4 Temmuz 2022 - 5 Zi'l-Hicce 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
Ra’d Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Selâmun ‘aleykum bimâ sabertum feni’me ‘ukbâ-ddâr(i)

Esenlik size derler, sabrettiğinizden dolayı; gerçekten de dünya yurdunun bu sonucu, ne de güzeldir.

"Sabrettiğinize karşılık selam size. (İman, itaat ve cihadla değerlendirilen dünya) Yurdun(un) sonu(nda ulaştığınız cennet) ne güzeldir!"

“Dünyada müslüman olmanızdan dolayı katlandığınız her türlü zorluk ve sıkıntılara göğüs germenizin karşılığı olarak, size selam olsun” diyeceklerdir. Hal böyleyse, ahirette erişilecek olan bu mutlu son, ne hoş ve ne güzel!

“Sabrederek mücadeleye devamınıza karşılık, size selâm olsun, selâmette olun, siz selâmete erdiniz (selâmün aleyküm). Dünya yurdunun sonu, cennet ne güzeldir.” diyecekler.

bk. Kur’an-ı Kerim, 38/50.

"Sabretmenize karşılık size selâm olsun. (Dünya) yurdunun sonu ne güzeldir!" (derler)

'Sabrettiğinize karşılık selam size. (Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel.'

“- Sabrettiğiniz için size, selâm olsun! Ahiret saadeti ne güzeldir!...”

“Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun! Dünya yurdunun en güzel sonucu, işte budur!” derler.

“Sabrettiğiniz için selâm size. Ahiret yurdunun ödülü ne güzeldir!” derler.

«Selâm olsun size, sabrınız dolayısiyle; imdi son yurt ne güzel!» diye girerler

23-24. (Bu mutlu akıbet,) Adn cennetleridir. Kendileri ile birlikte iyi davranışlı ataları, eşleri ve çocukları bu cennetlere girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerek (şöyle seslenir): “(Allah için dünyanın zorluklarına karşı) sabretmenizden dolayı selâm olsun sizlere! (Gördüğünüz gibi geçici dünyanın ardından) gelen sonsuzluk yurdu (olan cennet) ne güzeldir!”

Melekler: "Selâmun ’aleyküm, siz sabırda sebât itdiniz, dâr-ı ’ukbânın ikāmeti ne kadar tatlıdır." diyecekler.

22,23,24. Onlar, Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizlice ve açıkça sarfederler; iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldırırlar; işte onlara bu dünyanın iyi sonucu, girecekleri Adn cennetleri vardır; babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oraya girerler. Melekler her kapıdan yanlarına girip: "Sabretmenize karşılık size selam olsun; burası dünyanın ne güzel bir sonucudur!" derler.

“Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!”

(Melekler:) Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! (derler).

"Sabrettiğinizden ötürü selam (barış ve huzur) size olsun. Bu ne güzel son durak!"

"Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!"

Selâm sizlere, sabrettiğiniz için bakın ne güzel: yurdun ukbası

“Sabretmeniz ¹ nedeniyle size selâm olsun. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir.”

1- Allah\ın yolundan gitmek için kararlılık göstermeniz, dayanıp direnmeniz, sıkıntılara göğüs germeniz.

«Sabretdiğiniz şeylere mukaabil sizlere selâm (ve selâmet). Dâr (-i dünyân) ın en güzel sonucudur bu»!

(Ve:) “Sabrettiğinizden dolayı size selâm olsun; işte (dünya) yurdun(un) âkıbeti(olan Cennet) ne güzeldir!” (derler).

“Allah’ın selamı, doğru olan her şeye sahip çıkmanızdan (sabretmenizden) dolayı, üzerinize olsun. Bu kavuştuğunuz ne güzel bir sonuç.

Şöyle diyecekler: "Esenlik size! Sizler ki katlanmayı bildiniz. Ne güzel dünya sonudur bu!"

23, 24. Aden Cennetleri vardır ki ona kendileri, babalarından, zevcelerinden, zürriyetlerinden salih olanlar girerler. Melekler de her kapıdan [³] onların yanına girerler de derler ki siz katlandınız, bunun için size selâm olsun [⁴] bu, dâr-ı dünyanın ne güzel akıbetidir.

[3] Cennetlerin veya köşklerin her kapısından ziyaret için girerler.[4] Veya sabrınıza mükâfat olarak Allah sizi her türlü afattan saklamıştır.... Devamı..

(Onlara), “Sabretmenize karşılık size selâm olsun! Ahiret yurdu ne güzel!” (denilir).

(Melekler derler ki) “Sabrettiğinize karşılık selam (esenlik) size. Dünya yurdunun sonu pek de güzeldir.”

Dünyadagösterdiğiniz sabrın karşılığı olarak, ebedî huzur, esenlik ve selâm size olsun! Bakın, ne güzelmiş âhiret yurdunun mutlu sonu!”

“Sabrettiğiniz sebebiyle size selâm olsun; Yurd’un akıbeti ne güzeldir!”.

Selâm! Sabrınızın karşılığı olarak dünyayı ne kadar da güzel noktaladınız “ diyecekler.

"Dünya hayatında inancınız doğrultusunda yaşarken, gösterdiğiniz azim, kararlılık, mücadeleniz için selam sizlere! Dünya hayatının sonucu olan cennet ne güzeldir!"

23,24. (O yurt) durmaya değer cennetlerdir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte gireceklerdir. [*] Melekler de “Sabretmenize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir!” (diyerek) her kapıdan onların yanına varacaklardır.

Benzer mesajlar: Mü’min 40:8; Tûr 52:21; İnşikâk 84:9.

(Ve onlara): “Sabrettiğiniz için Allah’ın selamı üzerinize olsun. (Dünya) yurdunun sonucu (olan âhiret saadeti) ne güzeldir.” derler.

“Size selâm olsun! Çünkü siz (iyilikte) sebat ettiniz!” [diyecekler]. (Hal) böyleyse, ahirette erişilecek olan bu mutlu son ne hoş ve ne güzel!

“Selamün Aleyküm size/tebrikler sıkıntılara göğüs gererek sabrettiğinizden dolayı mutluluk yurduna hoş geldiniz! Ne güzel bir yurttur burası.” derler. 7/46, 10/10, 16/32, 39/73

“Selam sizlere! (Bu Rabbinizin rızasını elde etme yolundaki) direncinizin bir sonucudur.[¹⁹⁶²] Bakın işte: dâr(-ı dünyanın) ardından gelen mutlu son, ne muhteşemdir!”[¹⁹⁶³]

[1962] Parantez içi açıklama 22. âyette lafzen yer alan gerekçenin burada zımnen yer aldığı düşüncesiyle konulmuştur. [1963] ‘Ukbâ, hemen tüm otori... Devamı..

(Derler ki) sabrettiğinizden dolayı üzerinize selâm olsun. Artık ne güzel yurdun akıbeti.

23, 24. O güzel akıbet Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp: “Sabretmenize karşılık size selamlar, selâmetler! Dünya diyarının ne güzel âkıbetidir bu! ” diyecekler. [38, 50] {KM, Vahiy 21, 12-13}

Sabretmenize karşılık selam size, yurdun sonu ne güzel! (derler).

"Sabrınız sebebiyle size Allâh'ın selâmı olsun" dirler. Dâr-ı âhiret ne güzel bir yerdir.

“Esenlik ve güvenlik sizedir (Selamun aleykum)! Bu, sabrınızın karşılığıdır. O dünyanın sonu ne güzel oldu!” derler.

-Sabretmenize karşılık size selam olsun; burası yurdun en iyisi, ne güzeldir! derler.

“Sabrettiğiniz için selâm olsun size,” derler. “Dünya yurdunun ne güzel sonucudur bu!”

"Selam size, sabrettiğiniz için! Ne güzeldir şu sonsuzluk yurdu!" derler.

“selām olsun üzerüñüze [128b] andan ötürü kim śabr eyledüñüz pes ne eyüdür śoñ sarāy!” ya'nį uçmaķ.

Eydürler: Selām olsun size andan ötürü kim ṣabr eyledüñüz. Pes ne eyüdürṣoñ sarāy.

“(Dünyada Allah yolunda bütün çətinliklərə) səbr etdiyinizə görə sizə salam olsun! Axirət yurdu (Cənnət) nə gözəldir!” – deyəcəklər.

(Saying): Peace be unto you because ye persevered. Ah, passing sweet will be the sequel of the (heavenly) Home.

"Peace unto you for that ye persevered in patience! Now how excellent is the final home!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.