22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ra’d Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Huve-lleżî yurîkumu-lberka ḣavfen vetame’an veyunşi-u-ssehâbe-śśikâl(e)

Öyle bir Tanrıdır ki sizi korkutan ve umduran şimşeği o çaktırır ve yağmurla dolu ağır bulutları o meydana getirir.

O size şimşeği korku ve umut (hem bazı felaket ve ürküntülerin sebebi, hem rahmet ve bereket müjdesi) olarak gösteren, (yağmur yüklü) ağırlaşmış bulutları (inşa edip) ortaya çıkarandır.

O Allahtır ki, üzerinize düşme tehlikesiyle korkutarak ve getireceği bereket ve mahsüllerle umutlandırarak, şimşeği gösterip, yağmur yüklü ağır bulutları da meydana getirendir.

O, size, korku ve ümit içinde şimşeği gösteren, yağmur yüklü ağır bulutları meydana getirendir.

Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren, ağır bulutları oluşturan O'dur.

O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren, (yağmur yüklü) ağırlaşmış bulutları (inşa edip) ortaya çıkarandır.

Size korku ve ümid içinde şimşek gösteren, yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

O Allah’tır, korkutarak ve umutlandırarak şimşeği size gösteren ve ağır bulutlar inşa eden. [Şimşek ve şimşeğin gösterilmesi, çakması, ağır bulutların denizler kadar su taşıması ve faydalı bir şekilde yere inmesi, Allah’ın mucizelerindendir.]

Bir korku ve ümit vesilesi olarak şimşeği size gösteren ve ağır bulutları yaratan O'dur.

Korkuyla, umutla şimşeği odur size gösteren, odur ağır bulutlan türeten

O (Allah), hem bir korku ve hem de (bereketli yağmuru müjdeleyen) bir ümit (vesilesi) olarak size şimşeği gösteren ve (yağmur yüklü) bulutları meydana getirendir.

Allah’ın bulutlara taşıttığı suyu, insanın kendisi taşımaya kalksa bunun ne kadarını taşıyabilir, az bir kısmını taşısa da bu iş insana neye mal olur ... Devamı..

Allâh te’âlâ şimşeği gözünizde parlatarak havf ve tama’ tevlîd ider, yağmurla mahlûl bulutları yükselten odur.

Korku ve ümide düşürmek için size şimşeği gösteren, yağmurla yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.

O, size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve (yağmur dolu) ağır bulutları meydana getirendir.

O, size korku ve umut olarak şimşeği gösteren ve ağır bulutları oluşturandır.

Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

odur ki size korku ve ümid içinde şimşek gösterir, ve o ağırlıkla bulutları inşa eder

O, korkutan şimşeği gösteren ve umut olarak yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.

O, size korku ve ümîd salarak şimşeği gösteren, (yağmurla ağırlaşmış) yüklü bulutları peyda edendir.

Size korku ve ümid içinde şimşeği gösteren ve (yağmur) yüklü bulutları(1)meydana getiren O'dur.

(1)“Atılmış pamuk gibi bu câmid (ruhsuz), şuursuz bulut, elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdâdımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkm... Devamı..

Şimşekleri umut ve korkunun belirtisi olarak size gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren de O dur.

Size şimşeği gösterip de korku ile umut salan, yağmur dolu bulutları var eden Odur.

Size, korkudan, ümitten [⁶] dolayı şimşeği çaktıran, yağmurla ağırlaşan bulutları peyda eden O/dur.

[6] Zararından korkmak, yağmur ummak için.

O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren ve de (yağmur yüküyle) ağırlaşmış bulutları meydana getirendir.

Hem korku, hem de bereketli yağmurları müjdeleyen bir ümitkaynağı olarak, size şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O’dur.

Korku ve ümit vermek üzere Şimşeği size gösteren, Yağmur Yüklü Bulutlar’ı yaratan O’dur.

Size önce şimşeği gösterip içinize biraz korku biraz ümit salarken bulutlara yağmur yükleyen de odur.

Allah korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Arkasından yıldırımlarını gönderendir.

Size korku ve ümit olarak [*] şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana getirip (sevk eden) de O’dur.

Şimşek bir taraftan “büyük bir fırtınanın gelme­si”nin ve 13. ayette de dile getirildiği üzere “yıldırımların gönderilmesi”nin habercisi olabileceği i... Devamı..

Size hem korku, hem de umut kaynağı olarak şimşeği gösteren, (yağmur yüklü) ağır bulutları yaratan, (sadece) O (Allah)’tır.¹

1 Bu ayette temsili bir istiare düşünülebilir. Yani Allah, size şimşeği çaktırır ve onu size gösterir. Siz de onu görünce hem korkarsınız, hem de ümid... Devamı..

[HEM] KORKUYU, [hem de] umudu ²⁷ tattırmak için size şimşeği gösterip (yağmur) yüklü bulutları çağıran O’dur;

27 Yani, Kur’an’da sık sık imanı ve manevî kurtuluşu simgeleyen yağmur umudunu. Bu ayetle söylem, yeniden bu surenin başında (2-4. ayetlerde) işlenen ... Devamı..

O Allah’tır, size şimşeği göstererek korku ve ümidi bir arada yaşatan; ardından yağmur yüklü bulutları var edip ortaya çıkaran. 2/19-20, 24/43, 30/24

SİZE korku ve ümidi (birlikte) yaşatmak için şimşeği gösterip yağmur yüklü bulutları sevk eden O’dur.[1952]

[1952] Hayatın yasası budur: “Zorlukla beraber tarifsiz bir kolaylık vardır” (94:5).

O, o (Hâlık-ı Azîm) dir ki, size korku ve ümit için şimşeği gösterir ve ağır ağır bulutları yaratır.

Size şimşeği göstererek, hem korku hem ümit verir, yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur.

O'dur ki size, korku ve umud içinde şimşeği gösterir. (Yağmurla yüklü) ağır, ağır bulutlar yapar.

Şimşeği görünce onun tahribatından korkarsınız, fakat yağmurun işâreti olduğu için sevinir, yağmur umarsanız.

Bir korku ve bir umut olsun diye size şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları oluşturan, O’dur.

Korku ve ümide düşürmek için size şimşeği gösteren, yağmurla yüklü bulutları vareden O'dur.

Size hem korku, hem ümit içinde şimşeği gösteren(7) ve ağır bulutları(8) inşa eden de Odur.

(7) Şimşek, Güneş yüzeyini kat kat geride bırakan sıcaklığıyla ve koca şehirlerin uzun zaman enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek gücüyle ürkütücü bi... Devamı..

Size, hem korku hem ümit olsun diye şimşeği gösteren O'dur. Yüklü yüklü bulutları da O oluşturuyor.

ol oldur kim gösterür size ıldırımı ķorķmaķ içün daħı ummaķ içün ya'nį yaġmuri daħı ķoparur bulıdı aġırlar.

Ol oldur gösterür size yıldırım ḳorḳmaġ‐ıçun, daḫı ummaġ‐ıçun. daḫıḳoparur bulıdı aġır‐ıla.

Sizə qorxu və ümid (bir tərəfdən ildırımın verəcəyi tələfatdan qorxmaq, digər tərəfdən də yağış istəmək) məqsədilə şimşək göstərən, (yağışla yüklənmiş) ağır buludları yaradan da Odur.

He it is Who showeth you the lightning, a fear and a hope, and raiseth the heavy clouds.

It is He Who doth show you the lightning, by way both of fear and of hope:(1818) It is He Who doth raise up the clouds, heavy with (fertilising) rain!

1818 Here then is the climax to the answer of the sarcastic challenge of the Unbelievers for punishment, in language of great sublimity. Why look to e... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.