ancak kulak hırsızlığı eden Şeytan vardır ki, onu, apaçık bir yıldız takip eder (ve üzerine düşerek onu yakar).

Ancak kulak hırsızlığı yapan olur, onun da peşine apaçık bir ateş alevi düşer.

Ancak, kulak hırsızlığına kalkışan olursa, onun peşine de parlak bir ateş alevi takılır.

Kulaktan çalmak isteyeni de, parlak yalınlı ateş kovalar

Ancak (göğün sırlarını çalmak için) dinleme hırsızlığına yeltenen biri olursa onu (akıp yakan) parlak ışıklı bir alev kovalar. *

Eğer oralara dinlemek içün girer ise âşikâr bir şihâba tutılur. [1]*

Fakat kulak hırsızlığı yapan olursa, parlak bir ateş onu kovalar.

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.

Ancak onlardan kulak hırsızlığı eden olursa onu alevli bir ateş mermisi kovalar

Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.

Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab ta'kıb etmektedir

Ancak, kulak hırsızlığı yapan olursa, onu parlak bir alev kovalar.¹*

Ancak kulak hırsızlığı eden (şeytan) vardır ki onun ardına da (bakanların) apaçık (gördüğü) bir ateş parçası düşmekdedir.

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da apaçık parlak (yakıcı) bir ateş parçası ta'kib eder.

Kim gizli gizli (göğü) dinlemeye çalışırsa, onu açık belirgin bir alev takip eder.

Ancak kulak hırsızlığı etmiye kalkışan olursa ne olursa olsun onun ardına parlak bir ateş parçası düşer.

Şu kadar ki kulak misafiri olan kimsenin ardına apaşikâr bir ateş parçası düşer [¹].*

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

Ancak, meleklere yakın bir yapıya sahip olan bu cinlerden, melekler arasında geçen konuşmaları gizlice dinlemeye kalkışarak kulak hırsızlığı yapan olursa, onun da peşine derhal parlak bir alev şeklinde bir yıldız, bir göktaşı takılır ve onu yakıp küle çevirir. Şu hâlde: Geleceği bildiğini iddia eden kahinler, medyumlar, falcılar kesinlikle yalan söylüyorlar. Gaybî bilgilerle dolu olan bu Kur’an, hiçbir cin veya şeytanın müdâhalesine maruz kalmadan, asıl şekliyle insanlığa ulaştırılmıştır.
Bunlar, göklerdeki mucizelerdi.

Ancak kim Kulak hırsızlığı yapmak istediyse, onu açıkça / parlak bir alev izledi.

Ancak duyma (bilgi) hırsızlığı yapan olursa, onun da peşine açık bir alev yumağı takılır. [*]*

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş¹ izler.²*

öyle ki, [(göğün) sırlarını] çalmaya kalkışacak olan(lar)ın 17 ardına hemen parlak bir alev takılır.

Öyle ki vahye kulak hırsızlığı yapmak isteyen olursa, onu parlak bir ateş kovalar. 37/1...10, 72/26...28, 55/33...35, 67/5

Fakat kim ki (gayb konusunda) kulak hırsızlığına soyunur, onun peşine ayan açık parlak bir alev takılır.[2036]*

Ancak o ki, kulak hırsızlık etmiş olur. Artık onu da apaçık bir ateş parçası takip eder.

16, 17, 18. Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. [25, 61; 85, 1; 26, 212; 37, 8-10] {KM, Luka 10, 18}*

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ışın kovalar.*

Ancak kulak hırsızlığı(dinleme) yapan olabilir, onu da hemen parlak bir ateş parçası takip eder.

Ancak kulak hırsızlığı yapmak isteyen olursa onu parlak bir ateş kovalar.

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir alev izler.(2)*

Ancak kulak hırsızlığı eden olur; onun peşine de parlak bir ateş alevi düşer.

17-18. daħı śaķladuķ anı her dįvden sürilmiş lįkin ol kim uġurlayın duttı ķulaķ ardınca oldı anuñ bir pāre od bellü.

İllā uġurlayın işiden feriştehler tesbīḥini, pes anuñ ardına atalar ulu şu‘leod küresinde.

Lakin (şeytanlardan) kim (mələklərin söhbətinə) xəlvəti qulaq assa, onu odlu bir axan ulduz (məş’əl) tə’qib edər (və üstünə düşüb yandırar).

Save him who stealeth the hearing, and them doth a clear flame pursue.

But any that gains a hearing(1953) by stealth, is pursued by a flaming fire, bright (to see).(1954)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.