4 Ağustos 2021 - 25 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vehafiznâhâ min kulli şeytânin racîm(in)

Ve onu kovulan her şeytandan koruyuverdik. (Kulak hırsızlığı yapmak ve kader programının günlük taksimindeki bazı sırları kapmak üzere şeytanların burçlara çıkmasını engelledik.)

Ve onu, bütün taşlanmış Şeytanlardan koruduk.

Ve onları kovulmuş her türlü şeytani güce karşı, koruma altına aldık.

Onları, kovulmuş, itaat dışına çıkmış bütün şeytanlardan, şeytanî güçlerden, şeytanların yaklaşıp zarar vermesinden koruduk.

Ve onu, her kovulmuş şeytandan koruduk.

Ve onu her kovulan şeytandan koruduk.

Ve göğü, taşlanan (Allah'ın rahmetinden koğulan) her Şeytandan koruduk.

Onları her nevi kovulmuş şeytandan koruduk.

Onu kovulmuş her türlü şeytana karşı koruduk.

Kovulan her şeytandan, koruduk onu

16-17. Andolsun ki, biz gökyüzüne burçlar (yıldız kümeleri) serpiştirdik ve onları (ibret nazarıyla) bakanlar için süsledik. Biz onları kovulmuş her şeytandan koruduk (oraya yaklaşamazlar).*

Onları, kovulmuş her şeytandan koruduk.

Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.

Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk.

Ve onları her kovulmuş şeytandan koruduk.

Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.

Hem onu her «şeytanir racîm»den hıfz ettik

Onu her racim¹ şeytandan² koruduk. *

Biz onları taşlanan (sürülen, koğulan) her şeytandan koruduk.

Hem onu, her kovulmuş olan şeytandan koruduk.

Göklerin bu düzenini her türlü kovulmuş bozguncu güçlerden de koruduk.

Onu her sürgün şeytandan sakladık,

Ve onu her kovulan şeytandan koruduk.

Ve göğü, bütün lânetli şeytanların istilâsından koruduk. Dolayısıyla, ister cin ister insan olsun, hiçbir şeytan, evrenin boyutlarını aşıp melekler katına yükselemez, gayble ilgili bilgiler çalmak üzere burçlara yükselip melekler arasındaki konuşmaları dinleyemez.

Onu lanetlenmiş her bir şeytan’dan koruduk.

Onu (göğü), taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk. [*]*

Ve onu bütün¹ lânetlenmiş² şeytanlardan koruduk.³*

Ve onları kovulmuş her türlü şeytanî güce 16 karşı koruma altına aldık;

Ve biz bu vahyi, ilahi rahmetten dışlanmış her şeytani güçten muhafaza ettik. 37/1...10, 72/26...28

Ve onları (bilir bilmez) atan[2034] her tür şeytanî güçten koruduk.[2035]*

Ve onu her bir taşlanmış şeytandan koruduk.

16, 17, 18. Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. [25, 61; 85, 1; 26, 212; 37, 8-10] {KM, Luka 10, 18}*

Ve onu, her recim (taşlanmış, kovulmuş uydurma sözler atan) şeytandan koruduk.

(Birinci kat) Göğü, taşlanmış şeytanların hepsinden koruduk.[*]*

Onu lanetlenmiş şeytanlardan koruduk.

Ve onu kovulmuş herbir şeytandan koruduk.

Ve onu/onları, her kovulup taşlanmış şeytandan koruduk.

17-18. daħı śaķladuķ anı her dįvden sürilmiş lįkin ol kim uġurlayın duttı ķulaķ ardınca oldı anuñ bir pāre od bellü.

Daḫı ṣaḳladuḳ anı her oda atılmış şeyṭān[dan].

Onları hər bir məl’un (Allahın dərgahından qovulmuş, rəhmətindən kənar edilmiş, daşqalaq olunmuş) Şeytandan qoruduq.

And We have guarded it from every outcast devil,

And (moreover) We have guarded them(1951) from every evil spirit accursed:(1952)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.