20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velekad ce’alnâ fî-ssemâ-i burûcen vezeyyennâhâ linnâzirîn(e)

Andolsun ki gökte burçlar halkettik ve göğü, seyredenlere bezedik.

Andolsun, gökte bazı burçlar (büyük yıldız durakları) kıldık ve onu gözleyenler (dikkatle izleyenler) için süsledik (cezbedici yorumlara müsait hale getirdik).

Gerçekten de biz, gökyüzüne takım halinde yıldızları yerleştirdik ve onları seyredenler için süsleyip bezedik.

Andolsun, biz gökte bir takım burçlar planlayıp yerleştirdik. Göğü, baktığını görebilenler için süsledik.

Andolsun, biz gökde burçlar oluşturduk ve onu bakanlar için süsledik.

Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.

Gerçekten biz, gökte burclar yarattık ve göğü, bakan kimseler için yıldızlarla süsledik;

Andolsun! Biz gökte burçlar kıldık, onları ibretle bakanlar için süsledik.

Gerçekten de biz gökyüzüne büyük takımyıldızları/burçlar serpiştirdik ve onları seyredenler için süsleyip bezedik.[252]

[252] Burûc kelimesi hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, X, 307-314.

Gökte burçlar yapıp, görenlerçin bezedik

16-17. Andolsun ki, biz gökyüzüne burçlar (yıldız kümeleri) serpiştirdik ve onları (ibret nazarıyla) bakanlar için süsledik. Biz onları kovulmuş her şeytandan koruduk (oraya yaklaşamazlar).

Bkz. 25/61, 26/212, 37/8-10, 85/1 Ayette sözü edilen burçların astroloji burçlarıyla, hele o burçlara izafe edilen esrarengiz güçlerle bir alakası yok... Devamı..

Semâda burclar halk itdik nazar-ı ’ibretle bakanlar içün tezyîn iyledik.

And olsun ki, gökte burçlar meydana getirdik, onları bakanlar için donattık.

Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.

Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik.

Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik.  

 Burç, aslında yüksek köşk demektir. Gökyüzünde özel bir şekilde toplanmış olan birtakım yıldızlar kümesine de bu manada burç denilir. Bu kümelerin me... Devamı..

Gökte galaksiler yerleştirdik, ve gözleyenler için onları süsledik.

Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.

Şanım hakkı için biz Semâda burclar yaptık ve onu ehli nazar için tezyin eyledik

Kasem olsun ki biz, gökte (birtakım) burçlar (yıldız kümeleri) yarattık ve (ibretle) bakanlar için onu (göğü) süsledik.

Ant olsun, Biz, semada burçlar yaptık ve bakanlar için onu donattık.

Andolsun, biz gökde burçlar yapmış, onları (ibretle) temâşâ edenler için süslemişizdir.

And olsun ki (biz), gökte burçlar yaptık ve onu, seyreden kimseler için süsledik!

Biz göklerde takım yıldızlar (burçlar) ile donatarak, bakanlar için göğü süslemiş olduk.

İşte Biz gökyüzünde burçlar yaptık. Onları süsledik de, bakanlara güzel görünsünler diye.

* Biz, gökte burçlar yaptık, onları temaşa edenler için donattık.

Andolsun Biz gökte burçlar/yıldız kümeleri var ettik ve onları bakanlar için süsledik.

Şüphesiz biz gökte burçlar kıldık ve onu bakanlar için süsledik.

Şüphesiz Biz, uzayın derinliklerine büyük takım yıldızları serpiştirerek, göğe muazzam burçlar yerleştirdik ve onu, hayranlık ve ibretle seyredenleriçin, parlak birer inci demeti gibi ışıldayan gökcisimleriyle süsleyipgüzelleştirdik.

And olsun, Gök’te burçlar yaptık!
Bakanlar için onu süsledik.

Gök yüzünü, burçlarla donattık, göz zevkine uygun düzenlemeler yaptık.

Andolsun! Gökyüzünde burçlar yaptık. Gökyüzünü bakanlar için süsledik.

Yemin olsun ki biz gökte birtakım burçlar yarattık [*] ve bakanlar için onu süsledik. [*]

Benzer mesaj: Burûc 85:1.,Benzer mesajlar: Sâffât 37:6; Fussilet 41:12; Mülk 67:5.

Yemin olsun (bir de) Biz, gökte burçlar¹ yarattıkve o (göğü) seyredenler için süsledik.²

1 Burç: Bakanların gözüne çarpacak kadar yüksek köşk, şehir surlarının, kalelerin yüksek yerleri demektir. Gökyüzünde özel bir durumda bir araya gelmi... Devamı..

GERÇEKTEN DE, Biz gökyüzüne büyük takım yıldızları ¹⁵ serpiştirdik ve onları, seyredenler için süsleyip bezedik:

15 Burûc terimini “büyük takım yıldızları” olarak aktarmamız Tâcu’l-‘Arûs’a dayanmaktadır; klasik müfessirlerden Beydâvî, Beğavî ve İbni Kesîr terime ... Devamı..

Oysa biz, uzayda yıldız kümeleri var ettik ve onları seyredenler için süsledik. 37/6, 67/5

DOĞRUSU Biz, gökyüzünde yıldız kümeleri[²⁰³³] var ettik; ve onları (ibret nazarıyla) bakanlar için süsledik.

[2033] Burûc: Kök anlamı “dikkat çekmek” ya da “sığınak” olan kelime burada “Yıldız kümeleri” ya da “takım yıldızları” manasında kullanılmıştır (Külli... Devamı..

Andolsun ki biz gökte (yıldız kümelerinden) bir takım burçlar yarattık ve göğü (ibret gözü ile) seyredenler için süsledik.

(O burçların birbiri ile ve melekut alemi ile ilgisini, Rablerinin hükümranlık sınırının sonsuzluğunu görüp, ilme'l yakîn mertebeden ayne'l yakîn mert... Devamı..

Ve biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik

Andolsun ki, Biz gökte burçlar yaptık ve onu nazar edenler için tezyin ettik.

16, 17, 18. Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. [25, 61; 85, 1; 26, 212; 37, 8-10] {KM, Luka 10, 18}

Burç: Kale, hisar, yüksek köşk mânalarına gelir. Gökyüzünde özel bir şekilde toplanmış olan birtakım yıldız kümelerine de burç denilmiştir. Bu kümeler... Devamı..

Andolsun biz, gökte burçlar yaptık. Ve onu bakanlar için süsledik.

Burc: yüksek köşk, demektir. Gökte toplanan birtakım yıldızlar kümesine burc denilir. Bu âyet, gökte bulunan çeşitli yıldız kümelerine işâret etmekted... Devamı..

Biz semâda burclar yaratdık ve onları, görenleri hayrete düşürecek yıldızlarla süsledik.

(Birinci kat) Gökte[*] yıldızlar (burçlar) oluşturduk. Seyredenler için onları süsledik.

[*] Birinci kat gök. Bu gök şu an için bizim bildiğimiz evrendir. Kuran, bu evrenden(gökten) hariç 6 tane daha göğün üst üste inşa edildiğini bildirme... Devamı..

Gökte burçlar varettik ve onları bakanlar için süsledik.

Biz gökyüzünde burçlar(1) yaptık ve seyredenler için onu süsledik.

(1) Bir anlamıyla yüksek köşk, kule veya kale demek olan burç, diğer anlamıyla da, gökyüzündeki yıldız topluluklarını ifade etmektedir. Âyet ise, açık... Devamı..

Yemin olsun, biz gökte burçlar oluşturduk ve onu/onları, seyredenler için süsledik.

[134a] daħı bayıķ ķılduķ gökde burçlar daħı bezedük anı baķıcılar içün.

Taḥḳīḳ biz yaratduḳ gökde on iki burc, daḫı bezedük anları yılduzlar‐ıla gören kişilere.

Biz səmada bürclər yaratdıq, onlara baxanlar üçün (ulduzlarla) bəzədik.

And verily in the heaven We have set mansions of the stars, and We have beautified it for beholders.

It is We Who have set out(1949) The Zodiacal Signs(1950) in the heavens, and made them fairseeming to (all) beholders;

1949 Evil having been described, not as an external thing, hut as a taint of the soul, we have in this section a glorious account of the purity and be... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.