28 Kasım 2022 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ra’d Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veli(A)llâhi yescudu men fî-ssemâvâti vel-ardi tav’an vekerhen vezilâluhum bilġuduvvi vel-âsâl(i) ۩

Göklerde ve yeryüzünde ne varsa, sabah ve akşam, isteristemez, kendileri de, gölgeleri de Allah'a secde eder. ۩

(Unutmayınız ki) Göklerde ve yerde her ne varsa -isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa- (hepsi) Allah’a secde etmektedirler (ve O’nun hükmüne boyun eğmektedirler). Sabah akşam gölgeleri de (O’na secde halindedir. Her şey Allah’ın tayin ve takdir ettiği hizmet üzerindedir.) ۩

Göklerde ve yerde olan herşey ve herkes, isteyerek veya zorunlu olarak; onların gölgeleri de, sabah akşam uzayıp kısalarak Allah'a secde etmektedirler. ۩

Göklerdeki ve yerdeki akıllı ve sorumlu varlıkların hepsi ve onların gölgeleri, gündüzün ilk ve son saatlerinde, isteseler de, istemeseler de yalnız Allah'a secde ederler. ۩

bk. Kur’an-ı Kerim, 12/8; 16/48-49.

Göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez, gölgeleri de sabah ve akşam, Allah'a secde eder. ۩

Göklerde ve yerde her ne varsa -isteyerek de olsa, istemeyerek de olsaAllah'a secde eder. Sabah akşam gölgeleri de (O'na secde eder). ۩

Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileride , gölgeleri de sabah, akşam Allah'a secde eder. (Ona boyun eğmeğe mecburdurlar.) (*) ۩

Göklerde ve yerde olan herkes, gölgeleri ile beraber, isteyerek ve istemeyerek sabah-akşam yalnızca Allah’a secde ediyorlar. ۩

Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam, ister istemez, sadece Allah'a secde ederler. ۩

Göklerde, yerde ne ki varsa, kendileri de, gölgeleri de, ister istemez akşam sabah Allaha secde eder ۩

Göklerde ve yerde olanların hepsi, isteyerek yahut istemeyerek Allah'a secde ederler. Gölgeleri de sabah akşam (secde ederler). ۩

Bkz. 16/48“Boyun eğmek/saygı duymak” anlamına gelen “secde” sözcüğünün yaygın anlamı ise “alnımızı hürmetle yere koymaktır”. Burada zorunlu duruştan ... Devamı..

Semâvâtda ve arzda ne var ise tav’an ve kerhen Allâh’a secde ider. Gögeler bile sabah akşam önünde secde iderler. ۩

Yerde ve göklerdeki kimseler de, gölgeleri de, sabah akşam, ister istemez Allah'a secde ederler. ۩

Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah’a boyun eğer. ۩

Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam, isteseler de istemeseler de Allah’a secde ederler. ۩

Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. ۩

Göklerde ve yerde olan herkes ister istemez ALLAH'a secde eder. Gölgeleri de sabah akşam...

İnkarcılar bile Tanrı'ya secde ederler, yani O'nun egemenliğini ister istemez kabul eder ve O'nun yasalarına uyarlar. İnkarcılar, yaşamlarının her ala... Devamı..

Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde ederler. ۩

Halbuki Göklerde ve Yerde kim varsa ister istemez Allaha secde eder kendileri de gölgeleri de sabah akşam ۩

Göklerde ve yerde olanlar ve gölgeleri, isteyerek veya istemeyerek, sabah akşam¹ Allah'a secde² ederler. ۩

1- Hiç durmadan. Sürekli. Bütün bir gün. 2- Allah\ın yasasına göre hareket ederler.

Göklerde ve yerde kim varsa onlar da, gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allaha secde eder. ۩

Hem göklerde ve yerde bulunan kimseler ve onların gölgeleri, sabah-akşam (bir kısmı) isteyerek, (bir kısmı da) istemeyerek (de olsa) Allah'a secde eder.(2) ۩

(2)Bu âyet-i kerîme, Kur’ân-ı Kerîm’deki on dört secde âyetinin ikincisidir. Tilâvet secdesinin ta‘rîfi için, bakınız; (sahîfe 175, hâşiye, 2)... Devamı..

Göklerde ve yerde olanlar, isteyerek veya istemeyerek de olsa Allah’a secde ederler. Aynı zamanda gölgeleri de sabah akşam secde ediyor. ۩

Yerlerde, göklerde ne varsa, gölgeleriyle birlikte, erte, akşam, ister istemez, Allah’a secde ederler. ۩

Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez Allah/a sabah ve akşam [⁴] secde ederler. ۩

[4] Gece, gündüz yani her vakit.

Göklerde ve yerde olanlar ve onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah’a secde etmektedirler.⁶ ۩

6 Bu ayet secde ayetidir.

Hâlbuki göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. ۩

Göklerde ve yerde bulunan melek, insan, cin, hayvan ve benzeri bütün varlıklar,ya müminlerde ve meleklerde olduğu gibi isteyerek, yâhut —bağlı oldukları fiziksel ve toplumsal ilkelere farkında olmadan uymak zorunda olan kâfirler, hayvanlar ve diğer varlıklarda olduğu gibi— mecburen Allah’a boyun eğmektedirler ve sadece kendileri değil, onların gölgeleri de, sabah akşam uzayıp kısalmak sûretiyle, Allah’ın evrene yerleştirdiği fiziksel yasalara harfiyen boyun eğmektedirler. ۩

Yer ve Gökler’deki kimseler de, gölgeleri de
Akşam Vakitleri ve Sabah Vakitleri ister istemez Allah’a secde ediyorlar. *(S E C D E)*
۩

Göklerde ve yeryüzünde yaşayan tüm varlıklar, sabah akşam Allah'a ister istemez saygı gösterirler, hem de gölgeleriyle. ۩

Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabahla akşam arası Allah’ın koyduğu yasaya boyun eğer. Hiçbir şekilde Allah’ın yasalarına aykırı davranamazlar. ۩

Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri [*] de sabah akşam ister istemez (zorunlu olarak) yalnızca Allah’a secde ederler. [*] ۩

Bu ayet Nahl 16:48-49. ayetlerle okunmalıdır.,Bu ayet Kur’an’daki 14 [tilavet] secdesinden birisidir. Secde ayetleri için bkz. A‘râf 7:206; Ra‘d 13:15... Devamı..

Göklerde ve yerde kim varsa,¹ ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam (sürekli olarak) sadece Allah’a secde eder. ۩

1 (مَنْ) akıllılara delalet ettiği için, buradaki secde edenlerden kastedilen akıllı varlıklardır.

Göklerde ve yerde var olan her şey ve herkes isteyerek yahut zorunlu olarak Allah’ın önünde eğilmektedirler; ³³ onların gölgeleri de sabah akşam bunu yapmaktadır. ³⁴ ۩

33 Yescud (“yere kapanır” yahut “yere kapanırlar”) ifadesi, Zemahşerî’ye göre, yaratıkların Allah’ın iradesine, yani O’nun kendi bünyelerinde ve içind... Devamı..

Göklerde ve yerde olan her iradeli varlık ve onların gölgeleri, sabah ve akşam ister istemez/mecburen Allah’a boyun eğerler. 16/48, 17/44 ۩

Göklerde ve yerde olan her varlık, onların sabahtan akşama (ilâhi yasaya bağlı olarak değişip duran) gölgeleri de dahil, ister istemez Allah’a secde ederler.[¹⁹⁵⁵] ۩

[1955] Zımnen: Gölgesine bile söz geçiremeyen insanın Allah’tan bağımsız bir hayat iddiası gülünçtür. Allah’ın yasasına boyun eğme bağlamında eşya ve ... Devamı..

Ve göklerde ve yerde kim var ise ve gölgeleri sabah ve akşam vakitleri ister istemez Allah Teâlâ'ya secde eder. ۩

Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa, isteyerek veya istemeyerek, hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a secde ederler. [16, 48-49; 12, 18] {KM, Mezmurlar 148} ۩

Göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez Allah'a secde ederler. Gölgeleri de sabah akşam (uzanıp kısalarak O'na secde etmektedirler). ۩

Göklerde ve yerde olanlar ve bunların gölgeleri, gündüz ve gice, istekleriyle veyâ cebren Allâh Te'âlâ'ya secde iderler. ۩

Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez Allah'a boyun eğerler (secde)[*]. Gölgeleri de bunu öğle ve ikindide yapar. ۩

[*]Secde esasen boyun eğmedir. Yaygın anlamı, anlı saygıyla yere koymaktır. Burada boyun eğme anlamı tercih edilmiştir. İnsanlar Allah'a iki türlü kul... Devamı..

Yerde ve göklerde olanlar gölgeleriyle beraber sabah akşam, ister istemez Allah'a secde ederler. ۩

Göklerde ve yerde kim varsa, hattâ sabah akşam onların gölgeleri de ister istemez Allah'a secde eder.(10) ۩

(10) Ne onların kendileri, ne de yalvardıkları, gölgelerine bile söz geçiremezler; onların dilleri başka şey söylerken, bedenleri, hayatları, hattâ gö... Devamı..

Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve sabah-akşam Allah'a secde eder. ۩

daħı Tañrı’ya secde eyler ol kim göklerdedür daħı yirde geñlülikden daħı geñsüzlikden daħı gölgeleri anlaruñ irtelemekde daħı giceye yaķınlarda. ۩

Daḫı Tañrıya secde eyler ol kim göklerdedür daḫı yirlerdedür geñlülikdendaḫı geñsüzlikden, daḫı gölgeleri anlaruñ irtelemekde, daḫı giceye yaḳınlar‐da. ۩

Göylərdə və yerdə kim varsa, (özləri də), kölgələri də səhər-axşam istər-istəməz Allaha səcdə edər! (Yer üzündəki mö’minlər sidqi-ürəkdən, kafirlər və münafiqlər isə ürəkdən istəməyərək, lakin dünyada müəyyən bir mənfəət əldə etmək xatirinə və ya kiminsə, nəyinsə qorxusundan Allaha səcdə edərlər!) ۩

And unto Allah falleth prostrate whosoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, as do their shadows in the morning and the evening hours. ۩

Whatever beings(1824) there are in the heavens and the earth do prostrate themselves to Allah(1825) (Acknowledging subjection),- with good-will or in spite of themselves:(1826) so do their shadows:(1827) in the morning and evenings. ۩

1824 Notice that the original of what I have translated "whatever being" is the personal pronoun man, not ma. This then refers to beings with a person... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.