22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ra’d Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu ya’lemu mâ tahmilu kullu unśâ vemâ teġîdu-l-erhâmu vemâ tezdâd(u)(s) vekullu şey-in ‘indehu bimikdâr(in)

Allah, her dişinin, neye gebe kalıp ne doğuracağını ve ana karnında dölün zamanına göre orada ne kadar eksik, ne kadar fazla kalacağını bilir ve onun katında her şeyin sayılı bir zamanı, ölçülü bir müddeti var.

(Cenab-ı) Allah, her dişinin neyi yüklendiğini (neye hamile kaldığını) ve döl yataklarının neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. (Bebeğin anne karnındaki bütün gelişimi Allah’ın yaratması iledir.) O’nun katında her şey bir miktar (ölçü ve takdire) göredir.

Allah her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi, ne kadar erken bırakacağını veya süresinden fazla bekleteceğini de bilendir. O'nun katında var olan ve var olacak olan herşey, bir ölçü ve amaca bağlı kılınmıştır.

Her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksik organlı ve erken dışarı atacağını, dünyaya getireceğini, neyi günden güne büyüterek, halden hâle dönüştüreceğini Allah bilir. O'nun katında her şey bir ölçü, bir plan, bir karar dahilinde yürür.

bk. Kur’an-ı Kerim, 23/13-14; 39/6; 53/32.

Allah her dişinin ne taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. O'nun katında her şey bir ölçü iledir.

8-13.Taberani`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Erbed bin Kays ile Amir bin Tufeyl Medine`ye gelerek Resulullah (a.s.)`ın huzuru... Devamı..

Allah, her dişinin neyi yüklendiğini (neye hamile kaldığını) ve döl yataklarının neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. O'nun katında her şey bir miktar (ölçü ve denge) iledir.

Allah, her dişi neye gebe kalır, (erkeğe veya dişiye, iyi kimseye veya kötü olana) onu bilir. Rahimlerin neyi eksik ve neyi ziyade edeceğini de bilir (doğacak yavrunun sağlam veya sakat, tek veya ikiz, müddeti az veya çok...) Allah katında her şey bir ölçü iledir.

Allah, her dişinin ne taşıdığını, rahimlerin neyi düşürdüğünü, neyi geliştirdiğini bilir. Her şey O’nun yanında belli bir miktar iledir.

Allah, her dişinin neyi taşımakta olduğunu, gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır.

Allah bilir her dişinin yükünü, rahimlerin ne artırıp, neyi eksilttiğini; ölçüyledir her şey onun katında

Her bir dişinin neye gebe olduğunu ve rahimlerin neyi ne kadar erken bırakacağını, neyi ne kadar (olağan süresinden) fazla bekleteceğini bilen Allah'tır. Çünkü (yarattığı) her şey O'nun katında bir ölçüye ve bir amaca bağlı kılınmıştır.

Döllenme zamanında kadının vücuduna intikal eden milyonlarca erkek hücresi belli aşamalardan geçtikten sonra sadece bir tanesi yumurtanın hücre zarını... Devamı..

Allâh kadının karnında taşıdığını bilür ve rahimde olanın noksan ve ziyâdesini bilür. Allâh’ın ’indinde her şey hesâblıdır.

Allah her dişinin rahminde taşıdığını, rahimlerin düşürdüğünü ve alıkoyduğunu bilir. O'nun katında her şey bir ölçüye göredir.

Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey O’nun katında bir ölçü iledir.

Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü iledir.

ALLAH her dişinin yüklendiğini, rahimlerin eksilttiğini ve arttırdığını bilir. O'nun yanında her şey belli bir ölçüye göredir.

13:8 Bak 4:119.

Her dişinin neye gebe olduğunu Allah bilir. Ve rahimler ne eksiltir, ne arttırır, onu da bilir. O'nun katında her şeyin bir ölçüsü vardır.

Allah, o bilir her dişi neyi hamil olur? Ve rahimler, ne eksiltir ne artırır, her şey onun ındinde bir mıkdar iledir,

Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. O'nun katında her şey koyduğu düzene göre işlemektedir.

Allah, her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi artık yapacağını bilir. Onun nezdinde her şey ölçü iledir.

Allah, her dişinin neye gebe kalacağını ve rahimlerin neyi eksiltip, neyi ziyâde edeceğini bilir. Çünki O'nun katında herşey (kader olarak yazılı) bir ölçü iledir.

Allah her dişinin ne yüklendiğini (erkek mi, dişi mi) bilir. Aynı zamanda rahimlerin içerisinde ki taşıdıklarını, ne zaman bırakacağını ve ne kadar zaman fazla tutması gerektiğini de bilendir. Çünkü O’nun katında her şey bir ölçüye göredir.

Allah her dişinin karnında ne taşıdığını bilir, döl yataklarının neleri eksilttiğini, neleri artırdığını da bilir. Onun yanında her nesne ölçü iledir.

Allah her dişinin, ne taşıdığını, döl yataklarının neyi eksik, neyi artık yaptığını [⁴] bilir. Her şey onun yanında miktara göredir.

[4] Erkek veya dişi olduğunu, gebelik müddetinden eksiz veya artık olduğunu, döl yatağındaki çocuğun bir veya birden fazla olduğunu, dölün nakıs veya ... Devamı..

Allah, her dişinin neyi yüklendiğini (neye hamile kaldığını) ve döl yataklarının neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. O'nun katında her şey bir miktar (ölçü) iledir.

Allah, her dişi varlığın karnında neler taşıdığını ve rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını, ne zaman ve nasıl doğum yapacağınıbilir. Bütün bu hârika işleri yaratan ve yöneten sadece O’dur. Çünkü Allah katında her şey, belli bir amaç ve ölçüye göre takdir edilmiştir.Öyle ki:

O’nun katında her şey bir ölçüyledir.
Her bir dişi ne taşıyacak, Rahimler ne yüklenecek ve ne artıracak / üretecek, Allah biliyor.

Allah, her dişinin neye gebe olduğunu bilir. Rahimlerin, ne kadar erken ne kadar geç doğum yapacağını da bilir. Her şeyin dozu Allah tarafından ayarlanmıştır.

Rabbin her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı eksilttiği şeyi bilir. Her şey Rabbinin katında ölçü iledir. Rabbin her konuda ölçüleri belirleyen yasalarını koymuştur. Hiçbir şey Rabbinin yasasının dışına çıkamaz. İnkâr edenlerin inkârları bile Rabbinin yasası gereğidir. Rabbiniz onlara inkâr etme özgürlüğü vermeseydi asla inkâr edemezlerdi. Hepiniz iman edenlerden olurdunuz. Rabbiniz dünya hayatını bir sınama alanı olarak yaratmıştır. İnsanlara iman etme, inkâr etme, Rabbinin dünyadaki yaşamları için emrettiği yasalara uyma uymama konusunda seçim yapma, seçimlerinden dolayı sorumluluk üstlenme yetkisi vermiştir. Yeryüzünde yaşayan insan kendi özgürlük alanında inkâr eder, yasalarımıza karşı çıkar, zulüm yapar, kendisinin veya insanların uydurduğu yasalara göre yaşar. Bunları yaparken ben yapıyorum bana kimse karışamaz der. Hâlbuki Rabbin onlara bunları yapabilme gücünü ve hakkını vermiş, yasasına böyle yazmıştır. Aynı şekilde diğer insanlara zulme karşı çıkma, zalimlerin zalimliklerine izin vermeme, haklarına sahip çıkma hakkı da vermiştir. Her iki tarafı da seçtiklerinden sorumlu tutulmuştur. Düşünmüyorlar mı? İnsanların özgür iradesi ile seçemedikleri, mutlaka yasamıza uydukları şeyler vardır. Annelerini babalarını seçemezler. Bebeklikten başka şekilde doğamazlar. Birden bire büyüyüp kocaman insan olamazlar. Ölüme çare bulamazlar. Yemeden içmeden yaşayamazlar. Tuvalet ihtiyacını duyduklarında aman bana ne ben tuvalete gitmek istemiyorum diyemezler. Üremek için erkek kadına, kadın erkeğe ihtiyaç duyar. Biz üremeyi kadın kadına veya erkek erkeğe yaparız diyemezler. Rabbin yasaları doğrultusunda insanlara seçme hakkı verdiği gibi, seçme hakkı vermediği konuları da yasasıyla belirlemiştir. Yasamızda insanların seçme hakkı olmadığı konularda sorumluluğu yoktur. Biz insanlara bu gerçekleri anlayacak akıl, zekâ, irade verdik. Niçin düşünüp akıl etmiyorlar?

Allah her dişinin neyi taşımakta olduğunu (neye gebe olduğunu), rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi artırdığını bilir. [*] O’nun katında her şey bir ölçü iledir. [*]

Burada rahimlerdeki yavruların sayısı, tam veya eksiklikle dünyaya gelmesi, rahimde kalış süresi, erken veya vaktinde doğum, yavrunun normal doğması v... Devamı..

...(O da) Allah’tır.¹ (O Allah) her dişinin neye gebe olduğunu,² ana karınlarının neyi eksiltip neyi artırdığını³ bilir. Onun katında her şeyin bir ölçüsü vardır.

1 Bu âyetin başındaki “Allah” lâfzı, önceki âyetteki “hâdî” kelimesinden bedeldir. Çünkü Allah’tan başka Peygamberler de dâhil hiçbir “hâdî” yoktur. B... Devamı..

Her bir dişinin neye gebe olduğunu ve rahimlerin neyi ne kadar erken bırakacağını, neyi ne kadar [olağan süresinden] fazla bekleteceğini bilen Allah’tır. ¹⁸ Çünkü [yarattığı] her şey O’nun katında bir ölçüye ve bir amaca bağlı kılınmıştır. ¹⁹

18 Unsâ terimi, insan için de, hayvan için de dişi varlığı belirtir. “Erken düşürme/erken bırakma” sözü ister gebelik süresinin beklenenin altına düşm... Devamı..

Allah, her dişinin neyi yüklendiğini ve rahimlerin neyi eksiltip, neyi artırdığını iyi bilir. Zira O’nun katında her şey, bir yasa ve bir ölçüye göredir. 22/5, 42/49-50

Allah, her dişinin karnında ne taşıdığını, rahimlerin neyi ne kadar eksiltip[1946] neyi ne kadar artıracağını da bilir: Zira her şey, O’nun katında bir ölçü ve gayeye bağlanmıştır.[1947]

[1946] el-Ğayd: Su için “İçine almak, içine çekip tüketmek”. Tufan hikâye edilirken ve ğîda’l-mâ’ ibaresiyle suların çekildiği ifade edilir. Ancak ins... Devamı..

Allah Teâlâ her dişinin neyi yükleneceğini ve döl yataklarının neyi eksiltir ve neyi olacağını bilir ve her şey O'nun yanında bir miktar iledir.

İşte O Allah'tır ki her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını, ve rahimlerin neleri eksik bırakıp, artırdığını bilir. Doğrusu O'nun katında her şey bir ölçü iledir. [23, 13-14; 39, 6; 53, 32]

Rahimlerin kazanıp artırması. Mesela beden bakımından kimin tam cüsseli, kimin kısa boylu olacağını bilir. Mâ mevsûle olup, yumurtanın dölyatağına tut... Devamı..

Allah, her dişinin neyi yüklendiğini ve Rahimlerin neyi eksiltip artırdığını bilir. Onun yanında her şey, bir miktar iledir.

Yüklendikleri çocukları dışarı çıkardıklarını ve içine aldıkları yavruları.

Allah her dişinin ne taşıdığını, rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi artırdığını bilir. O’nun yanında her şey bir ölçüye bağlanmıştır[*].

[*] İşte kader budur. Allah herşeye bir ölçü koymuştur.

Allah her dişinin rahminde ne taşıdığını, rahimlerin neyi düşürdüğünü ve neyi alıkoyduğunu bilir. O'nun katında her şeyin bir ölçüsü vardır.

Allah her dişinin ne yüklendiğini, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilir. Onun katında herşey belirli bir miktar iledir.(6)

(6) Bir kadının bedeninde, hayatı boyunca olgunlaşacak yumurta hücrelerinden çok daha fazlası, o dünyaya gelmeden önce depolanmıştır. Yetişkin çağa ge... Devamı..

Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağı bilir. O'nun katında her şey bir ölçüye bağlıdır.

Tañrı bilür am kim götürür her dişi daħı anı kim ekser oġulcanlar daħı anı kim arturur daħı her nesene anuñ ķatında endāze-y-iledür.

Tañrı bilür anı kim ḳarnında her dişi, daḫı anı kim eksür oġulcanlar daḫıanı kim arturur. Daḫı her nesne anuñ ḳatında endāze‐y‐iledür.

Allah hər bir dişi məxluqun (bətnində) nə daşıdığını (oğlan, yaxud qız doğacağını), bətnlərin nəyi əskildib, nəyi artıracağını (qadınların bari-həmlini doqquz aydan tez, yaxud gec yerə qoyacağını, doğulacaq uşağın sağlam və xəstə olacağını, çox, yaxud az yaşayacağını) bilir. Hər şey Onun yanında müəyyən bir ölçü ilədir. (Hamının ruzisi əzəldən müəyyən edilmişdir. Hər kəsin iste’dadı, qabiliyyəti öz-özünə artıb-əskilməz. Allahın bilmədiyi heç bir şey yoxdur. )

Allah knoweth that which every female beareth and that which the wombs absorb and that which they grow. And everything with Him is measured.

Allah doth know what every female (womb) doth bear,(1813) by how much the wombs fall short (of their time or number) or do exceed. Every single thing is before His sight, in (due) proportion.

1813 The female womb is just an example, a type, of extreme secrecy. Not even the female herself knows what is in the womb—whether it is a male young ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.