11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 92. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle lâ teśrîbe ‘aleykumu-lyevm(e)(s) yaġfiru(A)llâhu lekum(s) vehuve erhamu-rrâhimîn(e)

Bugün sizi ne ayıplama var dedi, ne kınama; Allah yarlıgasın sizi ve o, merhametlilerin en merhametlisidir.

(Hz. Yusuf: Şimdiye kadar yaptıklarınızdan dolayı, benim tarafımdan) Bugün sizi kınama ve ayıplama yoktur. (Ben sizi bağışladım, artık tevbe edin ki) Allah da sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir” diyerek (farkını ve faziletini göstermişti).

[Not: Aynı sözleri, Kutlu Mekke Fethinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de can düşmanı Mekke müşriklerine söyleyecekti.]

Yûsuf: “Bu güne kadar yaptıklarınızdan dolayı kınanmayacaksınız, Allah sizi bağışlayabilir. Çünkü O merhametlilerin en merhametlisidir.

Yûsuf:
“Bu gün, kınanıp, azarlanmayacaksınız. Sizi Allah bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.” dedi.

Dedi ki: "Bugün sizi kınama yok. Allah sizi bağışlar. O, rahmet edenlerin en merhametlisidir.

Dedi ki: 'Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O, merhametlilerin (en) merhametlisidir.'

Yûsuf dedi ki: “- bugün size ayıblama yok, Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.”

Yusuf: “Bugün başınıza bir ceza gelmeyecektir. Allah sizi bağışlar. O, rahmet edenlerin en iyisidir.”

Bunun üzerine Yûsuf, “Bugün size kınamak yok, Allah sizi bağışlar. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir” dedi.

Yusuf dedi onlara: «Bugün size kızmak yok, Allah sizi bağışlasın, en çok acıyanı odur acıyanların

(Yusuf da:) “Bugün size sorgulama ve kınama yoktur. Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir” dedi.

Yûsuf: "Bugün ben sizi tekdir itmeyeceğim Allâh hatâlarınızı ’afv ider o en merhametlilerden daha rahîmdir."

92,93. Yusuf: "Bugün azarlanacak değilsiniz, Allah sizi bağışlar. O, merhametlilerin merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, görmeğe başlar; bütün çoluk çocuğunuzla bana gelin" dedi.*

Yûsuf dedi ki: “Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.

Yûsuf şöyle dedi: “Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.

(Yusuf)  dedi ki: «Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.»

Dedi ki: "Bugün size kınama yoktur. ALLAH sizi affetsin. O, merhametlilerin En Merhametlisidir."

Yusuf dedi: "Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah, sizi, mağfiretiyle bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir."

Dedi: size karşı tekdir yok bu gün, Allah sizi mağrifetile bağışlar ve o «erhamürrahimîn» dir

(Yûsuf) dedi ki: “Bugün size kınama yok. (Eğer yaptıklarınıza tövbe ederseniz) Allah sizi bağışlar. O, merhametlilerin en merhametlisidir.”

Yûsuf: “Bugün, size bir kınama yoktur. Allah, sizi bağışlayıcılığıyla bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.” dedi.

(Yuusuf) da: «Size, dedi, bugün hiç bir başa kakma ve ayıblama yok. Sizi Allah yarlığasın. O, esirgeyicilerden daha esirgeyicidir».

(Yûsuf) dedi ki: “Bu gün (benim tarafımdan) size bir kınama (bir başa kakma)yok! Allah sizi affetsin! Çünki O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.”

Yusuf “Bugün hatalarınız ortaya çıkarılmayacak. Allah sizi bağışlasın. Zira O merhametlilerin en merhametlisidir.”

Dedi: "Artık bugün suçunuz başınıza kakılacak değil. Allah sizi yarlıgasın. O esirgeyicilerin en esirgeyicisidir."

Yusuf onlara dedi ki: Bugün size asla başa çalma yoktur. Allah sizi yarlıgasın. O, esirgeyenlerin en esirgeyenidir.

(Yûsuf da) dedi ki: “Bugün azarlanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir.”

(Yusuf) Dedi ki: “Bugün sizin üzerinize bir azarlama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.”

Yûsuf, Peygambere yakışan bir tavırla, “Korkmayın, üzülmeyin!” diye karşılık verdi, “Bugün sizi kınamak, ayıplamak yok! Benim açımdan olay bitmiş, mesele kapanmıştır. Eğer gönülden tövbe ederseniz, Allah sizi affedecektir. Çünkü O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.”

(Yûsuf) dedi ki:
-“Bugün sizin için kınama ve başa kakma yoktur.
Allah sizi bağışlar.
O Merhametliler’in en merhametlisidir”.

Yusuf: " Artık şimdi sizi azarlamanın anlamı yok. Ama, Allah sizi bağışlayabilir. Çünkü Allah, tüm sevenlerin başıdır.

Yusuf; "Bugün sizi kınama yok! Umarım ki Allah sizi bağışlar. O merhametlilerin merhametlisidir!"

(Yusuf ise kendilerine) şöyle demişti: “Bugün sizi kınamak yok; [*] Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.

Bu ifade, Mekke’nin fethi günü Hz. Muhammed tarafından Mekkelilere yönelik olarak dile getirilmişti. Böylece peygamberlerin aynı değerlerin insanları ... Devamı..

(Yûsuf kardeşlerine): “Bugün size karşı sorgulama¹ yoktur. Sizi Allah bağışlasın. Çünkü O merhametlilerin en merhametlisidir,”

1 Tesrib: İşkembeden iç yığını sıyırmak demek olup, mecâzen azarlama ve hesaba çekme, anlamında kullanılır.

[Yusuf:] “Bugün ayıbınız yüzünüze vurulmayacak. Allah günahlarınızı bağışlayabilir: çünkü O acıyıp bağışlayanların en yücesidir!

Yusuf: “Bugün size herhangi bir kınama ve ayıplama yok. Allah sizi bağışlasın; zira O, merhametlilerin en merhametlisidir!” 15/49

“Bugün sizi kınayıp ayıplama yok!” dedi (Yusuf);[¹⁹¹¹] “Allah sizi affeder, zira O merhametlilerin en merhametlisidir.

[1911] Bu tarihten yaklaşık 2500 yıl sonra Mekke’nin fethi ardından benzer bir sahne yaşanacak ve Hz. Yusuf’un bu sözü Hz. Muhammed’in dilinden Mekkel... Devamı..

Yusuf ise, (onları teselli etti ve) "Bu gün sizi kınamak yoktur, Allah sizi bağışlasın, merhametlilerin merhametlisidir O!

Yûsuf dedi ki: "Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.

Dedi ki: «Bugün sizin üzerinize bir levm yoktur. Allah Teâlâ sizin için mağfiret buyurur. Ve o, merhamet edenlerin en ziyâde merhametlisidir.»

Yusuf şöyle cevap verdi: “Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim! Ben hakkımı helâl ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O'dur. ”

Bugün sizi kınama yok, Allah sizi bağışlar; O merhametlilerin merhametlisidir! dedi.

Yûsuf: "Benim tarafımdan size 'itâb ve güceniklik yokdur. Bir gün Allâh Te'âlâ sizi mağfiret ider. O, rahmet idenlerin erhamıdır."

Dedi ki “Bugün suçunuzu başınıza kakma diye bir şey olmayacaktır. Allah (;sizin durumunuzu düzeltir.) sizi bağışlar. En iyi ikramı O yapar.O herkesten daha merhametlidir.”

-Bugün sizi kınama yok, başınıza kakma yoktur. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir.

Yusuf “Bugün size bir kınama yok,” dedi. “Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir.

Yûsuf dedi: "Bugün azarlanmayacaksınız. Allah sizi affeder. O, rahmet edenlerin en merhametlisidir."

eyitti “başa ķaķmaķ yoķdur üzerüñüze. bugün! yarlıġaya Tañrı sizi daħı ol raḥmet ķılıcılaruñ raḥmet kılıcıraġıdur.”

Daḫı Yūsuf eyitdi: Sizüñ üstüñüze ‘itāb yoḳdur bu gün. Tañrı sizüñgünāhuñuz baġışlar. Ol daḫı raḥmet idicilerüñ raḥmetlüsidür.

(Yusif) dedi: “Bu gün sizə (etdiklərinizə görə) heç bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın! Çünki O, rəhm edələrin ən rəhmlisidir! (Mən Allahdan sizin bağışlanmanızı diləyərəm. O da sizi bağışlayar!)

He said: Have no fear this day! May Allah forgive you, and He is the Most Merciful of those who show mercy.

He said: "This day let no reproach be (cast)(1768) on you: Allah will forgive you, and He is the Most Merciful of those who show mercy!

1768 Joseph is most generous. He is glad that they have at last seen the significance of what happened. But he will not allow them at this great momen... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.