30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ra’d Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

‘Âlimu-lġaybi ve-şşehâdeti-lkebîru-lmute’âl(i)

Gizliyi de bilen, açıkta olanı da bilen çok büyük ve yüce bir Tanrıdır.

 O, gaybı da müşahede edileni (görülmeyeni de görüleni) de Bilendir. (Pek ve Tek) Büyüktür, en Yücedir.

O Allah, yaratılmışların akılla idrak edemeyecekleri şeyleri ve onların görüp, gözleyebildikleri şeyleri de, tam olarak bilmektedir. Büyük olan O'dur. İnsanî tanımlarla tanımlanabilecek herşeyin ve herkesin üstünde ve ötesindedir O.

O duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. Çok büyüktür. Yücelerden yücedir.

(O) gaybı da görüneni de bilendir, büyüktür, yücedir.

O, gaybı ve müşahede edileni bilendir. Pek büyüktür, yücedir.

O, gaybı ve hazırı bilen çok büyük üstün varlıktır.

O, görünen ile görünmeyen âlemleri bilendir, en büyük ve en yücedir.

O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, çok büyüktür; yücedir.

Bilir göze görüneni, göze görünmiyeni, o büyüktür, o yüce

O, yaratılmışların duyu ve tasavvurlarının ötesinde olanları da onların görüp gözleyebildikleri şeyleri de tam olarak bilendir. (Gerçek anlamda) büyüklük ve yücelik, yalnızca O'na aittir. O, var olan ve var olması mümkün olan her şeyin üstündedir.

Gaybı da âşikârı da bilür ekber ve ’âlîdir.

9,10. Görüleni de görülmeyeni de bilen, yücelerin yücesi büyük Allah'a göre, aranızdan sözü gizleyen ile, açığa vuran ve geceye bürünerek gizlenip gündüzün ortaya çıkan arasında fark yoktur.

O, gaybı da görülen âlemi de bilendir, çok büyüktür, çok yücedir.

O, görüneni de görünmeyeni de bilir; O, büyüktür, yücedir.

O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.

Gizliyi ve açığı Bilendir; Büyüktür, Yücedir.

Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir.

gayb-ü şehadeti bilen keberi müteâl

O, görüleni de görülmeyeni de (hakkıyla) bilendir, (O’nun şanı çok) büyüktür (ve O çok) yücedir.

Görüneni ve görünemeyeni bilendir. O, Mutlak Büyük'tür ve Her Şeyden Yüce'dir.

O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir, çok büyükdür, her şeyden yücedir O.

(O,) görünmeyeni de görüneni de hakkıyla bilendir; Kebîr (pek büyük)tür, Müteâl(herşeyden yüce)dir.

Allah gizli olanları da, açıkta olanları da bilen ve tasavvur edilenlerden (akılla tespit edilemeyecek kadar) daha yücedir.

O, görünmiyeni de görüneni de bilendir, büyüktür, yücedir.

O, gaibi, hazırı bilir. O her şeyden büyüktür, yücedir [⁵].

[5] Câiz olmayan her şeyden münezzehtir. Kudretiyle her şeyden yücedir.

O, algılanamayanı [ğayb] ve algılananı [şehâde] bilendir. Kebîr’dir², Mute’âl’dir.³

2 El-Kebîr: Çok büyük, çok ulu. 3 El-Mute’âl: Zat itibariyle aşkın, yüceler yücesi.

O, gaybı da müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir.

O, yaratılmışların algılama sınırları ötesindeki âlem olan gayb’ı da, duyularla kavranabilen şehâdet âlemini de bilir. Gerçek anlamda büyüklük ve yücelik, yalnızca O’na aittir ve O, beşeri ölçülerle tanımlanabilecek her şeyin üzerinde ve ötesindedir.

Müteâl / Aşkın / Yücelmiş Şehadet’i ve Gayb’ı bilmekte olan Büyük Allah!

Kainatın görünen ve görünmeyen yüzünü bilir. Yüceler yücesidir.

Allah sizin bilip bilmediğiniz, görüp görmediğiniz âlemi bilir. Allah’ın bilgisinden hiçbir şey gizli değildir. Ama sizler sadece görmenizi, bilmenizi sağladığımız şeyleri görür bilirsiniz. Şüphesiz Allah her konuda çok üstün, çok büyük ve çok güçlüdür. Onun için onlar inkâr ederek Rabbine bir şey yapabileceklerini sanmasınlar, hiçbir şey yapamazlar. İnkârları sadece kendilerini cehenneme sokar. Akıl edip düşünseler ya!

Görünmeyeni de görüneni de bilendir, büyüktür, çok yücedir.

O, görülmeyeni de görüleni de bilir. O büyüktür, her şeyden yücedir.¹

1 Bunlar gizli olan bilgilerdir ve bunları ancak Allah bilir. Bu bilgiler ise; “kıyamet’in zamanı, yağmurun yağdırılması, rahimlerde olan, bir kimseni... Devamı..

O, yaratılmışların duyu ve tasavvurlarının ötesinde olanları da, onların görüp gözleyebildikleri şeyleri de tam olarak bilmektedir. ²⁰ Büyük olan O’dur; var olan veya olması mümkün her şeyin/herkesin üstünde ve ötesinde ²¹ olan O.

20 Bkz. 6. sure, 65. not.21 Kur’an’da sadece bir kere ve burada geçen Allah’ın müte‘âl sıfatı, O’nun var olan ve olması mümkün her şeyin üstünde ve öt... Devamı..

O idrak alanına giren şahadet âlemini de, idrak sınırları dışında kalan gayb âlemini de bilendir. O her şeyden uludur, yüceler yücesidir! 10/61, 67/13-14

O, gayb ve şehadet âleminin, her şeyi bilen âlimidir; mutlak büyüktür, mutlak aşkındır.[¹⁹⁴⁸]

[1948] Allah’ın mutlak aşkınlığını doğrudan ifade eden el-Mute‘âlin kullanıldığı tek yer burasıdır.

O, gaybı da âşikârı da bilendir, yücelerin Yücesidir:

O, gaybı da görülen âlemi de bilendir, çok büyük, çok yücedir.

O (Hâlık-ı Zîşan) gizliyi de ve açıkta olanı da bilicidir. Pek büyüktür, her şeyden üstündür.

Gayb ve şehâdet alemini de, görünmeyen ve görünen âlemi de bilen, büyük ve yüce olan O'dur.

(O), gizliyi ve aşikareyi bilendir, büyüktür, yücedir.

Gâib ve hâzırı, gizli ve âşikârı bilicidir. Kadri büyük ve cümleden yüksek ve 'âlîdir.

O, görünmeyeni de görüneni de bilir; büyüktür, yücedir.

Gizliyi de ortada olanı da bilen, yücelerin yücesi büyük Allah'tır.

O görüneni de bilir, görünmeyeni de. O herşeyden büyük, herşeyden yücedir.

Gaybı da görünen âlemi de bilendir/Alîm'dir O... Kebîr, sınırsızca büyük O'dur; Müteâl, sonsuzca yüce O'dur.

ġaybı bilici daħı ħāżırı ulu yüce.

Ġaybı bilicidür daḫı ḥāżırı. Ulu, yüce.

O, qeybi də, aşkarı da biləndir, (hər şeydən) böyükdür, ucadır! (Allah eyibsizdir, nöqsansızdır. Onun heç bir şəriki yoxdur!)

He is the Knower of the invisible and the visible, the Great, the Nigh Exalted.

He knoweth the unseen and that which is open: He is the Great, the Most High.(1814)

1814 A verse of matchless rhythm in Arabic.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.