20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 99. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felemmâ deḣalû ‘alâ yûsufe âvâ ileyhi ebeveyhi vekâle-dḣulû misra in şâa(A)llâhu âminîn(e)

Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman o, anasına, babasına sarıldı, kucakladı onları ve Allah'ın izniyle dedi, emin olarak girin Mısır'a

Böylece onlar (bütün aile olarak Filistin’den Mısır’a gelip) Yusuf’un yanına girdikleri zaman, (hemen ve hasretle) anne ve babasını bağrına bastı ve dedi ki: "Allah’ın dilemesiyle Mısır’a güvenlik içinde giriniz. (Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!)"

Ve sonra hep birlikte Mısır'a varıp Yûsuf'un yanına çıktıklarında Yûsuf: “Allah'ın izniyle Mısır'a güvenlik içinde girip yerleşin!” diyerek anne ve babasını bağrına bastı.

Yûsuf'la karşılaştıkları zaman Yusuf anasını babasını kucakladı.
“Allah'ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygunsa, güven içinde Mısır'a girin” dedi.

Nihayet Yusuf'un yanına girdiklerinde o, anne ve babasını bağrına bastı ve: "Allah'ın dileğiyle, güven içinde Mısır'a girin" dedi.

Böylece onlar (gelip) Yusuf'un yanına girdikleri zaman, anne ve babasını bağrına bastı ve dedi ki: 'Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz.'

Yâkub ve aile birliği, Yûsuf'un yanına vardıkları zaman, Yûsuf ebeveynini kucakladı; yanına aldı ve “- Buyurun, Allah'ın dilemesiyle emin olarak Mısır'a girin.” dedi.

Onlar, Yusuf’un yanına (çadırına) girdiklerinde, Yusuf ana babasını kucakladı. “İşte Allah’ın izniyle, emniyet içinde Mısır’a girin” dedi.

Nihayet Yûsuf'un huzuruna vardıklarında Yûsuf, ana babasına sarılıp onları kucakladı ve şöyle dedi: “Allah'ın dileğiyle emniyet içinde Mısır'a giriniz.”

Yusuf'un yanına geldiklerinde, oturttu yanına ailesini, dedi ki onlara: «Allahın dilemesiyle emniyet içinde girin Mısır'a !»

Böylece onlar (gelip) Yusuf'un yanına vardıkları zaman, (Yusuf) babasını ve annesini bağrına bastı ve: “Allah'ın izniyle Mısır'a güvenlik içinde girin (yerleşin)” dedi.

Hz. Yusuf’un davetini alan tüm aile fertleri Mısır’a doğru yola çıkıyorlar. Kervanın geldiği haberini alan Hz. Yusuf Mısır’ın girişinde ailesini karşı... Devamı..

Ya’kûb ’âilesi ile Yûsuf’ın nezdine geldiği vakit Yûsuf ânları kabûl itdi ve "Mısır’a giriniz ve inşâAllâh (Allâh ister ise) orada emîn olarak oturınız" didi.

Yusuf'un yanına geldiklerinde, o, anasını babasını bağrına bastı, "Allah'ın dileğince, güven içinde Mısır'da yerleşin" dedi.

(Mısır’a gidip) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına bastı ve “Allah’ın iradesi ile güven içinde Mısır’a girin” dedi.

Yûsuf’un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve “Allah’ın izniyle Mısır’a güven içinde girin” dedi.

(Hep beraber Mısır'a gidip)  Yusuf'un yanına girdikleri zaman, ana-babasını kucakladı, «Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin!» dedi.  

 Rivayete göre Hz. Yusuf’la beraber hükümdar ve bütün halk onları karşılamaya çıkmışlar ve saf tutmuşlardı. Karşı karşıya geldiklerinde Hz. Ya’kub, Hz... Devamı..

Yusuf'un yanına vardıklarında, anababasını kucakladı ve: "ALLAH'ın izniyle güven içinde Mısır'a girin," dedi.

Ne zaman ki, onlar Yusuf'un yanına vardılar, işte o zaman Yusuf anasını ve babasını kucakladı, yanına aldı ve "Buyurun Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin" dedi.

Vakta ki Yusüfün yanına vardılar, ebeveynini kucakladı, yanına aldı ve buyurun, dedi: Mısıra inşallah emn-ü istirahatle girin

Böylece onlar (Ya‘kûb ve bütün ailesi, Mısır’a gelip) Yûsuf’un yanına girdikleri zaman, (Yûsuf, hasretle) anne ve babasını bağrına bastı ve “Allah’ın izniyle Mısır’a güvenlik içinde girin (yerleşin)” dedi.

Ne zaman ki Yûsuf'un yanına girdiler, anne ve babasını kucakladı ve “Allah'ın izni ile güven içinde Mısır'a girin.” dedi.

Sonra vaktaki onlar (Yuusufun) nezdine girdiler. O, babasını ve anasını kucakladı (yanına aldı) ve: «Allahın iradesiyle,hepiniz emin emin Mısır (şehrine) girin» dedi.

Nihâyet (hep berâber Mısır'a gidip) Yûsuf'un yanına girdikleri zaman, (onları şehrin dışında karşılayan Yûsuf) ana-babasını bağrına bastı ve: “(Buyurun!) İnşâallah güven içinde kimseler olarak Mısır'a girin!” dedi.

Onlar Yusuf’un yanına geldiklerinde, Yusuf ana babasına sarıldı ve ”Allah’ın dilemesiyle bu şehre (Mısır’a) güvenlik içerisinde girebilirsiniz” dedi.

Onlar yanına varınca Yusuf anasına, babasına yanında yer gösterdi de : "Allah dilerse Mısır’da güle güle oturursunuz" dedi.

Vaktaki onlar Yusuf/un nezdine [¹] girdiler, Yusuf ebeveynini yanına aldı. Hepsine «— İnşaallah emin olarak Mısır/a girin [²]» dedi.

[1] İstikbaline geldiği yerde kurduğu çadıra.[2] Mısır'da ikamet edin.

(Yakup bütün ailesiyle Mısır’a gelerek) Yûsuf’un huzuruna girdiler. Yûsuf ana¹⁹ babasını bağrına bastı ve “Allah’ın izniyle (bundan böyle) Mısır’a güven içinde girip yerleşiniz!” dedi.

19 Rivayete göre Yûsuf’un öz annesi vefat etmişti. Bu ise üvey annesidir. Tevrat’a göre Hz. Yûsuf’un annesi Raşel, Bünyamin’i doğururken ölmüştü. Ona ... Devamı..

Yusuf'un yanına geldiklerinde o, anasını babasını bağrına bastı, “Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz” dedi.

Böylece, tüm aile toplanıp Mısır’a doğru yola çıktılar. Kervanın yaklaştığını haber alan Yûsuf, onları karşılamak üzere şehir dışında bir karargâh kurdu. Nihâyet kervan, sevinç gösterileri içinde oraya vardı. Tüm aile fertleri Yûsuf’un huzuruna çıkınca, Yûsuf, babasını ve anasını kucaklayıp bağrına bastı ve “Allah’ın izniyle, huzur ve güven içinde Mısır’a girin!” dedi.

Yûsuf’un yanına girdiklerinde ana-babasını bağrına bastı:
-“İnşallah güvende olarak Mısır’a / Şehir’e girin!” dedi.

Bütün aile efradı yanına girince, Yusuf anasına ve babasına sarıldı. Yusuf: " Mısır'a hoş geldiniz. Artık, Allah'ın izniyle güvendesiniz.

Babası ve ailesi Yusuf’un davetini uygun görerek hep birlikte Mısır’a gitmek için hazırlandılar. Yorucu fakat sevinç dolu yolculuktan sonra Mısır’a geldiler. Yusuf babası ve ailesini huzuruna hemen kabul etti. Büyük bir coşkuyla anasını babasını kucakladı. Onlara; "Allah’ın dileğiyle güven içinde Mısır’a girin ve burada yaşayın!" dedi.

(Hep birlikte Mısır’a gelip) Yusuf’un yanına girdikleri zaman, ana babasını yanına almıştı. (Yusuf onlara:) “Güven içinde Mısır’a girin inşallah!” demişti.

Sonunda onlar, Yûsuf’un yanına girince; (Yûsuf) anne ve babasını bağrınabastı ve “Allah’ın dilemesiyle Mısır’a güvenlik içerisinde giriniz.” dedi.

VE SONRA [hep birlikte Mısır’a varıp] Yusuf’un yanına çıktıklarında (Yusuf): “Allah’ın izniyle Mısır’a güvenlik ve huzur içinde girip yerleşin!” diyerek ana-babasını bağrına bastı. ⁹⁶

96 Kur’an’dakiyle çatışmayan Tevrat’taki anlatıma göre Hz. Yusuf’un annesi Raşel, Bünyamin’i doğururken ölmüştü. Bu sebeple, ayette geçen ana-baba ter... Devamı..

Yusuf’un huzuruna çıktıklarında o, anne ve babasını bağrına bastı: “Allah’ın izniyle bundan böyle Mısır’da huzur ve güven içinde yaşayın.” dedi. 14/41, 27/19

DERKEN, Yusuf’un huzuruna girdiklerinde o, “Allah’ın isteğiyle kendinizi güvende hissedeceğiniz Mısır’a buyurun!” diyerek, ebeveynine kucak açtı.

(Hep beraber Mısır'a gittiler) Yusuf ile karşılaştıklarında o, babasını ve anasını kucakladı, (yanına aldı) ve "Buyurun, Allah’ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin" dedi.

Ne zaman ki Yûsuf’un huzuruna (hep beraber) girdiklerinde; Yûsuf anababasını bağrına bastı ve (onlara) "Allah’ın dilemesi ile güven içinde Mısır’a girin" dedi.

Vaktâ ki, Yusuf'un yanına girdiler, babasıyla anasını yanına alıp kucakladı ve dedi ki: «Mısır şehrine inşâ-allah, emin emin olarak giriniz.»

Yâkub ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf, annesi ile babasını kucakladı ve: “Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin. ” dedi. {KM, Tekvin 35, 17-20}

(Hep beraber Mısır'a hareket ettiler). Nihayet Yusuf'un yanına vardıklarında (Yusuf) ana-babasını kendine çekip kucakladı ve: "Allah'ın dileğiyle güven içinde Mısır'a girin!" dedi.

Bir rivâyete göre bu sırada Yûsuf'un annesi sağdı. Diğer rivâyete göre öz annesi ölmüştü. Burada üvey annesi olan teyzesi, annesi yerine konmuştur.... Devamı..

(Ya'kûb ve hânedanı Mısır'a gelüb) Yûsuf'un huzûruna girdiklerinde, Yûsuf baba ve anasını yanına aldı ve: "İnşâallâhu te'âlâ emîn olarak Mısır'a giriniz." didi.

Hep beraber Yusuf’un huzuruna girdiklerinde, anasını babasını bağrına bastı: “Mısır’a girin, Allah izin verirse güvende olursunuz[*]” dedi.

[*] إن شاء Araf 7/188'in dipnotu.

Yusuf'un yanına girdiklerinde, o, anne ve babasını bağrına bastı:-Mısır'a yerleşin, inşallah güven içinde olursunuz, dedi.

Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, Yusuf anne ve babasını bağrına basarak “Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin” dedi.

Nihayet, Yûsuf'un huzuruna vardıklarında Yûsuf, ana-babasına sarılıp kucakladı. Ve şöyle dedi: "Girin Mısır'a, Allah dilerse emniyet ve güven içinde olacaksınız."

pes ol vaķt kim girdiler yūsuf üzere yir virdi gendüdin yaña atasına anasına daħı eyitti “girüñ mıśr'a eger diler ise Tañrı imin olıcılarken.”

Pes ol vaḳt ki girdiler Yūsuf üstine, ortasına alurdı atası‐y‐la ḥālasını. Daḫıeyitdi: Girüñüz Mıṣr şehrine, eger dilese Allāh iminligi sebebi‐le.

(Yə’qub və ailəsi) Yusifin hüzuruna daxil olduqda o, ata-anasını (analığı olan xalasını) bağrına basıb: “İnşallah (hər şeydən) əmin olaraq Misirə daxil olun!” dedi.

And when they came in before Joseph, he took his parents unto him, and said: Come into Egypt sale, if Allah will!

Then when they entered(1777) the presence of Joseph, he provided a home for his parents with himself, and said: "Enter ye(1778) Egypt (all) in safety if it please Allah."

1777 At length the whole family arrived in Egypt and were reunited with Joseph. They were all entertained and provided with homes. But the parents we... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.