7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İbrahim Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elhamdu li(A)llâhi-lleżî vehebe lî ‘alâ-lkiberi ismâ’île ve-ishâk(a)(c) inne rabbî lesemî’u-ddu’â/-(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Hamd Allah'a aittir ki, O bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı İşitendir."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hamd Allah'a ki ihtiyarlığımda bana İsmail'i ve İshak'ı verdi. Şüphe yok ki Rabbim, duayı mutlaka duyar.

Abdullah Parlıyan Meali

En içten ve tüm eksiksiz övgüler, kocamış halimde bana İsmail ve İshak'ı armağan eden Allah'a mahsustur. Duaları, yakarışları işiten, elbette benim Rabbimdir.

Ahmet Tekin Meali

“İhtiyar hâlimde, bana İsmâil'i ve İshak'ı lütfeden, Allah'a hamdolsun. Benim Rabbim dualara icabet eder.” diyordu.

Ahmet Varol Meali

Yaşlılıkta bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı duyandır.

Ali Bulaç Meali

'Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

İhtiyarlık halimde bana İsmâil'i ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamd olsun. Gerçekten Rabbim duayı kabul edendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

“İhtiyarlığım üzere bana İsmail ve İshak’ı bağışlayan Allah’a hamdolsun. Şüphesiz benim Rabbim, duaları işitendir.”

Bayraktar Bayraklı Meali

“İhtiyarlık çağımda bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim, duayı işitendir.”

Besim Atalay Meali (1962)

«Allaha hamdola, İsmail'i, İshak'ı, yaşlı çağımda bana bağışlamıştır, benim Tanrım işitir duayı !»

Cemal Külünkoğlu Meali

“Bana yaşlılığımda İsmail ile İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim (bütün yakarışları, bütün) duaları işiten (ve kabul eden)dir.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Kocamışken, bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.”

Diyanet Vakfı Meali

«İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.»  *

Edip Yüksel Meali

"İhtiyarlık çağımda bana İsmail'i ve İshak'ı bahşeden ALLAH'a övgüler olsun. Rabbim, dualarımı işitir."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"İhtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lutfeden Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hamd o Allaha ki bana ıhtiyarlık halimde İsmail ve İshakı ihsan buyurdu, şüphe yok ki rabbım her halde duayı işitiyor

Erhan Aktaş Meali

“Hamd, yaşlılığımda bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a aittir. Kuşkusuz, benim Rabbim duayı işitendir.”

Hasan Basri Çantay Meali

«Bana (şu) ihtiyarlığ (ım) a rağmen İsmâîli ve Ishaakı bahş eden Allaha hamd olsun. Çünkü benim Rabbim düâyı elbette işidendir».

Hayrat Neşriyat Meali

“İhtiyar hâl(im)de bana İsmâîl'i ve İshâk'ı ihsân eden Allah'a hamd olsun! Şübhesiz ki Rabbim, elbette (her) duâyı hakkıyla işitendir.”

İlyas Yorulmaz Meali

“Yaşlılığımda İsmaili ve İshakı bana bağışlayan Allaha hamd olsun. Benim Rabbim duaları işitendir.”

İsmail Hakkı İzmirli

Bana ihtiyarlığımda İsmail ve İshak/ı bahşeden Tanrı/ya hamdolsun. Çünkü Rabbim duayı işitir.

Kadri Çelik Meali

“Hamd, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a aittir. Şüphesiz benim Rabbim, mutlaka duayı işitendir.”

Mahmut Kısa Meali

“Sonsuz şükürler olsun Rabb’ime ki, şu ihtiyar hâlimde bana İsmail’i ve İshak’ı armağan etti. Gerçekten benim Rabb’im, bütün yakarışları, bütün duâları işitendir.”

Mehmet Türk Meali

“İhtiyarlığ(ım)a rağmen bana İsmail’i ve İshakı armağan eden Allah’a hamdolsun. Şüphesiz benim Rabbim (kendisine yapılan) duâyı hakkıyla işitendir.”

Muhammed Esed Meali

“En içten övgüler, kocamış halimle bana İsmail ile İshâk'ı armağan eden Allah'a özgüdür! Duaları, yakarışları işiten elbette benim Rabbimdir:

Mustafa Çavdar Meali

“Her türlü övgü ve sena, ihtiyarlığımda bana İsmail ve İshak’ı bağışlayan Allah’ım sana aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. 11/69...73, 15/51...56, 51/24...30

Mustafa İslamoğlu Meali

“Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak’ı bahşeden Allah’a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir:

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Hamdolsun o Allah'a ki, bana ihtiyarlık çağında İsmail'i ve İshak'ı ihsan buyurdu. Şüphe yok ki Rabbim, elbette duayı bihakkın işiticidir.»

Suat Yıldırım Meali

“Hamd olsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen, bu ihtiyarlık halimde İsmâil ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur. ”

Süleyman Ateş Meali

İhtiyarlık çağımda bana İsma'il ve İshak'ı lutfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim du'ayı işiten(kabul buyuran)dır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Her şeyi güzel yapmak, kocamış olmama rağmen bana İsmail ile İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Rabbim duaları elbette işitir.

Şaban Piriş Meali

İhtiyar halimde, bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir.

Ümit Şimşek Meali

“Hamd olsun Allah'a ki bu yaşlı halimde bana İsmail ile İshak'ı bağışladı. Hiç şüphe yok ki Rabbim duaları işitendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"İhtiyar yaşımda bana, İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamd olsun! Benim Rabbim, duayı gerçekten çok iyi duyar."

Eski Anadolu Türkçesi

“ögmek Tañrı’nuñdur ol kim baġışladı baña ķocalıķ üzere ismā'įl’i daħı isḥāķ’ı bayıķ çalabum işidicidür du'āyı.”

Bunyadov-Memmedeliyev

İxtiyar çağımda mənə İsmail və İshaqı bəxş etmiş Allaha həmd olsun! Həqiqətən, Rəbbim duaları eşidəndir!

M. Pickthall (English)

Praise be to Allah Who hath given me, in my old age, Ishmael and Isaac! Lo! my Lord is indeed the Nearer of Prayer.

Yusuf Ali (English)

"Praise be to Allah, Who hath granted unto me in old age Isma´il and Isaac: for truly my Lord is He, the Hearer of Prayer!(1917)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.